18 NİSAN 2008 1.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

18 NİSAN 2008 1.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

T.C.

Kocaeli Büyükşehir Belediye

Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu

18/04/2008 Cuma Günü Saat 15:00'da yaptığı

Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Mehmet Zekeriye ÖZAK, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekai AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR' ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Alpaslan SEYMEN, Adem AYDIN, Ali HAYMANALI, Erol DEDE ve Mustafa TUNCER 'in izinli sayılmalarına karar verildi.

Ali Haydar BULUT, İbrahim PEHLİVAN, Cemalettin BALCI, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Orhan EMİNOĞLU, Jale ÖZLER ve Halit BIÇAK ‘ın katılmadıkları anlaşıldı.

14/03/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

14/03/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Müdür ve Üstü ünvanlı personeller Turgut ÇAKAR Daire Başkanı şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 198- 2007 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Meclis Üyeleri Hasan KIRLI ve İlyas ŞEKER tarafından 18/04/2008 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Nisan ayı için ilan edilen gündemde; 2007 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının yazısı "meclise bilgi verilecek konuların" arasında yer almakta olup, gündemin 122. maddesine işlenmesini ve gündemin başında görüşülmesi ile ilgili Meclis Üyeleri Hasan KIRLI ve İlyas ŞEKER tarafından verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

- Denetim Komisyonunun 31/03/2008 tarihli raporu ile ilgili sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesine istinaden Meclisin bilgisine sunuldu.

- Toplu Taşıma araçlarından Büyükşehir ve İSU personelleri gibi İlimizdeki diğer İlçe Belediyelerindeki personellerinde ücretsiz olarak yararlanmaları ile ilgili Meclis Üyeleri İhsan MERAL, Musa KAHRAMAN, Erol BAŞOĞLU, Murat ÖZEN, Kazım YİS ve Musa TAŞDEMİR' tarafından 18/04/2008 tarihinde verilen soru önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergeye yazılı cevap verilmesine karar verildi.

- Kazım YİS tarafından 18.04.2008 tarihinde verilen soru önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergeye yazılı cevap verilmesine karar verildi.

- CHP Meclis grubu adına Meclis Üyesi Hüseyin ACURMAN tarafından 18/04/2008 tarihinde verilen soru önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergeye yazılı cevap verilmesine karar verildi.

2007 Yılı Faaliyet Raporunu görüşmek üzere Başkan İbrahim KARAOSMANOĞLU yerini II.Başkan Vekili Mehmet ELLİBEŞ' e bıraktı.

KARAR 199-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın teklifi ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın 2007 yılı Faaliyet Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile 26111 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 2007 Yılı Faaliyet raporu Meclis Üyeleri Salim KUKUL,Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekayi AKKAYA' nınmuhalif oylarına karşın kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

2007 yılı faaliyet raporu görüşmeleri bittikten sonra tekrar Başkan İbrahim KARAOSMANOĞLU yerini aldı ve 18 Nisan tarihli Meclis Toplantısının 1. oturumuna 15 dakika ara verilerek tekrar toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım