18 HAZİRAN 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

18 HAZİRAN 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.06.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

297

18.06.2010

Kocaeli servis otobüsçüleri odası ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa başlatmış olduğu "P" plakası uygulaması ile ilgili Meclis Üyeleri İbrahim İLHAN, Ömer ÖZTÜRK, Ragıp YÜRÜKve Şefik KARAASLAN' ın vermiş olduğu 18.06.2010 tarihli önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

18.06.2010 tarihli önergenin gündemin 145. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

298

18.06.2010

Körfez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kırlangıç Fabrikası' nın çevreye verdiği kirlilikile ilgili Meclis Üyeleri İbrahim İLHAN, Ömer ÖZTÜRK, Ragıp YÜRÜKve Şefik KARAASLAN' ın vermiş olduğu 18.06.2010 tarihli önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

18.06.2010 tarihli önergenin gündemin 146. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

299

18.06.2010

Kamu ve özel sektöre ait binaların özürlü kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonun 04/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

300

18.06.2010

İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 03/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü hizmetlerinden olan kapı açma görevinin ücretlendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

301

18.06.2010

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Yarımca Kültür Merkezi içinde bulunan 6 adet taşınmazın satılması ve konuyla ilgili işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 03/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yarımca Kültür Merkezi içerisindeki 6 (altı) adet taşınmazın satılması ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi, uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

302

18.06.2010

TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 03/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

303

18.06.2010

İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi Adalet Köprülü Kavşağı'nın güney tarafındaki köprünün alt kısmında bulunan 700 m2 lik taşınmazınlastik değiştirme ve yıkama servisi olarak kullanılmak üzere kiralanması ve konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 07/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın 10 yıl süre ile kiralanmasına ve konu ile ilgili olarak Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi, değiştirilmiş şekli ileuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

304

18.06.2010

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi protokolü imzalanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU' na yetki verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi protokolü imzalanması Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

305

18.06.2010

Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinin güneyinde, D-100 Karayolu üzerindeki üstgeçide “Ahmet Yasin Başkaya Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 31/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze İlçesindeki Üstgeçide “Ahmet Yasin Başkaya Üst Geçidi” isminin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

306

18.06.2010

Tek tip Öğrenci Kent Kartına geçilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonun 02/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tek tip Öğrenci Kent Kartına geçilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı' nın yetkili kılınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

307

18.06.2010

Şehir içi ulaşımı sağlayan kamu ve özel sektöre ait toplu taşıma araçlarının özürlülerin bineceği standartlarda olması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Ulaşım Komisyonun 27/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun toplu taşıma araçlarına tebliğ edilmesi, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

308

18.06.2010

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Görev ve Çalışma Yönetmeliği Dairesinden geldiği şekliyle uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

309

18.06.2010

Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 182 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda yer alan 150/830 arsa paylı zemin kat 1 nolu spor salonu olarak tescilli, 400/830 arsa paylı 1.kat 9 nolu düğün salonu olarak tescilli bağımsız bölümlerin bedelsiz olarak Körfez Belediyesine devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonun 21/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazların bedelsiz olarak Körfez Belediyesine devredilmesi ve binada tescilli olmayan diğer bölümlerin Körfez Belediyesi tasarrufuna bırakılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

310

18.06.2010

Kozluk Mahallesi, Seka Park 2. Etap içinde bulunan 05 nolu Kafeterya ve Çay Bahçesinin Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonun 21/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Bahse konu işyerinin kira bedelinin 2.000,00.-TL. olarak değiştirilerek mevsimlik olarak (01 Mayıs-30 Eylül arası) Belde A.Ş.'ye işletilmesinin devri uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

311

18.06.2010

İzmit İlçesi, Malta Mahallesi parkı ve üzerindeki muhdesatların “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve gerektiğinde protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonun 21/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu yapı ve muhdesatların ‘Park Alanı olarak kullanılmak üzere 02 Mayıs 2014 tarihine kadar İzmit Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve konuyla ilgili olarak gerektiğinde protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

312

18.06.2010

Gebze İlçesi, Denizli Köyü 23 pafta, 2273 parsel sayılı 856,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal ve Kültürel tesis yapılmak üzere Belediyemizce bedelsiz olarak devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonun 21/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına devrinin alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile kabul edildi.

*** *** ***

313

18.06.2010

Kent Konut A.Ş tarafından uygun ödeme koşullarında özürlü yaşamına uygun konut yapılması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Türlü İşler Komisyonun 03/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Özürlü kişilerin özürlülük hallerinin belgelenmesi kaydıyla Kent Konut A.Ş. tarafından uygun ödeme koşullarında özürlü yaşamına uygun konut yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

314

18.06.2010

Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde mükerrer olan sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonun 27/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde “Taktir” sokağın isminin “Değerli Sokak” olarak değiştirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

315

18.06.2010

İzmit Belediyesi, mükerrerlik oluşturan Cadde-Sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonun 03/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit İlçe Belediyesine katılan, Akmeşe, Alikahya, Bekirpaşa ve Kuruçeşme Belediyelerindeki bazı mükerrerlik oluşturan cadde-sokaklara; isimlerinin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

316

18.06.2010

Başiskele Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının revize edilmesi suretiyle hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 08.04.2010 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 07/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişiklik teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

317

18.06.2010

Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar ve Karşıyaka Mahalleleri, G.23.c.03.c.1.a-1.b-1.c-1.d-2.c-2.d-3.a-3.b-4.a-4.b ve G.23.c.03.d.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-2.b-2.c-2.d-3.a-3.b-3.c-3.d-4.b-4.c uygulama imar planı paftalarında Belediyemiz Meclisinin 13.11.2009 tarih ve 541 sayılı kararı ile tadilen onaylanan ve Belediyesince askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yasal askı süresi (26.01.2010-26.02.2010) içinde yapılan itirazlarlaile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 07/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

318

18.06.2010

Başiskele Belediyesi, Yeniköy, G23.c.03.c.3.b uygulama imar plan paftası, 621 nolu parselde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi'nin 03.03.2010 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 07/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

319

18.06.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.05c. nazım, G23c.05c.2a. ve G23c.05c.2b. uygulama imar planı paftaları, 749, 752, 754, 1723, 1734, 4558, 4559 ve 1738 nolu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 08/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

320

18.06.2010

Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, Akse Mahallesi, G22b.18b nazım, G22b.18b.3a ve G22b.18b.3b uygulama imar planı paftaları, 1176 ada, 10 nolu parsel ve 499 adanın kuzeyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına yol açmayan nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

321

18.06.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.a.-18.b-18.c-18.d nazım imar planı paftalarında, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 10/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

322

18.06.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G.22.b.18.a nazım ve G.22.b.18.a.3.d uygulama imar planı paftası, 5501 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.04.2010 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

323

18.06.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G.22.b.19.a nazım, G.22.b.19.a.1.d uygulama imar planı paftası, 2046 ada 1 no'lu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.04.2010 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

324

18.06.2010

Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım, G22b.18.b.4.a uygulama imar planı paftası 1130 ada 1,3,4,5,6,10,11 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi'nin 07.04.2010 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

325

18.06.2010

Darıca Belediyesi, G22.b.23.b nazım, 29 K-II.c uygulama imar plan paftası, 313 ada 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 01.04.2010 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi Darıca uygulama imar planı lejant paftasına “Özel Sosyal Tesis Alanı” gösteriminin ilave edilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

326

18.06.2010

Darıca Belediyesi, 30.K nazım, 30.K.IV.B uygulama imar planı paftası 2153 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve 2154 ada 2, 3, 4 no'lu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 01.04.2010 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

327

18.06.2010

Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.d nazım, 29 L-II.a uygulama imar plan paftası, 867 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 01.04.2010 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 14/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

328

18.06.2010

Darıca Belediye'si sınırları içerisinde, Fevzi Çakmak Mahallesi, 720 ada, 10 nolu parselin güneyinden geçen imar yolu ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanarak 02.04.2010-03.05.2010 tarihleri arasında Belediyemizce askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına yapılan itiraz uygun görülmemekle reddine oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

329

18.06.2010

Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.22d. nazım, G23c.22d.2a. uygulama imar planı paftaları, 2102 no'lu parsel ve G23b.22c. nazım, G23b.22c.1d. uygulama imar planı paftaları, 3200 ada, 16 no'lu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

330

18.06.2010

Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.4.c uygulama imar plan paftası, 1173 ada 19 nolu parsel ile 1174 ada 20 nolu parsellerde hazırlanan ve Derince Belediye Meclisi'nin 04.05.2010 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

331

18.06.2010

Gebze Belediyesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 864 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 02.04.2010 tarih ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

332

18.06.2010

Gebze Belediyesi, G.22.b.18.c nazım, G.22.b.18.c.1.a uygulama imar plan paftası, 5596 ve 5240 nolu adalarda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 02.04.2010 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

333

18.06.2010

Gebze Belediyesi, sınırları içerisinde Denizli Köyü G.23.a.11.a nazım, G.23.a.11.a.2.b uygulama imar, 1 kadastro pafta, 14 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.03.2010 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 07/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

334

18.06.2010

Gebze Belediyesi, İmar yetkisi açısından Gebze Belediyesi'ne devri yapılan Pelitli Köyü G22.b.15.d nazım, G22.b.15.d.2.c uygulama imar planı paftası, 1794 nolu parselin bir kısmı ve parselin güneybatısındaki alanda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 08.03.2010 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 10/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

335

18.06.2010

Gebze Belediyesi, G22.b.18.d.2.d, G22.b.18.d.3.a uygulama imar paftalarında, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli ve çevresinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak, tek devre 380 kV 2B 954 MCM, 154 kV 2X 954 MCM Tepeören TM- Çayırova TM E.İ: hattının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi için hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.03.2010 tarih ve 55 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 10/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar plan değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

336

18.06.2010

Gebze Belediyesi, Hacıhalil mahallesi sınırları dahilinde, G22b.24b nazım, G22b.24b.1c uygulama imar planı paftaları, 833 ada, 18 ( eski 3-4-5 nolu parseller ) nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde

Nazım İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

337

18.06.2010

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Osman Yılmaz Mahallesi, G.22.b.24.a - G.22.b.23.b nazım, G.22.b.24.a.1.a - G.22.b.23.b.2.b uygulama imar plan paftaları, 4967 ada 1- 2- 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

338

18.06.2010

İzmit Belediyesi, 1/25000 ölçekli G23b3 nazım ve 1/5000 ölçekli G23b19b,c, G23b.20a,b,c,d nazım imar planı paftalarında yer alan Kentsel Dönüşüm Alan Sınırı ile gelişme konut alanı kullanımın yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 08/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle, kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

339

18.06.2010

İzmit Belediyesi, G23b.25b nazım, G23b.25b.3a uygulama imar planı paftası, 13 pafta, 187 ve 188 adalar arasında yer alan 7m.lik imar yolunun güzergahının düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

340

18.06.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.24.b.3.b, G.23.b.25.a.3.a, G.23.b.25.a.3.d, G.23.b.25.a.4.a, G.23.b.25.a.4.b, G.23.b.25.a.4.c uygulama imar planı paftası, 795 ada 1 nolu parsel ve 794 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 06.04.2010 tarih ve 33 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

341

18.06.2010

İzmit Belediyesi, G23.b.25.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2543 ada, 25 nolu parsel ile 4805 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 06.04.2010 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

342

18.06.2010

İzmit Belediyesi, Alikahya mevkii, Durhasan köyü G.23.b.25.b nazım, G.23.b.25.b.4d uygulama imar planı paftası, 216, 217, 218, 220, 221 nolu adalarda hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 06.04.2010 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

343

18.06.2010

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G.23.b.25a nazım, G.23.b.25a.3c ve G.23.b.25a.3d Uygulama İmar Planı Paftaları, 2513 ada, 26 ve 27 nolu parseller ile 1727 ada 13 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 06.04.2010 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

344

18.06.2010

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G.23.b.24d nazım, G.23.b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 4416 ada, 2 ve 8 nolu parsellerde ve bu parsellerin güneybatısından geçen imar yolu hattında hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 06.04.2010 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 10/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

345

18.06.2010

İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi G.23.b.24c nazım, G.23.b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 1,2,3,4,5,44 ve 67 nolu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 06.04.2010 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

346

18.06.2010

İzmit Belediyesi, G23b.24.c.4a uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 20 ve 32 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 06.04.2010 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

347

18.06.2010

Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.1.d uygulama imar plan paftası, 896 ada 2 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisi'nin 02.04.2010 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

348

18.06.2010

Körfez Belediyesi, Esentepe Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.1.d uygulama imar plan paftası, 550 ada 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nolu ve 552 ada 1, 2, 3, 4, 5, 19 nolu parsellerde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisi'nin 03.05.2010 tarih ve 48 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

349

18.06.2010

Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23.a.18.c.2.c-3.a-3.b-3.c-3.d, G23.a.19.d.1.c-1.d-4.a-4.b-4.c-4.d ve G23.a.23.b.2.a-2.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisi'nin 02.02.2010 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 14/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

350

18.06.2010

Kartepe Belediyesi, G.24.d.02.d ve G.24.d.07.a nazım, G.24.d.02.d.4c ve G.24.d.07.a.1b uygulama imar planı paftaları, 1120 nolu parselde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi'nin 02.04.2010 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

351

18.06.2010

Kartepe Belediyesi, G.24.a.22.d nazım, G.24.a.22.d.4.c uygulama imar planı paftası, 567 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi'nin 02.04.2010 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

352

18.06.2010

Kartepe Belediyesi, Acısu-İbrikdere, Bağdat, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri G24.d.03.a.03.a-b, G24.d.03.a.04.d-c, G24.d.03.a.03.d-c, G24.d.03.d.01.a-b-c, G24.d.03.d.02.a-b, G24.d.03.c.01.a, G24.d.03.d.02.d-c, G24.d.03.c.01.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi'nin 02.03.2010 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 14/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

353

18.06.2010

Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, Hürriyet Mahallesi, G24a.21c nazım, G24a.21c.4a ve G24a.21c.4b uygulama imar planı paftalarını kapsayan alan içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 08/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

354

18.06.2010

Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, G23.d.09.a nazım, G23.d.09.a.1.c-1.d-4.b uygulama imar planı paftaları, yatay 470 824-465-920 düşey 4 505 869-4 506 375 koordinatları arasında kalan Tepeköy Mahallesi yerleşik alanında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

355

18.06.2010

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile Gebze-Orhangazi-İzmir(İzmit Körfez Geçişi ve Yaklaşım Yolları dahil) Otoyolu projesinin yürürlükte olan 1/50000 Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 10/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

356

18.06.2010

Karamürsel Belediyesi sınırları dahilinde yer alan, Yalakdere kentsel sit alanında hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun (KTVKBK) 20.04.2010 tarih ve 1409 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 07/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım ve uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

357

18.06.2010

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıflarla protokoller imzalamak için Başkanlık Makamı' na yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı' nın 113 sayılı ve 26/05/2010 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Protokollerin imzalanması için Başkanlık Makamı' na yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım