18 EYLÜL 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

18 EYLÜL 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.09.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

425

18.09.2009

Büyükşehir Belediyesi Meclis Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Memure POLAT' ın kızı Aliye TAŞ'ın ameliyatı için gerekli maddi desteği sağlamak amacıyla Meclis Toplantısına ait huzur haklarının bağışlanmasıile ilgili meclis üyeleri İlyas ŞEKER ve Metin TORUNOĞULLARI tarafından verilen 18/09/2009 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Ameliyat için gerekli maddi desteği sağlamak amacıyla bu ayki Meclis Toplantısına ait huzur haklarının bağışlanması uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

426

18.09.2009

Başiskele ilçe belediyesine katılan, Bahçecik, Kullar, Yeniköy ve Yuvacık Belediyelerindeki bazı cadde ve sokakların Başiskele ilçesindeki mevcut cadde-sokak isimleri ile aynı isimleri taşıması nedeniyle, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Türlü İşler Komisyonunun 19/08/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Sokak ve cadde isimlerine verilen numaraların düzenli ve anlaşılır durumda olmadığı tespit edildiğinden, evrakın dairesine iadesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

427

18.09.2009

Kadro iptal ve ihdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dolu ve boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri dairesinden geldiği şekliyle uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

428

18.09.2009

Çayırova Belediye Başkanlığına ait aktarma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 04/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Toplam 19.087.447,95 TL ödenek aktarılması, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

429

18.09.2009

TOKİ ve Belediyemiz arasındaki protokole istinaden Kıymet Takdiri Komisyonunca belirlenen bedel üzerinden Miralay Mümtaz Caddesinde 1 adet; Çayırköy – Deretepe de 3 adet taşınmazın takası ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

430

18.09.2009

İzmit Plajyolu Cumhuriyet Mahallesindeki Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü içinde bulunan büfe ve kantinin Belde A.Ş.'ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Beş yıl süre ile aylık 150,00 TL (Yüzelli) bedelle (NET) her yıl ÜFE oranında artış yapılarak Belde A.Ş.' ye işletilmesinin devredilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

431

18.09.2009

İzmit D-100 Karayolu üzeri, Uğur Mumcu Parkı ile Sabancı Kültür Sitesi arasında yer alan Mimar Sinan Köprüsü üzerindeki kafeterya ve çay bahçesinin Belde A.Ş.'ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Beş yıl süre ile aylık 600.00.-TL. (Altıyüz Türk Lirası) bedelle (kira bedeli nettir) her yıl ÜFE oranında artış yapılarak Belde A.Ş' ye işletilmesinin devredilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

432

18.09.2009

Turgut Özal üst geçidi altında bulunan iki adet büfe ile Mimar Sinan üst geçidi altında bulunan bir adet büfe yerlerinin Belde A.Ş.'ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

01 nolu büfe yerinin (6.44 m2) 1,200.00 TL. Turgut Özal üst geçidi altı 02 nolu büfe yerinin (14.44 m2) 1,400.00 TL ile Mimar Sinan üst geçidi altında bulunan 03 nolu (14.44 m2) büfe yerinin 1.400,00 TL aylık kira bedeli ile (NET) beş (5) yıl süre ile her yıl ÜFE oranında artış yapılarak devredilmesi uygun görülmekle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

433

18.09.2009

Kandıra İlçesi, Bağırganlı Köyü, Balıklı Mevkî, içerisinde betonarme hizmet binası ve su deposu bulunan taşınmazın İ.S.U. Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kandıra İlçesi, Bağırganlı Köyü, Balıklı Mevkii 132 ada 38 parsel sayılı 8703,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın hizmet deposu ve su deposu olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak 10 yıl süre ile İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

434

18.09.2009

Eğitim Kurultayı oluşturulması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 21/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İlimizdeki eğitimde daha fazla başarılı olabilmek için Milli Eğitim Müdürlüğüyle ve Üniversiteyle birlikte belediye çalışmalarını devam ettirip, eğitime daha fazla katkının yapılması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

435

18.09.2009

Sendikal Baskı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 01/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

436

18.09.2009

Özellikle kent merkezi ve yakınında yer alan köprülü kavşak ve üst geçitlerin büyük bir kısmının altının boş bulunması bu alanların kent estetiği ve görüntüsüne uygun olmayan bir takım görüntülere yol açtığından Belediyemizin yaşanan olumsuz durumu düzeltme adına bu alanlarda yapabileceği çalışmaların araştırılması ve şekillendirilmesi hakkında önerge ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

437

18.09.2009

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde,G23-c2 ve G23c-05a nazım imar planı paftaları, G23c-05a-2c ve G23c-05a-3b uygulama imar planı paftaları, 4688 ve 214 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

438

18.09.2009

Başiskele Belediyesi sınırları dahilin de hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.03.2009 tarih, 158 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen “ Kullar 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına” yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili olarak alınan Başiskele Belediye Meclisinin 02.07.2009 tarih, 25 sayılı kararı ve ekleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

439

18.09.2009

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G.23.c.03.a.1.a, G.23.c.03.d.2.a ve G.23.c.03.d.2.b halihazır paftalarında önerilen, Başiskele Belediye Meclisi'nin 02.07.2009 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli İlave İskele Dolgu İmar Plan teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tanımsız dolgu alanlarını tanımlı hale getirmesi, kıyı kenar çizgisinin kara tarafındaki mevcut imar planları ve plan hükümleri ile örtüşmesi ve onaylı dolgu imar planı ile bütünlük oluşturması dolayısıyla uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

440

18.09.2009

Başiskele Belediyesi, G.23.c.05.c.4.b, G.23.c.05.c.1.c uygulama imar planı paftalarında, Belediyemiz Meclisi'nin 16.12.2008 tarih ve 646 sayılı kararı ile onaylanan "Paşadağ Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlave Uygulama İmar Planı”nda yer alan “İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Alanları”nın kat yüksekliğinin düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İlköğretim Alanı” için max: 3 kat, “Ortaöğretim Alanı” içinse max: 4 kat şeklinde değiştirilmesi, plan üzerinde yer alan yapı yaklaşma mesafelerinin “Jeolojik Açıdan Uygun Olmayan Alan” sınırına çekilmesi ve mevcut E:0.80 değerinin E:1.00 şeklinde düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

441

18.09.2009

Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, Yeniköy Mevkii, D-130 Karayolu kuzeyini kapsayan bölgede, Belediyemiz Meclisince 16.01.2009 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na uygun olarak hazırlanması gereken 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları esnasında onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planından kaynaklanan bir takım sorunların çözülmesi ile ilgili talebi doğrultusunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gündemde sehven yazılan “D-130 Karayolunun güneyi” kelimesinin “D-130 Karayolunun kuzeyi” şeklinde düzeltilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

442

18.09.2009

Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, G.23.c.05.c, G.23.c.10.b nazım imar plan paftaları, G.23.c.05.c.3.d, 4.c, 4.d -G.23.c.10.b.1.b, 2.a uygulama imar plan paftaları, 498200- 499200 yatay ve 4506800- 4507400 dikey koordinatları arasında, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2009 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım imar planında “Konut Gelişme Alanı”nda ( B5 Gelişme Bölgesi ) kalan 1518, 1519, 1520, 1522, 1539, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1646, 1647, 1649, 1651, 1652, 1653, 1654, 1762, 3588 no'lu parseller ile “Orman Alanı”nda kalan 1760 ve 1761 no'lu parselleri kapsayan yaklaşık 20. 2 ha lık alan içerisinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave uygulama imar plan değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

.*** *** ***

443

18.09.2009

Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım imar planı paftası, G.22.b.18.b.02.d – 03.a uygulama imar planı paftaları, 816 ve 820 nolu adalar ve 448 610 - 448 476 - 448 539 - 448 658 yatay, 4 522 767 – 4 523 142 – 4 523 147 – 4 522 806 düşey koordinatları arasında yer alan alanın düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen ve donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan hatta donatı artışı sağlayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

444

18.09.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19a nazım imar planı paftası, G22b-19a-4b ve G22b-19a-1c uygulama imar planı paftaları, 2075 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 06.03.2009 tarih ve 18 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen, ancak önerilen yapılaşma koşulları ile çevresindeki yoğunluğun üzerinde bir yoğunluk elde edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

445

18.09.2009

Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, G22b.19.a nazım imar planı, G22b.19.a.1.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 2085 ada, 3 nolu ve 2088 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi'nin 06.03.2009 tarih ve 17 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil etmeyen ancak gerekçe gösterilmeksizin Belediyesi Meclisince reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

446

18.09.2009

Darıca Belediyesi sınırları içerisinde, Piri Reis Mahallesi, G22b-23a nazım, 29K-1c ve 29K-1d uygulama imar planı paftaları, 1187 ada 2 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 01.07.2009 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

447

18.09.2009

Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-23a nazım imar planı paftası, 30K-IIIa ve 30K-IIIb uygulama imar planı paftaları, 1337 ada 16 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 01.07.2009 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu parsele eski yapılaşma koşulu olan 3/A-4/3 ve 0.40/1.60 değerinin verilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

448

18.09.2009

Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, Osmangazi Mahallesi, G22b.23b nazım, 30K-IIIc uygulama imar planı paftası, 1448 ada, 7 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 01.07.2009 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

449

18.09.2009

Derince Belediyesi, G.23.b.22.c. nazım imar planı pafta, G.23.b.22.c.4.c. uygulama imar plan pafta 2333 ada 11 nolu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

450

18.09.2009

Derince Belediyesi, 74 kadastro pafta, G.23.b.22.c-23.d nazım imar planı paftaları, G.23.b.22.c.3.b-3.c ve G.23.b.23.d.4.a-4.d uygulama imar planı paftaları, 50 ada, 117 nolu parselin kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan “Park ve Dinlenme Alanı ve Turizm Tesis Alanı” olarak düzenlenen kısımları ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

451

18.09.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Sultanorhan mahallesi, G22b.19c nazım imar planı, G22b.19c.3c uygulama imar planı paftası, 640 ada, 163 ve 165 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 07.07.2009 tarih ve 154 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi 640 ada, 160, 161 ve 162 nolu parsellerin kullanım kararının da “Ticaret Alanı”na dönüştürülmesi sureti ile tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

452

18.09.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24d nazım, G22b.24b.2d uygulama imar planı paftası, 1089 ada, 18 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.07.2009 tarih ve 150 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına kullanım kararı açısından aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

453

18.09.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım imar planı, G22b.19d.2a ve G22b.19d.2b uygulama imar planı paftaları, 4829 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 07.07.2009 tarih ve 152 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına yol açan ve nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi de uygun görülmemekle, göre reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

454

18.09.2009

Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-1a uygulama imar planı paftası, 326 ada, 315 ve 316 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.07.2009 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

455

18.09.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı, G22b.19c.4c uygulama imar planı paftası, 33 ada, 255 ve 269 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

456

18.09.2009

Gebze Belediyesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde, G22.b.19.d nazım G22.b.19.d.4.d uygulama imar planı paftası, 291 ada 16 nolu ve 321 ada 91 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

457

18.09.2009

Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-02d nazım imar planı paftası, G23c-02d-2b uygulama imar planı paftası, 139 ada 21, 22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına uygun olmasına rağmen parsel bazında hazırlandığı ve bu haliyle de planlamanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği düşünülen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

458

18.09.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b-25c nazım imar planı, G23b-25c-1a uygulama imar planı paftası, 3058 ve 3059 ada, 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına yol açmayan, nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen, nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

459

18.09.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.1c uygulama imar planı paftası, 1049 ada, 21 (meclis kararında sehven yazılan 20 parsel) nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

460

18.09.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d nazım imar planı paftası, G23b-24d-1b uygulama imar planı paftası, 4354 ada, 11 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

461

18.09.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Yenimahalle, G23b.23d nazım imar planı, G23b.23d.4b uygulama imar planı paftası, 3553 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 03.07.2009 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

462

18.09.2009

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.20.d-25.a-25.b nazım, G23.b.20.d.3.c-3.d-4.c, G23.b.25.a.1.a-1.b-1.d-2.a-2.b ve G23.b.25.b.1.a-2.b uygulama imar planı paftaları, 9 kadastro pafta 633, 618, 2999, 3000 ve 3256 nolu, 18 kadastro pafta, 1196, 1285, 1333 ve 2482 nolu parseller, 19 pafta 1216, 1217 ve 1334 nolu parseller ile yatay 495 165 – 498 785 düşey 4 517 865 – 4 518 690 koordinatları arasından kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

“Koruma Alan Sınırı” gösteriminin değiştirilmesi ve Lejant Paftasına işlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

463

18.09.2009

1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi revizyon nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli Kartepe Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon nazım imar planları arasında tespit edilen uyumsuzluklar ile söz konusu planlama bölgesinde Kartepe kent merkezi oluşturma adına hazırlanan genel revizyon ile ilgili plan değişiklikleri teklif dosyalarının birleştirilmesiyle hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

464

18.09.2009

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24d.03a ve G24d.03d nazım imar planları, G24d.03a.4c, G24d.03a.4d, G24d.03d.1a ve G24d.03d.1b uygulama imar planı paftaları, kuzeydoğusunda Acısu gelişme konut bölgesi, güneybatısında 30.00 metrelik imar yolu, kuzeybatısında Cengiz Topel Askeri alanı, güneydoğusunda Acısu meskun yerleşim alanı ile sınırlanan bölgede hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclis'inin 02.07.2009 tarih ve 108 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan uygulama imar planı teklifi kaldırılması suretiyle tadilen uygun görülmekle, göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

465

18.09.2009

Karamürsel Belediyesi sınırları dahilinde, G23d-08a nazım imar planı paftası, G23d-08a-2a uygulama imar planı paftası, 512 ada 2 nolu parselde hazırlanan ve Karamürsel Belediye Meclisi'nin 07.07.2009 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

466

18.09.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Çamlıtepe Mahallesi, G23b-21b nazım imar planı, G23b-21b-4d uygulama imar planı paftası, 387 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

467

18.09.2009

Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı, G23b.21c.2a ve G23b.21c.2d uygulama imar planı paftaları, 505 ada, 3, 4, 5, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisi'nin 01.07.2009 tarih ve 77 sayılı kararı ile tadilen kabul, 04.08.2009 tarih ve 91 sayılı kararı ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

468

18.09.2009

Belediyemiz, Körfez ilçesi, Körfez Belediyesi, Tütünçiflik Mahallesi sınırları içerisinde, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.2.a-2.b uygulama imar planı paftaları, 4114, 4117, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004 ve 5005 nolu parseller ile söz konusu parsellerin kuzeyinde T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/25000, 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

469

18.09.2009

Muhtelif sürücüsüz araç kiralama hizmeti alımı ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 3805sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

01.01.2010'da başlamak ve 30.06.2012 tarihinde bitmek üzere toplam 30 aylık “Muhtelif Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi”nin “yıllara sari olarak hizmet alımı” yöntemiyle ihale edilmesi hususunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yetki verilmesiuygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

470

18.09.2009

İzmit ilçesi Arızlı Köyü mevkiinde TOKİ tarafından inşa edilecek yol geçiş izni tahsisiile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11/09/2009 tarih ve7568 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yol izinlerinin alınması ve Belediyemiz adına tahakkuk edecek bedellerinin ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

471

18.09.2009

Belediyemiz ve Kocaeli Üniversitesi arasında yapılan trampa protokolü ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09/09/2009 tarih ve 2321 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Üniversitesine tahsisli 1-4-7 pafta, 1083 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde, Belediyemiz tarafından Üniversitece verilmiş olan KOÜ İhsaniye MYO projesine uygun şekilde yeni eğitim binası yapılması ve Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu binasının yapımı için sponsor bulunmasında yardımcı olunması uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

472

18.09.2009

İzmit Kuruçeşme Hizmet Binasının tadilatı ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09/09/2009 tarih ve2323 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Binanın onarılması uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım