18 Ekim 2004 0. Birleşiminin 0. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

18 Ekim 2004 0. Birleşiminin 0. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 0.İçtima Devresi 0 Birleşiminin 0 Oturumu
18-10-2004 Pazartesi Günü Saat de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Baş
kanlığında azalardan H.Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN,
Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar
SÖNMEZ, Ali Haydar BULUT, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban
ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa
ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABA
LIK, İbrahim PEHLİVAN, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Yunus PEHLİVAN,
Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER,Adnan KÜÇÜKÖZER
Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail
YILDIRIM,Mustafa ERENGÜL, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK
İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, M.Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat
ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Ö.Uluç GÖNÜL, Hicran
UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Ahmet
MERT, Muzaffer KAPLANKIRAN, Sebahattin ŞEKERSOY, Bayram ARSLAN, Kenan
KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Metin GÖKÇE, Adnan
KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Dursun ARHAN,
Olcay ULUS, İhsan MERAL, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN,
Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Ertuğrul EREN,Metin
TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Mustafa YALÇIN, Levent DEĞİRMENCİ,
Halit BIÇAK, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA ve Recep ÖZBAKIR`ın mevcut oldukları
anlaşıldı.

Azalardan Şükrü KARABACAK, E.Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Nurettin
ALTUN, Haluk AKYÜZ, Halim TURGUT, Ali ÖZDAĞ, Mehmet ZEYNELOĞLU ve Jale
ÖZLER`in gelmedikleri anlaşıldı.

Azalardan Şükrü KARABACAK, E.Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Nurettin ALTUN, Haluk AKYÜZ, Halim TURGUT, Ali ÖZDAĞ, Mehmet ZEYNELOĞLU ve Jale ÖZLER`in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

14.10.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde
14.10.2004 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan İlyas ŞEKER ve Mustafa ATEŞ tarafından verilen, AYKOME zemin tahrip bedellerini alma ve ruhsat verme yetkisi devri ile ilgili önerge oybirliği ile gündeme alınarak
yapılan müzakere neticesinde;
14.10.2004 tarih ve 106 sayılı meclis kararının yanlış yorumlara sebebiyet vereceği düşünüldüğünden, söz konusu kararda düzeltme yapılmak kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Eğitim Kültür Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 5.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Zabıta Müd.nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 5.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Basın Yayın Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 5.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Kom.dan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Çevre Koruma Daire Başkanlığının Görev yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili
Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonun 5.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Kom.dan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Aykome-Ukome Daire Başk.nın Yönetmelikler ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 6.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Kom.dan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Trafik Müd. nün Görev yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Bütçe kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 5.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Kom.dan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Orhan ve Turgut mahallelerindeki sokak isimleri ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 28.09.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Raporun Kom.dan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe mah.20O-lV uygulama imar planı 228 ve 231 adalarda yapılaşma şartının değiştirilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Kom.nun 20.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Bekirpaşa belediyesi, Kadıköy mah.(Tapuda M.Alipaşa) 19N Nazım imar planı,
19N-lla Uygulama imar planı, 545 ada, 243 nolu parselde "Ticaret Alanı" olan kullanımının, "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına" dönüştürülmesi ile ilgili, İmar Emlak İstimlak ve
İsimlendirme Komisyonunun 0.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişenir mah.19O-ld,19N-lllb ve 19N-llc Uygulama imar planları üzerindeki 4796 nolu adanı yapılaşma şartların da sehven olan farklılığın giderilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 20.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Y.Kaptan mah.19O Nazım imar planı, 19O-lb Uygulama imar planı, 3081 ada, 4 nolu parselin Ticaret Alanı olan kullanımının, Teknik Altyapı Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazım ve uygulama İmar Planı değişikliliği, Uygulama İmar Planı Notu değişikliği ve Nazım ve Uygulama İmar Planı Lejandı değişikliği ile ilgili İmar İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.9.2004 tarihli raporu
Okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir mah.20-O-lV Uygulama imar planı, 1752 ada, 18 ve 33 nolu parsellerin güney cephesinden geçen 10 m`lik Yolun kısmen güneye kaydırılması ile ilgili İmar Emlak İstimlak İsimlendirme komisyonunun 27.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Y.Kaptan mah.20-O-lVc ve 20-O-lVb Uygulama imar planı, 3051 ve 3057 nolu imar adalarında yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili, İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 28.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa mah.19N-la Uygulama imar planı,12 kadastro paftası, 306 ada, 8 nolu parselin bulunduğu yerin imar yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak İsimlendirme Komisyonunun 20.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Saraybahçe Belediye sınırları içinde, 19L ve 19M Nazım imar planları, 19L-llc, 19M-ld, 19M-c uygulama imar planları üzerinde yapılması düşünülen lll.Etap Dolgu Alanı ile ilgili
İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 20.9.2004 tarihli raporu okunarak
Yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Saraybahçe Belediyesi, Turgut mah.20M-lllc uygulama imar planı, 317 ada üzerindeki yapılaşma koşulunun uygulanmasında mevcut yapılaşma, parsel büyüklükleri ve konumları
incelenerek mevcut imar planında A-3 olan yapılaşma koşulunun, -/A-3, 0,40/1,20 olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle 19L ve 19M Nazım imar planları, 19L-llc, 19M-ld Uygulama imar planları üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 2323 ada, 1 nolu parsel
de yapılan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği, Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği
ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.9.2004 tarihli
raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan ve Kozluk mah.deki Seka Tesisleri ve çevresi 3.derece arkeolojik sit alanında hazırlanan koruma amaçlı imar planı ile Nazım ve Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme
Komisyonunun 27.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.


İzmit-Saraybahçe Belediyesi, HacıHızır mah.20N-lVd Uygulama imar planı
4171 adanın bulunduğu yerde, revizyon imar planlarında bina yapım süresi simgesinin
sehven yazılmadığından, söz konusu alana bina yapım süreci koşulu simgesi olarak "lll"ün
yazılması ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.9.2004 tarihli
raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Saraybahçe Belediyesi, Cedit mah.20N-lVc Uygulama imar planı, 4145 ada, 13 ve 14 nolu parsellerin batısından geçen yolun, batıya doğru kaydırılmasının uygun görülmediği, Saraybahçe Belediye Meclisinin 7.9.2004/90 sayılı kararının uygun olacağına dair plan değişikliği ile ilgili Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 28.9.2004 tarihli
raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Ömerağa mah.19N-ld Uygulama imar planı, Alemdar Caddesi 13 pafta, 304 ada, 13 ve 15 nolu parsellerde yapıların tescilli tarihi yapılar olması nedeniyle yola terkleri mümkün olmadığından, 14 nolu parseldeki imar yolu hattının, söz
konusu 13 ve 15 nolu parsellerin durumu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi
ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 8.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi Kabakoz mevkii G23b-21c nazım imar planı, G23b-21c-4d uygulama imar planı, 1433 ada, 21 nolu parselin mevcut imar planında kamyon garajı alanı olarak kullanımının konut dışı kentsel çalışma alana olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 8.10.2004 tarihli raporu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli Yuvacık Belediyesi Serdar mah.G23c-4c nazım imar planı, G23c-4c.2c,2d,3a,3b uygulama imar planları, 138 ada, 1 parsel ile 137 ada, 1 nolu parsellerin mevcut imar planında pazar alanı kullanımlarının, Lise alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 8.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan
Müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Körfez mah.18N-llla, 18N-lllb, 18N-lllc,18N-llld ve 18N-llc, 18N-lld uygulama imar planları üzerinde yer alan Sanayi ve Depolama Alanlarında mevcut yapı ve talepler göz önünde bulundurularak, imar planı yapılanma koşullarının
yeniden belirlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 8.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Körfez mah.19N nazım imar planı, 19N-lllc uygulama imar planı 4836 ada, 9 nolu parselin mevcut imar planındaki küçük sanayi alanı olan kullanımının Akaryakıt İstasyonu alanı olarak, ayrıca söz konusu ada da gözüken yeşil alanın eşdeğer büyüklükte olmak üzere akaryakıt istasyonu alanı ile küçük sanayi alanı arasında düzenlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun
8.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri sınırları içerisinde Cedit ve Erenler mahalleleri 19N ve 20N nazım imar planları üzerindeki bir kısım bölgede, eski Başiskele köprüsü ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsüne ulaşımı sağlayan eski
İstanbul yolu arasındaki ulaşımının 20 mt olarak genişletilerek yol ve çevresindeki konut bölgesinde yapılan nazım imar planı değişikliği (kentsel dönüşüm projesi) ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Kom.nun 8.10.2004 tarihli raporu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle 19L-llb uygulama imar planı, 1839 ada, 1 nolu parselde yer alan özel sağlık tesis alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 8.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Orman Köylerinin İmar Yetkisi açısından ilgili Belediyelere bağlanmasına dair Belediyemiz meclisinin 14.9.2004 tarih ve 58 sayılı kararına ilişkin, Kirazlıyalı Belediye Başkanlığı, Avluburun, Pazarçayırı, ve Merkez Sultaniye Köyü Muhtarlıklarının yazılarıyla ilgili İmar Daire Başkanlığının 8.10.2004 tarih ve 590 sayılı yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak
ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Körfez mah.19N nazım imar planı 19N-1b uygulama imar planı 4961 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 numaralı parselleri kullanım kararlarının değiştirilmesi hakkındaki nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başk.nın 8.10.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli Yeniköy Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili
İmar Daire Başkanlığının 8.10.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği karar verildi.

Kocaeli Suadiye Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı
teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 8.10.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli Hereke Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı
teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 8.10.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği karar verildi.

Kocaeli Yuvacık Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar
planı teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 8.10.2004 tarihli
yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın
İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği
ile karar verildi.

Kocaeli Değirmendere Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 8.10.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın
İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan çevre düzeni planları esas alınarak hazırlanan ve
gözden geçirilen nazım imar planı teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 8.10.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi revizyon imar planı plan notlarının 18.1.maddesinde değişiklik
yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 8.10.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli Gebze Belediyesi G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c-2d uygulama paftası, 4176 ada, 2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde kullanım kararının değiştirilmesi ile ilgili
İmar Daire Başkanlığının 8.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Umuttepe Kampüsüne yapılacak toplu taşımacılık ile ilgili Aykome-Ukome Komisyonunun 8.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Şirket devri hakkında İşletme ve İştirakler Daire Başk.nın 7.10.2004 tarih ve 147-02 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Servis araçları güzergahı izin belgelerinin harçlarının belirlenmesi ile ilgili Trafik Şube Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Servis araçları güzergahı izin belgeleri harçlarının 100 milyon, 150 milyon ve 200 milyon TL. olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinden devir alınan toplu taşım araçlarının ihale edilmesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

18.10.2004 tarihli olağan toplantısı gündeminin 41 maddesi görüşülerek karara bağlanan ve 2`nci oturumu 18.10.2004 tarihinde yapılarak kalan 41 maddesi de görüşülerek karara bağlanan olağan meclis toplantısının gündemde görüşülecek başka evrak bulunmadığından kapatılmasına, bir sonraki ay meclis toplantısının 11 Kasım 2004 tarihinde saat 13.30`da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım