18 ARALIK 2009 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

18 ARALIK 2009 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.12.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

579

18.12.2009

Gündemin 7. maddesinden 18. maddesi dahil konuların gündemin sonunda görüşülmesi ile ilgili Meclis Başkan Vekili İlyas ŞEKER' in vermiş olduğu sözlü önerge gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Gündemin 7. maddesinden 18. maddesi dahil konuların gündemin sonunda görüşülmek üzerine kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

580

18.12.2009

Özel minibüs ve halk otobüsleri ile ilgili Meclis Üyeleri Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Mehmet Ali KAPLAN, Yaşar SÖNMEZ ve Adnan UYSAL tarafından verilen 18.12.2009 tarihli önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin görüşülmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

581

18.12.2009

Büfe yeri değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belde A.Ş.’ye işletilmesi devredilen 01 nolu büfe yerinin (6.44 m²), kira bedeli ve kira süresi aynı kalmak şartıyla Turgut Özal Üst geçidinden, Adnan Menderes Üst geçidi altı Marina kısmındaki yere taşınması ve eski meclis kararının bu şekilde tashihi uygun görülmekle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

582

18.12.2009

Tahsisin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

15.01.2008 tarih ve 7 sayılı meclis kararı ile 10 yıl süre ile ve bedelsiz olarak İzmit Belediyesine tahsisi yapılan taşınmazın İzmit Belediyesi’ne (eski Bekirpaşa Belediyesi) olan tahsisinin kaldırılması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

583

18.12.2009

TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet taktir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

584

18.12.2009

Körfez Belediye Başkanlığının bütçe aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Körfez Belediye Başkanlığına ait aktarma talebi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

585

18.12.2009

2010 Mali Yılı performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

2010 Mali Yılı Performans Programı ekte sunulduğu gibi değiştirilmiş hali ile uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

586

18.12.2009

Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 04/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 2010 Mali Yılı Bütçesi, 65.000,00.-TL. gelir 65.000,00.-TL. gider olmak üzere denklik sağlanarak, ekte sunulduğu gibi değiştirilmiş haliyle; uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

587

18.12.2009

İzmit Emlak Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Belediyemiz, Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, G.23.c.03.c nazım imar planı paftası, G.23.c.03.c.3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 108 ada 1 no’lu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu plan değişikliği ile ilgili daha ayrıntılı bir çalışma yapılmak üzere dosyasının İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na iadesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

588

18.12.2009

Belediyemiz, Başiskele ilçesi, Başiskele Belediyesi sınırları dâhilinde, G23.c.09.b nazım imar planı, G23.c.09.b.2.d uygulama imar planı paftası, 417 ada 13 nolu parsel ile 2533 nolu parselde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi’nin 02.07.2009 tarih ve 23 sayılı kararıile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım karaları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

589

18.12.2009

Belediyemiz, Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyelesi sınırları içerisinde, Kullar Mevkii, Yaylacık ve Mahmutpaşa Mahalleleri, G23c.05a. nazım imar planı paftası, G23c.05a.3c. uygulama imar planı paftası, 164 ada 21 nolu parsel ile 137 ada ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

590

18.12.2009

Belediyemiz, Başiskele ilçesi, Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.25c ve G23b.05b nazım imar planı, G23b.25c.4c ve G23c.05b.1b uygulama imar planı paftaları, 245, 246, 248 ve 249 nolu adaları içeren alanla ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Revizyon nazım imar planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesine olanak sağlayan ve nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle,kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

591

18.12.2009

Belediyemiz, Başiskele ilçesi, Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.09a nazım imar planı, G23c.09a.4a ve G23c.09a.4b uygulama imar planı paftaları, 5881 parselde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclis’inin 04.11.2009 tarih ve 54 sayılı kararı ile reddedilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kullanım kararı açısından nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ancak parsel bazında hazırlanmış olması nedeniyle plan bütünlüğünü bozacağı düşünülen ilave uygulama imar planı teklifi meri mevzuata ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

592

18.12.2009

Belediyemiz, Başiskele ilçesi, Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-05a nazım imar planı paftası, G23c-05a-3b ve G23b-05a-2c uygulama imar planı paftaları, 4688 ve 214 nolu parsellerde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 04.11.2009 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

593

18.12.2009

Belediyemiz, Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Bahçecik Mevkii, Seymen Mahallesi, G23c-09a nazım, G23c-09a-1a uygulama imar planı paftası, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 ve 1939 nolu parsellerde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 04.11.2009 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

594

18.12.2009

Belediyemiz, Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Yeniköy Mevkii, Merkez Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.4a,d uygulama imar planı paftaları, 350 ada, 1ve 4 nolu parseller ile 444 ada 1 nolu parselin arasından geçen 15m.lik imar yolunun güzergahının değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 04.11.2009 tarih ve 51 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına olduğu gibi, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata da aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

595

18.12.2009

Belediyemiz Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkent Mahallesi G.23.c.09.b nazım imar planı, G.23.c.09.b.2.c uygulama imar plan paftası, 2873 nolu parselde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi’nin 04.11.2009 tarih ve 50sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

596

18.12.2009

Belediyemiz, Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyelesi sınırları içerisinde, Bahçecik Mevkii, Damlar Mahallesi, G23c.09a. nazım imar planı paftası, G23c.09a.2b. uygulama imar planı paftası, 865 nolu parselile ilgili hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi’nin 04.11.2009 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

597

18.12.2009

Belediyemiz, Çayırova ilçesi, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.18bnazım imar planı, G22b.18b.3b ve G22b.18b.3c uygulama imar planı paftaları, 1548ada, 2 nolu parsel, 2058 ada, 9 (eski 1 ve 2) nolu parsel ve 2058 adanın güneybatısındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

598

18.12.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-13d nazım imar planı, G22b-13d-3d uygulama imar planı paftası, 415 ada 7 (Eski 1437) nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, ancak hukuksal süreç devam ettiği için ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar göz önünde bulundurulduğunda temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

599

18.12.2009

Belediyemiz, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi revizyon nazım imar planı ile, Derince İlçesi, Derince Belediyesi, 1/5000 ölçekli Derince Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında talep edilen değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

600

18.12.2009

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, G22b.23c nazım imar planı paftası, 28K-IIc uygulama imar planı paftası, 437, 491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan aksine bölgenin gelişimi için ihtiyaç duyulan turizm tesisinin yapılmasına olanak sağlayan dolayısıyla nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

601

18.12.2009

Belediyemiz, Dilovası ilçesi, Dilovası Belediyesi sınırları dahilinde, G23a.21b nazım imar planı, G23a.21b.3a uygulama imar planı paftası, 92 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Dilovası Belediye Meclis’inin 04.11.2009 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği; iki parsel arasındaki kadastral yolun ve park alanının kaldırılması sonucunda terk-ihdas dengesinin sağlanması amacıyla Bağdat Caddesine cepheli bir kısmında park alanı olarak önerilen alanın otopark alanı olarak değiştirilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

602

18.12.2009

Belediyemiz, Dilovası ilçesi, Dilovası Belediyesi sınırları dahilinde, Diliskelesi Mahallesinin tamamını kapsayan alanda hazırlanan ve Dilovası Belediye Meclis’inin 04.09.2009 tarih ve 45 sayılı sayılı kararı ile kabul edilen revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif edilen uygulama imar planı değişikliğinin karar alınmaksızın Dilovası Belediyesine iadesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

603

18.12.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi, Ademyavuz ve Cumhuriyet Mahallelerinin kesiştiği Kubilay Caddesi, İstiklal Caddesi ve Yıldırım Caddelerinin bulunduğu bölgenin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Gebze Belediye Meclisinin 05.06.2009 tarih ve 126 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konu ile ilgili görüş alındıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olacağından İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına iade edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

604

18.12.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde,Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1b,c uygulama imar planı paftaları, 768 ada, 1,2,20 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.09.2009 tarih ve 195 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifiile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

605

18.12.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c-1d uygulama imar planı paftası, 3379 ada 10 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçeklinazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesi ve plan müellifince ortaya konan ve yeterli görülen gerekçeler ışığında nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil ettiği belirlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

606

18.12.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22b-18c nazım imar planı, G22b-18c-4a uygulama imar planı paftaları, 4077 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazımimar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen, plan müellifi tarafından da mevcut durumun planlara işlenmesi ile ilgili kurum görüşü doğrultusunda uygun olduğu ifade edilen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

607

18.12.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.18b nazım imar planı, G22b.18b.4d uygulama imar planı paftası, mevcut uygulama imar planı plan notlarına plan notu ilave edilmesi ve Gebze Belediye Meclis’inin 13.10.2009 tarih ve 221 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesi teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Belediye Meclisi tarafından kabul edilmeyen ve red edilme gerekçesi uygun ve yeterli görülen söz konusu uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

608

18.12.2009

Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi G22.b.19.c nazım imar planı, G22.b.19.c.3.d uygulama imar plan paftası, 4620 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 13.10.2009 tarih ve 223 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kullanım kararlarına aykırılık teşkil etmeyen ancak temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

609

18.12.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G.22.b.19.d nazım imar planı paftası, G.22.b.19.d.03.b-02.c uygulama imar planı paftaları ,meri nazım imar planında “Kavşak Düzenlemesi Yapılacak Alan” kapsamında “Yol” da kalan, 2939 ada 8,9,10,11,12,13 nolu parsellerin meri uygulama imar planına göre “Ticaret Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

610

18.12.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G.22.B.24.B nazım imar plan pafta, G.22.B.24.B.1.D uygulama imar plan pafta, 879 ada 4, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

611

18.12.2009

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, G23c-02d nazım ve G23c-02d -1c uygulama imar planı paftası, 102 ada, 242 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 02.10.2009 tarih ve 81 sayılı kararı ile kabul, 09.11.2009 tarih ve 98 sayılı kararı ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

612

18.12.2009

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23c.02c. nazım imar planı paftası, G23c.02c.3a. ve G23c.02c.3d. uygulama imar planı paftaları, 234 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 255 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenen 1/5.000 ölçeklinazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

613

18.12.2009

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1c-d uygulama imar planı paftaları, 302 ada, 6,29,32 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 09.11.2009 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

614

18.12.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.24b nazım imar planı, G23b.24b.3a uygulama imar planı paftası, 433 ada, 9 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuat ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

615

18.12.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Çınarlı Mahallesi, G23b-23d nazım imar planı, G23b-23d-1c uygulama imar planı paftası, 2353 nolu (eski 1827-1828) parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen ancak meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

616

18.12.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Cedit Mahallesi, G23b.24b nazım imar planı, G23b.24b.4c uygulama imar planı paftası, 4083 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifinin İmar ve Şehircilik Dairesine iadesi uygun görülmekle,kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

617

18.12.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a. nazım, G23b.25a.2c. uygulama imar planı paftası, 129 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller ile 130 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 06.10.2009 tarih ve 91 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi Belediyesince kabul edildiği şekliyle uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

618

18.12.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.24c nazım imar planı, G23b.24c.3a uygulama imar planı paftası, 558 ada, 23 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

619

18.12.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, G23.B.24.B. nazım imar plan pafta, G23.B.24.B.3.A - B uygulama imar planı paftaları, 5006 ada 2 nolu parsel ile 5005 ada 1 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

620

18.12.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, G.23.b.21.c nazım imar plan pafta, G.23.c.21.c.1.d uygulama imar plan paftası, 892 ada 1,17,18, 20 ve 21 nolu parsellerin cephe hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu alanda imar planı değişikliğine gerek olmadığı belirlendiğinden dosyanın İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na iadesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

621

18.12.2009

Belediyemiz, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi revizyon nazım imar planı ile, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli Körfez Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında talep edilen değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

622

18.12.2009

Belediyemiz Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde,Atalar ve Kirazlıyalı Mahalleleri, G.23.a.25.a nazım imar planı, G.23.a.25.a.3.d-4.c uygulama imar plan paftaları 1377 ada 36 ve 37 nolu parseller ile 1750 ada 3, 4, 5, 15, 16, 17, 28, 32, ve 34 nolu parseller ve G.23.a.25.a.3.a lejant paftasında hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisi’nin 02.11.2009 tarih ve 128 kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

623

18.12.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan Mahallesi, G23a.25c. nazım, G23a.25c.2a ve G23a.25c.2b uygulama imar planı paftaları, 214 ada, 36 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediyesi Meclisi’nin 02.11.2009 tarih ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, yapılaşma koşulunun “E=1,00 / hmaks=3 kat” olarak değiştirilmesi sureti ile tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

624

18.12.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi sınırları dahilinde, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23b-21c-1d uygulama imar planı paftası, 730 ada, 33 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 17.07.2009 tarih ve 361 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerinde yapılan ve Körfez Belediye Meclisinin 02.11.2009 tarih ve 126 sayılı kararı ile red edilen itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Körfez Belediye Meclisinin 02.11.2009 tarih ve 126 sayılı kararı ile reddettiği söz konusu itiraz, nazım imar planına aykırı olmasından dolayı uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

625

18.12.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi sınırları dahilinde, G23b.21c nazım imar planı paftası, G23b.21c.1d uygulama imar planı paftası, 730 ada, 34 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 17.07.2009 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerinde yapılan ve Körfez Belediye Meclisi’nin 02.11.2009 tarih ve 127 sayılı kararı ile red edilen itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Körfez Belediye Meclisi’nin 02.11.2009 tarih ve 127 sayılı kararı ile reddettiği söz konusu itiraz, nazım imar planına aykırı olmasından dolayı uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

626

18.12.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi,G23b-24c-1b-1c uygulama imar planı paftası, 425 ada 29, 32, 51, 53, 58, 59, 70 nolu parsellerde hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.10.2009 tarih ve 1075 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuat çerçevesinde ve nazım imar planı ana kararlarına uygun olarak hazırlanan, nüfus artışı ve donatı eksilmesine sebep olmayan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

627

18.12.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu köyü sınırları dahilinde, G23b-24b (20N) nazım imar planı paftası, G23b-24b-4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanan veKocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.08.2009 tarih ve 981 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.08.2009 tarih ve 981 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

628

18.12.2009

Belediyemiz Meclisi’nin 13.11.2009 tarih ve 568 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 18/12/2009 tarih ve 5592 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu meclis kararının tashih edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

629

18.12.2009

Gebze Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih, 95 ve 96 sayılı meclis kararlarında parseller numaraların tashih edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 18/12/2009 tarih ve 4307/5621sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Meclisinin 17.07.2009 tarih ve 343 sayılı kararı ile 17.07.2009 tarih ve 344 sayılı kararlarının Gebze Belediye Meclisinin 06.11.2009 tarih ve 246 sayılı kararına istinaden yukarıda ifade edilen çerçevede tashih edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım