17 TEMMUZ 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

17 TEMMUZ 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

17.07.2014

397

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için Bakanlık tarafından izin verilen Derince ilçesi, Yenikent Mevkiinde 14.880 m2 lik ormanlık alanının işletim hakkının İzaydaş’a devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

398

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediye Başkanlığına ek ödenek yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

399

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Derince İlçesi, Çenedere (Mehmet Akif Ersoy) Parkı ve üzerindeki yapı ve muhdesatlarının Derince Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

400

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, izmit ilçesi, Hacıhasan mahallesi, 382 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın imar planlarındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

401

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına tescili, İzmit İlçesi, Arızlı Köyü 160 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile Yenimahalle 1808 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi uygulaması kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili 15.05.2014 tarih ve 237 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

402

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz, Kartepe ilçesi, Acısu Mahallesi, 7 pafta, 1173 parsel üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş olan 100/230 arsa paylı, zemin kat, 1 no’lu 708,26 m2 yüzölçümlü düğün Salonun Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

403

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro ihdası ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

404

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2014 yılı için uyguladığı gelir kaleminin not kısmındaki değişikliğin, 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

405

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığının 2014 yılı için uygulamayı düşündüğü gelir kalemlerinin 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

406

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 2014 yılı için uygulamayı düşündüğü gelir kalemlerinin 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi yönündeki talebi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

407

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü adları altında yeni Şube Müdürlükleri oluşturulması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

408

Gündem No: 12- 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yalova ili Altınova Belediye Başkanlığına 41 NN 531 plakalı MAN marka belediye tipi otobüsün hibe olarak verilebilmesi ve Çorum İli Alaca Belediye Başkanlığına 41 KS 787 plakalı ISUZU marka belediye tipi otobüsün hibe olarak verilebilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

409

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Erenler Mahallesi, Cemre Sokak, no:03 (510 ada 452 parsel) adresinde bulunan işyerinin işletilmesinin Altınnal A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

410

Gündem No: 14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Kara taşıt Alımları bütçe tertibine, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Demiryolu Taşıt alımı bütçe tertibinden 50.000.000,00 TL aktarma yapılabilmesi ile ilgili teklifi ile ilgi raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

411

Gündem No: 15- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü” adı altında yeni bir Şube Müdürlüğü oluşturulması ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

412

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 200 adet CNG yakıt sistemine sahip doğalgazlı otobüsün satın alınabilmesi ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

413

Gündem No: 17- Hukuk Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

414

Gündem No: 18- Hukuk Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Engelliler Komisyonu’nun, Revize edilen Ulaşım Dairesi Başkanlığını Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

415

Gündem No: 19- İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

416

Gündem No: 20- İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

417

Gündem No: 21- İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesinde bulunan Başpınar Sokağın isminin “Çeliksoy Sokak”, Bayhan Sokağın isminin de “Canlı Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

418

Gündem No: 22- İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

419

Gündem No: 23- İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesinde bulunan Akman Caddesi isminin “Tepetarla Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

420

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, 1/50000 ölçekli G23c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.c.2 nazım imar planı, 1/5000 ölçekli G23.c.04.c nazım imar planı paftaları, 505 ada 7 ve 8 nolu parseller ile 506 ada 3 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

421

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23.c.03.c nazım, G23.c.03.c.3a-4b uygulama imar planı paftaları, 496 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

422

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı paftası, 560 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

423

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mehmetağa Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.2.a uygulama imar planı paftası, 932 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

424

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Köyü, G23.c.14.a nazım imar planı paftası, 123 ada 5 nolu parsel, 125 ada 85 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

425

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 364 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

426

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.d uygulama imar planı paftası, 109 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

427

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22.b.13.d, 18.a nazım imar plan paftası, 768 ada 7 ve 8 nolu parseller, 769 ada 1 parsel ve tescil harici alan ile 395 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

428

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Atatürk ve Yenimahalle sınırları içerisinde G22b18b-18d nazım, G22b18b4a-4s ve 18d2a-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

429

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c nazım imar planı paftası, 10852 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

430

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çavuşlu Köyü, G23b07c nazım imar planı paftası, 82 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

431

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23.b.22.a ve G23.b.22.d nazım, G23.b.22.a.3.c, G23.b.22.d.2.b. uygulama imar plan paftaları, 2915 ada 1 ve 2974 ada 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

432

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumaköy, G23a 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, G23a1 ve G23a11a nazım imar planı paftaları, 1349, 1350, 1351, 1353, 1384 ve 1385 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

433

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 3185 ada, 1,3,4,5,29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

434

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16c nazım, G23c.4d uygulama imar planı paftaları, 1876 ve 138 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

435

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Güneyi'nde kalan merkez mahalleleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

436

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17/07/2012 tarihli ve 748 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 25/07/2012 tarih ve 2012/3510 sayılı kararı ile ilan edilen 109,35 ha büyüklüğündeki “Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ‘nın iptal edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

437

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Mahallesi, G23.c.03d.3d - 4c uygulama imar planı paftaları, 211 ada 1,2,3,4, 212 ada 1,2,3,4 ve 216 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

438

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G23.c.03.d.4.c uygulama imar planı paftası, 236 ada 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

439

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G23.c.01c.2.c uygulama imar planı paftası, 359 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

440

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G23.c.03.d.4.c ve G23.c.03.d.4.d uygulama imar plan paftaları, 668, 669, 670, 671 ve 672 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

441

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.3.b uygulama imar plan paftası, 359 ada 45 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

442

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gedikli Köyü sınırları içerisinde yer alan 547 nolu parselin Kırsal Konut Alanına dahil edilmesi teklifi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

443

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 334 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parseller ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.04.2014 tarih ve 1471 sayılı kararının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

444

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mevkii, G23.b.24.d nazım, G.23.b.24.d.4.a uygulama imar planı paftası, 181 ada, 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Ali Ahmet Güneş ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

445

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a-25b nazım, G23b.25.a.4a-4b-3a, G23.b.25b.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 794 ada 1 parsel, 795 ada 1 parsel ile 261 ve 265 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

446

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c nazım, G23b25c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 3348 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

447

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23.d.08.a.2c-3b uygulama imar planı paftaları, 114 ada 121 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

448

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı güzergahında yapılan 1/50000 Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

449

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii, G24.d.01.b nazım imar planı paftası, 356 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

450

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24.d.01.b nazım imar planı paftası, 834 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

451

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.4.b-4.c uygulama imar planı paftaları, 302 ada 14 nolu parsel ile 631 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

452

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d.2.d uygulama imar planı paftası, 351 ve 356 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

453

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a.22d.1a ve G24a.21c.2b uygulama imar planı paftası, 701 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

454

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a3, G23b4, G23c1, G23d2 ve G23a25c, G23b21d, G23b21c, G23d05b, G23c01a, G23c01b nazım imar planı paftalarında "Özel Güvenlik Bölgesi" sınırlarının planlara işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

455

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, İlimtepe, Dereköy, Belen Bölgelerini kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.07.2014

456

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Sınırları içerisindeki 12 adet ilçe Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.07.2014

457

Gündem No: 138- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra Belediyesinin Büyükşehir Belediyemizden üç adet çöp kamyonu, bir adet vidanjör ve iki adet damperli kamyon talebi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif, dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 24.07.2014 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Kadriye TURABİ İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım