17 TEMMUZ 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

17 TEMMUZ 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.07.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

319

17.07.2009

Eğitim Kurultayı oluşturulması ile ilgili Saadet Partisi Meclis Grubu adına Meclis Üyesi İbrahim İLHAN'ın vermiş olduğu 17.07.2009 tarihli önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin gündemin 108. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

320

17.07.2009

Üst geçitlerin altlarının düzenlenmesi ile ilgili Meclis Üyeleri Mustafa TAŞKAN ve İlyas ŞEKER'in 17.07.2009 tarihli önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin gündemin 109. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

321

17.07.2009

Sendikal baskı ile ilgili CHP Grup Başkan Vekili Fahri ÖRENGÜL'ün vermiş olduğu 17.07.2009 tarihli önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin gündemin 110. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

322

17.07.2009

İndirimli seyahat kartı ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Açıköğretim Fakültelerinde okuyan öğrencilerin toplu taşıma araçlarından indirimli olarak (29 yaşından gün almamak kaydı ile) faydalanması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

323

17.07.2009

Kabaoğlu Köyünde bulunan Üçtepeler Mezarlığının isminin değiştirilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor- Türlü İşler Komisyonunun 24/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Komisyon raporlarındaki “Üç Tepeler” ifadesi çıkartılarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı” isminin verilmesi, uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile kara verildi.

*** *** ***

324

17.07.2009

Darıca ilçesine bağlanan Gebze Abdi İpekçi ve Sıra Söğütler Mahallelerindeki bazı caddelerin Darıca ilçesindeki mevcut cadde-sokak isimleri ile aynı isimleri taşıması nedeniyle mükerrerlik oluşturulan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor- Türlü İşler Komisyonunun 22/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mükerrerlik oluşturulan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

325

17.07.2009

Gebze ilçesi Ovacık Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor- Türlü İşler Komisyonunun 24/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze ilçesi Ovacık Köyünde bulunan isimsiz sokağa “Köysuyu Sokak” isminin verilmesi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

326

17.07.2009

Gebze ilçesi Pelitli Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor- Türlü İşler Komisyonunun 18/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze ilçesi Pelitli Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

327

17.07.2009

Gebze ilçesi Balçık Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor-Türlü İşler Komisyonunun 18/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze ilçesi Balçık Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

328

17.07.2009

Yer Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3318 ada, 5 nolu parseldeki 814.00.m2 ‘lik binanın Kocaeli Amatör Spor Klüpleri Federasyonu olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak 5 yıl süre ile Kocaeli Spor Klüpleri Federasyonuna tahsisi için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

329

17.07.2009

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, 669 ada, 1 parsel sayılı 30.000 m2 yüzölçümlü, imar planlarında ‘Pazar Alanı' olarak düzenlenmiş olan taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Belediyemiz adına tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 02/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Belediye Başkanlığı'na kesin tahsis edilmesi nedeni ile konunun görüşülmesine gerek kalmadığından evrakın Dairesine iade edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

330

17.07.2009

Belde A.Ş' nin kiralama talebi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Sekapark 1.Etap Ahşap Silo İskelesi üzeri 498.00m² açık kullanım alanlı Çay Bahçesi yerinin, 01 Mayıs – 30 Eylül arası mevsimlik olarak 5 ( beş ) yıl süre ile Aylık 5000,00 TL ( Beşbin Türk Lirası) bedelle her yıl ÜFE oranında artış yapılarak Belde A.Ş' ye verilmesi ( kiralanması ) uygun görülmekle, CHP Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Engin ÇAKMAK, Mehmet Ali KAPLAN ve Saadet Partisi Meclis Üyeleri İbrahim İLHAN, Ömer ÖZTÜRK, Ragıp YÜRÜK ve Şefik KARAASLAN' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

331

17.07.2009

Kocaeli İl Sınırları içinde kalan yan yolların devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 02/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli İl Sınırları içinde kalan ve Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan yan yolların (toplama yolları) devri ile ilgili protokol işlemleri tamamlanmadığından evrakın dairesine iade edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

332

17.07.2009

Bedelsiz Araç Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğüne ait 41 98 005 plakalı JCB Loder marka iş makinası'nın, bedelsiz olarak Siirt İli Aydınlar Belediyesi'ne devri uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

333

17.07.2009

Organizasyon şeması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı münhal bulunan Harita ve “Kadastro Şube Müdürü” isminin “Harita Şube Müdürü” olarak değiştirilmesi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

334

17.07.2009

Takas ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

335

17.07.2009

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Ömerağa Mahallesi, 12 pafta, 278 ada, 52 parsel üzerinde yer alan Belsa Plaza İş Merkezinde bulunan 12 adet taşınmazın, İzmit Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile takas edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Takas ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

336

17.07.2009

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Çevre ve Sağlık+Hukuk Komisyonunun 25/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Görev ve Çalışma Yönetmeliği yeni hali ile uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

337

17.07.2009

Belediyemiz, Başiskele ilçesi, Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.05a nazım imar planı, G23c.05a.2b uygulama imar planı paftası, 5347 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

338

17.07.2009

Belediyemiz, Darıca ilçesi, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-23b nazım imar planı paftası, 29L-Ia uygulama imar planı paftası, 612 ada 3 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 09.04.2009 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı veya donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi; tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

339

17.07.2009

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, Nenehatun Mahallesi, G22b.23b nazım, 29K-IIc uygulama imar planı paftası, 1547 nolu adanın tamamında hazırlanan ve Darıca Belediyesi Meclisinin 07.05.2009 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına kullanım kararı açısından uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

340

17.07.2009

Belediyemiz, Darıca ilçesi, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.23c nazım imar planı, 29K.3c ve 29L.4d uygulama imar planı paftaları, 10591 ve 10592 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclis'inin 07.05.2009 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

341

17.07.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Kadılı Köyü sınırları içerisinde G22.b.10.a nazım G22.b.10.a.4.c uygulama imar planı paftası, 1 kadastro pafta 64 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

342

17.07.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-2d uygulama imar planı paftası, 2761 ada 10 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih ve 94 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

“Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına” uygun olarak hazırlanan ve Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasından vazgeçilmesi nedeniyle Gebze Belediye Meclisi tarafından kabul edildiği belirlenen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

343

17.07.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-18d nazım imar planı paftası, G22b-18d-4a uygulama imar planı paftası, 4 ada, 24 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

344

17.07.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22b.18d nazım, G22b.18d.2c uygulama imar planı paftası, 237 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih ve 96 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu parsellerin ihdas edilecek olan kısımlarının, 237 ada 9 nolu parsel ile 13 nolu parseller arasının yol cebi olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

345

17.07.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mevlana Mahallesi, G22b.19c ve G22b.19d nazım imar planı, G22b.19c.4a ve G22b.19d.3b uygulama imar planı paftaları, 3076 ada, 6 nolu parsel ile 3113 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

346

17.07.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-4c uygulama imar planı paftası, 1159 ada 25 ve 38 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, CHP Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN'ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi..

*** *** ***

347

17.07.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü sınırları içerisinde yer alan “Mezarlık Alanı”nın genişletilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesincehazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

348

17.07.2009

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, Gölcük Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, G.23.c.12.a nazım imar planı paftasında DSİ kurum görüşünün işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

349

17.07.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, G.23.b.24.b nazım imar planı paftası, G.23.b.24.b.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftalarında yer alan imar yolu güzergah değişikliği ve bahse konu imar yolu çevresinde yer alan donatı alanlarının, büyüklükleri değiştirilmeksizin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığıncahazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

350

17.07.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.b.24.b nazım imar plan pafta, G.23.b.24.b.3.d uygulama imar plan paftası 5023 ada 1 no'lu parselin yapılaşma koşulunun arttırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, mevcut imar planı kararları ile örtüşen, donatı eksilmesine yol açmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

351

17.07.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, G.23.c.19.c. ve G.23.c.20.d. nazım imar plan paftaları, G.23.c.19.c.03.c- 3.d ve G.23.c.20.d.3.a- 3.b- 4.a- 4.b- 4.c- 4.d uygulama imar plan paftaları, yatay 495819, 495378, 495361, 497197, 496165 - düşey 4519612, 4519303, 4518759, 4519039, 4519531 koordinatları arasında bulunan alan ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

352

17.07.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, G.23.b.23.c nazım imar planı paftası, G.23.b.23.c.01.c-03.a-04.b uygulama imar planı paftaları, 2323 ada, 18-19-20-21 parseller, 3329 ada, 2 nolu parsel ve 136 ada 1 nolu parsel üzerinden geçen 12.00 m. lik imar yolunun 491.006 -490320 düşey, 4514088-4514214 yatay koordinatları arasından geçen kısmının mevcut arazi durumuna uygun olması amacıyla güneye doğru kaydırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

353

17.07.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde I. ve II. Kentsel Dönüşüm bölgesinde yer alan trafo alanlarının SEDAŞ'a devrine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planın kullanım kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle,kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

354

17.07.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, G23b.25d nazım G23b.25d.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 1856 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına kullanım kararı açısından uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

355

17.07.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Çayırköy Mevkii, G23b-25b nazım, G23b-25b-1d uygulama imar planı paftası, 4406 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle, göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

356

17.07.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.25b nazım imar planı, G23b.25b.1d uygulama imar planı paftası, 3656 ve 3407 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve İzmit Belediye Meclis'inin 02.06.2009 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açamayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

357

17.07.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Kabaoğlu Köyü, G23b-24b nazım imar planı paftası, G23b-24b-1d uygulama imar planı paftası, 1280 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

358

17.07.2009

Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediye G24d.03c nazım, G24d.03c.3d uygulama imar planı paftası, 1941 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

359

17.07.2009

Belediyemiz, Körfez ilçesi, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23b-21c-1d uygulama imar planı paftası, 729 ada 4 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 62 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyesi Meclisince kabul edildiği şekliyle uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

360

17.07.2009

Belediyemiz, Körfez ilçesi, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.21c nazım imar planı, G23b.21c.1d uygulama imar planı paftaları, 730 ada, 34 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclis'inin 03.06.2009 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, CHP Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

361

17.07.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Yeniyalı Mahallesi, G22b-21c nazım, G22b-21c-1d uygulama imar planı paftası, 730 ada 33 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN'ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

362

17.07.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b uygulama imar planı paftası, 317 ada, 28 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

363

17.07.2009

Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.a uygulama imar planı paftası 93 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planın kullanım kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

364

17.07.2009

Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.a-07.d nazım imar planı paftaları ve G.23.d.07.a.3d.-4.c uygulama imar planı paftalarında, K2 Gelişme Bölgesini çevreleyen imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

365

17.07.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, G.23.a.25.c.3.b ve G.23.b.21.d.4.a halihazır paftalar, 1272 ve 1273 nolu adaların kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı uzantısında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 26.04.2000 ve 08.05.2005 tarihlerinde onaylanan “Liman ve İskele Amaçlı Dolgu Uygulama İmar Planı”na ilave edilmek istenilen söz konusu “1/1000 ölçekli İlave Dolgu ve Liman Tesisleri Uygulama İmar Plan” teklifi ile ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

3621 sayılı Kıyı Kanun'un 7. maddesi ve Danıştay 6. Dairesi'nin E:2596/2008 nolu kararı gereği reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

366

17.07.2009

1/50 000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve Plan hükmü değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli 2025 1/50.000 ölçekli Çevre düzeni planı ana kararlarına, meri mevzuata ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen plan ve plan hükmü değişikleri ile birlikte Belediyemiz sınırları ve planlama sınırı olan Kocaeli il sınırlarının tamamını kapsayan 1/50.000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre düzeni planı ve plan hükümlerinin tamamı uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

367

17.07.2009

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Orman Köylerinde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yönetmeliğin düzeltilmek sureti ile, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

368

17.07.2009

İl Milli Eğitim Müdürlüğü' nün dizüstü bilgisayar talebi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı' nın 30/06/2009tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilimiz İlköğretim Okullarının 6.sınıflarında ihtiyaç duyulduğu belirtilen 26.587(yirmi altı bin beş yüz seksen yedi) adet dizüstü bilgisayarların, birlikte yürütülecek ortak proje kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesine göre temin edilerek Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

369

17.07.2009

Türk DünyasıBelediyeler Birliği'ne üye olunması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının 23/06/2009 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Türk Dünya Belediyeler Birliğine üye olunması; Genel Kurulu'nda görev yapmak üzere Belediye Başkanımızla birlikte asil üye olarak Belediye Meclis Üyemiz İlyas ŞEKER ve yedek üye olarak ta Okşin BEÇET' in seçilmeleri uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ

Ülker ARSLAN

(İMZA)

Bilal KARSLI

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım