17 OCAK 2013 MECLİS KARAR ÖZETİ

17 OCAK 2013 MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

1

17.01.2013

Körfez Belediye Başkanlığının Bütçe Aktarmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 01)

2

17.01.2013

Dilovası Belediye Başkanlığının Bütçe Aktarmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no: 02)

3

17.01.2013

41 LE 663 Plakalı, 2000 Model BMC Fatih Kamyonun Erzurum- İspir Belediyesine hibe edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 03)

4

17.01.2013

İzmit, Cumhuriyet Mahallesi, 5041 ada 3 nolu parsel üzerinde, Otobüs Garajında bulunan 54,70 m2’lik işyerinin “Çay Ocağı ve Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere, işletmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:04)

5

17.01.2013

Başiskele,Yakacık Mahallesi, Kurtuluş Caddesinde bulunan 121,00 m2’lik işyerinin “Kafeterya, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere, işletmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:05)

6

17.01.2013

Sözleşmeli Tiyatro personeli çalıştırılması ve ücretlerinin belirlemesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:06)

7

17.01.2013

Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:07)

8

17.01.2013

Sınırlı Ayni Hak Tesisi Projelendirmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:08)

9

17.01.2013

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Uluslararası Assitej Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği’ne üye olması için gerekli işlemlerinin yapılmasına ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:09)

10

17.01.2013

Başiskele Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:10)

11

17.01.2013

Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:11)

12

17.01.2013

Başiskele Belediyesi, G23c çevre düzeni planı, G23c2, G23c09d nazım imar planı paftaları 1691,1692, 1695,1696, 1703, 1704,1705,4875,4876,2416 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:13)

13

17.01.2013

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1192 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:14)

14

17.01.2013

Çayırova Belediyesi,G22b19a nazım imar planı paftası, 255 ada 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:15)

15

17.01.2013

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.c.1.a ve G22.b.18.d.2.d uygulama imar planı paftaları, 5533 ada 9 ve 10 nolu parseller, 5534 ada 10 ve 11 nolu parseller, 5535 ada 8 ve 9 nolu parseller, 5540 ada 8 ve 9 nolu parseller, 5541 ada 8 ve 9 nolu parseller ile 5542 ada 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:16)

16

17.01.2013

Darıca Belediyesi, G22b24d nazım imar planı paftası, 801 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:17)

17

17.01.2013

Derince Belediyesi, Yavuzsultan Mahallesi, G23.c.01.b.2.b uygulama imar planı paftası, 1448, 1449, 1450, 1453, 1454 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:18)

18

17.01.2013

Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.23.d.4.a uygulama imar planı paftası, 918 ada 22 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:19)

19

17.01.2013

Dilovası Belediyesi, G23.a.21.c.2.a-2.d paftaları, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında hazırlanan 1/1000 ölçekli dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:20)

20

17.01.2013

Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım, G23a21b2b uygulama imar planı paftasında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:21)

21

17.01.2013

Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 359 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:22)

22

17.01.2013

Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c.01c.2d ve G23c.01c.3a uygulama imar planı paftaları, 265 ada 1 nolu parsel, 350 ada 1 nolu parsel ile 514 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:23)

23

17.01.2013

Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 417 ada 17 nolu parsel ile batısından geçen imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:24)

24

17.01.2013

Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.18.c.4.b uygulama imar planı paftası 402 ada, 7 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:25)

25

17.01.2013

Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.19.d.2.a. - G22.b.19.d.2.b. uygulama imar planı paftaları, 4835 ada 1 nolu parselin bir kısmında ve G22.b.19.a.3.c. – 3.d. uygulama imar planı paftaları, 4808 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:26)

26

17.01.2013

Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a.4.b uygulama imar planı paftası, 1287 ada 10 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:27)

27

17.01.2013

Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, G22.b.20.c.4.c uygulama imar planı paftası, 945, 946, 954, 955 ve 2276 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:28)

28

17.01.2013

Gebze Belediyesi, GK_53 planlama bölgesi sınırları dahilinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:29)

29

17.01.2013

Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 791 ada, 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:30)

30

17.01.2013

İzmit Belediyesi, G23b.25.d.02.a uygulama imar planı paftası, 1742 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:32)

31

17.01.2013

İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 358 ada 52 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:33)

32

17.01.2013

İzmit Belediyesi, Yeni Mahallesi, G23B4 , G23B23D nazım imar planı paftaları, 2806 ada 4 nolu parsel, 2806 ada 5 nolu parsel, 3553 ada 5 nolu parsel, 48 ada 33 nolu parsel, 2809 ada 13 nolu parsel, 2831 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:34)

33

17.01.2013

İzmit Belediyesi, Arızlı - Ağaköy Mevkii, G23.b.23.b.3.b-3.c.-3.d ve G23.b.24.a.4.a.-4.d uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:35)

34

17.01.2013

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.a.3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 2522 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:36)

35

17.01.2013

İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23.b.25.c.1.a uygulama imar planı paftası, 3058 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:37)

36

17.01.2013

İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G23.b.25.a.3.c uygulama imar planı paftası, 4983 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:38)

37

17.01.2013

İzmit Belediyesi, G23b Çevre düzeni planı, G23b3, G23b19d nazım, G23b19d3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1292,1293,1296 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:39)

38

17.01.2013

İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:40)

39

17.01.2013

İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, 4081 ada, 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:41)

40

17.01.2013

Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.10.2012 tarih ve 596 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:42)

41

17.01.2013

Kartepe Belediyesi, G24d03b nazım imar planı, G24d03b3c uygulama imar planı paftası, 165 ada, 281 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:43)

42

17.01.2013

Kartepe ve Başiskele Belediyeleri, G24d çevre düzeni planı, G24d1, G24d01-01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:44)

43

17.01.2013

Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii G24.d.02.d.1.a-1.b-1.c-1.d-4.a-4.b-4.d, G24.d.01.c.2.c, G24.d.01.c.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:45)

44

17.01.2013

Körfez Belediyesi, Atalar, Mimarsinan, Hacıosman, Çamlıtepe, Fatih, Güney, Barbaros, Kuzey, Yeniyalı, Esentepe, Yavuz Sultan Selim Mahallelerinde zemin etüdlerinin revize edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:46)

45

17.01.2013

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde konut ve ticaret alanlarında yoğunluk değerlerinde düzenleme yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:47)

46

17.01.2013

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, belediyemizin 2012 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulmasına ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:114)

47

17.01.2013

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye İş Sendikası Genel Başkanlığınca belediyemiz aleyhine açılan aidat alacağı davasına ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:116)

5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Bilal KARSLI İsmail CİVELEK

Meclis Şube Müdürü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

17.01.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINDA KOMİSYONLARA

İADE-HAVALE EDİLEN GÜNDEM MADDELERİ

Gündem No 12: Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım, G23c04c 3a-2d uygulama imar planı paftası, 108 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 31: Gebze Belediyesi, 14.06.2012 tarih ve 320 sayılı Belediyemiz Meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 48: Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye’de çalıştırılması düşünülen taşocağı hakkındaki önerge ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 49: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark İlke ve Esaslarının muhtelif maddelerinde revizyon yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun müşterek yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 50: Dilovası Belediyesi, G23a4, G2316c nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 51: İzmit Belediyesi sınırları içerisinde MİA sınırları ve plan hükmünde yapılan düzenlemeye ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 52: Başiskele Belediyesi, G24d,G23c çevre düzeni planı, G24d1,G23c2 ve G24d01d,G23c05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 53: Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı paftası, 624 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 54: Başisikele Belediyesi, G23c09a-04d nazım imar planı paftaları, 704 ve 2367 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 55: Başiskele Belediyesi, G23c09b nazım imar planı paftası, 417 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 56: Başiskele Belediyesi, G23c05d-05c nazım, G23c05d3b-3c, G23c05c1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 57: Başiskele Belediyesi, Astakos Antik Kenti, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 58: Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 15.11.2012 tarih ve 631 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 59: Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 1825 ada, 11,12,13,14,15,16,17,18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 60: Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 1735 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 61: Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a-1d uygulama imar planı paftaları, 860 ada 1 nolu parsel ile 861 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 62: Darıca Belediyesi, G22b23d nazım imar planı paftası, 584,593,9403 ve 9404 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 63: Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 988 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 64: Darıca Belediyesi, G22b22b nazım, 29KIa uygulama imar planı paftaları, 1243 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 65: Derince Belediyesi, G22b22c nazım imar planı paftası, 3155 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 66 Derince Belediyesi, G22b22a nazım imar planı paftası, 2879 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 67: Dilovası Belediyesi, 1/50000 ölçekli G23a Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23a4 nazım, 1/5000 ölçekli G23.a.21.a-22.a-22.b nazım imar planı paftalarında “Sit Alanı Sınırları” ile “Koruma Alan Sınırlarının” işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 68: Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 69: Gebze Belediyesi, G22b20c nazım imar planı paftası, 2642 nolu parselin doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 70: Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 767 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 71: Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftaları, 3511 ve 3512 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 72: Gebze Belediyesi, G22d24c nazım imar planı paftası, 2755 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 73: Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 452 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 74: Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 3388 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 75: Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1d uygulama imar planı paftası, 3996 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 76: Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 3674 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 77: Gebze Belediyesi,G22b23b nazım imar planı paftası, 2808 ada 6 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 78: Gebze Belediyesi, G22b20c-25a-25b nazım imar planı paftaları, 4541 ada, 22 nolu parsel ile 4542 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 79: Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 2469 ada, 2 nolu parsel, 2738 ada, 1,4,5 nolu parseller, 2747 ada, 1,2,3,4,5 nolu parseller, 2748 ada, 1,6 nolu parseller, 2749 ada, 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 80: Gölcük Belediyesi, 1/50000 ölçekli G23.c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.c.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.08.a nazım imar planı ve G23.c.08.a.2.d uygulama imar planı paftalarında, 323 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsellerin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 81: Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü, 12.07.2012 tarih ve 396 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 82: İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü, G24.a.22.b.4.d uygulama imar planı paftası, 135 ada 169 parselde “Akaryakıt İstasyonu” işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 83: İzmit Belediyesi,G23b24c nazım imar planı, G23b24c3d. uygulama imar planı paftası, 3411 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 84: İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b1d uygulama imar planı paftası, 541 ada, 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 85: Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2c uygulama imar planı paftası, 234 ada, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 86: Kandıra Belediyesi, F24d19d1a uygulama imar planı paftası, Kent Merkezi ve Meydanı projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 87: Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d02b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 88: Kartepe Belediyesi, G24d02a-03c nazım imar planı paftaları, 155 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 2014 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 89: Kartepe Belediyesi, G24d07a nazım imar planı paftası, 1292 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 90: Kartepe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı paftası, 2769 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 91: Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, Çınarlı Mahallesi, G24.d.03c.3d ve G.24d.08a.2b uygulama imar planı paftaları, 50 nolu parselde ve plan hükmünde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 92: Kartepe Belediyesi, Acısu, G24d03d2d uygulama imar planı paftasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 93: Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24a21c3d uygulama imar planı paftasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 94: Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3561 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 95: Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı paftası, 250 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 96: Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a25a nazım imar planı paftası, 1750 ada, 11 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 97: Körfez Belediyesi, G23b21a-21b-21c nazım imar planı paftası, 872 ada, 4 nolu parsel, 1134 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1017 ada, 1 nolu parsel 442 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 98: Körfez Belediyesi, Kent Merkezini kapsayan alanlarda T1 bölgelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 99: Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.c.01.b.2.a uygulama imar planı paftası, 956 ada, 3, 4, 5, 6 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 100: Körfez Belediyesi, Yeniyalı ve Çamlıtepe Mahalleleri, G23b.21.a.3.c,G23b.21c.2d uygulama imar planı paftaları, 504 ada 1 parsel ile 1017 ada 1 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 101: Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliği değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 102: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Karaağaç Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 103: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi ile Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi arasında bulunan isimsiz üstgeçide “Şehit Murat İLERİGELEN Üstgeçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 104: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesinde bulunan ve belediyemizin tasarrufunda olan Tavşancıl sahil parkı bina ve muhdesatınn Dilovası Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 105: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mah. 81 ada 123 parsel üzerinde yer alan Gölcük Belediyesi Hizmet Binasında bulunan ve belediyemizin mülkü olan 5 adet işyerinin İSU Genel Müdürlüğü’ne kiraya verilmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 106: Emlak ve İsimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova, Cumhuriyet Mahallesi, 304 ada, 1 parsel üzerindeki Kalıcı İş Merkezinin 1. ve 2. katında bulunan ve belediyemizin mülkü olan 9 adet işyerinin “Bilgi Evi ve Kütüphane Projesi” kapsamında Çayırova Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 107: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesine bağlı Akpınar Köyünde mevcut Orman Köyü Konutları ile TOKİ Konutları arasında açılacak imar yolunun orman hududu içinde kalan kısmı için yol geçiş izni alınması ve tahakkuk edecek bedelin ödenmesine dair teklifi,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 108: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, belediyemiz mülkü olan, Körfez İlçesine bağlı Yarımca Köyü ( Mahallesi), 1064 Ada, 1 parselin revizyon imar planıyla ilgili teklifi,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’naKomisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 109: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İzmit, Yenidoğan Mah. 132 ada, 5. Parselde bulunan 2.532,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesine dair teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 110: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit, Yenidoğan Mahallesi, 3331 ada, 1 parsel ve 3304. ada 1 parsel sayılı, belediyemize ait 2 taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 111: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Yarımca Sahili Kamulaştırma Projesi kapsamında bulunan ve Kılıç Kökten SAYLAN’ ait olan 1261 ada, 9 nolu parselin kamulaştırma bedelinin, belediyemizin Gündoğdu TOKİ konutlarından 1 adet daire ile trampa edilmek suretiyle ödenmesine dair teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 112: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, belediyemize ait Ferruh Duygu Spor tesislerinin sosyal donatı ve müştemilatıyla birlikte Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 113: Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit köy muhtarları ve belediyemiz tarım uzmanlarının modern tarımsal sulama yöntemleri konusunda birlikte inceleme yapmak üzere Hollanda’nın Amsterdam kentine gönderilmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 115: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Konseyinin “Doğru Türkçe Kelime Kullanımını Teşvik Projesi” ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 117: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Yılı Gelir Tarifesi Cetvellerinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na ait ücret sütununda düzeltme yapılmasına ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’naKomisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 118: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ nın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayvan kesim ücret tarifesinde değişiklik talebine dair teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 119: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın tarife güncellemesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 120: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2013 yılı gelir tarifesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 121: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 122: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 123: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 41 KK 430 plakalı, 1998 model Renault Vidanjör kamyonun Erzurum- Şenkaya Belediyesi’ne hibe edilmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 124: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 41 FU 296 plakalı, 2001 model BMC Fatih marka kamyonun Çanakkale- Lapseki İlçesi Çardak Belediyesi’ne hibe edilmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 125: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Tepecik Mahallesi, Ergenekon Caddesi, Çağla Sokakta bulunan beton yol için, Yapım İşi Protokolü imzalanması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 126: İşçilere ücret zamları ile ilgili önerge, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 17.01.2013 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki Meclisin 14.02.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIĞLU Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım