17 MART 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

17 MART 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

2011 YILI MART AYI TOPLANTISININ

17.03.2011 TARİHLİ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

128

17.03.2011

Hafriyat Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 1)

129

17.03.2011

Körfez İlçesi Kaşkaldere Park Projesi kapsamında yer alan Tütünçiftlik köyü 1592 nolu 4879.00 m² yüzölçümlü tarlada Ahmet Şahin’e ait 516/768 hissesinin, Çayırova ilçesi Şekerpınar Beldesinde bulunan kalıcı işyerleri ile trampa edilmesi ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 2)

130

17.03.2011

Çayırköy-Deretepe Kentsel gelişim alanında bulunan parsellerin, TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 3)

131

17.03.2011

İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi ve Yeni Mahallede bulunan Belediyemiz hisselerinin satılması, satış hususunda bedellerin belirlenmesi ve tapu devirlerinin yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 4)

132

17.03.2011

Temizlik aracı ve yıkama ekipmanlarının alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 5)

133

17.03.2011

2011 yılı Leyla Atakan Kültür Merkezi Salonu ek fiyat tarifesi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 6)

134

17.03.2011

2011 yılı Gelir Tarife Cetvelinde belirlenen Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarına ait tarifeler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 7)

135

17.03.2011

İzmit sınırları içerisindeki Kent Mobilyaları (Otobüs Durağı, Çift Taraflı Reklam Vitrini) ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 8)

136

17.03.2011

Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi, G22B18B3B pafta, 6101 ada, 1 parsel sayılı, 3.147,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kocaeli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi, ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 9)

137

17.03.2011

Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada, 124 parselde yer alan, İş Merkezi içinde 2.kat 2/382 arsa paylı 154 no.lu 30,00 m2 yüzölçümlü Belediyemize ait olan taşınmazın Gölcük Belediyesi’ne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 10)

138

17.03.2011

Kartepe İlçesi, Köseköy Beldesi, G24D01A1D pafta, 496 ada, 13 parsel sayılı, 818,17 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binanın, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 11)

139

17.03.2011

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait; Sanayi Mahallesi, Eski Gölcük Yolu Üzeri eski KOÜ Vinsan Kampüsü içi İzmit/Kocaeli adresinde bulunan 32 ve 33 nolu işlerinin Kafeterya, Çay Bahçesi ve restoran olarak Belde A.Ş’ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nunRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 12)

140

17.03.2011

İlimiz Kartepe ilçesi, Arslanbey Köyü, Köyaltı mevkii 870 parsel sayılı 906,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal ve Kültürel Tesis Yapılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak devir edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 13)

141

17.03.2011

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 14)

142

17.03.2011

41 LY 087 Plakalı cenaze aracının Giresun ili Doğankent Belediyesine bedelsiz hibe olarak verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 15)

143

17.03.2011

41 FU 164 Plakalı 2001 model BMC Fatih Kamyonun bedelsiz hibe olarak Bingöl İli Ilıcalar Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 16)

144

17.03.2011

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nunRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 17)

145

17.03.2011

Dilovası Belediyesinin G.23.A.21d.2.b uygulama imar planında bulunan, Dil İskelesi Mahallesindeki 12 metrelik Said-i Nursi Caddesi’ndeki kamulaştırma ve yol açılması hizmetleri ile ilgili Ulaşım KomisyonuRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 18)

146

17.03.2011

Dilovası İlçesi sınırları içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgeleri Bağlantı Yollarının iyileştirilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 19)

147

17.03.2011

Kartepe Belediyesi, Şirinsulhiye Köyünde bulunan bazı sokak isimlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Türlü İşler Komisyonu’nun ortak Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 20)

148

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi 2319/1 sokağın isminin 2312/1.Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Türlü İşler Komisyonu’nun ortak Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 21)

149

17.03.2011

Teşkilat Şeması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 22)

150

17.03.2011

Amerika Birleşik Devletlerinin Maryland eyaleti ile işbirliği ilişkisi kurulması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir (2011 Mart Gündem No 23)

151

17.03.2011

Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 13.08.2010 tarih ve 450 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 24)

152

17.03.2011

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez ve Sepetlipınar Mahallerinde G23c23c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 25)

153

17.03.2011

Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c3b-2c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 26)

154

17.03.2011

Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18a-b-c-d nazım imar planı paftalarında Mehmet Akif Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi arasındaki alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 27)

155

17.03.2011

Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a 3a-3d. uygulama imar planı paftası, 2103 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 28)

156

17.03.2011

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 1483 ada, 29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 29)

157

17.03.2011

Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.3.a uygulama imar planı paftası, 1226 ada 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 30)

158

17.03.2011

Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.d nazım, G.22.b.19.d.1.c ve G.22.b.19.d.2.d uygulama imar planı paftaları 1825 ada 2, 6, 8, 9 no’lu parseller ile G.22.b.18.c nazım, G.22.b.18.c.2.b uygulama imar planı paftası 1768 ve 1606 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 31)

159

17.03.2011

Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı, 30K3c uygulama imar planı paftası, 1490 ada, 9 nolu parsel ile 1434 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 32)

160

17.03.2011

Darıca Belediyesi, G22.b.23.a nazım, 30.K-III.d uygulama imar planı paftaları, 1673 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 33)

161

17.03.2011

Darıca Belediyesi, G22.b.23.c nazım, 29K-3B uygulama imar plan paftaları, 235 ada 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir (2011 Mart Gündem No 34)

162

17.03.2011

Darıca Belediyesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.c, 2.d uygulama imar plan paftaları, 1521 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 36)

163

17.03.2011

Darıca Belediyesi sınırları içerisinde G22.b.23.c nazım, 28K-2C uygulama imar plan paftaları, 6492 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 37)

164

17.03.2011

Darıca Belediyesi, G22b.23.c nazım, 28L-1a ve 28L-1d uygulama imar planı paftaları, 7684 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 38)

165

17.03.2011

Derince Belediyesi, G.23.b.22.a ve G.23.b.22.c nazım, G.23.b.22.a.4.c, G.23.b.22.a.3.d, G.23.b.22.c.2.a, G.23.b.22.c.2.b uygulama imar planı paftaları, 4762 ada 1 nolu parsel ve 2738 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 39)

166

17.03.2011

Derince Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonuna yasal askı süresinde yapılan itirazlarla ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 40)

167

17.03.2011

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4743 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 41)

168

17.03.2011

Dilovası Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi, G23.a.22.a nazım, G23.a.22.a.1.c ve G23.a.22.a.1.d uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 42)

169

17.03.2011

Dilovası Belediyesi, 51 L-3.b uygulama imar plan paftası, 337 ve 338 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 43)

170

17.03.2011

Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 17.12.2010 tarih ve 656 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (2011 Mart Gündem No 44)

171

17.03.2011

Gebze ve Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde 380 KV lık enerji iletim hattının planlara aktarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 45)

172

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1d uygulama imar planı paftası, 1384 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 46)

173

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4202 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 47)

174

17.03.2011

Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, 3071 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 48)

175

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 4715, 4716, 4717 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 49)

176

17.03.2011

Gebze Belediyesi, G.22.b.18.c nazım, G.22.b.18.c.2d uygulama imar plan paftası, 3902 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 50)

177

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.a- 3.b uygulama imar planı paftaları, 3601 ada ile Yeşil Alan arasında kalan 7.00 m’lik imar yolunun düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 51)

178

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4186 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 52)

179

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.4.a-b uygulama imar planı paftaları, 168 ada 63, 64 ve 4063 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 53)

180

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4755 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 54)

181

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a.2.b, G22.b.24.b.1.a uygulama imar planı paftaları, 4357 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 55)

182

17.03.2011

İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G23.b.23.d nazım, G23.b.23.d.1.c uygulama imar planı paftası, x:4514456-4514200, y:488390-488170 koordinatları arasında yer alan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 56)

183

17.03.2011

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23.b.24.c. nazım, G23.b.24.c.1.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 1045 ada 125 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 57)

184

17.03.2011

İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d2b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, 3490 ada, 3, 4, 5 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 58)

185

17.03.2011

İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 59)

186

17.03.2011

Kandıra Belediyesi, Araman Köyü G24.b.06.a nazım, G24b.06.a.1.c uygulama imar plan paftası, 107 ada 91 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 60)

187

17.03.2011

Kandıra Belediyesi, Kandıra 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve Kandıra 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı revizyonlarına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 61)

188

17.03.2011

Kartepe Belediyesi, Kartepe genelinde uygulama imar planı olan bölgelerde plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 62)

189

17.03.2011

Kartepe Belediyesi, Kartepe planlama bölgesi G24.d.01.a.1.c- 2.a- 2.b- 2.c- 2.d- 3.a- 3.b- 3.c- 4.b, G24.d.01.b.1.a- 1.b- 1.c- 1.d- 4.a- 4.b- 4.c- 4.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 63)

190

17.03.2011

Kartepe Belediyesi, G.24.d.01.b nazım, , G24d.01.b.2.b uygulama imar plan paftası, 5427 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 64)

191

17.03.2011

Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, Kazakburun Mahallesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 65)

192

17.03.2011

Kartepe Belediyesi, Hacıhalim, Tepecik, İstasyon, 17 Ağustos, Gaziler, Hacı Mustafa, Fındık, Cumhuriyet, Dumlupınar, Hürriyet Ulus ve Petrol Mahallerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 66)

193

17.03.2011

Kartepe Belediyesi, Balaban Mevkii, G24d,G24d1, G24d02c-02d-07a-07b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 67)

194

17.03.2011

Kartepe Belediyesi, G24d06b nazım imar planı, 1523, 1522 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 68)

195

17.03.2011

Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23.a.25.a nazım ve G23.a.25.a.3.c uygulama imar planı paftası, 145 ada 2,3,4 ve 5 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 69)

196

17.03.2011

Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G.23.a.21.d nazım ve G.23.a.21.d.1.b uygulama imar planı paftası, 319 ada 1 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 70)

197

17.03.2011

Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G.23.B.21.C nazım ve G.23.B.21.C.2.A uygulama imar planı paftası, 501 ada 11 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 72)

198

17.03.2011

Körfez Belediyesi, G.23.a.25.a nazım, G.23.a.25.a.4.c uygulama imar planı paftaları 1388 ve 1391 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 73)

199

17.03.2011

Belediye Meclisimizin 14.01.2011 tarih ve 43 sayılı Kararının 31. maddesinde yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Mart Gündem No 74)

200

17.03.2011

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde batıda Eski Gölcük Yolu, kuzeyde D-100 Karayolu, doğuda ve güneyde Yeni Gölcük Yolu ile sınırlı "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı"nda Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.(2011 Mart Gündem No 113)

201

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Muallim Köyü Mevkii, 126.065,00 m2’lik ormanlık alanın Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için işletim hakkının İzaydaş A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.(2011 Mart Gündem No 117)

202

17.03.2011

Gebze Belediyesi, Muallim Köyü Mevkii, 23.099,002’lik ormanlık alanın Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için İzaydaş A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı oyçokluğu ile kabul edildi.(2011 Mart Gündem No 118)

203

17.03.2011

Sürdürülebilir Ulaşım Konferansına katılacak belediyelerin konaklama masraflarının Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanması için Protokol yapılması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.(2011 Mart Gündem No 123)

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım