17 Kasım 2005 2. İçtima Devresi 16. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

17 Kasım 2005 2. İçtima Devresi 16. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2. İçtima Devresi 16. Birleşiminin 1.Oturumu 17/11/2005 Perşembe Günü Saat 14:00`da yaptığı Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Meclis Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU başkanlığında azalardan Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Mehmet OLGUN, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR`ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Halil Vehbi YENİCE, Ali Haydar BULUT, Fahrettin YILMAZ, Hüseyin AYAZ, İbrahim PEHLİVAN, Yunus PEHLİVAN, Cemil KAVURT, Hüseyin ACURMAN, Zinnur BÜYÜKGÖZ ve Mustafa YALÇIN`ın olmadıkları anlaşıldı.

Halil Vehbi YENİCE, Hüseyin AYAZ, İbrahim PEHLİVAN, Yunus PEHLİVAN, Hüseyin ACURMAN,Zinnur BÜYÜKGÖZ ve Mustafa YALÇIN`ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1206- Meclis Gündemine Alınması talep edilen 40 adet evrakın genel evraktan alınması için Meclis Üyesi İhsan MERAL ve Muzaffer KAPLANKIRAN tarafından 17.11.2005 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Meclis Üyesi İhsan MERAL ve Muzaffer KAPLANKIRAN tarafından 17.11.2005 tarihinde verilen ve meclis gündemine alınması istenilen 40 adet evrak ve önergeler okunarak ve gündeme alınarak mevcut gündemin 213. maddesinden sonra görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

13/10/2005 tarihli tutanak özeti, Köseköy Sarımeşe Belediyeleri arasındaki sınır ihtilafı ile ilgili gelen evrağın 19. maddesi oy birliği ile kabulüne olarak yazıldığından ve daha sonra Habib SARMAN, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Ergun BERDAN ve Ramis ÖZDİL tarafından yapılan sözlü itirazlar sonucunda oy çokluğu şeklinde düzeltilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1207- Personelden müdür ve üstü ünvanlı olanlar ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının 27.10.2005 tarih ve 1207 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Müdür ve üstü ünvanlı olanlar ile ilgili personel yazısı Meclisin Bilgisine sunuldu.

KARAR 1208- İçişleri Bakanlığının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının yazısına istinaden İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Palan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu, Türlü İşler Komisyonu, Hukuk Komisyonu veTarifeler Komisyonu olmasına ve komisyonların 9 ar kişilik olmasına ve bir yıl süreyle görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1209- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine;

1-İlyas ŞEKER,
2-M.Zekeriya ÖZAK,
3-Ertuğrul EREN,
4-Hicran UZUN,
5-Zinnur BÜYÜKGÖZ,
6-Aytekin ÖNER,
7-Nurettin IŞIK,
8-Necat ÇAKIR,
9-Recep ÖZBAKIRın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1210- Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Çevre ve Sağlık komisyonu üyeliklerine;

1-Cemil KAVURT,
2-Tahsin YEŞİLKIR,
3-AYHAN Naci YILMAZ,
4-İbrahim USTA,
5-Ali ARSLAN,
6-Tevfik ÇİFTÇİ,
7-Dursun ARHAN,
8-Adem AYDIN,
9-İhsan MERALin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1211- Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine;

1-Mustafa ATEŞ,
2-Recep YÜCA,
3-Celal AYVAZ,
4-Adnan KÖŞKER,
5-İsmail GENÇDEMİR,
6-Ömer GÜRSES,
7-Selahattin KÖKÇAM,
8-Hasan KIRLI,
9-Mehmet TIMAÇın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1212- Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde:

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine;

1-Muzaffer KAPLANKIRAN,
2-Hüseyin ÇAVUŞ,
3-Zeki KARATAŞ,
4-Mustafa TUNCER,
5-Ramis ÖZDİL,
6-Metin GÖKÇE,
7-Bayram ASLAN,
8-Şenda AKAN,
9-Süleyman YAZICInın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1213- Ulaşım Komisyonu üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde:

Ulaşım Komisyonu Üyeliklerine;

1-Mehtap YILMAZEL,
2-İsmail BAYINDIR,
3-Bahri ALTINALAN,
4-Ahmet ÖZTÜRK,
5-Ahmet MERT,
6-Mehmet ŞENDOĞAN,
7-Hüseyin BÜLBÜL,
8-Ahmet ÖZMET,
9-Halit BIÇAKın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1214- Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde:

Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu üyeliklerine;

1-Uluç GÖNÜL,
2-Olcay ULUS,
3-Metin TORUNOĞULLARI,
4-Savaş ÖZDEMİR,
5-Metin TAŞKAN,
6-Hakkı TANDOĞAN,
7-Levent IŞIK,
8-Sabri ATİLLA,
9-Adnan KÜÇÜKÖZERın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1215- Türlü İşler Komisyonu Üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu Üyeliklerine;

1-Süleyman KURTA,
2-Sebahattin ŞEKERSOY,
3-Ahmet ERDOĞAN,
4-Mehmet ERSÖZ,
5-Ali ÖZDAĞ,
6-Mehmet ZEYNELOĞLU,
7-Recep MERAKLI,
8-Hakkı GÜREL,
9-Ali AKDAĞın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1216- Hukuk Komisyonu Üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde:

Hukuk komisyonu üyeliklerine;

1-Gülseren ŞAN,
2-Halim TURGUT,
3-Mustafa YALÇIN,
4-Metin KOZLUCA,
5-Songül AK,
6-Cemal ÖZTÜRK,
7-Mehmet Ali GÜLBAŞ,
8-Ömer CAN,
9-Hüseyin ACURMANın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1217- Tarifeler Komisyonu üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde:

Tarifeler Komisyonu üyeliklerine;

1-Hasan KIRLI,
2-Jale ÖZLER,
3-Celal AYVAZ,
4-Orhan EMİNOĞLU,
5-Adnan ÇAKIR,
6-Aşkın ADIGÜZEL,
7-Mustafa ERİKLİ,
8-Mustafa ATEŞ,
9-Ali HAYMANALInın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1218- 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16.maddesine göre Belediye Encümenine 5 (beş) Meclis Üyesinin seçimi için yapılan gizli oylama netiecesinde:

Encümen Üyeliklerine;
10 Boş Oy kullanılarak,
Metin KOZLUCA 106Oy,
Dursun ARHAN 107 Oy,
Muhammet SARAÇ 104 Oy,
Kenan KAHVECİ 106 Oy,
İsmail GENÇDEMİRin 106 Oy alarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1219- Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 17.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1220- Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1221- Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1222- Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 17.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1223- Emlak İstimlak Daire Başkanlığının Acısu Belediyesi bedelsiz arsa devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 14.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1224- Dere ıslahı işleri ile ilgili, azalardan İbrahim Usta ve Bahri Altınalan tarafından 13.10.2005 tarihinde verilen önerge ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
-Yeşil Körfez Su Birliği ile ilgili Hukuk Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1225- Planlama Şube Müdürlüğüne ait hizmet ücret tarifesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 01.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1226- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu`nun Bilet fiyat tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1227- Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1228- Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının Başkan Danışmanları hakkı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1229- İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının Şirket sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1230- Saraybahçe nikah salonunun Belde A.Ş. ye devredilmesi ile ilgili, azalardan
İbrahim Usta ve Bahri Altınalan tarafından 13.10.2005 tarihinde verilen önerge ile ilgili Plan
ve Bütçe Komisyonunun 19.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Necat ÇAKIR, Ali HAYMANALI, Yaşar SÖNMEZ, Sabri ATİLLA, Adem AYDIN, Ahmet LEVENT, Mehmet TIMAÇ, İsmail YILDIRIM, Ahmet ÖZMET, Ömer HAZER, Ali SINIRTAŞ, Erol BAŞOĞLU, Musa KAHRAMAN, Haluk AKYÜZ, Zekai AKKAYA, Hakkı GÜREL, Musa TAŞDEMİR, Mustafa ÖĞREN, Halit BIÇAK, Mehmet OLGUN, Ali Mehmet AYYILDIZ ve Şenda AKIN`ın muhalefetleriyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 1231- Ulaşım Daire Başkanlığının Koltuk artırım ücretleri ile ilgili Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonunun 16.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-İzmit Körfez dahilinde yapılan balık avcılığının problemlerinin araştırılması ile ilgili Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın komisyona iadesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1232- İmar Daire Başkanlığı`nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark Ek Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım ve Altyapı -Büyük Yatırımlar Komisyonunun 08.11.2005 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1233- Eğitim Kültür Daire Başkanlığının 2005-2006 yılı Yüksek Öğrenim Bursları hakkında yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince burs taleplerinin kabul, değerlendirme ve hak sahiplerinin tespit edilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunun 15.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1234- Çayırova Belediyesinin Özgürlük, Atatürk, İnönü, Emek ve Akse Mahallelerinde isimsiz bulunan 204 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık-ve Türlü İşler Komisyonunun 27.10.2005 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1235- Darıca Belediye sınırları içerisinde Piri Reis Mahallesinde bulunan Uzun Sokak isminin, Piri Reis Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonunun 27.10.2005 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1236- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Acısu ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G24d-03a ve G24d-03d nazım imar planı paftaları, G24d-03a-4c, G24d-03d-1b ve G24d-03d-1a uygulama imar planı paftaları üzerinde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1237- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bahçecik İlk Kademe Belediyesi sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b, G23c-04-d3a , G23c-04d-3b uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1238- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa İlk Kademe Belediyesi sınırları dahilinde, Yenişehir Mahallesi 19O nazım imar planı paftası ve 19O-Ia uygulama imar planı paftası, 1781 ada, 4, 5, 6, 16, 17 ve 21 nolu parseller üzerinde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1239- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Kadıköy Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 17 kadastro pafta, 786 ada, 94 nolu parselde teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1240- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Tavşantepe Mahallesi, (tapuda Gündoğdu) 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIIb uygulama imar planı paftası, 429 ada, 9, 10, 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1241- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Kullar İlk Kademe Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-05c nazım imar planı paftası, G23c-05c-2a uygulama imar planı paftası, 1797 parseldeki imar yolunda yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1242- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe İlk Kademe Belediyesi sınırları dahilinde, Arızlı Mahallesi, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 154 ada, 6 nolu parseldeki yapılaşma koşulu ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1243- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Kabaoğlu Mevkii, 20M-IIb uygulama imar planı paftası (G23b-24a-2c pafta ) 1577nolu parselin , ( yeni 198 ada, 1 nolu parselin ) tarımsal niteliği korunacak alan olan kullanımının konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1244- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Saraybahçe İlk Kademe Belediyesi sınırları dahilinde, Ömerağa Mahallesi, 12 kadastro pafta, 279 ada, 30 nolu parselde ve çevresindeki adalarda yapılanma koşulu değişikliği ile uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1245- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe İlk Kademe Belediyesi sınırları dahilinde, Hacıhızır Mahallesi, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 4175 nolu imar adasındaki yapılaşma koşulu ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1246- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe İlk Kademe Belediyesi sınırları dahilinde, Cedit Mahallesi, 20N-IVa, b, c ve d uygulama imar planı paftaları üzerinde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1247- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Ömerağa Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-Id uygulama imar planı paftası, 13 kadastro pafta, 301 ada, 77 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1248- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Çukurbağ ve Cedit Mahalleleri, 19N-Ia, 19N-Ib, 20N-IVd uygulama imar planları üzerinde yeralan Çınarlı camiinden kuzeye, 10m genişliğinde imar yolu olarak devam eden Musa Kazım Caddesinin yol hattının 17 m olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1249- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-IIb, 19M-IIc uygulama imar planı paftaları, 219 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1250- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, 19N-Ic uygulama imar planı paftası, 558 ada, 24 nolu parseldeki yapılanma koşulu değişikliği ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1251- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa İlk Kademe Belediyesi sınırları dahilinde, Yahya Kaptan Mahallesi 20N ve 20O nazım imar planı paftaları ve 20O-IVc 3061 ada, 7 nolu parsel, 20N_IIb uygulama imar planı paftası, 191 ada, 18 nolu parsel, 20O-IVd uygulama imar planı paftası, 140 ada, 4 nolu parsel ile 104 ada 9 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1252- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Sarımeşe ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G24d- 01b nazım imar planı paftası üzerinde yapılan nazım imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1253- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Yuvacık Belediye sınırları dahilinde, G23c-10a, G23c-05d, G23c-04c nazım imar planı paftaları kapmasında yapılmak istenilen revizyon nazım imar planı ile, 66. gündem maddesi olarak görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz, İzmit-Merkez, Yuvacık Belediye sınırları dahilinde,G23c-05a, G23c-05c, G23c-05d, G23c-04c, G23c-10a nazım imar planı paftaları üzerinde hazırlanan ilave nazım imar planı İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1254- Belediyemiz, Kandıra ilçe, imar yetkisi açısından Kandıra Belediyesine devri yapılan, G24a-07a, G24a-07b nazım imar planı paftaları üzerinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1255- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, B.Derbent Belediye sınırları dahilinde, G24d-03d nazım imar planı paftası, G24d-03d-4a uygulama imar planı paftası ,11 kadastro pafta, 376 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1256- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Kuruçeşme Belediye sınırları dahilinde, Kocatepe Mahallesi, G23b-23d nazım imar planı paftası, G23b-23d-2b uygulama imar planı paftası, 2047 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1257- Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 1493 ada, 1,2,3,4,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerin yapılaşma koşulu ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1258- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c2a uygulama imar planı paftasında yer alan Bahriye Üçok Caddesi güzergahında yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1259- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c3b uygulama imar planı paftası, 4683 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerde yapılmak istenilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1260- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1a ve 1b uygulama imar planı paftaları, 197 ada, 18 nolu parselde yapılmak istenilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1261- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 653 ada, 3, 8, 28, 29 ve 32 nolu parsellerde yapılmak istenilen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1262- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi`ne devri yapılan Balçık Köyü sınırları içerisinde, G22b14c nazım imar planı paftası, G22b14c1a-1b uygulama imar planı paftaları, 1601 ve 1602 nolu parsellerde yapılmak istenilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1263- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Belediyelerine devri yapılan Balçık Köyü, G22b14a-14b nazım imar planı paftaları, G22a14a3b- G22a14a 3c - G22a14b4a -G22a14b4b uygulama imar planı paftaları, 1642 nolu parsele ait uygulama imar planı teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1264- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 877 ada, 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1265- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Şekerpınar Belediyesi, Revizyon İmar Planı plan notlarına yapılmak istenilen ilave plan notlarını içeren plan değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1266- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Sultanorhan Mahallesi Nazım İmar Planı Belediyemiz Meclisi`nin 12.05.2005 tarih ve 799 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmış olup, 15.08.2005 ile 15.09.2005 tarihleri arasında askıya çıkartılmış, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1267- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3c uygulama imar planı paftası, 1546 ada, 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1268- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b4a-4b ve 4d uygulama imar planı paftaları, 1188 ada, 2 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1269- Belediyemiz Derince İlçesi, Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-1-c ve G23-b-22-d-2-d uygulama imar planı paftaları, 1367 nolu adanın kuzeyindeki 12 metre genişliğindeki imar yolunun 17 metreye çıkarılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği İle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1270- Belediyemiz Derince İlçesi, Derince Belediyesi Dumlupınar Mahallesi,G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-4-c uygulama imar planı paftaları 1179 ada, 52 nolu parselde otopark alanında değişiklik yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Derince ilçesi, Derince Belediyesi, G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a ve G23-b-22-c-4-b uygulama İmar planı paftaları, 4646 ada 1 nolu parsel, 4637 ada 1,2,7 ve 8 nolu parseller ve 4638 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1271- Belediyemiz Derince İlçesi, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-4-c uygulama imar planı paftası 1177 ada, 29 nolu parsel,1569 ada, 11 nolu parsel, 2460 ada 1 nolu parsel, 2461 ada,1 nolu parsel, 2462 ada, 3 ve 5 nolu parseller için hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1272- Belediyemiz Derince İlçesi, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftaları, G23-b-22-c-4-a ve G23-b-22-d-3-a ve uygulama imar planı paftaları, 1601 ada, 6 nolu parsel, 4528 ada, 12 nolu parseller için hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1273- Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Kızderbent Belediyesi, 29K, 29L, 30K nazım imar planı paftalarını kapsayan sahada, alan için hazırlanmış jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda hazırlanan revizyon imar planı ve plan açıklama raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.10.2005 tarli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1274- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi, G.23.c.03.d nazım imar planı pafta, G.23.c.03.d.4.a uygulama imar plan paftaları, 4 508 400-4 508 500 yatay 487 400 – 487 600 düşey koordinatları arasında yer alan 20 ve 34 nolu konut dışı kentsel çalışma alan kullanımlı adaların max 6,50 m yapı yüksekliğin değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1275- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Dereköy Belediyesi, Köyaltı mevkii G.23.d.07.d nazım imar planı paftası, G.23.d.07.d.2.a uygulama imar planı paftası 7 kadastro pafta 195 nolu parselde planlı park alanın parsel içerisinde yerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ilgili 1/ 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1276- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.a-b-d-1.a uygulama imar plan paftaları, üzerinde yer alan bazı konut adaları ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 02.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1277- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi, G.23.c.07.b nazım imar planı pafta, G.23.c.07.b.1.c- d uygulama imar plan paftaları, 4 506 300-4 506 400 yatay 486 650 – 486 750 düşey koordinatları arasında yer alan 8.00 m lik imar yolunun kaydırılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1278- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi G.23.c.07.b nazım imar planı pafta, G.23.c.07.b.1.b-07.b.2.a uygulama imar plan paftaları, 4 506 700-4 506 900 yatay 481 100 – 481 400 düşey koordinatları arasında yer alan 278,281,285,286,287 nolu parseller ve G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c uygulama imar plan paftası, 4 509 200-4 509 300 yatay 486 900 – 487 000 düşey koordinatları arasında yer alan 46,47,48,49 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-İhsaniye Belediyesi, Belediyelerine ait uygulama imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar plan paftası,Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, Gölcük 1.köprülü kavşağın kuzeydoğusunda, 486 500 – 486 700 dikey, 4 508 000 – 4 509 000 yatay koordinatları arasında yapılmak istenilen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi G.23.c.02.d nazım imar planı paftası G.23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası, 14 kadastro pafta, 213 ada, 49 nolu parselin ilköğretim alanı olan kullanımının bir kısmının sağlık tesisi alanı olmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-İhsaniye Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c.-3.b uygulama imar plan paftaları, 200 ada, 5 nolu parsel de hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20O nazım imar planı paftası, 20O-Ia, Id uygulama imar planı paftaları üzerinde yeralan hastane ve idari tesis alanının kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesi, yeşil alan ve yol şemasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu köyiçi ile Yeşilova Mahalleleri arasında yer alan G23b-20c, G23b-20d, G23b-25a, G23b-25b nazım imar planı paftaları üzerinde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 17m.lik imar yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası,
3507 ve 308 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi Körfez Mahallesi, 18N-IIIa, 18N-IIIb uygulama imar planı paftası, 4205 nolu ada ve çevresinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b, G24d-04a nazım imar planı paftaları, 175 ada, 54 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan kullanımının Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve LPG Alanı” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 29NIId 737 ada 1,2,3,13 nolu parsellerin kullanımın ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 190 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 30.K.IV.d uygulama imar planı paftası, 2299 ada, 28 nolu parselin konut alanı olan kullanımının Özel Yurt Alanı olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.13.c nazım imar planı paftası, G.22.b.13.c.2.d ve1.b uygulama imar planı paftaları, 321 ada, 1 nolu parsel ile 322 ada, 1 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi , G22b24a nazım imar planı paftası, 2757 ada, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Derince İlçesi, Derince Belediyesi,G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a, G23-b-22-c-4- b, G23-b-22-d-3-a ve G23-b-22-d-3-b, uygulama imar planı paftalarında yer alan “Derince D-100 Yolu Alt Geçişi ve Eş Düzey Kavşak Düzenlemesi Projesi” ile ilgili ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Köy Statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1279- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 28.maddesi “Bina Yükseklikleri” ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Cedit mahallesi Anıtpark ve Kocaeli Üniversitesi arasındaki açılan caddeye isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Tavuk Kümesleri Ruhsatlandırması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-İzmit`in doğusunda bulunan Akarca-Kurudere Bıçkıdere Kilez Derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Arslanbey Belediyesi, 31L-IVa ve 31L-IVb uygulama imar planı paftası 113 ada, 1 parseldeki yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18N-IIa uygulama imar planı, 19 kadastro pafta, 480 ada, 658 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-IIc ve 19M-IIb uygulama imar planı, 4 kadastro pafta, 219 ada, 1, 2, 3, 13, ve 22 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 20N ve 19O nazım imar planı paftalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M-IIc uygulama imar planı, 63 kadastro pafta, 204 ada, 7 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, (SEKA) 19M nazım imar planı, G23b-23c-2c, G23b-24d-2c, G23b-24d-4a, G23b-24d-4b, G23b-24d-1c, G23b-24d-3a, G23b-23c-3b, G23b-24d-3b, G23b-24d-1d, G23b-2dd-2d uygulama imar planları üzerinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19O-Ib uygulama imar planı paftası, 1555 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Köseköy Belediyesi, 1/5000 revizyon nazım imar planı itirazları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M-IIa, IIb, IIc ve IId uygulama imar planı, 64 kadastro pafta, 211 ada, 2 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran (tapuda Gündoğdu) Mahallesi, 20N nazım imar planı, 19O-Ib uygulama imar planı paftası, 313 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 19N-Ia ve 20N-IVd uygulama imar planı paftaları, 403 kadastro adasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-IIc uygulama imar planı, 3 kadastro pafta, 257 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIId uygulama imar planı, 3420 ada, 6 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19M-IIIa uygulama imar planı paftaları, 8 kadastro pafta, 479 ada, 12 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, M.Akif Cad. ve Mahmutpaşa Cad. arasında yapılacak olan şuyulandırma çalışmalarına esas esas olmak üzere hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde otopark ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla uygulama imar planı plan notlarına ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23a 22b pafta, 62 ada, 9 parselin ticaret olan kullanımının otopark olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a 21b 4b-1c-2d-3a-3b paftalar, Bağdat Caddesi ve Yavuz Sultan Selim caddeleri üzerinde bulunan ticaret alanlarının yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a 21b 4d uygulama imar planı, 312 ada, 10 nolu parsel, 313 ada, 1,23,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a 21b 2d –3a uygulama imar planı paftası, 170 ada, 1,2,3 ve 12 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Şekerpınar Belediyesi, Revizyon uygulama imar planı plan notları ticaret alanında yapılan değişiklikle ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Şekerpınar Belediyesi, Revizyon uygulama imar planı plan notları depolama alanlarındaki yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 1687 ada, 1,2,3,7,1 ve 13 nolu parseller, 1733 ada 14,15,16, nolu parseller, 1734 ada 3 parsel ve 1736 ada 1,2,3,16,17,18 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Darıca Belediyesi, 30 K pafta, 1688 ada, 1 nolu parsel, 2127 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller,2138 ada, 1 nolu parsel, 2141 ada, 1 parsel, 2142 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3b uygulama imar planı, 1226 ada 17 nolu parselin cami olan kullanımının yetersiz olması nedeniyle 1226 ada 18 nolu parselin cami alanına ilave edilmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3d uygulama imar planı, 1301 ada 13 nolu parselin cami olan kullanımının yetersiz olması nedeniyle 1301 ada 5 nolu parselin cami alanına ilave edilmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi G22b18b4c-G22b18b4d uygulama imar planı, 1410 ada 32, 34 parseller, 1409 ada 2,3,9 parseller, 1408 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller, 1407 ada 6,7,8 parseller, 1494 ada 1,7,8,9,10 nolu parseller, 1405 ada 11,12 nolu parseller, 1404 ada 10,11 nolu parsellerin konut olan kullanımının konut+ticaret olarak değiştirilmesi, şeklindeki uygulama imar planı değişikliğine dair İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b-18c2b uygulama imar planı, 1758 ada 1 nolu parsel mevcut imar planında İlköğretim Tesisi Alanı olan alanın yetersiz büyüklükte olması nedeniyle, bitişiğinde bulunan konut ve Pazar Yeri kullanımında olan 1757 ve 1759 nolu adalarında İlköğretim Tesisi Alanına ilave edilerek, Eğitim Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi şeklinde ki uygulama imar planı değişikliğine dair İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3d uygulama imar planı, 1276 ada 5 nolu parselin Lise alanı olan kullanımının yetersiz olması nedeniyle 1276 ada 1,2,3,4 nolu parsellerin lise alanına ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


-Çayırova Belediyesi, G22b-19d1d uygulama imar planı, 1705 ada 1 nolu parsel mevcut imar planında İlköğretim Tesisi Alanı olup, bitişiğinde ki tescil harici park alanının okul alanına ilave edilmesi suretiyle okul alanının genişletilerek yeni alanın İlköğretim Tesisi Alanı olarak onaylanması şeklinde ki uygulama imar planı değişikliğine dair İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c uygulama imar planı, 1495 ada, G22b18b3a uygulama imar planı, 1220 ada, 3 nolu parsel, G22b18b4a-4b uygulama imar planı, 2033 ada, 6 ve 10 nolu parseller, G22b18b3b uygulama imar planı, 2058 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi, G22b18b,G22b19a ve G22b19d nazım imar planı paftası, 2042,2044 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 1825 ada 4 nolu parsellerde yapılmak istenilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b-2a nazım imar planı paftası, 5742 ada, 4 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Bşkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, G22b19c4b-4c uygulama imar planı, 4272 ada, 8 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilave edilerek yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, G22b23b3a uygulama imar planı, 1552 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parselin kullanımının Özel Yurt ve Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesine ait yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, G22b18d2c uygulama imar planı, 2156 ada, 10 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilave edilerek yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, G12b19c1c uygulama imar planı, 3356 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilave edilerek yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mahallesi, G22b23b2b pafta, 4966 ada, 1 parsel bitişiğinde bulunan İlköğretim Alanının İSU Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı-Nene hatun ve Bahar Dere Güzergahlarının ve 3422 ada 4 nolu parselin konut olan kullanımının terfi istasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, Tatlıkuyu Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Balçık köyü, G22b14a ve 14b Nazım imar planı paftaları, 578, 752, 775 ve 777 nolu parsellerde yapılan Nazım imar planı teklifi ile ilgili imar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 4738 ada, 16 ve 21 nolu parsellerin konut alanı kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Muallim Köyü, G22b25b ve 20c nazım imar planı paftaları, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 1438, 1899, 2989, 3225, 3311 ve 3448 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı teklifi ile iligili imar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Tütünçiftlik Mevkii, TEM otoyolu güney kesiminde G23-b-21-c ve G23-b-22-d nazım, G23-b-21-c-2-b ve G23-b-22-d-1-a uygulama imar planı paftaları 1 kadastro pafta, 1196, 3975- 3981, 4234-4246, 4266-4288, 4311-4328, 4359, 4360, 4361, 4475, 4490, 4491, 4506, 4507, 4508, 4522-4533, 5188, 5189, 5190 nolu parsellerle ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde,Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23-b-21-b Nazım imar planı paftası , G23-b-21-b-3-d uygulama imar planı paftası, 1170,1171,1211 nolu adalar ile 1165 ada, 9,10,11,12,13,14,15,16 no`lu parsellerle ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 31K nazım imar planı paftası,31K-IIa uygulama imar planı paftası, 2438 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İhsaniye Belediyesi, G.23.c 02.c nazım imar planı paftası, 95 nolu imar adasındaki konut ve ticaret alan kullanımının ‘özel sağlık tesis alanı` olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İhsaniye Belediyesi, G.23.c.07.b nazım mimar planı paftası, 84 ada, 5,8,9,10,11 nolu parsellerin park olan kullanımının kent meydanı olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliğli ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.a..3.b uygulama imar planı paftası, 38 kadastro pafta, 408 ada, 102 nolu parseli ikiye bölen imar yolunun güzergahının değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Değirmendere Belediyesi nazım imar planı bütününe yönelik revizyon imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Karamürsel Belediyesi bütününde yoğunluk artırılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Ulaşlı Belediyesi G.23.d.04.c ve G.23.d.05.d nazım imar planı paftaları, G.23.d.04.c.3.b-3.c-3.d, ve G.23.d.05.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 101 ada 3 nolu ,ve 758, 759, 760, 1271, 1258, 1261, 178,179, 259, 257, 1666, 255, 1267, 1662 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İhsaniye Belediyesi G23.c.03.d nazım imar planı paftası G23.c.03.d.4.a uygulama imar planı paftası 1,2,3,4 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu 20 ada ve 4,8,9,10,15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu 34 nolu adanın ayrık nizam olan yapılaşma koşulunun Blok- Hmax = 9,50 olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Serdar Mahallesinde isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İhsaniye Belediyesinde 25 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Cumhuriyet Mahallesinde isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesinde 2.cad.Alaattin KURT olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Ulaşlı Belediyesi Yalı Mahallesinde bulunan isimsiz parka “29 Ekim Cumhuriyet Parkı”isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kirazlıyalı Belediyesinde park isimleri verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kocaeli Büyükşehir Bld. İmar Yönetmeliğinin36/(a)bendinin revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İzaydaşa yer tahsisi ile ilgili İşletme İştirakler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Yönetmelik ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Mülkiyeti Akçat Belediyesine ait Akçat Beldesi,Merkez Mahallesi GG23D13B4D pafta,126 ada,33 nolu 1009.30 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan arsanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediyesi ile ortak proje kapsamına alınması,çalışmaların birlikte yürütülmesi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Hukuk ve Alt Yapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Demokrasi parkının devri ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1280-Yurt dışı izinleri ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesine iadesine oy birliği ile karar verildi.

-Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Bekirpaşa Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kandıra Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Alikahya Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire. Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Köseköy Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kullar Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire. Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Uzunçiftlik Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Derince Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Acısu Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Arslanbey Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Eşme Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire
Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Sarımeşe Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Yeniköy Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Akmeşe Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Bahçecik Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Karşıyaka Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kuruçeşme Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Büyük Derbent Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Maşukiye Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Uzuntarla Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Suadiye Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gebze Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Darıca Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Dilovası Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Tavşancıl Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Çayırova Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Şekerpınar Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Körfez Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Hereke Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kirazlıyalı Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gölcük Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Değirmendere Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Halıdere Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İhsaniye Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Ulaşlı Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Hisareyn Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Yazlık Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Karamürsel Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Akçat Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Yalakdere Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kızderbent Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Dereköy Belediye Başkanlığının 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın tarife Cetvelleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün 2006 Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1281- SEKA koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1282- Saraybahçe Belediyesi Hacıhasan Mahallesi, 19M Nazım İmar Planı, 19M-IIa uygulama imar planı paftası,395 ada, 27 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1283- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, Kireçocakları Mevkii, 20.O Nazım İmar Planı paftasında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent estetiği kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin yönerge ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

Otopark ek yönetmeliğinin beşinci bölüm gruplara göre otopark bedelleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

Sarımeşe Belediyesi, G.24.d.01.b nazım imar planı paftası, G.24.d.01.b.4b, 1c ve 3d uygulama imar planı paftaları 198, 199, 200… adalarda uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kandıra Belediyesi, Akdurak mahallesi, 8 kadastro pafta, 290 ada, 1 nolu parselde yer alan akaryakıt istasyonu alanına LPG ibaresinin eklenmesi uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kuruçeşme Belediyesi, G.23.b.23.d.2a uygulama imar planı paftasında uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Köseköy Belediyesi, Köseköy uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kandıra Belediyesi, Orhan mahallesi, ağva-istanbul caddesi ile Ahmetli caddesi güzergah değişikliği revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kandıra Belediyesi, Revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Maşukiye Belediyesi, Soğuksu mahallesi, 36 kadastro pafta, 915 nolu parselde nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Köseköy Belediyesi, G.24.d.01.a nazım imar planı paftası, G.24.d.01.a.2a ve 2b uygulama imar planı paftalarında Nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Darıca Belediyesi, Bayramoğlu mah. 32 kadastro pafta, 1825 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Çayırova Belediyesi, Akse mah. 18.b.3b, 2c, 19.a.1d ve 4a uygulama imar planı paftaları, 869, 872, 874 ve 866 adalarda uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Çayırova Belediyesi, Akse mah. G.22.b.19.a.3d uygulama imar planı paftası, 2106 ada, 1 nolu parselde kat artışı plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Çayırova Belediyesi, Akse mahallesi, G.22.b.19.a.1c ve 4b uygulama imar planı paftaları, 2075 ada, 4 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gebze Belediyesi, Sultanorhan mahallesi, G.22.b.20.d.3b uygulama imar planı paftası, 4478 ada, 3 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gebze Belediyesi, Tavşanlı köyü, 24/1 pafta, 2151,2153,2155 ve 2157 nolu parsellerde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesi;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Çayırova mahallesi, G.22.b.19.a nazım imar planı paftası, G.22.b.19.a.2d uygulama imar planı paftası, 2097 adada nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Derince Belediyesi, İbnisina mah. G.23.b.22.d nazım imar planı paftası, 2002 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller ile 2003 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde plan değişikliği itirazı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Tepeyolu altı mevkii, 1 kadastro pafta, 37,38,39 nolu parsellerde uygulama imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak imar hizmetleri ücret tarifesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kandıra Belediyesi Orhan Mahallesi 30L nazım imar planı paftası 30L-IVa uygulama imar planı paftası 480 ada 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

B.derbent Beledyesi, Nusretiye Köyü, G24d2c nazım imar planı paftası, G24d2c3a-3d uygulama imar planları, 204 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gebze Belediyesi, Tavşanlı köyü, 2125, 2127, 2129 nolu parsellerde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesi Körfez Mahallesi 19N2c uygulama imar planı paftası 1856 ada 1 nolu parselin akaryakıt istasyonu olan kullanımını LPG ilave edilmesi şeklinde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Ereğli Belediyesine ait 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Dilovası Belediye Başkanlığının Ek Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Uzunçiftlik Kültür Merkezi İçin yer tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Taşınmaz Mal Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Devir ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Bina tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1284-Yurtdışı görevlendirmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1285- Yurtdışı görevlendirmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1286- Akıllı Kart Sistemi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1287- Pakistana deprem sebebiyle uzman ekip ve malzeme gönderilmesi ile ilgili Meclis Üyesi İlyas ŞEKER ve Mustafa ATEŞ tarafından 17.11.2005 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1288- Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR, Ali HAYMANALI, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Zekai AKKAYA, Hakkı GÜREL, Ömer HAZER, Alpaslan SEYMEN ve Yaşar SÖNMEZ tarafından 17.11.2005 tarihinde verilen Uyuşturucu ile Mücadele rehabilitasyon merkezi kurulması için komisyon kurularak inceleme yapılması ile ilgili önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Kazım YİS, Selahattin KÖKÇAM, Kenan KAHVECİ, Muzaffer KAPLANKIRAN ve Songül AKtan oluşan bir komisyon kurulmasına ve Şubat 2006 meclisene kadar çalışma süresi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1289- Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR, Ali HAYMANALI, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Zekai AKKAYA, Hakkı GÜREL, Ömer HAZER, Alpaslan SEYMEN ve Yaşar SÖNMEZ tarafından 17.11.2005 tarihinde verilen Seka konusunda araştırma komisyonu kurulması ile ilgili önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin reddine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 1290- Soru Önergesi ile ilgili Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR, Ali HAYMANALI, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Zekai AKKAYA, Hakkı GÜREL, Ömer HAZER, Alpaslan SEYMEN ve Yaşar SÖNMEZ tarafından 17-11-2005 tarihinde verilen soru önergesi okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Soru önergelerine yanıt verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 17/11/2005 tarihli meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 15/12/2005 Perşembe günü saat 14.00`da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım