17 EYLÜL 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

17 EYLÜL 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.09.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

475

17.09.2010

Kardeş ülke Pakistan’ da meydana gelen sel felaketi mağdurlarına yardım etmek maksadıyla 2010 Eylül Ayı Meclis Oturumuna ait huzur hakları ödemelerinin Pakistan’ a gönderilmesi ile ilgili Meclis Üyeleri İlyas ŞEKER, İbrahim İLHAN ve Fahri ÖRENGÜL’ ün vermiş olduğu 17.09.2010 tarihli önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

17.09.2010 tarihli önergenin gündemin 96. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

476

17.09.2010

Başiskele Belediye Başkanlığı’nın bütçe aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

477

17.09.2010

Terminaller Şube Müdürlüğü’nün 2010 yılı ek tarife önerisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 03/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

478

17.09.2010

Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetveli dairesinden geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

479

17.09.2010

Danışmanlık Hizmet Alımları ihalesi yapılması ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı yasanın 67. maddesine göre Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek işlerin müşavirlik, danışmanlık ve kontrollük hizmetleriyle ilgili 2011, 2012 ve 2013 yıllarına sari olmak üzere ihale yapılması (Hizmet Alımı İhalesi) ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi düzeltilerek kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

480

17.09.2010

TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

481

17.09.2010

İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, kafe yapımı ile ilgili Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonunun 27/08/2010 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesi gereğince pazarlık usulu ile ihale edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

482

17.09.2010

İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, restoran yapımı ile ilgili Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonunun 27/08/2010 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesi gereğince pazarlık usulu ile ihale edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

483

17.09.2010

Telekomünikasyon Geçiş Hakkı Sözleşmesi ile ilgili Ulaşım+Hukuk Komisyonunun 25/08/2010 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türk Telekom arasındaki ilişkinin teknik, ticari ve hukuki koşullarının belirlenmesi ile ilgili geçiş hakkı sözleşmesinin uygulanması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

484

17.09.2010

Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 06/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

485

17.09.2010

İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan 891,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın Kocaeli Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ve konuyla ilgili olarak protokol ve sözleşmenin yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 03/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın Maliye Bakanlığının belirlediği m2 birim fiyatları üzerinden aile hekimlerine kiraya verilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi, gerektiğinde bu konularda protokol ve sözleşmelerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

486

17.09.2010

Doğu Kışla Park Alanı üzerindeki 248,50 m2 lik tek katlı binanın Emniyet Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 03/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın Kocaeli Valiliği-İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

487

17.09.2010

Yarımca Kültür Merkezinde Sağlık Ocağı olarak tescilli taşınmazın Kocaeli Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ve konuyla ilgili olarak protokol ve sözleşmenin yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 03/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın Maliye Bakanlığının belirlediği m2 birim fiyatları üzerinden aile hekimlerine kiraya verilmesi, bedellerinin tahsil edilmesi, gerektiğinde bu konularda protokol ve sözleşmelerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

488

17.09.2010

Darıca Belediyesi Bayramoğlu Mahallesinde bulunan, isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 25/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Darıca, Bayramoğlu Mahallesinde 2327 ada ile spor alanı arasından geçen isimsiz imar yoluna ‘‘Öykü Sokak’’ isminin verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

489

17.09.2010

Gebze Belediyesi, Ovacık Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 31/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Ovacık Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklardan 1.isimsiz sokağa, ‘‘Güneş Sokak’’, 2. isimsiz sokağa “Fenerbahçe Sokak” isminin yerine “Yıldız Sokak” isminin verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

490

17.09.2010

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme, Fatih Mahallesinde bulunan 2 adet sokak adının değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 26/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kuruçeşme Fatih Mahallesinde 24. Sokağın batısında bulunan isimsiz sokağa önerilen ‘‘Huzur Sokak’’ isminin mükerrer olması nedeniyle ‘Gürsu Sokak’’ olarak değiştirilmesi; ayrıca, 30. Sokağın isminin de ‘‘Şehit Serkan Çetinkaya’’ olarak değiştirilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

491

17.09.2010

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Otistik Çocuklar Derneği arasında yapılacak olan işbirliği protokolünün imzalanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

492

17.09.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c.5a nazım imar planı, G23c.05a.1c, G23c.05a.2d ve G23c.05a.3b uygulama imar planı paftaları, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 222, 291, 287, 286, 6603, 4682, 6616, 6617, 6618, 6619 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

493

17.09.2010

Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 1088, 1089, 1090 ve 1092 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde.

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

494

17.09.2010

Başiskele Belediyesi, G.23.b.25.d - G.23.c.05.a - G.23.c.05.b nazım, G.23.b.25.d.3.c – d, G.23.c.05.a.2.a – b, G.23.c.05.b.1.a uygulama imar plan paftaları içerisinde yer alan 6193, 6640, 1447, 1448 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

495

17.09.2010

Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi sınırları dâhilinde, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a, G22.b.19.a.4.a ve G22.b.19.a.4.b uygulama imar plan paftalarında kalan, 459 ve 510 isimli sokakların bir bölümünü ve bu sokaklardan cephe alan parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, meri mevzuata aykırılık teşkil etmediğinden dolayı uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

496

17.09.2010

Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım, G.22.b.18.b.3.a, G.22.b.18.b.2.d uygulama imar planı paftası, 822 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 05.07.2010 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

497

17.09.2010

Darıca Belediyesi, G.22.b.24.a. nazım, 29L.2D uygulama imar planı paftası 719 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi’nin 08.07.2010 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

498

17.09.2010

Darıca Belediyesi, G22.b.23.c nazım, 28K-II.c uygulama imar plan paftası, 437, 491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi’nin 02.06.2010 tarih ve 45 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

499

17.09.2010

Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde G22b.23a nazım, G22b.23a.4b uygulama imar planı paftası, 1208 ada, 24 nolu parsel ile batısındaki tescil harici alanın bir kısmı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

500

17.09.2010

Darıca Belediyesi sınırları içerisinde, G22b.23c. ve G22b.23d. nazım, 29k.4b., 29k.4c., 29k.3d. 28k.2a., 28k.2b. ve 28k.2c. uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

501

17.09.2010

Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.22c nazım imar planı, G23b.22c.2b uygulama imar planı paftası, 2774, 2775 ve 2776 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

502

17.09.2010

Belediye Meclisimizin 16.12.2008 tarih ve 669 sayılı kararı ile onaylanan Dilovası Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, Dilovası Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen Dilovası İlçesi, Dilovası Belediyesi, Kimyacılar Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı teklifi uygun görülmemekle reddine göre oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

503

17.09.2010

Gebze Belediyesi, G22.b.25.a. nazım, G22.b.25.a.2.a uygulama imar plan pafta, 5680 ada 11 nolu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

504

17.09.2010

Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.19.c, 20.d nazım imar plan paftaları, G22.b.19.c.3.b, 3.c-G22.b.20.d.4.a uygulama imar plan paftaları, 82 ada 66 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 06.07.2010 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

505

17.09.2010

Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım, G.23.c.02.c.1.a uygulama imar planı paftası, 35 ada 15, 16, 17, 18 nolu parseller ile 86 ada 2, 156, 160, 163, 166 nolu parseller ve G.23.c.02.c.1b uygulama imar planı paftası 444 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller ile G.23.c.02.d.2b uygulama imar planı paftası 53 ada 43, 44, 45 ve 92 nolu parsellerde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

506

17.09.2010

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.1a uygulama imar planı paftası, 602 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no’lu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 06.07.2010 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

507

17.09.2010

İzmit Belediyesi, G23b.25.d nazım, G23b.25.d.4.a-4.d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 9, 10, 11, 18, 19 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 06.07.2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

508

17.09.2010

İzmit Belediyesi, Çayırköy mevkii G23b.25.b.1.d uygulama imar planı paftası, 4425 nolu parselde, hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 06.07.2010 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

509

17.09.2010

İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.3.a uygulama imar planı paftası, 558 ada 16,17 ve 24 no’lu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 06.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisince de uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

510

17.09.2010

İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.a.3.b uygulama imar planı paftası, 161 ada 4 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 06.07.2010 tarih ve 77 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesi meclisince red edilme gerekçesi uygun ve yeterli görülen uygulama imar planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisince de uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

511

17.09.2010

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, G23b.24c. nazım, G23b.24c.2d. ve G23b.24c.1c. uygulama imar planı paftaları, 1045 ada 125 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle göre kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

512

17.09.2010

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, G23b.25a. ve G23b.25b. nazım, G23b.25a.2c.-2b., G23b.25b.1a.-1b.-1c.-1d.-4a.-4b. uygulama imar planı paftalarında, yatay 497 545 – 498 855, düşey 4516 510 – 4517 915 koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle göre kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

513

17.09.2010

Kartepe Belediyesi, G.24.d.01.a nazım, G.24.d.01.a.3.a uygulama imar planı paftası, 604 nolu parselde ve parselin kuzeyinde yer alan 12.00 m’lik imar yolunda hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisinin 02.07.2010 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

514

17.09.2010

Kartepe Belediyesi, G24.d.02.a - G24.d.01.b nazım, G24.d.02.a.4.d - G24.d.01.b.3.c uygulama imar planı paftaları, 785 ve 786 nolu parsellerde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi’nin 02.07.2010 tarih ve 2010/67 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

515

17.09.2010

Kartepe Belediyesi, G.24.a.21.c nazım, G.24.a.21.c.4.c uygulama imar planı paftaları, 308 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi’nin 02.07.2010 tarih ve 60 sayılı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

516

17.09.2010

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Uzunbey Mahallesi, G24.a.21.c, 22.d nazım imar plan paftaları, G24.a.21.c.3.b- G24.a.22.d.1.d, 4.a uygulama imar plan paftalarında hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi’nin 02.07.2010 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

517

17.09.2010

Kartepe Belediyesi, Büyükderbent, 4 kadastro pafta, 1450, 1451, 1452 ve 1453 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişiklik teklifleri tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

518

17.09.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24a.21c. nazım, G24a.21c.4b. uygulama imar planı paftaları, şuyulandırması yapılan ancak tescil işlemi henüz tamamlanmamış 627 ada, 1, 2, 3 ve 630 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller için hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi değişikliği uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

519

17.09.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24a.21c ve G24d.01a nazım imar planları, G24a.21c.3d ve G24d.01a.1c uygulama imar planı paftaları, 282 ada, 25 nolu ve 376 ada, 13 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına yol açmayan nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

520

17.09.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dâhilinde G24d2a nazım, G24d2a1d, G24d2a3a, G24d2a3c, G24d2a3d, G24d2a4a (Uzunçiftlik), G24d2a4a (Sarımeşe), G24d2a4b, G24d2a4c, G24d3c1c, G243c1d, G24d3c3a, G24d3c4b uygulama imar plan paftalarında plan değişikliği ve G24d2b3c, G24d2b3d, G24d2b4c, G24d2b4d, G24d3a4d, G24d3d1a hâlihazır harita üzerine çizilmek sureti ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (c) bendine dayanılarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 14.05.2010 tarih ve 286 sayılı kararı ile kabul edilen, 14.06.2010 ile 15.07.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına/değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

521

17.09.2010

Kandıra Belediyesi sınırları içerisinde, F24-D3 ve F24-D4 paftaları, yatay 753 245-772 140 düşey 4 553 935-4 556 875 koordinatları arasında kalan sahada İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım ve 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

522

17.09.2010

Kardeş ülke Pakistan’ da meydana gelen sel felaketi mağdurlarına yardım etmek maksadıyla 2010 Eylül Ayı Meclis Oturumuna ait huzur hakları ödemelerinin Pakistan’ a gönderilmesi ile ilgili Meclis Üyeleri İlyas ŞEKER, İbrahim İLHAN ve Fahri ÖRENGÜL’ ün vermiş olduğu 17.09.2010 tarihli önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

2010 Eylül ayı Meclis oturumuna ait huzur haklarının Pakistan’a gönderilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım