17 ARALIK 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

17 ARALIK 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

17.12.2010 TARİHLİ 1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

644

17.12.2010

Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı, 399 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

645

17.12.2010

Başiskele Belediyesi, G23c-05a nazım imar planı, G23c-05a-1c, G23c-05a-2d, G23c-05a-3b uygumla imar planı paftaları, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 291 nolu parseller ile 286, 287, 205, 222, 4682, 6616, 6617, 6618, 6619 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

646

17.12.2010

Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G.23.c.04.d nazım imar plan paftası, G.23.c.04.d.4.d uygulama imar plan paftası, 122 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

647

17.12.2010

Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.a nazım, G.22.b.19.a.4.d uygulama imar planı paftası, 1586 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

648

17.12.2010

Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.a nazım imar planı paftası, G22.b.19.a.4.d uygulama imar plan paftası, 528 ada 5,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

649

17.12.2010

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Bölgesi, 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

650

17.12.2010

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 235 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

651

17.12.2010

Derince Belediyesi, G.23.b.22.d nazım, G.23.b.22.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 2010 ada 33 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

652

17.12.2010

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4762 ada, 1 nolu parsel ile 2738 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

653

17.12.2010

Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G.23.a.22.a nazım imar planı, G.23.a.22.a.1a uygulama imar planı paftası 3578, 3579, 2381, 4034 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

654

17.12.2010

Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b3a uygulama imar planı paftası 92 ada, 1,3,4,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

655

17.12.2010

Dilovası Belediyesi, Çerkeşli, G23a22a nazım imar planı, G23a22a1a uygulama imar planı paftasındaki orman alanının Eğitim Alanı olarak düzenlenmesine ait hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

656

17.12.2010

Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a21d nazım imar planı, 305 ada-2274 nolu parsel, 2404-2406 nolu parseller ile 2359-2955 nolu parseller arasında kalan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

657

17.12.2010

Gebze Belediyesi, G22b19c-24b nazım imar planı, G22b19c1a-1b, G22b24b1a uygulama imar planı paftaları, 189 ada, 43 nolu parsel ile 482 ada, 56 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

658

17.12.2010

Gebze Belediyesi, G22b15b nazım imar planı paftasında bulunan orman alanın Askeri Alan olarak düzenlenmesine ait hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

659

17.12.2010

Gebze Belediyesi, G.22.b.20.d nazım, G.22.b.20.d.3.d uygulama imar planı paftaları, 3271 ve 4477 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

660

17.12.2010

Gebze Belediyesi, G22.b.19.c.4.a-4.b-4.c uygulama imar planı paftaları, 4280 ada, 1 nolu parsel ve 701 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

661

17.12.2010

Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c-1d-1b-2d uygulama imar planı paftaları, Gölcük- 2 Kavşağı’nın planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

662

17.12.2010

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.2a uygulama imar planı paftası 2999, 633, 618, 3256 ve 3000 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

663

17.12.2010

İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı, G23b-24c-1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

664

17.12.2010

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme, G23b.23.a-23.d nazım, G23b.23.a.3.c-3.d, G23b.23.d.2.a.2.b uygulama imar planı paftaları, 3401, 3402, 3398, 3399 yapı adaları ve 180, 181, 168, 166, 165, 154, 179 nolu kadastro parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

665

17.12.2010

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali paşa Mah. G23.b.25.c nazım imar plan pafta, G23.b.25.c.1.a uygulama imar plan pafta, 3050 ada 9 nolu parsel, 3059 ada 6 nolu parselde ve 3058 adada hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

666

17.12.2010

İzmit Belediyesi, Fatih Mah. G23.b.25.b nazım imar planı, G23.b.25b.3c uygulama imar plan paftası, 683 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

667

17.12.2010

İzmit Belediyesi, G.23.c.05.a.4.a uygulama imar planı paftası, 299 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

668

17.12.2010

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d1b uygulama imar planı paftası, 4411 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

669

17.12.2010

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b24b-25a nazım imar planı, G23b24b3b, G23b25a3a-3d-4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, 795 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

670

17.12.2010

Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Hürriyet Mahallesi, G24d01a,01b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

671

17.12.2010

Kartepe Belediyesi, Arslanbey, Başaran-Adnan Menderes-Orta ve Şefkatiye Mahalleleri, G24.d.01.c, 01.d, 06.a, 06.b nazım imar planı, G24.d.01.c.1.a,1.b,1.c,1.d,3.d,4.a,4.b,4.c,4.d- G24.d.01.d.2.c, 3.a,3.b,3.c,3.d- G24.d.06.a.2.a, 2.b,2.c,2.d,3.b - G24.d.06.b.1.a,1.b,1.c,1.d ,2.a ,2.d, 4.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

672

17.12.2010

Karamürsel Belediyesi, G23.d.07.b nazım G23.d.07.b.2.c-3.b uygulama imar planı paftaları, 29 ada 11 nolu parsel ve 253 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

673

17.12.2010

Körfez Belediyesi, G.23.a.25.c nazım, G.23.a.25.c.2.b. uygulama imar planı paftaları, 214 ada 37 ve 38 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

674

17.12.2010

Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi G23.b.21.c nazım imar plan paftası, G23.b.21.c.1.c-2.d-4.b.-4.a uygulama imar plan paftası, 653 ada 13,15,16 ve 20 nolu parseller ile 660 ada, 6,8,9,13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

675

17.12.2010

Körfez Belediyesi, İlimtepe Mah., G.23.a25.b, G.23.b21.a nazım ve G.23.a25.b2.c-3.b ve G.23.b21.a.1.d uygulama imar plan paftaları, 1796 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

676

17.12.2010

Kandıra Planlama Bölgesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

677

17.12.2010

Kocaeli genelinde yapılan su isale hattının çevre düzeni planı ve nazım imar planı paftalarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

678

17.12.2010

Mülkiyeti Gebze Belediyesi’ne ait olup, Belediyemize 25 yıl süre ile tahsis edilen KBB Osman Hamdi Bey Sahnesi içerisinde bulunan 12,00 m2’lik işyerinin büfe olarak Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

679

17.12.2010

Gebze İlçesi, Mustafapaşa Mahallesi, 482 ada, 56 parseldeki, Gaziler Dağı Mesire Alanı içerisinde yapılan ve tasarrufu Belediyemize ait olan 1 adet Çay Bahçesi – Kafeterya işyerinin Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

680

17.12.2010

İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3320 ada, 2 nolu parsel üzerinde Sekapark 1. Etap Silo İskele yanında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 10.00 m2’lik 01 nolu işyerinin büfe olarak Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

681

17.12.2010

İzmit İlçesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, Doğu Kışla Gençlik Parkı içinde bulunan 01 ve 02 nolu Göl Kafelerin, bulunduğu bölge itibariyle sadece yaz mevsimlerinde iş yapmasından dolayı kira sözleşme bedellerinin yeniden görüşülmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

682

17.12.2010

41 KS 741 plakalı, 1991 model otobüsün Hakkari Çukurca Belediyesine bedelsiz devri edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

683

17.12.2010

4 adet ST Kanuni Gt 650 model motosikletin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne devri ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

684

17.12.2010

İzmit İlçesi, Kemalpaşa mahallesi, 256 ada, 56 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait Metropol İş Merkezi’nin bodrum, zemin ve 1. katlarında bulunan 7.460,00 m2 alanlı 220 araç kapasiteli işyerinin Otopark olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

685

17.12.2010

Karamürsel ve Derince İlçeleri sınırları içerisindeki parkomatlı park yerleri ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

686

17.12.2010

İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 198 ada, 2 ve 3 parselde toplam 286,17 m2 yüzölçümlü taşınmazın park düzenlenmesi yapılmak ve amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

687

17.12.2010

İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 279 ada, 29 parselde 2.551,75 m2 yüzölçümlü, imar planlarında park alanının da kalan taşınmazın amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

688

17.12.2010

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında İzmit Kanuni İş Okulunun işleyişine dair esas ve usulleri kapsayan protokolün onaylanması için Başkanlık Makamı’nın yetkili kılınması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

689

17.12.2010

CİOFF üyeliği ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

690

17.12.2010

Darıca İlçesi, Nene Hatun Mahallesi’nde bulunan 1548 ada 1 parsel olarak kodlanan 19.134,14 m2 taşınmaz üzerindeki Belediyemiz tarafından inşa edilip ve Belediyemiz tasarrufunda bulunan spor tesislerinin imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Darıca Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

691

17.12.2010

Kandıra İlçesi, 491 ada, 1 parseldeki taşınmaz üzerinde yer alan Akçakoca Kültür Merkezi 12 no’lu işyerinin Kandıra Kaymakamlığı’na internet evi olarak bedelsiz tahsisi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

692

17.12.2010

Çayırova Belediyesi, cadde birleştirilmesi ve isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

693

17.12.2010

İzmit İlçesi, Çayırköy-Deretepe Kentsel Gelişim alanında kalan Çayırköy Tapu Kütüğüne kayıtlı ekli listede gösterilen parsellerin uzlaşılan bedeller karşılığında yine ekli listede bulunan dairelerimizle belirtilen bedeller üzerinden trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

694

17.12.2010

2011 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım