16 TEMMUZ 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

16 TEMMUZ 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.07.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

358

16.07.2010

İndirimli seyahat kartı ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 29/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Açıköğretim Fakültelerinde okumakta olup, 29 yaşından gün almamış tüm öğrencilerle yine Açıköğretim Fakültelerinde okumakta olup, herhangi bir yerde çalışmadığını ispat eden 29 yaş üzeri öğrencilerin toplu taşıma araçlarından indirimli olarak faydalanması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

359

16.07.2010

Aykome Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 09/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde altyapı hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili kullanılan Aykome Yönetmeliği Dairesinden geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

360

16.07.2010

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 09/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği Dairesinden geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

361

16.07.2010

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 09/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği Dairesinden geldiği şekliyle uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

362

16.07.2010

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 41 FZ 761 plakalı 1994 model BMC Fatih Kamyonun bedelsiz hibe olarak Şırnak ili Uludere ilçesi Hilal Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 01/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

41 FZ 761 plakalı 1994 model BMC Fatih kamyonun bedelsiz hibe olarak Şırnak İli Uludere İlçesi Hilal Belediyesine verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

363

16.07.2010

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’nde eklenen ve değiştirilen maddeler ile ilgili Hukuk Komisyonunun 09/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’nde aşağıdaki paraf edilen ekleme ve değişiklikler uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

364

16.07.2010

Belediyemiz tarafından yaptırılan İzmit ilçesi Serdar Mahallesi, Güneş Caddesi, Plajyolu Mevkii, deniz sahilinde bulunan 460 m2’lik açık alanlı yerin, Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş’ye işletilmesinin devriyle ilgili Hukuk Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belde A.Ş. ye işletilmesinin devri uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. .

*** *** ***

365

16.07.2010

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait İzmit ilçesi Cedit Mahallesi’ndeki 7.116,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapı ve muhdesatlarının Belediyemiz’e devri karşılığında, toplam 36 daireden oluşan lojman binalarının Belediyemizce yapılması protokolünün onaylanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

366

16.07.2010

İzmit ilçesi Hacı Hasan Mahallesi 395 ada 26 parseldeki 24,18 m2 yüzölçümlü Belediyemiz’e ait taşınmazın, aynı yerdeki 27 nolu parsel sahiplerine satışı için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

367

16.07.2010

Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Çayırova D-100 Parkı içindeki 227,00 m2’lik bir adet çay bahçesi-kafeterya yerinin Belde A.Ş’ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

368

16.07.2010

Darıca Belediyesi, Osman Gazi Mahallesinde bulunan Oral Sokağın isminin değiştirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 26/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Oral Sokağın isminin “Yazgülü Sokak” olarak değiştirilmesi Dairesinden geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

369

16.07.2010

Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallelerinde sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 05/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif edilen sokak isimleri uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

370

16.07.2010

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

2010 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki km başına 0,75.-TL. olan İl dışı cenaze nakil ücretlerinin değiştirilerek; İl dışı cenaze nakillerinin ve hizmete yeni sunulan 1+18 kapasiteli cenaze ve yakınlarının nakil otobüslerinin ücretsiz yapılması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

371

16.07.2010

Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı Terminaller Şube Müdürlüğü’ne ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 02/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Terminaller Şube Müdürlüğü’ne ait ek gelir tarifesi komisyondan geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

372

16.07.2010

Kocaeli Yönetim Bilgi Sistemi İhalesi’nin süresi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı İhalesi’nin gelecek yıllarda yaygın hizmet yüklenmeleri içerisinde öngörülüp, yapılacak ihalenin bitiş süresinin 25 ay olması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

373

16.07.2010

TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin e bendine göre uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

374

16.07.2010

Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen dolu ve boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen dolu ve boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri Dairesinden geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

375

16.07.2010

Körfez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kırlangıç Yağ Fabrikası olarak bilinen işletmenin çevreye verdiği zarar ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 07/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İşletmenin arıtma tesisinin olduğu ve faal olarak çalıştığı tespit edilmiş olup uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

376

16.07.2010

Başiskele Belediyesi Doğantepe Köyü sınırları dâhilinde, G23c10b nazım, G23c10b1c ve G23c10b2d uygulama imar plan paftalarında kalan 481 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, çevresel sürdürülebilirlik amacı taşıyan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

377

16.07.2010

Başiskele Belediyesi, G.23.C.4C. – G.23.C.4D. nazım imar plan paftaları, G.23.C.4D.2C - G.23.C.4C.1D uygulama imar plan paftaları içerisinde yer alan X: 4508862.911- 4508725.710 - 4508776.359 ve Y: 493574.914 - 493553.504 - 493750.141 koordinatları arasında yer alan Karşıyaka Kavşağının planlara işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/25000 ölçekli nazım ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

378

16.07.2010

Başiskele Belediyesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.4.c uygulama imar plan paftası, 5840, 5841 ve 5842 nolu parsellerde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi’nin 05.05.2010 tarih ve 46 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

379

16.07.2010

Çayırova Belediyesi, G22.b.19.d nazım, G22.b.19.d.1.a uygulama imar plan paftası, 1615 ada 40 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi’nin 07.05.2010 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

380

16.07.2010

Çayırova Belediyesi, G.22.B.18.b-18.c nazım, G.22.B.18b.4c ve G.22B.18c.1b uygulama imar planı paftası, 1527 ada 1, 2, 10, 11 nolu parseller, 1196 ada ve 1382 ada 9 nolu parsel ile G.22.B.19a-19d nazım, G.22.B.19a.4c ve G.22.B.19d.1b uygulama imar planı paftası, 684 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi’nin 07.05.2010 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, “Toplum Sağlık Merkezi” ifadesinin meri uygulama imar planlarında yer alan “Sağlık Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

381

16.07.2010

Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.d uygulama imar plan paftası, 2106 ada 10 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi’nin 07.05.2010 tarih ve 47 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

382

16.07.2010

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, İnönü Mahallesi, G.22.b.19.a nazım, G.22.b.19.a.4.d uygulama imar plan paftası, 1586 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

383

16.07.2010

Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi sınırları dahilinde G22b.19a nazım, G22b.19a.4d uygulama imar planı paftası, 528 ada, 5,6 ve 7 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenen nazım imar planı değişikliği, değişikliğe konu yapı adası içerisinde yer alan Ticaret Alanlarının yoğunluk değerinin 195 kişi/ha olarak belirtilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

384

16.07.2010

Çayırova Belediyesi Çayırova Mahallesi sınırları dâhilinde, G22b18d nazım, G22b18d2c uygulama imar plan paftalarında kalan 5577 ada 2, 3, 7 ve 8 nolu parseller ile 5579 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planı ana kararlarına, planlama ilkelerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk değerlerini değiştirmeyen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

385

16.07.2010

Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.22d. nazım, G23b.22d.4a. uygulama imar planı paftaları, 2010 ada, 33 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

386

16.07.2010

Derince Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisinin 13.01.2009 tarih ve 599 sayılı kararı ile onaylanan ve yasal askı süresi sonrası, 16.04.2010 tarih ve 203 sayılı kararı ile kesinleşen Derince Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı, G23.b.21.c-22.a-22.b-22.c-22.d-23.a-23.d ve G23.c.01.b-02.a-02.b nazım imar planı paftalarında DSİ Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda dere güzergahlarının düzeltilmesi ve bazı düzenlemelerin yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

387

16.07.2010

Derince Belediyesi sınırları dahilinde, Derince Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları revizyon teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanamadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

388

16.07.2010

Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b. nazım, G23.a.21.b.2.c uygulama imar planı pafta, 1287 nolu parselin 2200 m²’lik kısmının “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması ile ilgili, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dosyanın dairesine iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

389

16.07.2010

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.b uygulama imar planı paftası, mülkiyeti Hazine, Belediyemiz İSU Genel Müdürlüğü ve Gebze Belediyesine ait olan 4966 ada 1 nolu parselde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı imar planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

390

16.07.2010

Gebze İlçesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.18c,19d-24a nazım, G22b.19d.4d, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftaları 293 ada, 39,40,41,42 ve 43 nolu parseller ile 290 ada da yer alan parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu alanda ihtiyaç duyulan kültürel tesis alanı yer temini sağlayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

391

16.07.2010

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4c uygulama imar planı paftası, 671 ada 6, 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

392

16.07.2010

Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3.a, 3.d uygulama imar plan paftaları, 4639 ada 5 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

3.00 m genişliğe sahip imar yolunun kaldırılması içerikli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

393

16.07.2010

Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b, 2.c uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi değişikliğe konu alanda ki yapılaşma koşullarının imar planına aktarılması suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

394

16.07.2010

Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.d uygulama imar plan paftası, 865 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 02.06.2010 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

395

16.07.2010

Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.c uygulama imar plan paftası, 640 ada 165 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 02.06.2010 tarih ve 118 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesince red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

396

16.07.2010

Gebze Belediyesi, Gebze 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı plan notları paftasında hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 02.06.2010 tarih ve 119 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı plan notu değişikliği uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

397

16.07.2010

Gölcük Belediyesi, Piyalepaşa Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.4.a uygulama imar plan paftası, 146 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisi’nin 11.05.2010 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

398

16.07.2010

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.1.d uygulama imar plan paftası, 425 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

399

16.07.2010

Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G.23.c.01.c nazım, G.23.c.01.c.1.a, G.23.c.01.c.1.b, G.23.c.01.c.2.a ve G.23.c.01.c.2.d uygulama imar planı paftaları, 229 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 01.06.2010 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

400

16.07.2010

Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G.23.c.02.c nazım, G.23.C.02.c.3.a ve G.23.C.02.c.3.d uygulama imar planı paftası, 300, 301, 303, 1907 nolu parsellerde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

401

16.07.2010

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi, Durhasan Mevkii, G.23.b.25.b nazım, G.23.b.25.b.3.b uygulama imar planı paftası, 684 ada 2 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 47 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri uygulama imar planı kararları ile planlama ilkelerine aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

402

16.07.2010

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.3a uygulama imar planı paftası, 179 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

403

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G.23.b.25.d nazım, G.23.b.25.d.1d uygulama imar planı paftası, 542 ada 168 ve 169 nolu parsellerin batısından geçen 6 metrelik imar yolu hattında hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 64 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesi Meclisince uygun görülmeme gerekçeleri yeterli görülen teklif, aynı gerekçeler ile uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

404

16.07.2010

İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.2.b uygulama imar planı paftası, 145 ada 1 nolu parsel, G23.b.25.a.2.c uygulama imar planı paftası130 ada 10 nolu parsel, G23.b.25.a.2.d uygulama imar planı paftası 104 ada 9 nolu parsel ve 142 ada 8 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

405

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G.23.b.25.a-25.d nazım, G.23.b.25.a.3.c ve G.23.b.25.d.2b uygulama imar planı paftası, 2522 ada 11 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

406

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Arızlı Mevkii, G23.b.23.b.-23.c nazım, G23.b.23.b.3.d-23.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 1702, 1703, 1704, 1706, 1707, 2460, 2762 no’lu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi planların üzerine “Bina Yapım Süreci Koşulları”nın işlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

407

16.07.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.23.a-b nazım, G23.b.23.a.2.a-2.b-2.c-2.d, G.23.b.23.b.1.d uygulama imar planı paftaları, 2823, 2824, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2833, 2835, 2836, 2837 nolu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 04.05.2010 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, planda getirilen trafo alanı ve plan notunun plan üzerinden kaldırılması tadilen uygun görülmekle, kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

408

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Deretepe Mevkii G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.2a ve G.23.b.25.a.2b uygulama imar planı paftası, 231 nolu imar adasının kuzeyinde yer alan 15.00 m’lik imar yolunda hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

409

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G.23.b.25.d nazım, G.23.b.25.d.1c ve G.23.b.25.d.4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada 1 parsel maliklerinin Kocaeli 1. İdare Mahkemesinde, 2008/940 esas numarasıyla açmış oldukları dava sonucunda söz konusu parselde önerilen ve İzmit Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 64 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesi Meclisince uygun görülmeme gerekçeleri yeterli görülen teklif, aynı gerekçeler ile uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

410

16.07.2010

İzmit Belediyesi, G.23.b.24.c.1.c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 59 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensibi ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

411

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.1.c ve G.23.b.24.c.4.b uygulama imar planı paftaları 1056 ada 57 no’lu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

412

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.1.d uygulama imar planı paftası, 356 ada 4, 5, 6 ve 23 no’lu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

413

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.1.a uygulama imar plan paftası, 601 ada 13 nolu parsel, 609 ada 9 ve 11 nolu parsel arasında kalan alan ile 667 ada 14 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

414

16.07.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G.23.b.25.a.3.b uygulama imar planı paftası, 119 nolu adada hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 01.06.2010 tarih ve 60 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

415

16.07.2010

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, G23c.05a., G23c.05d. ve G23c.04c. nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

416

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi sınırları dahilinde G23b-24c nazım, G23b-24c-1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

417

16.07.2010

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi sınırları dahilinde G23b-25a nazım, G23b-25a-2a uygulama imar planı paftası, 2999 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

418

16.07.2010

İzmit İlçesi sınırları içerisinde İzmit Belediyesi mücavir alanında, Çayırköy G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.3.a-3.d uygulama imar planı paftası 3703 nolu parseli de kapsayan sahada hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 16.04.2010 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylanan ve 07.05.2010 ile 07.06.2010 tarihleri arasında Belediyemizce askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

419

16.07.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Kuruçeşme, Kocatepe Mahallesi, G23b.23d nazım, G23a.23a.3c, G23b.23d.2a ve G23b.23d.2b uygulama imar planı paftaları, 3401, 3402, 3398, 3399 nolu adalar ile 180, 181, 168, 166, 165, 164, 154, 179 nolu kadastro parsellerinin cephe aldığı 15.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

420

16.07.2010

Karamürsel Belediyesi, Ereğli, Hüseyin Hoca mahallesi, G23.d.09.a. nazım, G23.d.09.a.1.a uygulama imar plan paftası, 109 ada 1 nolu parsel ile 110 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

421

16.07.2010

Kartepe Belediyesi, Arslanbey, G24.d çevre düzeni planı, G24.d.1, G24.d.01.c-01.d-06.a-06.b nazım imar planı paftalarında teklif edilen 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

422

16.07.2010

Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi, Büyükderbent, Marmara Mahallesi, 1 kadastro pafta, 25 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

423

16.07.2010

Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, Yeşiltepe Mahallesi sınırları dahilinde G24d-03b nazım, G24d-03b-2d uygulama imar planı paftası, 106 ada 68 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

424

16.07.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, Eşme Bölgesi’nde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planında 72 ha olarak belirlenmiş alanın 75 ha olarak değiştirilmesi sureti ile tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

425

16.07.2010

Kartepe Belediyesi, G24.d.03.d nazım, G24.d.03.d.3.a uygulama imar planı paftası, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 2010/46 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

426

16.07.2010

Kartepe Belediyesi, G.23.b.02.d nazım ve G.23.b.02.d.1.b uygulama imar planı paftası, 101 ada, 9 nolu parselde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi’nin 02.06.2010 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

427

16.07.2010

Körfez Belediyesi, Atalar ve Kirazlıyalı Mahalleleri, G23.a.25.a nazım, G23.a.25.a.3.a, 3.d, 4.c uygulama imar plan paftaları, 1389 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile 1430 ada 1 nolu parselin batı kesiminde tescil harici alanda hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisi’nin 04.06.2010 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

428

16.07.2010

Körfez Belediyesi Güney Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b21c nazım, G23b21c4b uygulama imar plan paftalarında kalan 936 ada 10 nolu parselde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın projelendirdiği “K.B.B. Körfez – Tütünçiftlik Kültür Merkezi” projesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine esas İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama ilkelerine aykırılık teşkil etmeyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

429

16.07.2010

50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümleri, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümleri ile ilgili yapılan çalışmalar sonrası hazırlanan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu plan hükümleri değişiklik teklifleri ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

430

16.07.2010

Gölcük Belediyesi sınırları dahilindeki Saraylı Köyü kentsel sit ve etkileşim alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kurulca karar alınması için Kocaeli KTVKBK’ na gönderilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

431

16.07.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yeralan, Orhan Mahallesi, G23b-24d (19M, 20M) nazım imar planı paftası, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası, 342 ada 4 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kurulca karar alınması için Kocaeli KTVKBK’ na gönderilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

432

16.07.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yeralan, Orhan Mahallesi, Gaspıralı Caddesi, 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanında hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun (KTVKBK) 11.05.2010 tarih ve 1435 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli KTVKBK’nun 11.05.2010 tarih ve 1435 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

433

16.07.2010

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği’nin 22. maddesinin 4. bendi değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu binalar, bu yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtlarına ve ölçülerine tabi değildir.” şeklinde değiştirilmesi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

434

16.07.2010

Kocaeli Kent Konseyi’nin 16.03.2010 tarihli 5.Genel Kurulunda Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan eski Cephanelik Alanı ile ilgili hazırlanan rapor ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 Sayılı Yasanın 7b maddesine göre uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

435

16.07.2010

Körfez Belediyesine ait Körfez İlçesi Yarımca Mahallesi 349 adadaki 4.779.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Körfez Kapalı Spor Salonu yapılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemize devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın 1365-7055 sayılı ve 13/07/2010 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 349 ada, 33 parsel sayılı, 4.779,00 m² yüzölçümlü parselin bedelsiz olarak Belediyemiz adına devir alınması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ

Ülker ARSLAN

Bilal KARSLI

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım