16 Temmuz 2004 6. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

16 Temmuz 2004 6. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 6 Birleşiminin 1 Oturumu
16-07-2004 Cuma Günü Saat 16:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak Meclis 1.Başkan vekili H.VehbiYENİCE Başkanlığında azalardan Abdullah KÖKTÜRK,Metin KOZLUCA,Mehmet Zekeriya ÖZAK,
Hasan KIRLI,Özgür Uluç GÖNÜL,Mustafa ATEŞ,Cemil KAVURT,Hicran UZUN,
Alpaslan SEYMEN,Necat ÇAKIR,Hüseyin ACURMAN`ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan İlyas ŞEKER`in gelmediği anlaşıldı.
Azalardan İlyas ŞEKER`in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

09.07.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
09.07.2004 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü`nün 2003 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap
Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 12.07.2004 tarihli raporu okunarak yapılan
müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Borç ödemeleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun
13.07.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kozluk Mahallesi,63-64 kadastro paftası,42 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve
İsimlendirme Komisyonunun 14.07.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`nin 35.Maddesinin revizyonu ile ilgili İmar Emlak istimlak ve İsimlendirme Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi
neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İktisadi İşletme Kurulması ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının14.07.2004 tarih ve 1249 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili Aykome Ukome Daire Başkanlığı`nın 16.07.2004 tarih ve 721
sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Aykome-Ukome ve Büyük Projeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`nin 44.Maddesinin son paragrafındaki "İlgili Belediyesince binalara yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izni verilmeden önce İtfaiye Daire Başkanlığından uygun görüş alınması zorunludur" ibaresinin sözkonusu Yönetmelik
Hükümlerine uyulmak kaydıyla kaldırılması ile ilgili Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve
Cemil Kavurt tarafından verilen 16.07.2004 tarihli önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 16.07.2004 Olağan Meclis Toplantısının kapatılmasına ve Komisyona havale edilen evrakları görüşmek üzere 23.07.2004 Cuma Günü Saat 16.00`da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım