16 Şubat 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

16 Şubat 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu 16/02/2007 Cuma Günü Saat 15:00´da yaptığı Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Başkan Vekili İlyas ŞEKER Başkanlığında azalardan Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, İbrahim PEHLİVAN, Musa KAHRAMAN, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Ali HAYMANALI, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKLIR ´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

A.Haydar BULUT, Şükrü KARABACAK, Ertuğrul EREN, Cemil KAVURT un katılmadıkları anlaşıldı.

Halil Vehbi YENİCE, Metin KOZLUCA, Celal AYVAZ, Haluk AKYÜZ, Zekayi AKKAYA, Eşref ÖNER, Mehtap YILMAZEL, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ARSLAN, Zeki KARATAŞ, Hüseyin AYVAZ, Şükrü KARABALIK, Habip SARMAN´ın izinli sayılmalarına karar verildi.

16/02/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

16/02/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

CHP grubu, İhsan MERAL ve Kazım YİS tarafından verilen önergelere sözlü cevap verildi.

KARAR 59-Kocaeli Sınırları içerisinde kent ve kent halkı için tehlike arz eden rafineri, dolum tesis, kimyasal üretim alanları ile ilgili Ali HAYMANALI, Hüseyin ACURMAN, Cevdet ŞAHİN, Necat ÇAKIR, Ali SINIRTAŞ, Şenda AKAN, Adem AYDIN, Hakkı GÜREL, Ahmet ÖZMET tarafından 16/02/2007 tarihinde verilen önergenin gündeme alınması için yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Sınırları içerisinde kent ve kent halkı için tehlike arz eden rafineri, dolum tesis, kimyasal üretim alanları ile ilgili önergenin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 60- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal ALTUNEL ve Genel Sekreter Yardımcısı Ersin YAZICInın Yurt Dışı görevlendirmesi ile ilgili bilgi sunumu hakkındaki yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Meclisin bilgisine sunuldu.

KARAR 61- Darıca Belediyesi Nene Hatun Parkı “Kiralama Talebi” ile ilgili Hukuk Komisyonunun 02.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün düzenlemesini yapmış olduğu Darıca Beldesinde bulunan Nene Hatun parkı içerisinde kain 125 m2 kapalı ve 90 m2´ lik açık alanı bulunan çay bahçesinin 5216 sayılı Büyükşehir yasasının 26. maddesi gereği 2886 sayılı Devlet ihale kanununa tabi olmaksızın 5 yıllığına aylık 850 YTL.´ ye ÜFE oranında her yıl arttırılmak koşuluyla Belde A.Ş.´ye kiralanması şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 62- Gölcük Belediyesinin Saraylı Mevkii´nde bulunan taşınmazın, Mezbaha Alanı Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 63- Gölcük Belediyesi Dumlupınar Mahallesi Kültür Binasında bulunan taşınmazlar ile ilgili Hukuk Komisyonunun 23.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 64- Gölcük Belediyesi Yeni Mahalledeki Terminal Alanı Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 65- Gölcük Belediyesi Spor Alanı Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 66- Karamürsel Belediyesi Tabakhane Mahallesindeki Turizm Alanında kalan taşınmazın Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 67- Saraybahçe Belediyesi Metropol İş Merkezindeki Dükkan Satışları ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 68- İzmit Yeni mahalledeki taşınmazın “Bina Kullanım Hakkı” ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 69- Ereğli Belediyesi Ortak Proje ile ilgili Hukuk Komisyonunun 02.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 70- Özürlüleri Gruplandırmaya yönelik 09.08.2006 tarih ve 2006/286 sayılı kararın 2. maddesinin İptali ile ilgili Hukuk Ulaşım Ortak Komisyonun 31.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 71- Karamürsel Belediye Meclis Kararı ”Aktarma“ ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunun 06.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 72- TBMM Üstün Hizmet Ödülü ile ilgili Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunun 19.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 73-İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyelerimizden Bekirpaşa Belediye´si sınırları içerisinde, 28 Haziran Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIId uygulama imar planı paftası, 3629 ada, 20 nolu parselde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclis´inin 05.12.2006 tarih ve 173 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 74-İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, M.Alipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIa ve IIb uygulama imar planı paftaları, 13 nolu parselde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 75- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Cedit, Erenler, Topçular ve 28 Haziran Mahallelerini kapsayan, G23b-24b, G23b-24c ( 19N, 20N ) nazım imar planı paftaları, G23b-24c-2a, G23b-24b-3a, G23b-24b-3d, G23b-24b-4a, G23b-24b-4b, G23b-24b-4c, uygulama imar planı paftaları üzerinde yer alan kentsel dönüşüm ve gelişim alanı odağında yer alan 20.00 mlik imar yolunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 76- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Büyük Derbent Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi, G24d-03d nazım imar planı paftası, G24d-03d-4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 11 kadastro pafta, 376 ve 392 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 77- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlk Kademe Belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı pafta, 28K-2c uygulama imar planı paftası, 10546 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 16.11.2006 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 78- Darıca Belediyesi 28L nazım imar planı, 28L-1a uygulama imar planı paftası, 2006 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye meclisinin 05.12.2006 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 79- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İlk kademe Belediyemiz olan, Değirmendere Belediyesi G.23.c.02.d nazım imar planı pafta, G.23.c.02.d.4.a-4.d uygulama imar plan paftaları,393 ada 2 ve 3 nolu parsel, 392 ada 4 nolu parsel, 394 ada 3 nolu parsel ve 512 ada 1 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Değirmendere Belediye meclisinin 01.12.2006 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 80- Derince İlçesi, ilçe belediyemiz olan Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-22c ve G23b-23d nazım imar planı paftaları, G23b-22c-3b ve G23b-23d-4a uygulama imar planı paftaları, 1190 ada 105, 110, 116, 117 ve 191 nolu parsellerde hazırlanan ve Derince Belediye Meclisinin 05.12.2006 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 81- Belediyemiz, Gölcük ilçe, ilçe belediyemiz olan Gölcük Belediye sınırları içerisinde, Dumlupınar Mahallesi, G23c-02c nazım imar planı paftası, G23c-02c-1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 26 kadastro pafta, 225 ada, 15 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclis´inin 10.10.2006 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 82- Belediyemiz, Gölcük ilçe, ilçe belediyemiz olan Gölcük Belediye sınırları dahilinde, Kavaklı Mahallesi, G23c-02c nazım imar planı paftası, G23c-02c-2d uygulama imar planı paftası, 480 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclis´inin 06.12.2006 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 83-Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İlçe Belediyemiz olan, Gölcük Belediyesi Dumlupınar Mahallesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.2.c uygulama imar plan paftası, 233 ada 4 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye meclisinin 06.12.2006 tarih ve 2006/76 sayılı kararı ile kabul edilen Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 84- Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi ,G22b-20d nazım imar planı paftası, G22b-20d-4a uygulama imar planı paftası, 3637 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20 nolu parseller ile 3460 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 85- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyelerimizden olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-3a uygulama imar planı paftası, 1289 ada, 11 nolu parselde hazırlanan ve Belediye meclislerinin 07.11.2006 tarih ve 229 sayılı kararı ile kabul edilmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 86- Gebze Belediye sınırları dahilinde, Sultanorhan Mahallesi, G22b- 24b nazım imar planı paftası, G22b- 24b- 2a uygulama imar planı paftası, 4523 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.12.2006 tarih ve 244 sayılı kararı ile kabul edilmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 87- Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı paftası, G22.b.18.c.3.d uygulama imar planı paftası, 4909 ada, 15 nolu parsel ile G22.b.18.b.4.a lejand paftasında hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 88- Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G22b24a, G22b24b nazım imar planı paftası, G22.b.24.a.3.b, G22.b.24.a.3.c, G22.b.24.a.3.d, G22.b.24.b.3.a, G22.b.24.b.4.a, G22.b.24.b.4.b, G22.b.24.b.4.c, G22.b.24.b.4.d nolu uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.07.2006 tarih ve 461 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve Belediyesince askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi(18.08.2006-18.09.2006) içinde yapılan itirazlarla ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisince 07.11.2006 tarih ve 230 sayı ile karara bağlanan uygulama imar planı değişikliği teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 89- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Karşıyaka Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-04c ve G23c-09b nazım imar planı paftaları, G23c-04c-3b , G23c-04c-4c ve G23c-09b-2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 90- Körfez İlçesi, ilçe belediyemiz olan Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b.21a, G23b.21b, G23b.21c ve G23b.21d nazım imar planı paftaları, G23b.21a.3c, G23b.21a.3d, G23b.21a.4c, G23b.21b.4d, G23b.21c.1a, G23b.21d.2a ve G23b.21d.2b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 81 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 91- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Sarımeşe Belediyeleri sınırları dahilinde, G24d-01a ve G24d-01b nazım imar planı, G24d-01a-3b ve G24d-01b-4a uygulama imar planı paftası, 252, 253, 254, 255, 256, 273, 274, 275, 276 ve 294 nolu imar adalarda hazırlanan ve Sarımeşe Belediye Meclisinin 02.11.2006 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 92- İzmit-Merkez, İlk Kademe Belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi, 18N, 19L, 19M, 19N, 19O, 20L, 20N, 20M ve 21N nazım imar planı paftaları, 18.N.I.b,c, 18.N.II.a,b,c,d, 18.N.III.a,b,c,d, 18.N.IV.b,c, 19.L.I.a,b,c,d, 19.L.II.a,b,c,d, 19.L.IV.a,b, 19.M.I.a,b,c,d, 19.M.II.a,b,c,d, 19.N.I.a,b,c,d, 19.N.II.a,b,c,d, 19.N.III.a,b,c,d, 19.N.IV.b,c,d, 19.O.I.d, 20.L.III.b,c 20.L.IV.c,d, 20.L.II.c, 20.N.I.a,b,c,d, 20.N.IV.a,b,c,d, 20.M.I.c,d, 20.M.II.a,b,c,d, 20.M.III.a,b,c,d, 20.M.IV.a,b,c,d, ve 21.N.IV.d uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisi´nin 03.11.2006 tarih ve 176 sayılı kararı ile kabul edilen revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 93- İzmit-Merkez ilk kademe Belediyelerinden olan Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde, G24a-22d nazım imar planı, G24a-22d-4c uygulama imar planı paftası, 528 adada hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 11.12.2006 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 94- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Yeniköy Belediye sınırları dahilinde, Merkez Mahallesi, G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-1a, G23c-09a-1d uygulama imar planı paftaları, 3682, 3695 nolu parsellerde hazırlanan ve Yeniköy Belediye Meclisinin 05.12.2006 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 95- Belediyemiz, Derince İlçesi, Derince Belediyesi sınırları içerisinde, G.23.b.22.d nazım imar planı paftası, G.23.b.22.d.3.b uygulama imar planı paftası, 1630 ada, 1 nolu parselde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 96- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G.22.b.19.c ve G.22.b.24.b nazım imar plan paftaları, G.22.b.19.c.4.c-4.d, G.22.b.24.b.1.a-1.b uygulama imar planı paftalarında yer alan ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 20.07.2000 tarih ve 5708 sayılı kararı ile uygun görülen, Gebze Belediye Meclisinin 16.08.2000 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanan Çoban Mustafa Paşa Camii ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Gebze Tarihi Kent Merkezini kapsayan alan ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca teklif edilen Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 97- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Kuruçeşme Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-23d, nazım imar planı paftası, G23b-23d-1d, G23b-23d-2a ve G23b-23d-2d uygulama imar planı paftalarında, hazırlanan revizyon nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Reklam, ilan, tabela Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Hukuk Komisyonu Ortak yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık ve Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20OIa-Id uygulama imar planı paftaları, 727 ada 1 nolu parsel ile 728 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, YahyaKaptan Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20 O IVc- IVd uygulama imar planı paftaları, 1517 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.


-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c-2d uygulama imar planı paftaları, 2068 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, 19.L.2.C, 19.M.1.D nazım imar paftaları, 2323 ada, 19 nolu parsel de
yer alan İzgaz´a ait binaların imar planı yapılanma şartlarının değişiklik yapılması ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-Akmeşe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a14c nazım imar planı, G24a14c3d uygulama imar planı paftası, 1899,1900,1901,1902 ve 1903 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, G23c04d1c uygulama imar planı paftası, 212 ada 1 nolu parsel ve 214 ada 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, M.alipaşa mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIb uygulama imar planı paftası, 3273 ada, 3 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Durhasan-Altıncıoğlu mevkii, Otoban Turnikeleri ve Akarca Deresi, Kandıra Yolu ve Otoban ile çevrili alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, YahyaKaptan Mahallesi, 19O ve 20 O nazım imar planı, 19OIb, 19OIIa, 20OIVc ve 20OIIId uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, Akse Köyü, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a- 4b uygulama imar planı paftası, 1174 ada, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c-3b uygulama imar planı paftaları, 2043 ada, 2061 ada 2 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b19b nazım imar planı, G22b19b1c uygulama imar planı paftası, 2075 ada, 4 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 29K nazım imar planı paftası, 29KIIc uygulama imar planı paftası, 1090 adanın güneyinde bulunan yollarda yapılan düzenlemeye ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29 K nazım imar planı, 29K22c uygulama imar planı paftası, 1089,1090 ve 1091 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı 28KIIc uygulama imar planı paftası, 427 ve 491 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Kazımkarabekir Mahallesi, Pavlıtepe Mevkii, 29 K ve 29 L nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi 29K nazım imar planı, 29K2b -2c uygulama imar planı paftası, 1639 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mah. 29L nazım imar planı, 29LIVb uygulama imar planı paftası, 256 ada, 4 nolu parsel, 253 ada, 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L nazım imar planı, 29LIId uygulama imar planı paftası, 1924 ada, 7,8,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mah.G23a21d- 21c nazım imar planı, G23a21d2b -21c1a uygulama imar planı paftası, 339 ada 13 nolu parsel ve 342 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4a uygulama imar planı paftası, 144 ve 645 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a 3c uygulama imar planı paftası, 102ada 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c1b uygulama imar planı paftası, 451 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4899 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d3d uygulama imar planı paftası, 3271 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, G22b23b-18c nazım imar planı, G22b23b1b-G22b18c4c uygulama imar planı paftaları, 5736 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mah., G22b19d nazım imar planı, G22b19d2d uygulama imar planı paftası, 5250 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 32 pafta 665 ve 666 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 32 pafta konut alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c1c uygulama imar planı, 490 ada, 6 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, 4/1 kadastro pafta, 934 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı paftası, Gölcük 1.Köprülü Kavşağı Projesinin uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü 166 ada, 7,8,9 nolu parseller, 604, 605, 606, 607, 608, 637, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 3252, 3553, 3554, 3555 nolu parsellerde hazırlanan ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2a uygulama imar planı paftası, 393 ada, 6 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Köseköy Belediyesi, G24a21d nazım imar planı, G24a21d3a uygulama imar planı paftası, 372 ada, 1,2,14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Köseköy Belediyesi, 239 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Köseköy Belediyesi, Soğuksu Mevkii, 3 kadastro pafta 54,55,56 nolu parsellerin güneyinden geçen yol ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Köseköy Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1b uygulama imar planı paftası, 220 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kirazlıyalı Belediyesi sınırları içerisinde yapılan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, 420 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, 423 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Ulaşlı Belediyesi, 214 parselin ağaçlandırılacak alana dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Ulaşlı Belediyesi, Okul alanında ki trafo alanının mezarlık alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yuvacık Belediyesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d3a uygulama imar planı paftası, 472 ve 473 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yeniköy Belediyesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b1a uygulama imar planı paftası, 376 ve 377 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c1d uygulama imar planı paftası, 2534,2535,2543,2667,2863,2864 ve 2549 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c4d-4c uygulama imar planı paftaları, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564 ve 3565 nolu parelerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, 715 656 – 715 788 düşey, 4 520 020 – 4 520 450 yatay koordinatları arasında ‘´Katı Atık Bertaraf Tesisi´´ olarak hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, G22.b.17.c-18d nazım imar plan paftaları, G22.b.17.c.3.b-3.c ile G22.b.18.d.4.a.-d uygulama imar paftası, 1 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, İrşadiye köyü, 11 kadastro pafta, 414, 415, 418, 419 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Değirmendere Belediyesi, G23.c.1.d. nazım imar planı, G23.c.1.d.2.b. uygulama imar plan paftasında yer alan Değirmendere Kültür Merkezinin bulunduğu 3 nolu parsel ile ilgili nazım ve uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19.N. nazım imar planı, 19.N.2.d. uygulama imar plan paftası, 611 ada, 4 nolu parsel, 612 ada, 19 nolu parsel ile 478 ada, 59 ve 31 nolu parseller arasında kalan park alanı kullanımın ‘´ Atıksu ve Yağmursuyu Terfi Merkezi´´ kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Ulaşlı Belediyesi, G.23.d.04.c nazım imar planı, G.23.d.04.c.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, 214 ada, 777 nolu parsel ve 211 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Acısu Belediyesinde isimsiz, ismi değiştirilen cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Akçat Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Akmeşe Belediyesinde isimsiz, aynı ismi taşıyan ve birleşebilecek cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Arslanbey Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Büyükderbent Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bahçecik Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Çayırova Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Değirmendere Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Darıca Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Dereköy Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Dilovası Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Ereğli Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Eşme Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Halıdere Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve birleşebilecek cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Hereke Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile, birleşebilecek cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- İhsaniye Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kandıra Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Karamürsel Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan ve birleşebilecek cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kirazlıyalı Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kızderbent Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Körfez Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Köseköy Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kullar Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kuruçeşme Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Maşukiye Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Sarımeşe Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Tavşancıl Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Ulaşlı Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Uzunçiftlik Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Uzuntarla Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Yalakdere Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Yazlık Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yuvacık Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Belediyemiz, İzmit merkez, Kartepe Mevkii ile bu mevkide yer alan turistik tesislerin hangi belediye sınırları içersinde kaldığı, belediye sınırları içerisinde kalmıyorsa hangi yerleşim birimi sorumluluk alanında kaldığının tespitiyle ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kandıra Belediyesine bağlı Akçakese Köyünde isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kandıra Belediyesine bağlı Bağırganlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kandıra Belediyesine bağlı Cebeci Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kandıra Belediyesine bağlı Çalköy´de , isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kandıra Belediyesine bağlı Kocakaymaz Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kandıra Belediyesine bağlı Kurtyeri Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kandıra Belediyesine bağlı Kıncıllı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kandıra Belediyesine bağlı Karaağaç Köyünde isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kandıra Belediyesine bağlı Kefken Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Akmeşe Belediyesine bağlı Düğmeciler Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Akmeşe Belediyesine bağlı Mecidiye Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Büyükderbent Belediyesine bağlı Balaban Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Büyükderbent Belediyesine bağlı Nusretiye Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Büyükderbent Belediyesine bağlı Şirinsulhiye Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa Belediyesine bağlı Eseler Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa Belediyesine bağlı Biberoğlu Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa Belediyesine bağlı Çubuklubala Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Eşme Belediyesine bağlı Eşme Ahmediye Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Eşme Belediyesine bağlı Avluburun Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kullar Belediyesine bağlı Doğantepe Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesine bağlı Arızlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesine bağlı Kulfallı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Uzunçiftlik Belediyesine bağlı Bayraktar Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Ahatlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Cumaköyde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Çerkeşli Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Demirciler Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Duraklı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Kargalı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Mollafenarı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Muallim Köyde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Balçık Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Denizli Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Elbizli Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Eskihisar Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Hatipler Köyünde isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Kadıllı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Köseler Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Mudarlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Ovacık Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Pelitli Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Tavşanlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Tepe Manayır Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesine bağlı Tepecik Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesine bağlı Yağcılar Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- İmar Yönetmeliği Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Estetik Kurul Yönergesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-İzmit Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Cedit Mahallesi 460 ada,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59 ve 60 nolu parsellerin İmar yolunda kalması sebebiyle kamulaştırma yapılması ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23C08B2B pafta, 601 parsel sayılı 4570,00 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde Kapalı Spor Sahası yapılmak üzere Yeniköy Belediye Meclisinin ilgi kararı ile bedelsiz olarak belediyemize devir edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-40 adet HAİT(KONUT) ‘un Hazineye devri ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, 936 ada, 10 parsel sayılı 3412 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında sosyal kültürel tesis alanında kalan taşınmaz üzerinde Kültür Merkezi yapılmak üzere bedelsiz olarak belediyemize devir edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Uluslar arası Fuar Merkezi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- İhsaniye -İzmit 2 adet Toplu Taşıma Hattının 10 yıl süre ile kiralanabilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Toplu Taşıma Hatları ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım ve Hukuk ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Geçici İşçi Personelin Vize Teklifleri ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü´nün yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Devlet Memurlarının Fazla Çalışmaları ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü´nün yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Devlet Memurlarının Fazla Çalışmaları ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü´nün yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Kartanesi Projesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Plan Bütçe ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 98- Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 99- Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Kocaeli Sınırları içerisinde kent ve kent halkı için tehlike arz eden rafineri, dolum tesis, kimyasal üretim alanları ile ilgili Ali HAYMANALI, Hüseyin ACURMAN, Cevdet ŞAHİN, Necat ÇAKIR, Ali SINIRTAŞ, Şenda AKAN, Adem AYDIN, Hakkı GÜREL, Ahmet ÖZMET tarafından 16/02/2007 tarihinde verilen Tüpraş ile ilgili önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 16/02/2007 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 16/03/2007 Cuma günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ KATİP KATİP
İlyas ŞEKER Hicran UZUN Muzaffer KAPLANKIRAN

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım