16 Ocak 2007 2. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

16 Ocak 2007 2. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2. Birleşiminin 1.Oturumu 16/01/2007 Salı Günü Saat 11:00´da yaptığı Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Meclis 1.Başkan Vekili İbrahim PEHLİVAN Başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Adem AYDIN, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Kadir TOPLU, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKLIR ´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

A.Haydar BULUT, Mehmet ŞENDOĞAN, Musa TAŞDEMİR, E.Faruk TAŞÇI, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ertuğrul EREN, Bahri ALTINALAN, Cemil KAVURT, Mustafa ER ´ in katılmadıkları anlaşıldı.

İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Ömer CAN, Eşref ÖNER, Hüseyin AYAZ, Halit BIÇAK, Mehmet ELLİBEŞ, Jale ÖZLER, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Hüseyin ACURMAN, Mehmet TIMAÇ, Hilmi SEVİLEN, Ahmet ÖZTÜRK ´ün izinli sayılmalarına karar verildi.

12/01/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

12/01/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 55- Sözleşmeli Personel ücretleri ve Denetim Komisyonunda dışarıdan çalıştırılacak kişilere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili raporların gündeme alınması için Meclis Üyeleri Hasan KIRLI ve Mustafa ATEŞ tarafından 16.02.2007 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Hasan KIRLI ve Mustafa ATEŞ tarafından verilen Önergenin gündeme alınmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 41 pafta, 820 ve 822 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 25 pafta, 521, 522, 523, 524 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
- Kullar Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon
yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 2061, 2062, 2065, 2066, 2067, 2069 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyesi, G23b24c-24b3a nazım imar planı, G23b24c2a, G24b3a-3d-4a-4b-4c uygulama imar planı paftasında bulunan 20 mt lık yolun güzergahı ile ilgili yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
- Arslanbey Belediyesi G.24.d.01.c-d, 02.b, 06.a-b-c nazım imar planı paftaları ile sınırlı alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
- Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 956 ve 957 numaralı parseller ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
- Reklam ilan ve tanıtım Yönetmeliği ile ilgili Hukuk ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ortak yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık ve Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, 20N nazım imar planı, 20NIId uygulama imar planı paftası, 3629 ada, 20 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa Belediyesi Erkan Sokak´ta yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Büyükderbent Belediyesi, G24d03d nazım imar planı, G24d03d4a- 4b uygulama imar planı paftası, 376 ve 392 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı, 28KIIc uygulama imar planı paftası, 10546 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Darıca Belediyesi, 28L pafta, 28LIa uygulama imar planı, 2006 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Değirmendere Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4a-4d uygulama imar planı paftaları, 393 ada 2 ve 3 nolu parseller, 392 ada 4 nolu parsel, 394 ada 2 nolu parsel, 512 ada da yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c1c- 1d uygulama imar planı paftaları, 225 ada, 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 3,4,7,21,22,35 ve 36 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı, 480 ada, 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d2c uygulama imar planı, 223 ada, 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a uygulama imar planı, 3637 ada da yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a3a uygulama imar planı paftası, 1289 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a uygulama imar planı paftası, 4523 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3d uygulama imar planı, 4909 ada, 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi. Gebze-Şile Turistik Yolu kapsamında yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Sarımeşe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi G24d01a nazım imar planı, G24d01a3b, 3c, 4a ve 4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a22d nazım imar planı, G24a22d4c uygulama imar planı, 528 nolu adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Uzunçiftlik Belediyesi, G24d01d, G24d02a, G24d22d, G24a21c ve G24a21d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1a-1d uygulama imar planı paftaları, 3682 ve 3695 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20 N nazım imar planı paftası, 20 N -I.c-II.d-III.a-IV.b uygulama imar planı paftalarında yer alan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Derince Belediyesi sınırları içerisinde, G.23.b.22.d nazım imar planı paftası, G.23.b.22.d.3.b uygulama imar planı paftası, 1630 ada, 1 nolu parselin Konut Alanı olan kullanımının imar yolu kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi G22.b.19.c ve G22.b.24.b nolu nazım imar planı paftaları, G22.b.19.c.4.c, G22.b.19.c.4.d, G22.b.24.b.1.a ve G22.b.24.b.1.b nolu uygulama imar planı paftaları, Çoban Mustafa Paşa Camii ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Gebze Tarihi Kent Merkezini kapsayan alanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Darıca Beldesinde bulunan Nene Hatun Parkı içerisinde bulunan 125 m2 lik kapalı ve 90 m2 lik açık alanı bulunan çay bahçesinin Belde A.Ş. tarafından kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Mülkiyeti Gölcük Belediyesine ait Saraylı mevkii,G23C02C3A pafta, 159 ada, 3 parsel sayılı 6046.00 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Belediye Hizmet alanında kalan taşınmazın Gölcük Belediye meclisinin ilgi kararı üzerine mezbaha tesisleri yapılmak üzere belediyemize bedelsiz olarak devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Mülkiyeti Gölcük Belediyesine ait Dumlupınar Mahallesi, 23 pafta, 81 ada, 123 parsel sayılı 3875,75 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan taşınmaz üzerindeki Kültür Merkezi binasında bulunan 7 adet kat irtifaklı taşınmazların bedelsiz olarak belediyemize devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gölcük Belediyesine ait İlimiz Gölcük İlçesi, Yeni Mahalle, 19 pafta, 102 ada, 243 parsel nolu 1936,66 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Terminal Alanında kalan taşınmazın şehir içi minibüs terminal binası yapılmak üzere belediyemize devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Gölcük Belediyesine ait 14 pafta,363 parselde spor alanı olarak düzenlenen taşınmazın spor alanı olarak değerlendirilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 15 yıl süreyle ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Karamürsel Belediyesine ait Tabakhane Mahallesi, 15 pafta, 171 ada, 2 parsel sayılı 4400,00 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Turizm Alanında kalan taşınmazın bedelsiz olarak belediyemize devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Kemal Paşa Mahallesi, 19M-IIc Pafta, 256 ada, 5432,41 m2 yüzölçümlü 56 numaralı parselde yer alan Metropol İş Merkezi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- İzmit Yeni mahalle 19 L.1.B pafta,1839 ada 3 parseldeki taşınmaz ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- Karamürsel Belediyesi aktarması ile ilgili Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 56- Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Özürlüler Meclisinin karar iptali isteği ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk ve Ulaşım Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
- TBMM üstün hizmet ödülü ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 57- Sözleşmeli Personel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 58- Denetim Komisyonunda görevlendirilecek uzman kişilerin çalışma süresinin ve ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.01.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 16/01/2007 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve birdahaki meclisin 16/02/2007 Cuma günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

MECLİS 1.BAŞKAN V.

KATİP

KATİP
İbrahim PEHLİVAN Hicran UZUN Muzaffer KAPLANKIRAN

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım