16 NİSAN 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

16 NİSAN 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.04.2010 TARİHLİ 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

173

16.04.2010

Encümen Üye seçimi gizli oylama ile yapılmış olup;

Encümen Üyeliklerine;Şener SÖĞÜT 63 (altmış üç), Hamdi YEŞİLKAYA 63 (altmış üç), Hüseyin BÜLBÜL 63 (altmış üç), Ahmet KARAASLAN 58 (elli sekiz) ve Şaban SARIGÜLLE 59 (elli dokuz) oy alarak seçilmelerine ve 1 (bir) yıl görev yapmalarına karar verildi.

*** *** ***

174

16.04.2010

İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Türlü İşler Komisyonu kurulmasına ve 8'er kişi olarak 1 yıl süre ile görev yapmalarına karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine;

1. İlyas ŞEKER

2. Mehmet Zekeriya ÖZAK

3. Coşkun ÇABUKEL

4. Mustafa İLTEKİN

5. Yunus TEKİN

6. Mustafa TAŞKAN

7. Selatttin KABADAYIOĞLU

8. Ali HAYMANALI' nın

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliklerine;

  1. Hikmet TUNÇAY
  2. Olcay ULUS
  3. Kemal KOTAN

4. Kerim BÜYÜKGÖZ

5. Ahmet PEHLİVAN

6. Yaşar SÖNMEZ

7. Engin ÇAKMAK

8. Şefik KARAARSLAN' ın

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine;

  1. Okşin BEÇET
  2. Pınar NAAK
  3. Tacettin AKYOL

4. Erdoğan GÜNAY

5. Bülent KOÇAK

6. İsmail BARAN

7. Mustafa ŞAHİNTÜRK

8. Zeynel SARIKAYA' nın

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerine;

1. Oya TUNCEL

2. Levent DEĞİRMENCİ

3. Selçuk AVCI

4. Mustafa Rüştü UYGUR

5. Seyfettin AĞTAŞ

6. Süleyman TANYILDIZ

7. Süleyman KARAMAN

8. İbrahim İLHAN' ın

Ulaşım Komisyonu Üyeliklerine;

1. Metin TORUNOĞULLARI

2. Adnan BALCI

3. Faik ÇAKIROĞLU

4. Muammer BİNER

5. Satı Mehmet KÜLTE

6. Mahacır DAŞDEMİR

7. Fahrettin BÜYÜKOĞLU

8. Mehmet Ali KAPLAN' ın

Hukuk Komisyonu Üyeliklerine;

1. Resul TAT

2. İsmail KESKİN

3. Mehmet ŞENDOĞAN

4. Zafer ARAT

5. Ali KOCABIÇAK,

6. Fahri ÖRENGÜL

7. Ali HAYMANALI

8. Ragıp YÜRÜK' ün

Türlü İşler Komisyonu Üyeliklerine;

1. Faruk DENLİ

2. Nilgün YILDIRIM

3. Mehmet OLGUN

4. Yusuf TURAN

5. Bülent ÇORAPSIZ

6. Adnan UYSAL

7. Ömer ÖZTÜRK

8. Recep ÖZBAKIR' ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

175

16.04.2010

Kocaeli-Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliğine Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. Nilgün YILDIRIM

2. Zafer ARAT

3. Hüseyin BÜLBÜL

4. Engin ÇAKMAK

YEDEK ÜYELER

1. Tacettin AKYOL

2. Hikmet TUNÇAY' ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

176

16.04.2010

Kocaeli-Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliğine Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. İlyas ŞEKER

2. Erdoğan GÜNAY

3. Mustafa Rüştü UYGUR

4. Mehmet Zekeriya ÖZAK

YEDEK ÜYELER

1. Muammer BİNER

2. Adnan UYSAL' ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

177

16.04.2010

Kocaeli Gölcük-Başiskele Termal Turizm Birliğine Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. Metin TORUNOĞULLARI

2. Mehmet OLGUN

3. Ahmet KARAASLAN

4.Fahrettin BÜYÜKOĞLU

YEDEK ÜYELER

1. Levent DEĞİRMENCİ

2. Mustafa ŞAHİNTÜRK' ün

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

178

16.04.2010

Çayırköy – Deretepe Kentsel Gelişim Projesi kapsamında yapılan takaslar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

179

16.04.2010

Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü'nün 2010 yılı tarife düzeltme önerisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

180

16.04.2010

Yeni Ferhadiye - Gölcük 1 adet toplu taşıma hattının 10 yıl süreyle kiralanması ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

181

16.04.2010

41 AL 569 plakalı 1990 model BMC marka Fatih Damperli Kamyonun bedelsiz olarak Kırşehir ili Akpınar İlçe Belediyesine verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

182

16.04.2010

Hava Kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu + Hukuk Komisyonu ortak raporu ile CHP Meclis Üyelerin 16.04.2010 tarihli önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

183

16.04.2010

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler projesi 5 Faz üyelik başvurusu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

184

16.04.2010

Bölgemizde meydana gelen depremler sonrasında İlimiz genelinde yaptırılan 15 adet kalıcı işyerinin satışı ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

185

16.04.2010

Karamürsel Belediyesi, Yalakdere Beldesi, 1-2 pafta, 1679 parsel sayılı ve imar planında “Kültürel Tesis” alanı olarak düzenlenen taşınmazın Karamürsel Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

186

16.04.2010

Başiskele Belediyesi, Karşıyaka, G23c04c nazım imar planı, G23c04c1d uygulama imar planı paftası, 250 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

187

16.04.2010

Başiskele Belediyesi, G23c05d-04c nazım imar planı, G23c05d04b uygulama imar planı paftası, 637 nolu ada ile 390 ada, 1 nolu parsel, 320 nolu parselin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

188

16.04.2010

Başiskele Belediyesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a3a uygulama imar planı paftası, 17 mt lık imar yolunun güzergahı ile 1605 ve 1606 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

189

16.04.2010

Başiskele Belediyesi, Yeniköy, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1a uygulama imar planı paftası, 1013 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

190

16.04.2010

Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d1c-1d uygulama imar planı paftaları, 4752,4750,4749,4753,4756,4751,3939 ve 3946 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

191

16.04.2010

Başiskele Belediyesi, Kullar, G23b25c nazım imar planı, G23b25c4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 242 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

192

16.04.2010

Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a uygulama imar planı paftası, 534 ada, 1,2 3,4,5 nolu parseller, 535 ada, 1,2,3 nolu parseller, 863 ada, 4,5,6,7,8 nolu parseller, 880 ada, 1,2,3 nolu parseller, 881 ada, 1,2 nolu parseller ile 882 ada, 1,2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

193

16.04.2010

Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2c-2d uygulama imar planı paftaları, 5497 ada, 1 nolu parsel, 5577 ada, 1,2,3,7,8 nolu parseller ile 5579 ada 3,4,5,6,7,8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

194

16.04.2010

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b-3c uygulama imar planı paftaları, 2058 ada 9 nolu parsel, 1548 ada, 2 nolu parsel ile park alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

195

16.04.2010

Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2a-2d uygulama imar planı paftaları, 1811 ada 1,2,3 nolu parseller ile 1882 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

196

16.04.2010

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4b uygulama imar planı paftası, 1192 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

197

16.04.2010

Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 30K3a-b uygulama imar planı paftaları, 1337 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

198

16.04.2010

Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 29KIa uygulama imar planı paftası, 954 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

199

16.04.2010

Darıca Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

200

16.04.2010

Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b24d nazım imar planı, 29L3a uygulama imar planı paftası, 803 ada, 1 nolu ile 804 ada,1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

201

16.04.2010

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 29L4a uygulama imar planı paftası, 241 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

202

16.04.2010

Darıca Belediyesi, G22.b.23c nazım imar planı paftası, 15.01.2010 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanan, 241 ada 11 nolu parselin kullanım kararları değiştirilmeden yeniden planlanması ile ilgili Dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

203

16.04.2010

Derince Belediyesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon nazım imar planlarında talep edilen nazım imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

204

16.04.2010

Derince Belediyesi, G.23.b.22.d nazım imar planı, G.23.b.22.d.01.b uygulama imar planı paftası, 1093, 1094 ve 1794 nolu parsellerin bir kısmının “Teknik Altyapı Alanı (Atık Getirme Merkezi)” olarak planlanması ile ilgili Dairemizce hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

205

16.04.2010

Dilovası Belediyesi, Mermerciler Küçük Sanayi Sitesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

206

16.04.2010

Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b1c uygulama imar planı paftası, 156 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

207

16.04.2010

Dilovası Belediyesi, G.23.a.22.a-21.b nazım imar planı, G23.a.21.b.2.b, G.23.a.22.a.1.a uygulama imar planı paftaları, Orman Bölge Müdürlüğü'nden ön izin belgesi verilmiş koordinatlı alanın “Eğitim Tesisi Alanı” olarak planlanması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

208

16.04.2010

Dilovası Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.01.2010 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanan1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planına Belde Liman A.Ş tarafından yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

209

16.04.2010

Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.a. nazım imar plan paftası, 898 ada 18 nolu parselin Konut Alanı ve Park Alanı olan kullanımının yeniden düzenlenmesi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

210

16.04.2010

Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c. nazım imar planı, G.22.b.19.c.3.d- 4.c uygulama imar plan paftası, 437 ada 27 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.01.2010 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

211

16.04.2010

Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d3d uygulama imar planı paftaları, 4152 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

212

16.04.2010

Gebze Belediyesi, G22b19c-20d nazım imar planı, G22b19c3b-3c, G22b20d4a uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 66 nolu parselin kuzeybatısında ki yolda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

213

16.04.2010

Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı paftası, 480 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

214

16.04.2010

Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 254 ada, 1 nolu parsel, 234 ada, 1 nolu parsel ile 255 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

215

16.04.2010

İzmit Belediyesi,G.23.b.24.b nazım imar planı, G.23.b.24.b.04.b-04.c-03.a-03.d uygulama imar planı paftaları, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4057, 4058, 4059, 4060, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4073, 4089, 4090, 4190 adalar ile 5123 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 432 ada 1,3, 5 ve 2,5, 21 nolu parselleri içeren alanın “Kentsel Dönüşüm Alanı” olarak ilan edilmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

216

16.04.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Sulak Alanının, Çevre ve Orman Bakanlığınca revize edilen sınırlarının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

217

16.04.2010

İzmit Belediyesi, Mecidiye Köyü Kırsal Konut Alan sınırının genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

218

16.04.2010

İzmit Belediyesi, G23.B.20.c-25.b nazım imar planı, G23.b.20.c.3.a-b-d, 4.b-c, 2.a - G23.b.25.b.2.a uygulama imar paftaları, 2309 ve 3703 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

219

16.04.2010

İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a1a uygulama imar planı paftası, 602 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

220

16.04.2010

İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada, 9,10,11,18,19, ve 20 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

221

16.04.2010

İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b24a nazım imar planı, G23b24c4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 1,4,5,44 ve 67 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

222

16.04.2010

Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d02d nazım imar planı, G24d02d1b uygulama imar planı paftası, 101 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

223

16.04.2010

Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2b uygulama imar planı paftası, 130 ve 279 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

224

16.04.2010

Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a3a uygulama imar planı paftası, 320 ada, 18,19 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

225

16.04.2010

Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı Mahallesi, G23a3, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4c-3d uygulama imar planı paftaları, 1430 ada, 1 nolu parsel ile 1389 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

226

16.04.2010

Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c2a uygulama imar planı paftası, 311 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

227

16.04.2010

Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile Körfez Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yasal askı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

228

16.04.2010

Kocaeli İli sınırları içerisinde içme suyu isale hattının 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar planlarına aktarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

229

16.04.2010

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 17.07.2009 tarih ve 366 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan 1/50.000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı'na Exsa Export San.Mam.Satış ve Arş. A.Ş tarafındanyapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

*** *** ***

230

16.04.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilindeki 1. ve 3. derece doğal sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

231

16.04.2010

Derince Belediyesi sınırları dahilindeki 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım