16 MAYIS 2013 MECLİS KARAR ÖZETİ

16 MAYIS 2013 MECLİS KARAR ÖZETİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

16.05.2013

231

Gündem No: 01 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yahya Kaptan Mahallesi, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali B1 Blok Zemin kat No:5 adresindeki 24,75 m2’lik işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN, Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

232

Gündem No: 02 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gölcük İlçesi, Örcün, 495 ada, 54 parsel sayılı taşınmazda belediyemize ait 3/8 oranında (294,57 m2) hissenin, diğer hissedara satışı ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

233

Gündem No: 03 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, İzmit, Kadıköy Mahallesi, Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Alanında kalan taşınmaz üzerinde kat karşılığında inşaat yaptırılması ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN, Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

234

Gündem No: 04 – Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kocaeli ili, Kartepe İlçesi, Maşukiye mevkii ‘İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Bağlantı Hatları Projesinin’ bulunduğu orman alanında arıtma alanı ve bağlantı hattı orman izinlerinin alınması ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

235

Gündem No: 05 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3340 ada 1 paresel, 3343 ada 7 parsel, Kartepe Arslanbey 138 ada 5 parsel üzerindeki taşınmazların ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi 4964 ada 5 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporunun Komisyondan geldiği şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

236

Gündem No: 06 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dilovası İlçesi, Fatih Mahallesinde bulunan ve belediyemiz tarafından düzenlenen Adatepe mesire alanı ve üzerindeki yapı ve muhdesatlarının Dilovası Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

237

Gündem No: 07 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Seka Park Girişi Batı Terminali adresinde bulunan işyerinin Altınnal A.Ş’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

238

Gündem No: 08 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, İzmit Belediyesi tarafından Yahya Kaptan Mahallesinde yapımını planlamış olduğu “Kapalı Pazar Yeri ve Otoparkı” projesinin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ile ilgili raporunun Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

239

Gündem No: 09 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, Otobüs Temizlik İhalesi ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN, Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

240

Gündem No: 10 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, Derince Belediye Başkanlığı’nın, Derince İlçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi hastalara dağıtılmak üzere talep ettiği hasta bezlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek verilmesine ilişkin işbirliği protokolü ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

241

Gündem No: 11 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü’nün devlet eli ile bakımı sağlanan vatandaşlara dağıtılmak üzere talep ettiği hasta bezlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek verilmesine ilişkin işbirliği protokolü ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliğiile karar verildi.

16.05.2013

242

Gündem No: 12 - Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Körfez Belediyesi otopark yapım işinin ortak proje kapsamında yapılması ve yapılacak olan protokol için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliğiile karar verildi.

16.05.2013

243

Gündem No: 13 - Hukuk Komisyonunun, Belediyemize ait, İzmit, Kozluk Mahallesi, 3317 ada ve 1 parsel sayılı 231.876,00 m2yüzölçümlü taşınmazın tamamı üzerinde Film Platosu yapmak üzere sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi suretiyle ihale edilmesi ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN, Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

244

Gündem No: 14 - Hukuk Komisyonunun, İzmit, Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Projesi kapsamında protokol yapılması ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

245

Gündem No: 15 - Hukuk Komisyonunun, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında “Gün Işığı Projesi” kapsamında kurumlar arası veri paylaşımı ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

246

Gündem No: 16 - Hukuk Komisyonunun, Türk Kızılayı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında, deprem, sel, doğal afet gibi olağanüstü durumlara müncer olmak üzere işbirliği protokolü imzalaması ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

247

Gündem No: 17 - Hukuk Komisyonunun, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında “Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek” protokolü ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesineoybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

248

Gündem No: 18 - İsimlendirme Komisyonunun, Başiskele İlçesi, Barbaros ve Sahil Mahallelerinin sınırında bulunan Kütükçüdayı Sokak isminin, Bade Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

249

Gündem No: 19 - İsimlendirme Komisyonunun, Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Çuhadar Caddesi isminin Anadolu Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliğiile karar verildi.

16.05.2013

250

Gündem No: 20 - İsimlendirme Komisyonunun, Gebze İlçesi, Balçık Köyünde bulunan Mezarlık Sokak isminin Karslı Paşa Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

251

Gündem No: 21 - Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye’ de çalıştırılması düşünülen taşocağı hakkındaki önerge ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN, Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

252

Gündem No: 22 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 17.01.2013 tarih ve 42 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

253

Gündem No: 23 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09a nazım imar planı paftası, 1001 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesineoybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

254

Gündem No: 25 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d nazım imar planı paftası, 489, 526 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili Rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN, Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

255

Gündem No: 27 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1685 ada, 4 no lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

256

Gündem No: 28 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 28L1D, 29K2A uygulama imar planı paftaları, 7283,7284,7285 no lu parseller ile 988 ada 2 no lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN, Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

257

Gündem No: 29 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi ve Sıra Söğütler Mahalleleri sınırları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

258

Gündem No: 30 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 4643 ada, 2 ve 4 no lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

259

Gündem No: 31 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b23d nazım imar planı paftasında yer alan donatı alanlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

260

Gündem No: 32 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a22a1c-4b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesineoybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

261

Gündem No: 33 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b3a uygulama imar planı paftası, 122 ve 92 nolu adaların güney batısında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

262

Gündem No: 34 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, 75 ada, 61 nolu parsel ile 86 nolu parselin güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

263

Gündem No: 35 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 4787 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

264

Gündem No: 36 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

265

Gündem No: 37 - Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, G22.b.17.c-18.c-18.d-22.b-23.a-23.b-24.a-24.b-25.a-25.b-19.c-20.d nazım imar planı paftalarında, “Yapı Düzeni Ve/Ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlar” da hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oyları ve AK Parti Meclis Üyesi Ömer ÖZTÜRK’ün çekimser oyuna karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

266

Gündem No: 38 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c03d nazım imar planı paftası, 178 ada, 1 nolu parsel, 183 ada, 1 nolu parsel ile 184 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesineoybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

267

Gündem No: 39 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c01, G23c01c nazım imar planı paftaları, 2082,2083, 2094,2097,3267,3268 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliğiile karar verildi.

16.05.2013

268

Gündem No: 40 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23b nazım imar planı paftası, İ-9 Arızlı Bölgesi Gelişme Konut Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

269

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.12.2012 tarih ve 695 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesineoybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

270

Gündem No: 42 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d1c-2d uygulama imar planı, paftaları 4801 ada, 1,2,3,4 5,6,7,8,9 (yeni 11,12,13,14,15,16) nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğuile kabul edildi.

16.05.2013

271

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25c2b uygulama imar planı paftası, 437 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

272

Gündem No: 44 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı paftası, 4162 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 4163 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

273

Gündem No: 45 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c1b uygulama imar planı paftası, 5044 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

274

Gündem No: 46 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 1/50000 ölçekli G23.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.24.d nazım imar planı paftalarında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanının bir kısmın II. Derece Arkeolojik sit alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

275

Gündem No: 47 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

276

Gündem No: 48 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d07a4b uygulama imar planı paftası, 674 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesineoybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

277

Gündem No: 49 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Camiatik Mahallesi, 1/5000 ölçekli G23.d.08.a nazım imar planı paftasına, Karabali Camii'nin koruma alanı sınırının işlenmesi ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN, Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

278

Gündem No: 50 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Avcı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

279

Gündem No: 51 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, İnebeyli Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

280

Gündem No: 52 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Hayriye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

281

Gündem No: 53 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Karaahmetli Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

282

Gündem No: 54 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d03c nazım imar planı paftası, 2395,1021,1022,1024 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

283

Gündem No: 56 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d08b nazım imar planı paftası, 237 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesineoybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

284

Gündem No: 57 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d07a nazım imar planı paftası, Kent Meydanı Projesi kapsamında 15.00 mt imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliğiile karar verildi.

16.05.2013

285

Gündem No: 58 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b nazım imar planı paftası, 181 ada, 14,16,18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

286

Gündem No: 59 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b4c uygulama imar planı paftası, 181 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

287

Gündem No: 61 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01a4d-4c-3c-3d, G24d01d2a-2b-1a-1b-1c-2c-2d-3a-3b-3d-4b , G24d01d3c,G24d06a2b,G24d06b1a-2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

288

Gündem No: 62 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01c4a-4b uygulama imar planı paftaları, 172 ada,1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

289

Gündem No: 63 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d03b2d uygulama imar planı paftası, 106 ada, 68 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

290

Gündem No: 64 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d ile G24d2, G24d03b-04a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında hazırlanan ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

291

Gündem No: 66 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, Soğuksu, G24d2, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliğiile karar verildi.

16.05.2013

292

Gündem No: 67 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, "Kartepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

293

Gündem No: 68 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1750 ada, 11 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

294

Gündem No: 69 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21d1a uygulama imar planı paftası, 250 ada, 1 nolu parsel ve kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

295

Gündem No: 70 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21a3c-21b4c-21c3d uygulama imar planı paftaları, 872 ada, 4 nolu parsel, 1134 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1017 ada, 1 nolu parsel ile 1213 ada 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili rapor, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

16.05.2013

296

Gündem No: 71 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kent Merkezini kapsayan alanlarda T1 bölgelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

297

Gündem No: 72 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında İlçe Belediyelerine yetki devri yapılması ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013

298

Gündem No: 81 – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başanlığı’ nın, AB Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı Gençlik Programı kapsamında “Gençlik Demokrasinin Neresinde?” adlı proje bütçesinin kabulü ile, gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi ile ilgili teklifi, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Medeni YALÇIN Bilal KARSLI

Meclis Birim Sorumlusu Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkan V.

Gündem No 24: Başiskele Belediyesi, G23c05c4d-4c uygulama imar planı paftaları, 1664 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 26: Çayırova Belediyesi, G22b14d nazım imar planı paftası, 477 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 55: Kartepe Belediyesi, G24d21d nazım imar planı paftası, 1201 nolu parsel ve doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’naiade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 60: Kartepe Belediyesi, G24d01a4c-3c-3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’naiade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 65: Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d01c-02d-06b-07a-07b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’naiade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 73: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1b-2a uygulama imar planı paftaları, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 74: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belen Mevkii, 1/50000 ölçekli G23.a-b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.4-G23.a.3 ve 1/5000 ölçekli G23.a.25.b-G23.b.21.a nazım imar plan paftalarında 1.Derece Arkeloljik Sit Alanı sınırının işlenmesi ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’naHavale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 75: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 76: Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün, 2012 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 77: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarmasına ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 78: Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Danışmanlık Hizmeti alımı ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 79: Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 80: Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe ilçesi, 110 ada 1 parselde yer alan Arslanbey Taç Yaprak Parkının isminin “Şehit Polis Volkan Sabaz Parkı” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 82: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 83: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezi Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 84: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezi” Projesine İlişkin İşbirliği Protokolü ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 85: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 KH 371 plakalı 1998 model BMC Fatih marka kamyonun hibe olarak Bayburt İli Aydıntepe Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 86: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, “Gebze İlçesi 10.000 kişilik Kapalı Spor Salonu Proje Hazırlama” hizmetinin yıllara sari ihale edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 87: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez İlçesi, İlimtepe Kalıcı Konutlarına “Su Temin Projesi” kapsamında planlanan 1500 m3 kullanım alanlı su deposuna yönelik hizmetlerin yerine getirilebilmesi için orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 88: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük İlçesi, Ayvazpınar ve Lütfiye Köylerinde “su kaynaklarına ait hizmetlerin yerine getirilebilmesi için orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 89: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesinde “DY/2 Su Deposu ve Bağlantı Hattı’na” ait hizmetlerin yerine getirilebilmesi için orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 90: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” kapsamında kullanılmak üzere ilan edilen alanda bulunan taşınmazların Belediyemize devir edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 91: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel İlçesi, Tabakhane Mahallesi, Amiral Caddesinde bulunan işyerinin “kafeterya-çay bahçesi ve sosyal tesis olarak kullanılmak üzere” Altınnal A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 92: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez İlçesi, Yarımca 556 ada 7 nolu parsel üzerinde yer alan bina ve arsanın “yurt-eğitim ve kültür faaliyetlerinde kullanılmak üzere” kiraya verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 93: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli ili Gebze ve Dilovası ilçelerinde Kollektör Hattı Orman izninin alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 94: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka, G23c 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, G23c2, G23c09b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 95: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 875 ada, 3,4,5,6 nolu parseller, 876 ada, 7 ve 8 nolu parseller, 735 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 96: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 365 nolu ada ile 364 nolu adanın doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 97: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c04c1d uygulama imar planı paftası, 112 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 98: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c03d4b uygulama imar planı paftası, 142 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 99 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c09a3a-4b uygulama imar planı paftaları, 624 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 100: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c04d4a-03c3b uygulama imar planı paftaları, 6073 nolu parselin doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 101: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c03d1b-1c uygulama imar planı paftaları, 3421 ve 3524 nolu parseller arasındaki yolun düzenlenmesine ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 102: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine ilave hüküm getirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 103: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05c4c uygulama imar planı paftası, 854 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 104: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05b1a-2b uygulama imar planı paftaları, 132 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 105: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d2b uygulama imar planı paftası, 5483 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 106: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c09a1b uygulama imar planı paftası, 358 ve 853 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 107: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05b4d uygulama imar planı paftası, 1829 nolu parsel ve güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 108: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.10.2012 tarih ve 563 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 109: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 14.02.2013 tarih ve 76 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 110: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, nazım imar planı paftası, 5588 ile 5497 nolu adalar arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 111: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 2058 ada, 9,10,11,12,13,14 ve 15 nolu parseller ile 6101 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 112: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 14.02.2013 tarih ve 82 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 113: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b23d nazım imar planı paftası,1160 ve 1163 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 114: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G22b22d nazım imar planı paftası, 1430 ada, 2,3 ve4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 115: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22a3c uygulama imar planı paftası, 2879 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 116: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22c1a uygulama imar planı paftası, 2968 ada, 2 nolu parsel ile 2969 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 117: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22d nazım,G23b22d3c uygulama imar planı paftası, 44 Evler Kavşağı Projesi kapsamında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 118: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23C , G23c01 ve G23c07b nazım imar planı paftaları, 313 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 119: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı paftası, 108 ada, 3 ve 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 120: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı paftası, 82 ve 83 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 121: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02c4b uygulama imar planı paftası, 587,2575,2576,2577 ve 4769 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 122: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c03d4c uygulama imar planı paftası, 183 ada, 8 nolu parsel, 184 ada, 5,6, ve 8 nolu parseller, 185 ada, 3,4 nolu parseller ile 196 ada, 1,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 123: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c021d uygulama imar planı paftası, 82 adanın güneyinde kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 124: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 125: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c08a2c uygulama imar planı paftası, 318 ada, 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 126: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1272 ada, 3,14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 127: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 3387 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin kuzeyinde kalan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 128: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 4360 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 129: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 4788 ada, 1 nolu parsel, 4789 ada, 1 nolu parsel, 4790 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 130: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 3826 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 131: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 14.02.2013 tarih ve 97 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 132: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 3254 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 133: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 17.01.2013 tarih ve 38 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 134: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 4783 ada, 23,24,28,29 (eski 6,7,12,13) nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 135: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin, 14.03.2013 tarih ve 140 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 136: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d -24c nazım imar planı, G23b24c2c, G23b25d1c-1d-4a-4b-3a uygulama imar planı paftaları, Eski Kandıra Kavşağı Projesine ait hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 137: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, F24d23a nazım imar planı paftası, 161 ada 18 ile 162 ada, 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 138: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.02.2013 tarih ve 109 sayılı meclis kararına yapılan itirazla ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 139: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, F24d19d nazım imar planı paftası, 456 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 140: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Yalakdere, G23d12d nazım imar planı, G23d12d3a uygulama imar planı paftası, 780 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 141: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24a21d nazım imar planı paftası, 676 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 142: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, G24d01b nazım imar planı paftası, 2201 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 143: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı paftası, 136 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 144: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d2, G24d04a nazım imar planı paftası, 372 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 145: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, G24d04a nazım imar planı paftası, 153 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 146: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d07a nazım, G24d07a1a uygulama imar planı, 1292 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 147: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d03c nazım imar planı, G24d03c1c-4b uygulama imar planı paftaları, Sapanca Yolu Projesi kapsamında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 148: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 14.02.2013 tarih ve 110 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 149: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21d3c uygulama imar planı paftası, 1001 ada, 33 nolu parsel, 1431 ada, 4,5,6,7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 150: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b22a nazım imar planı paftası, 1206 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 151: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli sınırları tamamında 1/25000 nazım imar planı plan hükümlerinden kırsal konut alanlarına ait hükümlerde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 152: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde, I.Derece Merkezi İş Alanı ve Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni Ve/Ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan olarak belirlenmiş MİA alanında yapılan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 153: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İmar ile ilgili Harçlar ve Belediye Hizmet Bedellerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

16.05.2013 tarihli Meclis toplantısı 1. Birleşiminin Kapatılmasına, Mayıs Ayı Toplantısı 2. Birleşiminin 23.05.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIOĞLU Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım