16 Mart 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

16 Mart 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C.Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu
16/03/2006 Perşembe Günü Saat 15.30`da yaptığı Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Meclis Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Cemalettin BALCI, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Mehtap YILMAZEL, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER ve Mehmet ERSÖZ`ün mevcut oldukları anlaşıldı.

Habib SARMAN, Ali Haydar BULUT, İbrahim PEHLİVAN, Ekrem Faruk TAŞÇI, Yunus PEHLİVAN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Özgür Uluç GÖNÜL, Sebahattin ŞEKERSOY, Ramis ÖZDİL, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Ayhan Naci YILMAZ, Mehmet ZEYNELOĞLU, Gülseren ŞAN, Mehmet OLGUN, Recep MERAKLI ve Adnan ÇAKIR`ın olmadıkları anlaşıldı.

İbrahim PEHLİVAN, Ekrem Faruk TAŞÇI, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Özgür Uluç GÖNÜL, Sebahattin ŞEKERSOY, Ramis ÖZDİL, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Ayhan Naci YILMAZ, Mehmet ZEYNELOĞLU, Gülseren ŞAN, Mehmet OLGUN, Recep MERAKLI ve Adnan ÇAKIR`ın izinli sayılmalarına karar verildi.


16.02.2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

16.02.2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 121-Meclis Gündemine Alınması talep edilen 134-173 e kadar 40 adet evrakın gelen evraktan alınması için Meclis Üyesi Dursun ARHAN ve Metin KOZLUCA tarafından 16.03.2006 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

40 adet Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 122-İzmit merkez ilçede Erenler,Cedit ve Topçular mahallelerinin sırtlarındaki Kentsel Dönüşüm Projesi,Saraybahçe Nikah Salonu Belde A.Ş ye tahsisi,Seka Envanterlerinin Mecliste açıklanması,Bayındır Holdinge satılan daha sonra geri alınan Orm.Salim Dervişoğlu caddesindeki bina,Sefa SİRMEN Bulvarı üzerinde bulunan Uluslararası Fuar Merkezi,Yeni alınan Deniz Otobüslerinde istihdam edilen personelin ordudan atılan personellerden oluşması ile ilgili Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR,Hüseyin ACURMAN,Ali HAYMANALI,Şenda AKAN,Ahmet ÖZMET ve Ali SINIRTAŞ tarafından 16.03.2006 tarihinde verilen soru önergelerinin yazılı olarak cevaplanması ile ilgili önergeler okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Soru Önergesinin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 123-Personelden Müdür ve üstü ünvanlı olanlar hakkındaki Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 124-Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 125-Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının yazsısı okunarak yapılan Müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 126-Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 127-Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 128-Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 129-Meclis üyelerinin Huzur Hakları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 130- Kontrol Güvenlik Daire Başkanlığı`nın Fazla çalışma ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 131- İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele verilen fazla çalışma ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 132- İşletme İştirakler Daire Başkanlığı`nın Şirket sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 133- Eğitim Kültür Daire Başkanlığı`nın Ek Ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 134- Hesap İşleri Daire Başkanlığının Tarife cetveli ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 02.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 135- Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı`nın Zemin Tahrip bedelleri ile ilgili Tarifeler Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonunun 06.03.2006 tarihli müşterek raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 136- Demokrasi Parkı içinde yer alan 4 adet çay bahçesinin kiraları ve Belde AŞ tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 137- Kocaeli Kent Ormanı içerisinde 20 m2 lik büfenin Belediyemiz şirketlerinden Belde A.Ş. ye tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan taşınmaz mal devri ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Meclis Üyesi Hasan KIRLI`nın talebi üzerine gündemin en son maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 138- Ücretsiz ve İndirimli kartlarla ile ilgili Hukuk Komisyonunun 03.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 139- Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit Ömerağa mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu 13.127.08 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki Belsa Plaza iş merkezinde ,113 adet Dükkan Satışı ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Hüseyin Acurman`ın muhalefet şerhine ve Necat ÇAKIR, Ali HAYMANALI, Cevdet ŞAHİN, Şenda AKAN, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Mustafa ÖĞREN,Yaşar SÖNMEZ, Ömer HAZER, Alpaslan SEYMEN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ,Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA ve Zekayi AKKAYA` nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 140- Kullar Belediyesine ait taşınmazın tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 141- Sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonunun 03.03.2006 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 142- Derince ilçesinde kurulu bulunan Koruma A.Ş. firmasına ait (BHC) adlı kimyasal madde ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 09.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun değişiklik yapılarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Ambalaj atıkları yönetim planı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 143- K.B.B.İmar Yönetmeliği 30.madde 8.bendi ile ilgili İmar ve bayınıdırlık Komisyonunun 03.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 144- Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Turgut Mahallesindeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Ortak Komisyonunun 02.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 145- Saraybahçe Belediyesi, Gültepe ve Kozluk Mahalleleri sınırları içinde bulunan önceden Miralay Mümtaz 1. Çıkmazı olarak adlandırılan kısmın imar planına göre sokak olarak açılması ile, iki mahalle muhtarlarının önermiş olduğu Mustafa KARAKAŞ Sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler ortak Komisyonunun 02.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 146- Bekirpaşa Belediyesi Yenişehir ve Yahyakaptan Mahalleleri sınırları içinde bulunan, Kandıra Sapağından Gülay Sokak olarak başlayan, Meltem Sokak ve Demokrasi Caddesi olarak devam eden sokaklar, yeni imar planına göre Kandıra Sapağından, Yahyakaptan Sakıp Sabancı Caddesine kadar Bulvar olarak düzenlenmiş olup adının Demokrasi Bulvarı olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler ortak Komisyonunun 02.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 147- Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Tüysüzler Mahallesi dışında kalan Kabaoğlu Köyüne ait kısımlarda muhtarlığın önerileri ve Belediyesinin görüşü doğrultusunda isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler ortak Komisyonunun 06.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 148- Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Orman İşletmesi içinden geçen ve Üniversiteye kadar devam eden caddeye Dairesinin isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler ortak Komisyonunun 02.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 149- Belediyemiz, İzmit Merkez, Saraybahçe Belediyesi mücavir alanında kalan Üçtepeler mevkiinde G23b-19a, G23b-19c, G23b-19d, G23b-24b Nazım imar planı paftaları, G23b-19a-3c, G23b-19c-1a, 1b, 2a, 2d, 3a, 4b, 4c, 4d, G23b-19d-2b, G23b-24b-1a, 1d, 4a, 4b uygulama imar planı paftalarında belediyemizce hazırlanan nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 150- Belediyemiz, İzmit Merkez, Saraybahçe ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, Orhan Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-Id uygulama imar planı paftası, 3451 ve 3465 no lu adalarda teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 23.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 151- Belediyemiz, İzmit Merkez, Saraybahçe ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIa ve IIId uygulama imar planı paftaları, 4268 ada 14 nolu parselde teklif edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 152- Belediyemiz, İzmit Merkez, Saraybahçe ilk kademe belediyesi sınırları dahilinde, Arızlı mevkii, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IVa uygulama imar planı paftası, 40 kadastro pafta, 1696 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 153- Belediyemiz, İzmit Merkez, Saraybahçe ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, Körfez Mahallesi, 19N-IIIb uygulama imar planı paftası, 1877 ada, 20 nolu parselin bulunduğu yapı adasının yapılaşma şartının değiştirilmesi konusunda sözkonusu teklifi red eden Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.01.2006 tarih ve 13 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 154- Belediyemiz, İzmit Merkez, Saraybahçe ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, Cedit Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 55 kadastro paftası, 452 ada, 9 nolu parselin bulunduğu adada hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.01.2006 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 155- Belediyemiz, İzmit Merkez, Saraybahçe ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, Cedit Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 55 kadastro pafta, 453 ada, 1 nolu parselin bulunduğu yerin meydan olarak düzenlenmesi ile ilgili Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.01.2006 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 156- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe ve Bekirpaşa ilk kademe belediyeleri uygulama imar planı plan notlarına yeni bir madde ilave edilmesi ile ilgili plan notu ilavesi teklifi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 157- Belediyemiz, İzmit Merkez, Saraybahçe ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, 19M, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları üzerinde yeralan Miralay Mümtaz Caddesinin genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 02.02.2006 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 158-Belediyemiz, İzmit Merkez, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Gündoğdu köyiçi ile Yeşilova Mahallesi arasında kalan, G23b-20c, G23b-20d, G23b-25a, G23b-25b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ilew ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 159- Belediyemiz, İzmit Merkez, Bekirpaşa ilk kademe belediyesi sınırları dahilinde,20O nazım imar planı paftası, 57 pafta, 9039-9040 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 160- Belediyemiz, İzmit Merkez, Karşıyaka Belediye sınırları dahilindeki G23c-04c, G23c-09b nazım imar planı paftaları üzerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 161- Belediyemiz, İzmit Merkez, Kullar ilk kademe belediyesi sınırları dahilinde, Yakacık Mahallesi, G23c05c nazım imar planı paftası, G23c-05c-2a ve G23c-05c-1b uygulama imar planı paftaları, 1797 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 162- Belediyemiz, İzmit Merkez, Kullar ilk kademe belediyesi sınırları dahilinde, G23b25d nazım imar planı paftası üzerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 163- Belediyemiz, İzmit Merkez, Kullar ilk kademe belediyesi sınırları dahilinde Vezirçiftliği Mahallesi, 19N-IIIb (G23d-25d-4b) uygulama imar planı paftası, 196 ada, 7 nolu parselin yapı yaklaşma mesafesinin değiştirilmesi ile ilgili Kullar Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 6 sayılı kararı ile teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 164- Belediyemiz, İzmit Merkez, Kullar ilk kademe belediyesi nazım imar planı plan notlarında yapılan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 165- Belediyemiz, İzmit Merkez, Alikahya ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, G23b-25b-3d, G23b-25b-3a, G23b-25b-4b, G23b-25b-4c uygulama imar planı paftaları, 3340 ada 2 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan ve Alikahya Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 06 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 166- Belediyemiz, İzmit Merkez, Suadiye Belediye sınırları dahilindeki G24d-01c, G24d-02d nazım imar planı paftaları üzerinde hazırlanan ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 167- Belediyemiz, İzmit Merkez, Bahçecik ilk kademe belediyesi sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-3a uygulama imar planı paftası, 11 nolu şuyulandırma bölgesinde 3607, 4467 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 168- Belediyemiz, İzmit Merkez, Maşukiye ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, Soğuksu Mahallesi, G24d-08b nazım imar planı paftası, G24d-08b-1b uygulama imar planı paftası, 36 kadastro pafta, 915 nolu parselde hazırlanan ve Maşukiye Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 169- Belediyemiz, İzmit Merkez, Arslanbey ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, 30L ve 31L nazım imar planı paftaları, 30L-Ia, 30L-Ib, 31L-IVa, 31L-IVb, 31L-IVc, 31L-IVd uygulama imar planı paftaları üzerindeki atakent toplu konut alanında hazırlanan ve Arslanbey Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 03 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 170- Belediyemiz, İzmit Merkez, Akmeşe ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, Cumhuriyet Mahallesi, G24c-14c nazım imar planı paftası üzerinde teklif edilen nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Köseköy Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 171- Belediyemiz, İzmit Merkez, Sarımeşe ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-3b uygulama imar planı paftası, 794 nolu parselde hazırlanan ve Sarımeşe Belediye Meclisinin 03.02.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 172- Belediyemiz, İzmit Merkez, Yeniköy ilk kademe belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan ve Yeniköy Belediye Meclisinin 03.01.2006 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 173- Belediyemiz, İzmit Merkez, Yuvacık ilk kademe belediyesi sınırları dahilinde, G23c-05d nazım imar planı paftası, G23c-05d-3a, 4b uygulama imar planı paftaları, 18 pafta, 472 ve 473 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 174- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b19a nazım imar planı paftası, G22b19a4b uygulama imar planı paftası 586 ada, 1 nolu parsel ile 554 adada bulunan park alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 175- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d1a uygulama imar planı paftası, 1734 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 176- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3c uygulama imar planı paftası, 1546 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 177- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, İnönü Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c2a uygulama imar planı paftasında bulunan Bahriye Üçok Caddesi güzergahında yapılmak istenilen ve Çayırova Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 4 sayılı kararı ile teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 178- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d2d uygulama imar planı paftası, 72 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 179- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 877 ada, 6 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 180- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine devredilen Pelitli Köyü, G22b15a nazım imar planı paftası, G22b15a4c uygulama imar planı paftası, 6 kadastro pafta, 1962 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili 01.03.2006 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 181- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2747, 2738, 2469 ve 2749 nolu adalarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.09.2005 tarih ve 1126 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar; Gebze Belediye Meclisinin 06.12.2005 tarih ve 17 ile 21 sayılı kararları ile reddedilmiş olup, uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazları rededen meclis kararı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 182- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine devredilen Balçık Köyü, G22b14a-14b nazım imar planı paftaları, 656, 657, 658, 659, 660, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 681, 692, nolu parsellerde Konut Gelişme Alanında hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 183- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a3a-3b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, Eskihisar Kavşağı ile G22b18d nazım imar planı paftası, G22b18d2a-2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, Yenimahalle Kavşağı`nda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 184- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı paftası, G22b20d3a-3b-04b-4d uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 20, 183 ve 184 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a2c-24b1d uygulama imar planı paftası, 1892 ada, 8 nolu parsel, 1894 ada, 3 nolu parsel, 1896 ada, 6 nolu parsel, 1895 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 185- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı paftası, 29LIIId uygulama imar planı paftası, 4389 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 186- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K1b, 30K1c, 30K1d, 30k2a, 30K2d, 30K4a, 30K4b uygulama imar planı paftaları, 2025, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 nolu adalarda hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 01.02.2006 tarih ve 2006/6 sayılı kararı ile uygun görülerek teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikli ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 187- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, Halıdere Belediyesi, G.23.c.05.c Nazım imar planı paftası, G.23.c.05.c.01.c uygulama imar planı paftası, 4 508 832 - 4 508 903 – 477 505 - 477 613 koordinatları arasında yer alan, 1444 parsel ile 1389 nolu parselin kuzeyindeki kadastro harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 188- Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.b nazım imar planı pafta, G.23.d.07.b.3.a uygulama imar plan pafta, 527 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Karamürsel Belediye Meclisinin 02.02.2006 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği teklifi değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 189- Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.b nazım imar planı pafta, G.23.d.07.b.4.b uygulama imar plan paftası, 481 ada, 65 parsel ve 441 ada, 260 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Karamürsel Belediye Meclisinin 02.02.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 190- Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a nazım imar planı paftası, G.23.d.07.a.4.b uygulama imar planı pafta, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 674 nolu parselin mevcut nazım imar planında Yüksek Eğitim Tesisi kullanımın Spor Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 191- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, Değirmendere Belediyesi, Garipler Mevkii, G.23.c.01.c nazım imar plan pafta, G.23.c.01.c.1.c ve 1.d uygulama imar plan paftaları, 4 509 300-4 508 950 – 481 425-481 700 koordinatları arasında yer alan “ yapı yasaklı alanda ” hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 192- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi, İhsaniye Belediye Meclisi`nin 04.01.2006 tarih ve 4 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı plan notları değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 193- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.3.b uygulama imar plan pafta, 450800-4508500 ve 487000-487500 koordinatları arasında kalan, 95 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve İhsaniye Belediye Meclisinin 02.02.2006 tarih ve 06 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 194- Belediyemiz Derince İlçesi, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftaları, G23-b-22-c-4-a ve G23-b-22-d-3-a ve uygulama imar planı paftaları, 1601 ada, 6 nolu parsel, 4528 ada, 12 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Derince Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 195- Belediyemiz Derince İlçesi, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-4-c uygulama imar planı paftası 1177 ada, 29 nolu parsel,1569 ada, 11 nolu parsel, 2460 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsel, 2461 ada,1 ve 2 nolu parsel, 2462 ada, 2,3,4 ve 5 nolu parseller için hazırlanan ve Derince Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 196- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları içerisinde 3OL Nazım İmar Planı paftası, 30L 1-b uygulama imar planı paftası, 21 kadastro pafta, 5187 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 197- Belediyemiz, İzmit Merkez, Bekirpaşa ilk kademe belediyesi sınırları dahilinde,20O nazım imar planı paftası, 20O-Ia, Ic, Id uygulama imar planı paftaları üzerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 198- Belediyemiz, İzmit Merkez, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde yeralan ve 1/25000 ölçekli İzmit-Merkez ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planında “Sanayi ve Küçük Sanayi Alanı”nda kalan alanlarda teklif edilen nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.02.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 199- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 nolu adlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 200- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi G.23.c.07.b nazım imar planı pafta, G.23.c.07.b.1.c uygulama imar planı paftası 4506000-4506500 ve 486000-486500 koordinatları arasında kalan 84 ada 5, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 201- Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Dereköy Belediyesi, Köyaltı Mevkii, G.23.d.07.d nazım imar planı pafta, G.23.d.07.d.2.a uygulama imar planı paftası 7 kadastro pafta 195 ve 303 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 202- Belediyemiz Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 30J, 31J,31K,30K ve 30L nazım imar planı paftası, 30J-1b, 30J-2a, 31J-3d, 31J-3c, 31J-3b, 31K-4a, 31K-4d, 30K-1a, 30K-1b, 30K-2a, 30K-2b, 30L-1a, 30L-1b uygulama imar planı paftalarında yer alan “Şirinyalı-Tavşancıl Bölünmüş Yol Projesi` ile ilgili hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- K.B.B Reklam İlan ve Tabela yönetmeliği ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Ortak Komisyon yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk ve Ulaşım Ortak Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Kullar Kavşağı ile ilgili Ulaşım Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Komisyon görüşmelerinin uzatılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Uyuşturucu ile Mücadele ve rehabilitasyon merkezi kurulması ile ilgili Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Uyuşturucu ile Mücadele ve rehabilitasyon merkezi kurulması ile ilgili Komisyona İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Balık Avcılığı problemleri araştırma komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Balık Avcılığı problemleri araştırma komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Beld. sınırları dahilindeki genel revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Kullar Belediyesi, G23c-05a, G23c-05b nazım imar planı paftaları, 6693 nolu (eski 6250, 6251, 6252, …6257) parselin konut ve tarım alanı olan kullanımın KDKÇA alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Kullar Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c-05a, 05 b nazım imar planı paftaları, 142, 1385, 1386, 1387, 311, 312, 313 ve 230 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Alikahya Belediyesi, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b4b, 4c uygulama imar planı paftaları, 198,199,200, 201 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Koms.yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Maşukiye Belediyesi uygulama imar planlarına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Büyükşehir Belediyesi Otopark ek yönetmeliği gereği otoparka kapalı alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-3a, G23c-09a-3b, G23c-09a-3d uygulama imar planı paftaları, 20 kadastro pafta, 3741 parselde teklif edilen imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Suadiye Belediyesi sınırları dahilindeki 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 17m.lik imar yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 203- Belediyemiz, İzmit Merkez, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Çayırköy mevkii, G23b-20c, G23b-25b, G24a-16d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19O-1b uygulama imar planı paftası, 3076 ada, 16 parseldeki yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Anibal Köprülü Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, Tatlıkuyu Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23-b-21-c Nazım imar planı paftası , G23-b-21-c-4-b uygulama imar planı paftası, 936 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 no`lu parseller ile 1687 ada, 1 no`lu parsel ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar plan paftası, Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, Gölcük 1.köprülü kavşağın kuzeydoğusunda, 486 500 – 486 700 dikey, 4 508 000 – 4 509 000 yatay koordinatları arasında yapılmak istenilen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Akıllı Kart Sistemi olan Kent Kart uygulaması ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Belde A.Ş Sermaye Artırımı ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- K.B.B İmar Yönetmeliği 10.ve 11.madde revizyonları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi sınırları içinde bulunan Turgut Mahallesinde isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Hafriyat toprağı,inşaat ve yıkıntı atıkları Yönetmeliği gereği 2006 yılı fiyat tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 19N-Ia, Ib, Ic, Id, 19M-IIb, IIc uygulama imar planı paftaları, 1 kadastro pafta, 228 ada, 9 ….18, 3,4,43 ve 44 parseller ile 227, 252, 253, 254, 249, 250 ve 251 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4868 ada 1 nolu parsel, 4809 ada 9 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 51 kadastro paftası, 426 ada 7 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20M-IIIc, 20N-IVd uygulama imar planı paftaları, 348 ve 1253 nolu adalarda teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 1 kadastro pafta, 235 ada, 7 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19-N nazım imar planı paftası, 19N-IId uygulama imar planı paftası, 3212 ada, 1 parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yeniköy Belediyesi, G23c-03c-2c ve 3b uygulama imar planı paftalarında askeri güvenlik bölgesi sınırının plana işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24a-21d nazım imar planı paftaları üzerindeki TCDD alanının plana işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı , G22b19a3d uygulama imar planı, 1986 ada, 1 nolu parselin KDKÇA olan kullanımının akaryakıt ve bakım istasyonu olarak değiştirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 1735 ada 2 nolu parsel, 1687 ada 7 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, 28K2d uygulama imar planı paftası, 1906 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediyesi, G22b14a ve G22b14d nazım imar planı paftası, 423 ada 6 nolu parselin sanayi ve depolama alanı olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediyesi, İSU depo alanının genişletilmesine ait uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediyesi , Hal Alanının genişletilmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Terminal Alanına yapılan itiraz ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1018 ve 1019 nolu adaların yapı yasaklı alandan çıkarılması için yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Bölge Kurulu`nun 16.09.2005 tarih ve 919 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel sit alanı sınırlarının 1/5000 nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Karamürsel Belediyesi, ,G.23.d.07.b nazım imar planı pafta, G.23.d.07.b.3.d uygulama imar plan paftası, 527 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

16/03/2006 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısının 1. oturumuna gündemin 133. maddesi görüşüldükten sonra saat 16.45`de ara verilmesine ve saat 17,00`da tekrar toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım