16 Eylül 2004 3. Birleşiminin 2. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

16 Eylül 2004 3. Birleşiminin 2. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 3 Birleşiminin 2 Oturumu
16-09-2004 Perşembe Günü Saat 16:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özeti´dir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, M. Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Ö. Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Ahmet MERT, Muzaffer KAPLANKIRAN, Sebahattin ŞEKERSOY, Bayram ARSLAN, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, Erol BAŞOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Mustafa YALÇIN, Levent DEĞİRMENCİ, Jale ÖZLER, Halit BIÇAK, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA ve Recep ÖZBAKIR, ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Mahmut CİVELEK, Gülseren ŞAN, Ali KOCABIÇAK, E.Faruk TAŞÇI, Adem AYDIN, Mustafa ER, Mustafa ÇAKIR, Hüseyin ACURMAN, Cemalettin BALCI nın gelmedikleri anlaşıldı.

Azalardan Mahmut CİVELEK, Gülseren ŞAN, Ali KOCABIÇAK, Ekrem Faruk TAŞÇI, Adem AYDIN, Mustafa ER, Mustafa ÇAKIR, Hüseyin ACURMAN, Cemalettin BALCI´ nın izinli sayılmalarına oybirliğiyle karar verildi.

Ali Haydar BULUT´un toplantıya katılmadığı anlaşıldı.

14,09,2004 tarihli Tutanak Özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde
14.09.2004 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ruhsat verilmesi yetkisi ile ilgili Aykome-Ukome Daire Başkanlığının 17.08.2004 tarih ve 384 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının 18.08.2004 tarih ve 583 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetmelikler ile ilgili Basın Yayın Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Maktu Ceza Talimatnamesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 27.08.2004 tarih ve 935 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ile ilgili Zabıta Müdürlüğü´nün 28.08.2004 tarih ve 925 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ile ilgili Trafik Şube Müdürlüğü´nün 331 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetmelikler ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığı´nın 06.09.2004 tarih ve 147 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Askerlik Meclisi´ne yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığı´nın 08.09.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Askerlik Kanununun 21.maddesi gereğince oluşturulacak Askerlik Meclisi için Belediye Meclisimizin 13.08.2004 tarih ve 2004-23 sayılı kararı ile bir adet asil üye (Metin KOZLUCA) seçilmiş olup,1 (bir) adet yedek üye olarak ta Selahattin KÖKÇAM ´ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gemi Hizmet Ücreti ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının 13.08.2004 tarih ve 791 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde.
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Toplu Taşıma hizmetlerinin özel sektöre devrine ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili İşletme İştirakler Daire Başkanlığının 31.08.2004 tarih ve 834 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Umuttepe Kampüsüne yapılacak toplu taşımacılığın Merkez Odaya kayıtlı Kooperatiflerce
Yapılacağı hükmünün iptali ile ilgili İşletme İştirakler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Turgut ve Orhan mahallelerinde yeni açılan Sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 183 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı´nın 38 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Yeni Mahallesi 1839 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 26.08.2004 tarih ve 259 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Erenler ve Cedit Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan revizyon İmar Planları ile ilgili İmar Planları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 13.09.2004 tarih ve 458 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle sınırları içerisinde dolgu alanı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarih ve 381 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Turgut Mahallesi sınırları içerisinde 4317 adadaki yapılaşma koşulunun değiştirilmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarih ve 343 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Körfez Mahallesi 4836 ada, 9 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarih ve 344 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Karabaş Mahallesi 14 kadastro paftası,486 ada 9 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 440 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Ömerağa Mahallesi 19 N Id uygulama İmar planı paftası, 13 kadastro paftası,304 ada,13 ve 15 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 441 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan ve Kozluk Mahallelerinde yer alan SEKA arazisi üzerinde hazırlanan koruma amaçlı imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 13.09.2004 tarih ve 438 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Ömerağa Mah.19n-Ia uygulama imar planı,12 kadastro paftası 306 ada,8 nolu parselin bulunduğu yerin imar yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 13.09.2004 tarih ve 443 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Körfez Mahallesinde yer alan sanayi ve depolama alanlarında yapılaşma koşulu değişikliğini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 439 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Cedit Mahallesi 4145 ada, 14 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 13.09.2004 tarih ve 442 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Hacıhızır Mahallesi 4171 ada, 5,6,7,8,9 ve 10 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 13.09.2004 tarih ve 437 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Yeni Mahalle 2323 ada, 1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarih ve 345 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenişehir Mahallesi 1752 ada, 18 ve 33 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 452 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


İzmit Bekirpaşa Belediyesi Tavşantepe Mahallesi 228 ada ve 231 adalar ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1265 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Bekirpaşa Belediyesi Kadıköy Mahallesi 545 nolu ada,343 nolu parselde fonksiyon değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 449 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Bekirpaşa Belediyesi Yenişehir Mahallesi 4796 adada yapılaşma koşulu değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 450 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Bekirpaşa Belediyesi Yahyakaptan Mahallesi 3081 nolu ada, 4 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 445 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

İzmit Bekirpaşa Belediyesi Yahyakaptan Mahallesi 3051 ve 3057 nolu imar adalarında yapılaşma koşullarlı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 444 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Körfez İlçesi Körfez Belediyesi G.23.b.21.c.4.d Uygulama İmar planı paftası 1433 ada,21 nolu parselde foksiyon değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 435 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Körfez İlçesi Körfez Belediyesi Çamlıtepe Mahallesi 388 ada,1 ve 2 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 13.09.2004 tarih ve 435 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar veridi.

Körfez İlçesi Körfez Belediyesi Çamlıtepe Mahallesi 387 ada,43-44 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 13.09.2004 tarih ve 435 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar veridi.

İzmit Yuvacık Belediyesi Serdar Mahallesi 138 ada,1 nolu parsel ile 137 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 13.09.2004 tarih ve 434 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Kirazlıyalı Mezarlığının Belediyesince yaptırılabilmesi için görev devri talebi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi ve KİRAZLIYALI BELEDİYE BAŞKANI Cevdet ŞAHİN´in 16.09.2004 tarihli önergesi okunarak gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Büyükşehir Belediye meclis Üyesi ve Kirazlıyalı Belediye başkanı Cevdet ŞAHİN tarafından verilen önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 16.09.2004 tarihli olağan Meclis toplantısının kapatılmasına ve komisyonlara havale edilen evrakların görüşülerek karara bağlanması için 14.10.2004 tarihinde saat 16.00´da toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım