16 EKİM 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

16 EKİM 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

2014 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 16.10.2014 Tarihli 1. Birleşim

Karar Özetleri

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

16.10.2014

568

Gündem No: 01 - Kocaeli-Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği Başkanlığı üye Seçimi, Önerge teklif üzerine yapılan açık oylama neticesinde; Meclis üyelerinden, İrfan KURT, İsmail AYSU, Raif YILDIZ, Aykut BOZKURT, Hasan AYAZ, Murat Sabri ÇAKIR, Ahmet ATLI, Hikmet TUNÇAY, Murat KILIÇ, Özcan ÖZER, Dilek TAN ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in bir sonraki mahalli idare seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

16.10.2014

569

Gündem No: 02- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4846 ada, 1 parselde kreş alanında yer alan taşınmazın satılması ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

16.10.2014

570

Gündem No: 03- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde 348.869 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının işletme süresi boyunca her ay kantarla ölçülerek alana kabul edilen malzemenin ton olarak miktarının 2,50(ikiliraellikuruş)TL/ton+KDV bedel karşılığında İzaydaş’ a devredilmesi için 11.07.2013 tarih ve 448 sayılı meclis kararırın geri alınarak; Belediyemiz iştiraki olan Kent Konut A.Ş’ne, aynı şartlarla devredilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

16.10.2014

571

Gündem No: 04- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait olan Kartepe ilçesi, Uzuntarla mevkii, 165 ada, 137 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 137, 139, 141 ve 143 kapı nolu binaların Kartepe Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

572

Gündem No: 05- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harçlara ilişkin tarife önerileri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

16.10.2014

573

Gündem No: 06- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’nın Bütçe aktarması ile ilgili raporu,

Komisyon görüşünde yer alan “1.500.00,00TL(Birbuçukmilyontürklirası)” ibaresi 1.500.000,00TL(Birmilyonbeşyüzbintürklirası) olarak değiştirilerek oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

16.10.2014

574

Gündem No: 07- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2015-2019 Stratejik Planı ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

16.10.2014

575

Gündem No: 08- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mah. 81 ada 123 parsel üzeri Gölcük Belediye Hizmet Binasında yer alan 3-4-5-7-8-9’nolu işyerlerinin İSU Genel Müdürlüğüne kiralanması ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

576

Gündem No: 09- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile yaptığı ortak hizmet projelerinin maliyeti olan 100.000,00 TL’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılanması ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

577

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu İle Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, “Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Eğitim Projesi” kapsamında Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

578

Gündem No: 11- Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3318 nolu ada, 5 nolu parselinde buluna binanın Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

579

Gündem No: 12- İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Yaylacık Mahallesinde 473, 474 ve 475 adalar arasında bulunan iki adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

580

Gündem No: 13- İsimlendirme Komisyonu’nun, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak ve Abdi İpekçi Mahalleleri sınırında yer alan 1571/4. Sokağın isminin “Petekli Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

581

Gündem No: 14- İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan ve mahalle birleştirilmesi sonucunda birbirinin devamı haline gelen 7 adet cadde-sokağın birleştirilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

582

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.06.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

583

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23.c.03.c.4.c uygulama imar planı paftası, 560 ada 3 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

584

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi, G23.c.14.a nazım, G23.c.14.a.1.c, G23.c.14.a.2.d, G23.c.14.a.3.a ve G23.c.14.a.4.b uygulama imar planı paftaları, 123 ada 5 ve 125 ada 85 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu kabul edildi.

16.10.2014

585

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Şekerpınar Mahalleleri'ni kapsayan alanda Belediyemiz Meclisi'nin 15.05.2014 tarih ve 259 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

586

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 29L-1D uygulama imar planı paftası, 331 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

16.10.2014

587

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Kazım Karabekir Mahalleleri, 29.K-3.B, 29.K-3.C, 29.L-4.A, 29.L-4.D uygulama imar plan paftaları, 224 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 225 ada 1, 2, 3, 9, 10 nolu, 227 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 243 ada 5, 6, 7, 8, 10 nolu, 245 ada 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

588

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sopalı Mahallesi, G23.b.22.a 3.d-4.b ve 4.c uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

589

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çavuşlu Mevkii, G23.b.07.c.3.c uygulama imar plan paftası, 82 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

590

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.c.3.b-3.c uygulama imar plan paftaları, 976 ada 20 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

591

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mevkii, G23.a.22.a.2.c-2.d, G23.a.22.b.1.a-1.d uygulama imar plan paftaları, 464300-464600 yatay ve 4517700-4518100 dikey koordinatları arasında yer alan "Ören Yeri 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı" , 463300-463700 yatay ve 4517200-4517700 dikey koordinatları arasında yer alan "Kayapınar 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı" içerisinde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

592

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22.b.3, G22.b.20.c-20d nazım imar plan paftaları, 2733 ada 2 nolu parsel, 2735 ada 3 ve 4 nolu parseller ve 2736 ada 1 nolu parsel ile bahsi geçen adaların arasındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

593

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, “Yapı Düzeni ve/veya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlar (Y)” kapsamında kalan alana ilişkin hazırlanan plan, plan inceleme ve araştırma raporu ilavesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

16.10.2014

594

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mevki, 984 ada 3 nolu parselde hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.2014 tarih ve 1595 sayılı kararı ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

595

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.20.d. nazım imar planı paftası, 2637 ada 1 nolu parsel ile 2638 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

596

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.24.b.2a uygulama imar planı paftası, 459 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

597

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı, G23d04c nazım, G23d04c3d uygulama imar planı paftaları, 219 ada, 1 nolu parsel, 214 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile 826 ve 828 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

598

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevki, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, 156 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

599

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.02.d.1.d - 4.d uygulama imar plan paftaları, 473 ada 1 nolu parsel, 477 ada 2 nolu parsel, 478 ada 1 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyelerinden; Vahit ERYILMAZ’ın çekimser, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

16.10.2014

600

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G24.a, Çevre Düzeni Planı, G24.a4 nazım, G24.a.21.a-21.b nazım, imar planı paftalarında hazırlanan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

601

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi G23.b.25.c.4.b uygulama imar plan paftası, 4964 ada 5 nolu parsel ve üzerinden geçen Enerji Nakil Hattında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

602

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24.b nazım imar plan paftası, 4100 ada 4 nolu parsel, 4086 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Grubu Meclis Üyesi: Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

16.10.2014

603

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu, G23.b.19.c.3.c uygulama imar plan paftası, 442 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

604

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.b.24.d.1.a uygulama imar planı paftası, 205 ada 5 ve 6 nolu parseller ile 212 nolu adanın güneyinde yer alan 7.00 m imar yolunda hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

605

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi, G23.b.24.b.4.a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parsel ile ilgili alınan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1619 sayılı kararının uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

606

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Miralay Mümtaz Caddesi, G23.b.24.a-24.b nazım, G23.b.24.a.3.b ve G23.b.24.b.4.a uygulama imar planı paftaları, 960 ada 5 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

607

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, İçkale ve Çevresi, 334 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1618 sayılı kararı ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

608

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24.d.19.d nazım imar planı pafta, 292 ada 139 (eski 61 ve 100) nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

609

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Tepetarla Mevki, G24.d.02.a.3.d uygulama imar plan paftası, Sapanca ikileme Yol Projesi kapsamında yaya üst geçidinin imar planlara işlenmesi ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

610

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

611

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

612

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

613

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.10.2014

614

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Merkez Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 24.10.2014 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ
Kadriye TURABİ Mehmet AYAZ

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım