16 EKİM 2009 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

16 EKİM 2009 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.10.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

473

16.10.2009

Servis araçları yaş sınırlaması ile ilgili CHP Meclis Üyeleri Fahri ÖRENGÜL, Süleyman TANYILDIZ, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Şaban SARIGÜLLE, Tahir Metin ALAN ve Pınar NAAK tarafından 16/10/2009 tarihinde verilen önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Önergenin, gündemin 109. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

474

16.10.2009

Tavşancıl Belediyesindeki bazı cadde ve sokakların Dilovası İlçesindeki mevcut cadde-sokak isimleri ile aynı isimleri taşıması nedeniyle mükerrer cadde ve sokak isimlerinin düzenlenmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 30/09/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mükerrerlik oluşturan Cadde-Sokak isimleri değiştirilerek teklif edilen yeni cadde ve sokak isimleri uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

475

16.10.2009

Derince Belediyesi Fatih Sultan Mahallesinde, Dumlupınar Mahallesinde ve Sırrıpaşa Mahallesinde İmar uygulaması nedeniyle oluşan sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 30/09/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Derince Belediyesi Fatih Sultan Mahallesinde 1655 ada 3 nolu parselde yapılan imar uygulaması nedeniyle oluşan imar yoluna “Küçükaslan Sokak”, Dumlupınar Mahallesi Öznur Sokak güneyinde bulunan isimsiz sokağa “Asgök Sokak”, Sırrıpaşa Mahallesi Tamer Sokağın “Ateş Sokak” isminin verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

476

16.10.2009

Körfez Belediye Başkanlığına ait aktarma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Körfez Belediye Başkanlığına ait aktarma talebi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

477

16.10.2009

Körfez İlçesinde bulunan 69 adet işyerinin satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/09/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

478

16.10.2009

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 07/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği Dairesinden geldiği şekli ileuygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

479

16.10.2009

17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde bölgemizde meydana gelen depremler sonrasında İlimiz genelinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yaptırılan102 adet kalıcı işyerleri Bakanlar Kurulunun 01.10.2008 tarih ve 14797 sayılı kararları ile 7269 sayılı ‘Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun' 31.maddesi hükmü gereği Belediyemize devredilmesi uygun görülmüştür. Anılan işyerleri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 09/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesine iadesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

480

16.10.2009

Körfez Mahallesi, 3206 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Belediyemize ait olan 151/489 m2 hissenin satışı ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemize ait olan 151/489 m2 hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

481

16.10.2009

İlimiz, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi 3209 ada, 9 parsel sayılı, 1.607,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İ.S.U. Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Taşınmazın, 10 yıl süre ile bedelsiz olarak (Scada binasının taşınması şartıyla) İ.S.U. Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

482

16.10.2009

Belediyemiz tarafından; Kocaeli ili,Çayırovailçesi,Kuştepe Mesire alanında yapımı tamamlanan1 adet132,00 m²'lik işyerinin kafeterya ve çay bahçesi olarak Belde A.Ş.'ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesine iadesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

483

16.10.2009

Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan; Kocaeli ili, Darıcaİlçesi,Yalı Mahallesi, G22B23cpafta, 5340, 5418, 5419 ve 5424nolu parseller üzerinde kayıtlı,Eski HükümetCaddesi, No:13/1, Bayrak Tepe Sevgi Parkı içerisinde bulunan01 ve 02 nolu işyerlerinin kafeterya ve çay bahçesi olarak Belde A.Ş.'ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesine iadesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği karar verildi.

*** **** ***

484

16.10.2009

Mülkiyeti Belediyemize ait; Derince-Deniz Mahallesi, İstasyon Caddesi, Şemsettin Sema Sokak, Dilek İş Merkezi, Zemin Katı giriş bölümünde bulunan, tapuda; 19K3A pafta, 2333 ada, 11 nolu parsel üzerinde kayıtlı 6m²'lik çay ocağı işyerinin Belde A.Ş.'ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

6m² kullanım alanlı işyerinin çay ocağı olarak kullanılmak üzere, 5 yıl süre ile aylık 200,00.-TL. (İkiyüz TL) bedelle (kira bedeli nettir) her yıl ÜFE oranında artış yapılarak Belde A.Ş.'ye işletilmesinin devri uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

485

16.10.2009

Mülkiyeti Belediyemize ait; Kemalpaşa Mahallesi, 19.M.II.c pafta, 256 ada, 56 nolu parsel üzerinde kayıtlı Metropol Alışveriş Merkezi zemin katında bulunan Otopark yeri ile yine zemin katında bulunan 12 nolu büfe işyerlerinin Belde A.Ş.'ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

01 no' da bulunan 540 m2 alanlı işyerinin Otopark olarak 200,00.-TL yine aynı iş merkezi zemin katında bulunan 25 m2 alanlı 12' nolu işyeri' nin 250,00-TL Büfe olarak kullanmak üzere (aylık kira bedeli) Belde A.Ş'ye işletmesinin devredilmesi uygun görülmekle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** **** ***

486

16.10.2009

Belediyemiz tarafından; Kocaeli ili, Kartepeİlçesi,Eşme Beldesinde, Eşme Sahil Bandı Çevre Düzenlemesi 1.Etap ve 4.Etap projesi kapsamında yapımı tamamlanan 3 adet işyerinin kafeterya ve çay bahçesi olarak Belde A.Ş.'ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 09/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesine iadesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

487

16.10.2009

Mülkiyeti Belediyemize ait; Derinceilçesi,Deniz mahallesi, 19K3A pafta, 2333 ada, 11 nolu parselde bulunan, binanın zemin katındaki 3, 4 ve 5 nolu dükkanların asma katları ile birlikte, Derince Şube Müdürlüğü hizmet birimi olarak kullanmak üzere, İSU Genel Müdürlüğü'ne kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

03 nolu (153,20m²) , 04 nolu (54,45m²) ve 05 nolu (66,49m²) dükkanların zemin ve asma katları ile birlikte İSU Derince Şube Müdürlüğü hizmet birimi olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile aylık KDV dahil 1.900,00.-TL. (Bin Dokuzyüz Türk Lirası) kira bedeli ile her yıl kira bedeline yıllık ÜFE ortalaması oranında zam yapılmak üzere İ.S.U. Genel Müdürlüğüne kiralanması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

488

16.10.2009

Başiskele Belediyesi, Yeniköy mevkii, G.23.c.03.c.1.b – 1.c – 2.a halihazır paftalarında önerilen, Başiskele Belediye Meclisi'nin 03.09.2009 tarihi ve 35 sayılı kararı ile uygun görülmeyen 1/1000 ölçekli İlave Liman Alanı Dolgu İmar Plan teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık + Çevre ve Sağlık Komisyonunun 06/10/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Liman Alanı Dolgu Uygulama İmar Plan teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

489

16.10.2009

Başiskele Belediyesi, Yeniköy mevkii, G.23.c.03.c.1.c - d halihazır paftalarında önerilen, Başiskele Belediye Meclisi'nin 03.09.2009 tarihi ve 36 sayılı kararı ile uygun görülmeyen 1/1000 ölçekli Tersane Alanı Dolgu İmar Plan teklifi İmar ve Bayındırlık + Çevre ve Sağlık Komisyonunun 06/10/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tersane Alanı Dolgu Uygulama İmar Plan teklifiuygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

490

16.10.2009

Başiskele Belediyesi, G.23c.05.a. nazım imar plan pafta, G.23c.05.a.1.c.- 2d uygulama imar plan paftaları, 191 ve 192 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

491

16.10.2009

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Yeniköy Mevkii, Sepetlipınar Mahallesi, G23c-03d nazım imar planı paftası, G23c-03d-3b uygulama imar planı paftası, 191 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 03.09.2009 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, 3 m olarak öngörülen yapılaşma mesafesinin 5 m olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

492

16.10.2009

Başiskele Belediyesi, 1/25000 ölçekli G23c2, 1/5000 ölçekli G23c.08b nazım imar planı paftaları, 20 kadastral pafta, 871 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan aksine bölgede donatı artışına yol açan dolayısıyla nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

493

16.10.2009

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-03c nazım imar planı paftası, G23c-03c-4a uygulama imar planı paftası, 196 ada 3,4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planına” uygun olarak hazırlandığı belirlenen, yoğunluk artışına ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

494

16.10.2009

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19a nazım imar planı paftası, G22b-19a-3c uygulama imar planı paftası, 2098 ada, 3 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İlgili kurum görüşü alınmak suretiyle hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

495

16.10.2009

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-18b, G22b-18c ve G22b-18d nazım imar planı paftaları, G22b-18b-4a, G22b-18b-4b ve G22b-18c-1a uygulama imar planı paftaları, 1468 ada 29 ve 32 nolu parseller ile 2033 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açan, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata ayrıca aynı durumda başka parseller olmasına rağmen parsel bazında hazırlanmış olması nedeniyle planlamanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirlenen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

496

16.10.2009

Dilovası Belediyesi, G.23.a.22.b. nazım imar planı pafta, G.23.a.22.b.4.c. uygulama imar plan pafta 269 ada 2 nolu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

497

16.10.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.19c nazım imar planı, G22b.19c.4a-b uygulama imar planı paftaları, 3007 ada, 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi ile alanda yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açılmamakta olup, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

498

16.10.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-19c-3d uygulama imar planı paftası, 459 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

499

16.10.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-1d uygulama imar planı paftası, 1660 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensiplerine ve planlamanın eşitlik ilkesine aykırı olarak üretilen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

500

16.10.2009

Gebze Belediyesi, sınırları içerisinde, G22.b.24.b nazım G22.b.24.b.1.c uygulama imar planı paftası, 811, 816, 817, 818, 819, 827, 828 ve 829 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

501

16.10.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı, G22b.24b.1c uygulama imar planı paftası, 811, 817, 816, 818, 819, 827, 828, 829 no'lu adalar ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 07.07.2009 tarih ve 155 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 09/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

502

16.10.2009

Gebze Belediyesi, Balçık Köyü sınırları içersinde, G.22.b.15.a. nazım imar plan pafta, G.22.b.15.a.4.b uygulama imar plan pafta, 454 310- 454 402 yatay ve 4 527 707- 4 527 796 düşey koordinatları arasında kalan alan ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

503

16.10.2009

Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22.b.17.c. nazım imar planı paftası, 4 ada 1 nolu ve 1 ada 1 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

504

16.10.2009

Gebze Belediyesi, G.22.b.18.d nazım imar plan pafta, G.22.b.18.d.2.a-2.d uygulama imar plan paftaları, 446349 - 446501 yatay ve 4520573 – 4520453 dikey koordinatları arasında yer alan kavşağın Fen İşleri Daire Başkanlığı, Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü 11.09.2009 tarih ve 2336/19353 sayılı yazısı ekinde yer alan "Yeni mah. (Menderes cd.) TEM Bağlantı Yolu Uygulama Projesi ve Yeni Mah. TEM Bağlantı Yolu Uygulama Projesi"ne göre düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

505

16.10.2009

Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G.23.c.01.c, 02.d nazım imar plan paftaları, G.23.c.01.c.2.a, 2.b, 2.c, 2.d- G.23.c.02.d.1.a uygulama imar plan paftaları 482 188,8 -483 299 yatay ve 4509467,4- 4509593 dikey koordinatları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü- 1.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Yüzbaşılar Kavşağı” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulune oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

506

16.10.2009

Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G.23.c.02.c-07.b nazım imar planı paftaları, G.23.c.02.c.4.b uygulama imar plan paftası, 304 ada 1 no'lu parselin “İlköğretim Alanı” kullanımının “Ortaöğretim Alanı” kullanımı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planı ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, mevcut imar planı kararları ile örtüşen, donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

507

16.10.2009

Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.02c. nazım imar planı, G23c.02c.1c. ve G23c.02c.1d. uygulama imar planı paftaları, 302 ada 6, 29, 32 ve 34 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenen 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

508

16.10.2009

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, G23b.23.d nazım imar planı, G23.b.23.d.2.c uygulama imar planı paftası, 27 ada 443 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 04.08.2009 tarih ve 79 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı doğrultusunda “Karayolu Kamulaştırma Sınırı”na göre yeniden düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

509

16.10.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b-25d nazım imar planı paftası, G23b-25d-2b uygulama imar planı paftası, 1560 ada, 5 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

510

16.10.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Fatih Mahallesi, G23b.25b ve G23b.25c nazım imar planları, G23b.25b.4d, G23b.25c.1a ve G23b.25c.1b uygulama imar planı paftaları, Sultan Murat Caddesi ve civarındaki konut adaların yapılaşma koşulu ile ilgili hazırlanan ve İzmit Belediye Meclis'inin 04.08.2009 tarih ve 81 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına yol açan uygulama imar planı değişikliği teklifi, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

511

16.10.2009

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Tüysüzler Mahallesi, G23b.24a. ve G23b.24b. nazım, G23b.24a.1c, G23b.24a.2c, G23b.24a.2d, G23b.24a.3a, G23b.24a.3b, G23b.24a.3c, G23b.24a.3d, G23b.24a.4b, G23b.24b.4a uygulama imar planı paftaları, Tüysüzler Mahallesi'nin imar planı koşullarının yeniden düzenlenerek kat sayısının arttırılmasını içeren ve İzmit Belediye Meclisi'nin 04.08.2009 tarih ve 78 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden ve Belediyesi Meclisi'nce reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

512

16.10.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Yenişehir Mahallesi, G23b.25d ve G23b.25a. nazım imar planı paftaları, G23b.25d.2a., G23b.25a.3c. ve G23b.25a.3d. uygulama imar planı paftaları, 1729 ada 61 nolu parselin güneyinde yer alan “Park Alanı” ile 2513 ada, 26 ve 27 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, maddesine görereddine oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

513

16.10.2009

İzmit Belediyesi sınırları dâhilinde, Yenidoğan Mahallesi, G23b.23c. nazım imar planı, G23b.23c.2c, G23b.23c.2d, G23b.23c.3a ve G23b.23c.3b uygulama imar planı paftaları, 3326 ada, 9 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 01.09.2009 tarih ve 87 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi Belediyesince kabul edildiği şekliyle uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

514

16.10.2009

İzmit Belediyesi, G.23c.24.b. nazım imar plan pafta, G.23c.24.b.1.a uygulama imar plan pafta, 1164 nolu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

515

16.10.2009

İzmit Belediyesi, G.23.b.23.c. nazım imar plan pafta, G.23.b.23.c.3.a- 4.b uygulama imar plan paftaları, 2323 ada 19 nolu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

516

16.10.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, G.23.b.24.d nazım imar plan pafta, G.23.b.24.d.2.d uygulama imar plan paftası, İzmit 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım imar planında “Meskun Konut Alanı”nda kalan 850 ada 86, 87 , 88 ve 89 no'lu parsellerin cephe hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, mevcut imar planı kararları ile örtüşen, donatı eksilmesine yol açmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

517

16.10.2009

İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G.23.b.23.d.3.d halihazır paftasında önerilen, İzmit Belediye Meclisi'nin 01.09.2009 tarihi ve 88 sayılı kararı ile uygun görülmeyen 1/1000 ölçekli İlave İskele Dolgu İmar Plan teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İskele Dolgu İmar Plan teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

518

16.10.2009

Kandıra Belediyesi, F.24.d.19.a ve 19.d nazım imar planı pafta, 30.L-II.a ve II.b uygulama imar planı paftaları, 90 ada, Maliye Hazinesine ait 68 nolu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, bölge için önemli bir eksik durumunda bulunan teknik altyapı alanının oluşturulması sağlanan, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

519

16.10.2009

Karamürsel Belediyesi sınırları dahilinde, Kayacık Mahallesi, G23d.08a. nazım imar planı, G23d.08a.4a uygulama imar planı paftası, 358 ada, 156 nolu parsellerde hazırlanan ve Karamürsel Belediye Meclisi'nin 04.08.2009 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planı'na uygun olduğu belirlenmiş olup, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

520

16.10.2009

Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.c-3.b uygulama imar planı paftaları, 114 ada 288 nolu parselde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planın kullanım kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

521

16.10.2009

Kartepe ilçesi, Kartepe Belediyesi sınırları dâhilinde, G23.b.25.c nazım imar planı, G23.b.25.c.3.b-3.c uygulama imar planı paftaları, 344 ada, 5 nolu parselde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi'nin 04.08.2009 tarih ve 119 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

522

16.10.2009

Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Atalar Mahallesi, G23a.3, G23a.25a. ve G23a.25d. nazım imar planı paftaları, 1750 ada, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 28, 32 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

523

16.10.2009

Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b-19.a nazım imar planı paftaları, 643 ada, 6 nolu parsel ile 418 ada, 16 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

524

16.10.2009

İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü Muhtarlığı, Malta mevkii, nazım imar planı paftası, G23b-24b-4a uygulama imar planı paftası, 212 ada 1 nolu parselin güney istikametinde yer alan Noto Boru Hattının deplase edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 685/2009 sayılı ve 13/10/2009 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda görüşülmek üzere, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

525

16.10.2009

İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası, 369 ada 9 nolu parselin konut alanı olan kullanımının açık alana dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 686/2009 sayılı ve 13/10/2009 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda görüşülmek üzere, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

526

16.10.2009

23-27 Ekim 2009 tarihleri arasında Bulgaristan'a yapılacak gezi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 494 sayılı ve 08/10/2009 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Bu çerçevede Bulgaristan'da bulunan ilgili yerel yönetim kurumlarıyla kültürel iş birliği yapılması ve konuya ilişkin protokollerin imzalanması hususunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ve ilgili kurumlarla görüşmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU veBüyükşehir Meclis Üyeleri ve personelinin görevlendirilmeleri uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** **** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım