15.01.2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

15.01.2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

15.01.2015

1

Gündem No: 1- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 2014 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla, Denetim Komisyonunun oluşturulması, komisyonun çalıştığı sürece görev yapmak üzere çalıştırılacak uzman(lar) üyenin(lerin) komisyonca belirlenmesi ve görev yapan uzman(lar)’a Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere 1.000; kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere Büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının, Devlet Memurlarına uygulanan memur aylık katsayısının ile çarpımı kadar günlük ücret ödenmesine ilişkin teklif oylandı;

Yapılan gizli oylama neticesinde:

1- Berna ABİŞ 76 (Yetmiş Altı),

2- Emine ZEYBEK 72 (Yetmiş İki)

3- Tuba ŞENSOY 74 (Yetmiş Dört),

4- Murat Sabri ÇAKIR 73 (Yetmiş Üç),

5- Engin TAŞDEMİR 72 (Yetmiş İki),

6- Cafer Teyyar DEMİRTAŞ 1(Bir),

7- İrfan KURT 1(Bir)

8- Hasan Numan TONKA ‘nın 1(Bir) oy aldığı oylama neticesinde Denetim Komisyonu üyeliğine Berna ABİŞ, Emine ZEYBEK, Tuba ŞENSOY, Murat Sabri ÇAKIR ve Engin TAŞDEMİR’ in seçilmelerine karar verildi.

15.01.2015

2

Gündem No: 2- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği İhtisas Komisyonlarının oluşumu başlıklı 21. Maddesinde-… Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. ……. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır. Hükümlerine istinaden, bir sonraki ihtisas komisyon üyeliği seçimlerine kadar Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon üyeliğine Hasan AYAZ’ın seçilmesini ile ilgili önerge, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Hasan AYAZ’ın Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

3

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin ve Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’ne istinaden Belediyemize Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen Körfez İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki 24.706,33 m2 lik ormanlık alanın işletmesinin Kent Konut A.Ş.’ne devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, Erdem TOPCUOĞLU ile MHP Meclis Grubu Üyeleri; Hakan KARAKAŞ, Vahit ERYILMAZ ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.01.2015

4

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 190 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın, imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere; İzmit Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

5

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 615 ada, 2 parsel sayılı 914,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

6

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Karamürsel İlçesi, Akçat Mahallesinde bulunan Akçat Kültür Merkezi’nin zemin katındaki düğün salonu ve müştemilatı ile 1. Katındaki bölümün bedelsiz olarak Karamürsel Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

7

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Deniz Mahallesi, 2333 ada, 11 nolu parsel üzerindeki Dilek İş Merkezi zemin katında bulunan, 3-4-5 nolu işyerlerinin, İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

8

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Saraylı 196 ada 1 parselde 3 adet kalıcı işyeri, Saraylı 198 ada 1 parselde 5 adet kalıcı işyeri olmak üzere toplam 8 adet kalıcı işyerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

9

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, Erdem TOPCUOĞLU ile MHP Meclis Grubu Üyeleri; Hakan KARAKAŞ, Vahit ERYILMAZ ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.01.2015

10

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Sanatçı, Sanat Uygulatıcısı ile Sahne Uygulatıcısı çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

11

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2015 yılı 103 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

12

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2015 yılı 586 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

13

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 41 10 125 plakalı Hamm marka 2000 model Virasy Silindirin bedelsiz olarak Rize İli Güneysu Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

14

Gündem No: 15- Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi 1858 ada 11 parselin ifrazı sonucu oluşan 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde M.S.B adına maliye hazinesi lehine konulan ipoteğin kaldırılması ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

15

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli ili, İzmit İlçesi Körfez Mahallesi’ n de mülkiyeti Belediyemize ait 1858 ada 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazların bedellerinin belirlenerek Belediyemizin Devlete (Vergi Dairesi’ne) olan vergi borçlarından mahsup edilmek üzere maliye hazinesine devredilmesi ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

16

Gündem No: 17- Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifeleri ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

17

Gündem No: 18- Plan ve Bütçe + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, 81 ada 124 nolu taşınmaz üzerinde, Kalıcı İş Merkezi içinde 1. kat 71 ve 80 nolu işyerlerinin Halk Eğitim Merkezi Kursları faaliyetlerinde kullanılmak üzere; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

18

Gündem No: 19- Plan ve Bütçe + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi (Gültepe), 4400 ada 52 nolu parsel sayılı taşınmazın İl Özel İdaresi’ne olan tahsisinin kaldırılması, anılan taşınmazın üzerinde yeni yapılan okul binasının en üst katının Aile Hekimliği olarak kullanılması ve kira gelirinin Belediyemize ait olması şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

19

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, G23.c.09.b nazım imar planı paftası, 432 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

20

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik mevkii, G23.c.09.d nazım imar planı paftası, 1876, 1877, 1191, 1106, 1431,2343, 3407 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

21

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Planlama Bölgesi, G23.c.04.d pafta 269 ada 1,2,3,4,5,10 nolu parseller ile 289 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

22

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi, G23.c.09.d nazım, G23.c.09.d.2d uygulama imar paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, Erdem TOPCUOĞLU ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’ in ret oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

15.01.2015

23

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1.b,2.a uygulama imar paftaları, 252 ada 9 ve 10 nolu parseller ile 257 ada, 1,2,3,4,5,6,7, 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

24

Gündem No: 27-, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.08.b nazım imar paftası, 318, 319, 324, 871 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

25

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.3.a uygulama imar paftası, 532, 533, 534, 535, 591, 593, 594 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

26

Gündem No: 29 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.04.d nazım, 271 ada 12 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

27

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi, G23.c.10.a-10.b nazım, G23.c.10.a.2.b-G23.c.10.b.1.a uygulama imar plan paftaları, 967-968-969-978-979-1296 ve 5377 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

28

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18c, G22b19d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

29

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b .3.b uygulama imar paftası 2061 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

30

Gündem No: 33, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.b,19.a nazım, G22.b.18.b.4.b ve G22.b.19.a.4.c uygulama imar paftası 2034 ada, 1 ve 2 parseller, 1201 ada, 9, 10 parsel ve 722 adanın doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

31

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.a pafta 768 ada 7 parsel ve bu parselin güneyinde ve batısında kalan tescil harici alan, 767 ada 6 ve 7 nolu parseller, 766 ada 4 nolu parsel ile 766 ada 4 ve 767 ada 6 nolu parsellerin arasındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

32

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b çevre düzeni, G22b.3, G22b.14.d-19.a nazım, G22b.19.a.1.b-2.a, G22b.14.d.4.a-4.b-4.c-4.d uygulama imar planı paftalarında yer alan “Organize Sanayi Bölgesi TEM Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşak Projesi”nin imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

33

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G.22.b.20.c nazım, 28K.2.c uygulama imar planı paftası, 1923 ada 2, 3, 4, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, Erdem TOPCUOĞLU ile MHP Meclis Grubu Üyeleri; Hakan KARAKAŞ, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’ in ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

15.01.2015

34

Gündem No: 37 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah., 29L-4B uygulama imar planı paftası, 904 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

35

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah., 29L-4B uygulama imar planı paftası, 919 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

36

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G.22.b.24.a nazım imar planı paftası, 720 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

37

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar plan paftası, 1461 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

38

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.19.d nazım imar planı pafta, 321 ada, 321 ve 313 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

39

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24.b nazım, G22b.24.b.1.b uygulama imar paftası sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.09.2014 tarih ve 551 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

40

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.d uygulama imar planı, 231 ada 1 parsel ve 232 ada 1 nolu parseller ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

41

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Akviran Köyü, G22.b.15.b nazım imar planı, 6 nolu parseller ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

42

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.1.c uygulama imar planı, 2410 ada 2 nolu parsel ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

43

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.25.a nazım, G22.b.25.a.2.b uygulama imar planı, 4542 ada 1,4,5 nolu parseller ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

44

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kadıllı, 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

45

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, Karaağaç Mevkii, G23.c.02.d nazım imar planı paftası 502 ada 1 nolu parselin bulunduğu bölgede Belediyemiz Meclisi'nin 11.09.2014 tarih ve 554 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

46

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.d uygulama imar paftası 196 ada 1 parsel ve 198 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Belediyemiz Meclisi'nin 11.09.2014 tarih ve 556 sayılı kararıyla onaylanan nazım ve uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

47

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mah. G23.b.25.d.2.d uygulama imar plan paftası, 2543 ada 32 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

48

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın Seka Koruma Amaçlı imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

49

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.3.d, 4.c uygulama imar paftası, 4100 ada 4 nolu ve 4086 ada 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

50

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.2.c uygulama imar paftası, 199 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, Erdem TOPCUOĞLU’nun red ve MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın, çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.01.2015

51

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Ömerağa ve Karabaş Mahalleleri, Pertev Paşa Külliyesinin koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.06.2014 tarih ve 1553 sayılı kararının nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

52

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a21a1c-3a-3b-3c-3d-4b, 21b1d-3d-4a-4b-4c-4d, 21d2a-2b, 21c1a-1b, 21c1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, Erdem TOPCUOĞLU ile MHP Meclis Grubu Üyeleri; Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’ in red oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.01.2015

53

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve199 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

15.01.2015

54

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümleri revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

55

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b 25d1c-2d-3a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

56

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Karapınar Mevkii, G23.d.08.d nazım, G23.d.08.d.1.c, 2.d uygulama imar planı paftaları, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 453, 471, 472, 473, 486, 487 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi..

15.01.2015

57

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Oluklu Mevkii, G23.d.07.c nazım, G23.d.07.c.1.c uygulama imar planı paftası 463, 467 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi..

15.01.2015

58

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Pazarköy - Çamçukur Mevkii, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.4.b, 4.c uygulama imar planı paftaları 68, 69, 90, 91,94, 107, 108, 664, 665, 666, 667 ve 668 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

59

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

60

Gündem No: 64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, ve Çepni Mahallesi Organize Sanayi yolu Suadiye Caddesi ve Çepni Caddesi kesişimindeki kavşak projesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.01.2015

61

Gündem No: 65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c, 21.d nazım, G24.a.21.c.1.d ve G24.a.21.d.2.c uygulama imar planı paftaları, 676 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

15.01.2015

62

Gündem No: 65- Belediyemize kiraya verilen Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü, taşocakları mevkiinde bulunan 37.317,13 m2 lik alanın işletim hakkının işletme süresi boyunca her ay kantarla ölçülerek alana kabul edilen dolgu malzemesinin ton olarak miktarının 2,50(ikiliraellikuruş)TL+KDV bedel karşılığında Kent Konut A.Ş.’ne devredilmesi ile ilgili teklif,

CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince,23.01.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Kadriye TURABİ İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım