15 ŞUBAT 2008 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

15 ŞUBAT 2008 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

T.C.
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu
15/02/2008 Cuma Günü Saat 15:00´da yaptığı
Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriye ÖZAK, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Musa TAŞDEMİR, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekai AKKAYA, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

İbrahim PEHLİVAN, Mehmet ELLİBEŞ, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Olcay ULUS ve Mustafa TUNCER ´in izinli sayılmalarına karar verildi.

Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Ali Haydar BULUT, Hüseyin AYAZ, Musa KAHRAMAN, Yunus PEHLİVAN, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Adem AYDIN Murat ÖZEN, Erol BAŞOĞLU, Kadir TOPLU, Ertuğrul EREN, Jale ÖZLER ve Halit BIÇAK ‘ın katılmadıkları anlaşıldı.

15/01/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

15/01/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Müdür ve Üstü ünvanlı personeller Tuncay ÇAVDAR Şube Müdürü şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin bilgisine sunuldu.

-Yurt dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´nın bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İtalya gezisi ile ilgili Meclise bilgi sunuldu.

KARAR 72- İtfaiye Dairesi Başkanlığı´nın“Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 73- Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğü´nün Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Hukuk + Ulaşım Komisyonun 06/02/2008 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 74- Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği´nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Hukuk + Ulaşım Komisyonunun 31/01/2008 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 75- Cities for Mobility Üyeliği ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 76- Araç ihtiyacı ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonunun 30/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 77- 2008 Yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 78- 2008 Yılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretleri ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonunun 01/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Mehmet TIMAÇ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 79- Zabıta ve İtfaiye personelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 80- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığının fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 81- Çayırova Belediye Başkanlığının fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 82- Taşıt Alımları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 83- Temizlik Hizmet İhalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 84- Belde A.Ş ‘nin kiralama teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Mehmet TIMAÇ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 85- Kiralama teklifi ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Mehmet TIMAÇ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın değiştirilmiş şekliyle kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 86- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Acısu Belediyesi, G24d.03.a, G24d.03.b, G24d.03.c G24d.03.d nazım imar plan paftalarında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 638 sayılı kararı ile onaylanan Acısu Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer alan donatı alanları ve nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına dair alınan Acısu Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih ve 2007-12 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Meri mevzuata aykırı olarak teklif edilen nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 87- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, Akse Köyü, G22.b.19.a nazım imar planı paftası, G22.b.19.a.1.c ve G22.b.19.a.4.b uygulama imar planı paftaları, 2075 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyonunun 29/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil edecek şekilde, tek bir parsel için önerilen ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 88- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, G22.b.19.d nazım imar planı paftası, G22.b.19.d.1.b uygulama imar planı paftası, 1635 ada 1 nolu parsel ile 1646 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 89- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, Akse Köyü, G22b-18b nazım imar planı paftası, G22b-18b-3a ve G22b-18b-4b uygulama imar planı paftaları, 1174 ada, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; 1175 ada 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1221 ada, 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

19- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30K3a uygulama imar planı paftası, 1731 ada, 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 90- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi sınırları içerisinde, 28K nazım imar planı paftası, 28K-IIc uygulama imar planı paftası, 437,491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 91- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 29K nazım imar planı paftası, 29K-IId uygulama imar planı paftası, 1265 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parseller ile 10240 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.08.2007 tarih, 524 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan ve Darıca Belediye Meclisinin 01.11.2007 tarih ve 66 sayılı kararı ile kabul edilen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Uygulama imar planı değişikliğine yapılan ve Darıca Belediye Meclisince kabul edilen söz konusu itirazlar uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 92- Belediyemiz, Derince İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Derince Belediyesi G23.b.22.a-22.c-22.d nazım, G23.b.22.a.3.a-3.b-3.c-3.d-4.a-4.b, G23.b.22.c.4.a ve G23.b.22.d.2.b-3.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Derince Belediye Meclisi´nin 04.12.2007 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 93- Belediyemiz, Derince İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Derince Belediyesi Çenedağ, Sırrıpaşa, Çınarlı ve Sopalı çiftliği Mahalleri, G23.b.22.a-22.b-22.c-22.d nazım, G23.b.22.a.3.c, G23.b.22.b.3.d, G23.b.22.c.1.c-1.d-2.c-4.a ve G23b.22.d.2.c-2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Derince Belediye Meclisi´nin 03.01.2008 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 94- Belediyemiz Meclisinin 15.01.2008 tarih ve 80.gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz, Derince İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Derince Belediyesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.4.b uygulama imar planı paftası, 1384 ada 46 (eski 20, 21, 22, 23 ve 26) nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 95- Belediyemiz, Derince ilçesi, ilçe belediyemiz olan Derince Belediyesi sınırları dahilinde, Çınarlı Mahallesi, G23b-22c nazım imar planı paftası, G23b-22c-1a uygulama imar planı paftası, 2954 ada 10 ve 11 nolu parseller ile 2959 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 96- Belediyemiz, Derince İlçesi, Derince Belediyesi sınırları dahilinde, Çenedağ Mahallesi, G23b-22c nazım imar planı paftası, G23b-22c-4b uygulama imar planı paftası, 4619 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, mevcut nazım ve uygulama imar planı arasındaki farklılığın giderilmesini de sağlayan nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 97- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Sultanorhan Mahallesi G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.2.c-2.d uygulama imar planı paftaları 4527 ada 17 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 227 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil edecek şekilde, tek bir parsel için önerilen ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 98- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine bağlı Pelitli Köyü sınırları içerisinde, G22b-15d ve G22b-15c nazım imar planı paftaları, G22b-15d-2c ve G22b-15c-1d uygulama imar planı paftaları, 15 kadastro pafta, 229, 231, 1893, 1902, 1966 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05/10/2007 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı azalmasına yol açmayan uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 99- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-4c uygulama imar planı paftası,1162 ada 5 nolu parsel, 1163 ada 18 ve 19 nolu parseller ile 1167 ada 12 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07/12/2007 tarih ve 249 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Belediye Meclisi tarafından reddedildiği tespit edilen ve 1163 ada 18 ve 19 no´lu parsellerde öngörülen BL-4 ve 0,40/1,60 yapılaşma koşulunun plan bütünlüğünü bozacağı düşünüldüğünden söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 100- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b-23b nazım imar planı, G22b-23b-3b uygulama imar planı paftası, 1628 ada, 15,16 ve 17 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye meclisinin 06/07/2007 tarih ve 140 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Belediye Meclisi tarafından kabul edilmeyen ve red edilme gerekçesi uygun ve yeterli görülen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 101- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c-3a uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile 1856 ada 8 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 221 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olan uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 102- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22b.19.a nazım imar planı paftası, G22b.19.a.3.d uygulama imar planı paftası, 4870 ada,1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 103- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22.b.20.c nazım imar planı pafta, 115, 2988, 2989 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İlave nazım imar planı teklifinin dairesine iadesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 104- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-02c nazım imar planı paftası, G23c-02c-1c ve G23c-02c-1d uygulama imar planı paftaları, 302 ada, 34 ve 32 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, ancak nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 105- Belediyemiz, Gölcük ilçe, ilçe belediyemiz olan Gölcük Belediye sınırları dahilinde, G.23.c.02.d nazım imar planı, G.23.c.02.d.1.c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 3, 4 ve 36 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 106- Belediyemiz, Körfez ilçesi, ilçe belediyemiz olan Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G.23.b.21.b ve G.23.b.22.a nazım imar planı paftaları, G.23.b.21.b.3.c ve G.23.b.22.a.4.d uygulama imar planı paftaları, 1203 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile 1179 ada, 5,6,10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 02.01.2008 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 107- Belediyemiz, Körfez ilçe, ilçe belediyemiz olan Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b-21b nazım imar planı paftası, G23b-21b-3d uygulama imar planı paftası, 1170, 1171, 1211 nolu adalar, 1165 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu parseller ve 472, 491, 490 nolu kadastro parsellerinde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 02.01.2008 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Nazım plan ana kararların ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 108- Belediyemiz, İzmit Merkez, Köseköy Belediyesi sınırları dahilinde, G24a.21d nazım imar planı, G24a-21d-3a ve G24a-21d-3d uygulama imar planı paftaları, 372 ada, 18 (eski 1,2,14 ve 15) nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 109- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Köseköy Belediyesi sınırları içerisinde, İstasyon Mahallesi, G24a-21c nazım imar planı, G24a-21c-4c uygulama imar planı paftası, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198 ve 4199 nolu parsellerde hazırlanan ve Köseköy Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine neden olmayan, nazım imar planı ana kararları ve planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 110- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Köseköy Belediyesi sınırları içerisinde, G24d-01a nazım imar planı paftası, G24d-01a-3c, G24d-01a-3d uygulama imar planı paftası, 517 ada 1, 2 ve 3 nolu, 518 ada 1 ve 2 nolu, 519 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifine gerek olmadığı düşünüldüğünden söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 111- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Hacıhızır Mahallesi, 20N nazım imar planı, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası, 4172 ada, 5 ve 6 nolu parsellerden geçen 6.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclis´inin 04.12.2007 tarih ve 189 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Meri mevzuata aykırılık teşkil eden ve Saraybahçe Belediye Meclisince reddedilen uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 112- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, 20N nazım imar plan paftası, G23.b.24.b.4.c-24.c.1.b uygulama imar planı paftaları, 4150 ada, 16, 22 ve 44 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 113- Belediyemiz, İzmit Merkez, Saraybahçe Belediyesi, 20.N nazım imar planı pafta, G.24.b.24.a.3.c, G.24.b.24.b.3.a, 3.b, G.24.b.24.b.4.a, 4.b, 4.c ve 4.d uygulama imar planı paftalarında yer alan, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2005 tarih ve 447 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenen alanın, alan sınırının genişletilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Söz konusu plan değişikliği teklifi dosyasının İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 114- Belediyemiz, İzmit Merkez, Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde, , G24d-01c ve G24d-02a nazım imar planları, G24d-01c-2b, G24d-02a-3d, G24d-02a-4c, G24d-02a-4d uygulama imar planı paftaları, 123 ada, 1 nolu parsel, 140 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 144 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ve 150 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi 144 ada, 1 nolu parselin güneydoğusunda düzenlenen yeşil alanın otopark alanı olarak değiştirilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 115- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-4b uygulama imar planı paftası, 176 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi Sarımeşe Belediyesi 1/5000 Nazım İmar Planı Lejantına Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu ifadesinin eklenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

46- Suadiye Belediyesi, 1/5000 ölçekli Revizyon ve Nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 116- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Yeniköy Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-03c nazım imar planı paftası, G23c-03c-4a, G23c-03c-4b uygulama imar planı paftaları, 200 ada, 1 nolu parsel ve köprülü kavşak alanında hazırlanan ve Yeniköy Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 117- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan, Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, Başiskele Mahallesi, G23c-5d nazım imar planı paftası, G23c-5d-1c ve G23c-5d-4b uygulama imar planı paftaları, 621 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Yuvacık Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul, 04.01.2008 tarih ve 9 sayılı kararı ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine neden olmayan, nazım imar planı ana kararları ve planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

49- Sekapark Uçurtma Tepesi kafe yapım ihalesi ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

50- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 52. maddesi 6. fıkrasında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 118-Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri Cadde ve Sokak isimleri ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor + Türlü İşler Ortak Komisyonun raporunun 04.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

52- Bekirpaşa Belediyesi ve Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde bulunan Kurtuluş Bulvarı isminin iptal edilerek yeni Kandıra Yolu Kalıcı Konutlar Mevkiindeki Köprülü Kavşak ve Eski İstanbul yolu Üç Tepeler Mevkii Kalıcı Konutlar bağlantı kavşağı arasındaki yolun Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Bulvarı olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Aynı konu 51. gündem maddesinde rapor olarak değerlendirildiğinden evrakın dairesine iadesine oy birliği ile karar verildi.

53- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 1906 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

54- Bekirpaşa-Saraybahçe Belediyesi, Üniversite yolu üzerinde trafo yerlerinin planlara işlenmesine ait yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

55- Bekirpaşa Belediyesi, Çayırköy sınırları içerisinde ki alanın Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

56- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Köyü, Tavşantepe (Cephanelik) Mevkii, 20-O ve 20-N nazım imar planı, G23.b.24.b.3.b-3.c, 25.a.4.a-4.b-4.c-4.d, 25.b.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 1108 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

57- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4c uygulama imar planı paftası, 612 ada 1 nolu parsel, 2097 adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

58- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a uygulama imar planı paftası, 733 ada 1 ve 2 nolu parseller, 736 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

59- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c uygulama imar planı paftası, 2083 ada 1 nolu parsel, 2084 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

60- Darıca Belediyesi, 28 L nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 5195, 6153, 7043, 7045 ve 7046 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

61- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L4b uygulama imar planı paftası, 921 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

62- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c4b uygulama imar planı paftası, 2836,2834ve 2833 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

63- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c3b uygulama imar planı paftası, 359 ada, 31,32,34,35,36 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

64- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c1b uygulama imar planı paftası, 559,3721,565,5737,4298,554,553,4600 ve 4616 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

65- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c1b uygulama imar planı paftası, 5535 ve 5446 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

66- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a3b-3c uygulama imar planı paftaları, 1655 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

67- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a-07.d nazım imar planı, G.23.d.07.a.4.c-3.d ile G.23.d.07.d.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları 87,96,97,98,99,100,104,105,106,111 no´lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

68- Gebze Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b2d uygulama imar planı paftası, 1515 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

69- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2d uygulama imar planı paftası, 3674 ada, 1 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

70- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a-2b uygulama imar planı paftaları, 2764 ada, 1,2 nolu parseller ile 2453 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

71- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2b uygulama imar planı paftası, 3273 ada, 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

72-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftaları, 5666 ada, 1,4,5,6,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

73- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftaları, 2410 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

74- Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 5727 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

75- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 34 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

76-Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 4275 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

77- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4d uygulama imar planı paftası, 4328 ada, 8 nolu parsel ile 4373 ada, 12,13,14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

78- Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b19b-19c nazım imar planı, G22b19b4c-19c1b uygulama imar planı paftaları, 2865 ada, 14,15,16,17,18,20 nolu parseller ile 2864 ada 2,3,4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

79- Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1b uygulama imar planı paftası, 3731 ada, 1,2,3,4,5,24,25,26,27,28,29 nolu parseller ile 3732 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

80- Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3d uygulama imar planı paftası, 5732 ada, 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

81- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mah. G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 768 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

82- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada, 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

83- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b25a nazım imar planı, G22b25a1a-1b uygulama imar planı paftaları, 4533 ada, 5,7,9,10 parseller, 4534 ada, 9,13,14 nolu parseller, 4547 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

84- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1340 ada, 15 nolu parsel ile 1341 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

85- Gebze Belediyesi, G.22.b.24.b nazım imar planı, G.22.b.24.b.4.b uygulama imar planı paftası, 4523 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

86- Gölcük Belediyesi, Yeni mahalle, G23c02d nazım imar planı, G23c02d2d uygulama imar planı paftası, 104 ada, 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

87- Hereke Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

88- İhsaniye Belediyesi, G23c02c, G23c03d nazım imar planı, G23c02c3b, G23c03d4a uygulama imar planı paftaları, 269 ada 4,5 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

89- İhsaniye Belediyesi, G23c07b nazım imar planı, G23c07b1b-1c-1d-2d uygulama imar planı paftaları, 284 ada 1 nolu parsel, 559,810,811,812 ve 339 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

90- Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

91- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G.23.d.08.a nazım imar planı, G.23.d.08.a.1.a.-1.b uygulama imar planı paftaları 173 ada 34 parsel ile 174 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

92- Körfez Belediyesi, G23c01b nazım imar planı, G.23.c.01.b.1.b uygulama imar planı paftası, 1244 adanın doğusunda bulunan alanın 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

93- Körfez Belediyesi, 30 M nazım imar planı, 30MID uygulama imar planı paftası, 314 ada 6 nolu parsel ile 317 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

94- Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı, G24d01a3c uygulama imar planı paftası, 517 ve 518 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

95- Kuruçeşme Belediyesi, G23b23a, G23b23b, G23b23c ve G23b23d nazım imar planı, paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

96- Maşukiye Belediyesi, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1a uygulama imar planı paftası, 918 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

97- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIc uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

98- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi,G23b24d nazım imar planı, G23b24d 2d uygulama paftası, 210 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

99- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 20 M nazım imar planı, G23b24d2b uygulama imar planı paftası, 3490 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

100- Saraybahçe Belediyesi, Topçular Mahallesi, 20.N nazım imar planı, G.23.b.24.b.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, kentsel dönüşüm ve gelişim alanında yer alan bağlantı yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

101- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri, 1. kentsel dönüşüm alanı ile kent merkezi ve üniversite kampüsünü bağlayan imar yolunda yapılan düzenlemeye yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

102- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 305 ve 306 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

103- Suadiye Belediyesi, G24d01c,G24d02d nazım imar planı , G24d01c3b-2c, G24d02d1d-4a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

104- Şekerpınar Belediyesi, G22b13d nazım imar planı, G22b13d3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftası, 401 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

105- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1b-1c-2a-2d uygulama imar planı paftaları, 320 ada, 6 nolu parsel, 321 ada 1 nolu parsel ve 322 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

106- Ulaşlı Belediyesi, G23d04c nazım imar planı, G23d04c4a uygulama imar planı paftası, 1738, 1739 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

107- Uzunçiflik Belediyesi, G24.a.21 c ve G24.a.22.d nazım imar planı paftaları , 1705 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

108- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c4c nazım imar planı, G23c4c2b uygulama imar planı paftası, 56 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

109- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c4c2b-2c-2d-3a, G23c5d1a-1b-2a-2b-2c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 119- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b-24d nazım imar planı, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası, 344 ada 1 ve 3 nolu parsellerde teklif edilen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 15/02/2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

111- Gebze Belediyesi, “Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Çevresi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı” değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

112- Gebze Belediyesi, “Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Çevresi Koruma Alanı” ile “Sultan Orhan Camii ve Çevresi Kentsel Sit Alanı”nda hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

113- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M nazım imar planı, 19M-Ib uygulama imar planı paftası, 1128 ada 20 ve 47 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

114- Organizasyon şeması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

115- 2008 yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

116- Sürekli Geçici İşçi Kadro İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

117- Zemin Tahrip Birim Fiyatları ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

118- İtfaiye Daire Başkanlığının Yıllık Ek Tarife Önerisi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

119- Gebze Belediyesinin ek bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

120- Değirmendere Belediyesine ait olan ve imar planlarında Belediye Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenen Yalı Mahallesi 3 numaralı parselin devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

121- Bahçecik Belediyesine ait olan ve imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenen 5 numaralı parsel sayılı 6372,00 m2 yüzölçümlü parselin devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

122- Telekomünikasyon Altyapı Hizmetleri Ücret Tarifesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

123- İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 15/02/2008 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 14/03/2008 Cuma günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım