15 OCAK 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

15 OCAK 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.01.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

1

15.01.2010

Kocaeli ili hudutları dahilindeki ticarethane ve işyerlerinde yazılan tanıtım, ilan ve reklam tabelalarında Türkçe Kelimelerin kullanılması ile ilgili önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin gündemin 117. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

2

15.01.2010

Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1049 adet arsanın tapu iptali davaları ile ilgili önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin gündemin 118. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

3

15.01.2010

Hava Kirliliği ile ilgili önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin gündemin 119. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

4

15.01.2010

Aykome Yönerge Değişikliği ile ilgili Ulaşım + Hukuk Komisyonunun 04/01/2010 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Aykome Yönergesinin bazı maddelerinde yapılan yeni düzenlemeler düzeltilmiş hali ile uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

5

15.01.2010

Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

2010 yılı içersinde çalıştırılması düşünülen 250 adet kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

6

15.01.2010

Kıdem Tazminatı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulune oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

7

15.01.2010

2010 yılı 128 adet Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 30/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Geçici işçi vize talebi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

8

15.01.2010

2010 yılı 528 adet Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Geçici işçi vizesi verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

9

15.01.2010

Dilovası Çerkeşli Köyü Muhtarlığına ait Çerkeşli Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 23/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Çerkeşli Köyü sınırlarında bulunan 5 adet isimsiz sokaklara isim verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

10

15.01.2010

TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesiyle ilgili Hukuk Komisyonunun 25/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

11

15.01.2010

İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 301 ada, 65 parsel sayılı 506,43 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Belediye İş Hanının satılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 11/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporda ve yazıda sehven yazılan Belediye İş Hanı ibaresinin Belediye binası olarak düzeltilerek satılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesiuygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

12

15.01.2010

Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Çukurbağ Mahallesi, 425 ada, 7,8,9,10 parsel sayılı, toplam 697,00 m2 yüzölçümlü, imar planında park alanında kalan taşınmazların İzmit Belediyesine tahsis edilmesiyle ilgili Hukuk Komisyonunun 25/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar planında park alanında kalan taşınmazların tahsis edilmesi, tahsis süresinin (5) beş yıl olması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

13

15.01.2010

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 11 /01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

14

15.01.2010

Belediyemiz tarafından İSU Genel Müdürlüğüne kiraya verilen ve kira süresi 31.12.2009 tarihinde sona erecek olan; Yuvam Akarca Konutları, Cumhuriyet İş Merkezi ve Yahya Kaptan Mahallesi, Cevat Çetin Sağlık Ocağında bulunan Tahsilat Veznelerinin kira sözleşmelerinin yenilenmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 05/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu yerlerin bedel üzerinden 5 (beş) yıl süre ile yıllık ÜFE oranında kira artışı yapılarak İSU Genel Müdürlüğü'ne kiralanması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

15

15.01.2010

Mülkiyeti Belediyemize ait olup Belde A.Ş.'ye kiralı bulunan ve kira süresi dolan; Kocaeli ili, İzmitilçesi,muhtelif yerlerde bulunan 4 adet işyerinin kafeterya ve çay bahçesi olarak kiralanması ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belde A.Ş.'ye kiralı bulunan ve kira süresi dolan 4 adet işyerinin çay bahçesi - kafeterya olarak; 5 yıl müddetle aylık kira bedeli ile her yıl ÜFE oranında artış yapılarak Belde A.Ş.'ye kiralanması uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

16

15.01.2010

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yunus Emre Kültür Merkezindeki zemin ve 1.katta bulunan büroların Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş' ye kiraya verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

10 yıl süre ile Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye kiraya verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

17

15.01.2010

Parkların kullanım hakkının, protokol ile ilçe belediyelere tahsis edilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık + Hukuk Komisyonunun 30/12/ 2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli-Gebze İlçesi Barış Deresi Park Alanı ve Üzerindeki Yapı ve Muhdesatlarının Kullanım Protokollerinin onaylanması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

18

15.01.2010

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, G.23.b.23.c. nazım imar plan pafta, G.23.b.23.c.3.a- 4.b. uygulama imar plan pafta, 2323 ada 19 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2009 tarih ve 515 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine 09.10.2009-09.11.2009 tarihleri arasında yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

19

15.01.2010

Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, G23.C.04.C nazım imar planı paftası, 250 ada 5 nolu parselin meri imar planında “Askeri Alan” kullanımının “Konut Alanı” olarak planlanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

20

15.01.2010

Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, G23.c.2 ile G23.c.05.a-5.b nazım imar planı paftaları, düşey 4 511 555- 4 511 995, yatay 497 485 497 710 koordinatları arasında kalan alanda ve BY1- B7 ve B8 nolu bölgelerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

21

15.01.2010

Darıca Belediyesi, G22b.23c ve G22b.24d nazım, 28L-Ib uygulama imar planı paftaları, 4290 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 01.10.2009 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifitadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

22

15.01.2010

Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-23a nazım imar planı, 30K-4b uygulama imar planı paftası, 2166 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 01.10.2009 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

23

15.01.2010

Darıca Belediyesi sınırları dahilinde yer alan, G22B.23a. nazım imar planı, 30K.3a. ve 3b uygulama imar planı paftaları, 1353 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 01.10.2009 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

24

15.01.2010

Darıca Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.23.b nazım 29K.2.c-3.b uygulama imar planı paftaları, 313 ada 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

25

15.01.2010

Darıca Belediyesi, 1/5000 ölçekli Darıca Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında sehven yapılan hataların düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

26

15.01.2010

Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23B-4 1/25000 nazım imar, G23b-22c 1/5000 nazım imar planı paftaları, G23b-22c-2b uygulama imar planı paftası, 389 ve 456 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

27

15.01.2010

Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde, Kimyacılar Bölgesi, G23a.17d.4a,b,c,d, G23a.16c.2a,b,c,d, G23a.16c.3a,b,c nolu uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Dilovası Belediye Meclisinin 04.11.2009 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

28

15.01.2010

Belediyemiz, Gebze Planlanma Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Dilovası İlçesi, Dilovası Belediyesi, 1/5000 ölçekli Dilovası Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında talep edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

29

15.01.2010

Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G.23.c.01.c Nazım imar plan pafta, G.23.c.01.c.1.b, 1.c. 1.d. 2.a uygulama imar plan paftaları “Değirmendere Köprülü Kavşağı” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

30

15.01.2010

Gölcük Belediyesi, G23.c.02.c nazım imar plan pafta, G23.c.02.c.3.a uygulama imar plan pafta, 159 ada, 5 nolu parselde meri uygulama imar planı üzerinde yer alan “blok formunun” düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

31

15.01.2010

Gebze Belediyesi, G22.B.24.a nazım imar planı paftası G22.B.24.a.3.a uygulama imar paftası, 1289 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerin, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, “Ticaret Alanı” kullanımının, “Spor Tesis Alanı” olarak planlanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

32

15.01.2010

Gebze Belediyesi, G22.B.19.c nazım imar planı paftası G22.B.19.c.3.d - 4.c uygulama imar paftaları, 437 ada 27 nolu parselin meri uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip kısmının, “Spor Tesis Alanı” olarak planlanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

33

15.01.2010

Gebze Belediyesi, G.22b.18.d., Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, G.22b.18.d., Çayırova İlçesi, Çayıroava Belediyesi, G.22b.18.d., G.22b.18.a., G.22b.13.d. ve G.22b.13c. nazım imar plan paftalarında yer alan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nca onaylanmış İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli ve çevresinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak, tek devre 380 kV 2B 954 MCM, 154 kV 2X 954 MCM Tepeören TM- Çayırova TM E.İ: hattı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

34

15.01.2010

Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c Nazım imar plan pafta, G.22.b.19.c.3.a uygulama imar plan paftası, 4201 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin 4201 ada 21 nolu parsel üzerinde yer alan “İlköğretim Tesis Alanı”na ilave edilmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar plan değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

35

15.01.2010

Gebze Belediyesi, G.22.b.19.d, 19.c, 24.a nazım imar plan paftaları, G.22.b.19.c.1.c, 1.d- G.22.b.19.d.2.c,3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.c, 4.d- G.22.b.24.a.1.a, 1.b uygulama imar plan paftaları, “Çakaldere Mevkii Erenler Caddesi Yol Uygulama Projesi” kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

36

15.01.2010

Gebze Belediyesi, G.22.B.24.A nazım imar plan pafta, Y: 450974 - X: 4518023 ile Y: 450239 X: 4518012 koordinatları arasında kalan 24,00 m.'lik yolun, yol genişliği sembolü ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

37

15.01.2010

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı, G22b.24b.1d uygulama imar planı paftası, 1910 ada, 18 (eski 6 ve 11) nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 13.10.2009 tarih ve 218 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

38

15.01.2010

Gebze Belediyesi sınırları dâhilinde, Ademyavuz Mahallesi, G22b.18c. nazım, G22b.18c.1b. uygulama imar planı paftaları, 3731 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28 no'lu parsellerde ve 3732 ada 1 no'lu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 13.10.2009 tarih ve 222 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

39

15.01.2010

- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-24b nazım imar planı, G22b-24b-1d uygulama imar planı paftası, 1893 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 13.10.2009 tarih ve 224 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

40

15.01.2010

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c-4d uygulama imar planı paftası, 4301 ada 22 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.11.2009 tarih ve 243 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

41

15.01.2010

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 5644 ada, 3 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.11.2009 tarih ve 245 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

42

15.01.2010

Gebze Belediyesi, Hacihalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1d uygulama imar planı, 877 ada, 1 ve 7 (meclis kararında sehven 2 nolu parsel olarak ifade edilmiş) nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.11.2009 tarih ve 244 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

43

15.01.2010

Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-17c nazım imar planı paftası, G22b-17c-2c ve G22b-17c-2d uygulama imar planı paftası, 4 ada, 40 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.11.2009 tarih ve 242 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

44

15.01.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-25d nazım imar planı paftası, G23b-25d-4d uygulama imar planı paftası, 3415 ada 11 ve 12 nolu parsellerin batısından geçen 15m'lik imar yolunun, batısındaki Sefa Sirmen Bulvarına (Eski Gölcük Yolu) bağlanması amacıyla hazırlanan ve İzmit Belediye Meclis'inin 06.10.2009 tarih ve 92 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesi tarafından reddedilen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

45

15.01.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.24d nazım imar planı, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, 3499 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

46

15.01.2010

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.20.d-25.a nazım, G23.b.25.a.1.d-2.a uygulama imar planı paftaları, 618, 633, 635, 636, 670, 671, 672, 1196, 1216, 1217, 1285, 1333, 1334, 2482, 2999, 3000 ve 3256 nolu, parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 03.11.2009 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

47

15.01.2010

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilova Mahallesi, G23b.25a. nazım, G23b.25a.2c. uygulama imar planı paftası, 153 ada, 5 ve 7 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 03.11.2009 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

48

15.01.2010

İzmit Belediyesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 1,2,3,4,5,44 ve 67 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

49

15.01.2010

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, 1727 ada 13 nolu ve 2513 ada 26 ve 27 nolu parseller de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

50

15.01.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-19c nazım imar planı paftası, G23b-19c-1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclis'inin 01.09.2009 tarih ve 89 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

51

15.01.2010

İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım imar plan pafta, G23.b.25.a.4.d uygulama imar planı pafta, üzerinde lojman binasının bulunduğu 2463 ada 5 nolu parsel ile 326 ada 1 nolu parselin “Dini Tesis Alanı” olan kullanımının 313 ada 1 nolu parsele taşınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, meri mevzuat ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

52

15.01.2010

Belediyemiz, Kandıra İlçesi, F.24.c.4 ve F.24.d.3 nazım imar plan paftaları, 517 314-525 707 yatay ve 4 552 273-4 553 004 düşey koordinatları arasında bulunan alan ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;-

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

53

15.01.2010

Kartepe Belediyesi, G.24.D.2, G.24.D.03.B ve G.24.D.04.A nazım imar plan paftaları, Kartepe planlama bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında Turizm Alanı olarak planlanan K9, “Tali İş Merkezi Alanı” olarak planlanan K10 ile “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Depolama ve Sanayi Alanı” olarak planlanan K11 nolu gelişme bölgelerinin, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Tali İş Merkezi Alanı, Depolama ve Sanayi Alanı” olacak şekilde bir bütün olarak K9 gelişme bölgesinin yeniden düzenlenmesini içeren Merkez Planlanma Bölgesi 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile Kartepe Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında talep edilen değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

54

15.01.2010

Kartepe Belediyesi, G.23.c.05.b-G.24.a.21.d-G.24.d.01a-01.b nazım imar planı paftaları ile Başiskele Belediyesi, G.23.c.05.b nazım imar planı paftası 498796-502157 dikey, 4512270-4513377 yatay koordinatları arasında meri nazım imar planında “TCDD Lojistik Merkezi Alanı” nda kalan alanın sınırlarının düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

55

15.01.2010

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Bahçelievler Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.1b-c ve G24d.01b.2a-d uygulama imar planı paftaları içinde, kuzeyinde Tem Otoyolu güneyinde Devlet Demir Yolları, batısında Köseköy Sanayi Sitesi,doğusunda Bahçekent Kooperatifi ile sınırlanan alan ile, Uzunçiftlik Konak, Çamlık ve Emekevler Mahalleleri, G24d.02a nazım, G24d.02a.1a,b,c,d ve G24d.02a.4a uygulama imar planı paftaları içinde, kuzeyinde D-100 İzmit-Adapazarı karayolu, güneyinde Sapanca Devlet Karayolu, batısında Sapanca Devlet Karayolu-D-100 karayolu bağlantı yolu, doğusunda Cengiz Topel Askeri Güvenlik Bölgesi ile sınırlanan alanda hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisinin 03.11.2009 tarih ve 189 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

56

15.01.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, Sarımeşe Mevkii, G24d.01b. nazım, G24d.01b.3c. uygulama imar planı paftaları, 364 ve 1060 no'lu parseller ile ilgili hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisi'nin 03.11.2009 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

57

15.01.2010

Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.21b nazım imar planı, G23b.21b.4d uygulama imar planı paftası, 387 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 38 nolu parseller ve 387 ada ile 155 ada arasında bulunan 6.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 03.12.2009 tarih ve 138 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan söz konusu uygulama ima imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

58

15.01.2010

Körfez Belediyesi, Hacı Osman Mahallesi sınırları dahilinde, G23b-21d nazım imar planı, ( Körfez Belediyesi Meclis Kararında sehven G23b-21d-1d olarak yazılan ) G23b-21d-1b uygulama imar planı paftası, 319 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 03.12.2009 tarih ve 139 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

59

15.01.2010

Körfez Belediyesi, G23.B.21.A-21.D nazım imar planı paftaları, G23.B.21.A.03.C - 03.D, G23.B.21.D.02.A-02.B uygulama imar planı paftaları, 348 ve 349 adaların, 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Konut Alanı ve Tali İş Merkezi Alanı”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Konut Alanı ve Ticaret Alanı” kullanımlarının, “Spor Tesis Alanı” olarak planlanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

60

15.01.2010

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, G.23.b.21.d Nazım imar plan pafta, G.23.b.21.d.2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.d uygulama imar plan paftaları “Petrol Caddesi” yol genişletme projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/12/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planı ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, imar planı kararları ile örtüşen, donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

61

15.01.2010

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine istinaden Denetim Komisyonu kurulması ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 15.01.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yapılan gizli oylama neticesinde: Denetim Komisyonu Üyeliklerine; Okşin BEÇET 56, Erdoğan GÜNAY 55, Mustafa ŞAHİNTÜRK 55, Tacettin AKYOL 55, Zeynel SARIKAYA 55 ve 5 (Beş) geçersiz oy olmak üzere seçilmelerine karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım