15 OCAK 2008 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

15 OCAK 2008 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

T.C.
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu
15/01/2008 Salı Günü Saat 15:00´da yaptığı
Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Ömer HAZER, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Cemalettin BALCI, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Nihat ABİŞ, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Mehmet Zekeriye ÖZAK, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Mustafa ER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, Alpaslan SEYMEN, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mustafa ERİKLİ, Zekai AKKAYA, Ertuğrul EREN, Jale ÖZLER ve Metin TAŞKAN ´ın izinli sayılmalarına karar verildi.

Ali Haydar BULUT, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Yunus PEHLİVAN, Mehmet OLGUN, Özgür Uluç GÖNÜL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Savaş ÖZDEMİR ve Halit BIÇAK ‘ın katılmadıkları anlaşıldı.

17/12/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

17/12/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Müdür ve Üstü ünvanlı personeller Dr.Tahir BÜYÜKAKIN Daire Başkanı (Gen.Sek.Yrd.) ve Tuncay ÇAVDAR (Daire Başkanı) şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin bilgisine sunuldu.

-Yurt dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı´nın bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Almanya ve Fransa gezisi ile ilgili Meclise bilgi sunuldu.

KARAR 1- 5393 sayılı yasanın 25. maddesine istinaden Denetim Komisyonu kurulması ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 05/01/2007 tarih ve 22 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Verilen yazılı ve sözlü önergeler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak uzman kişilere 5393 sayılı yasanın 25.maddesinde belirlenen göstergelerin asgari tutarının ödenmesine, 45 gün görev yapmasına , görevlendirilecek Denetim Komisyonu üyeliği seçiminin gizli oylama yapılarak seçilmesine karar verildi ve yapılan gizli oylama neticesinde;

Denetim Komisyonu Üyeliklerine; En fazla oy alan Hasan KIRLI 76 (Yetmişaltı), Mustafa ATEŞ 78 (Yetmişsekiz), Ömer GÜRSES 77 (Yetmişyedi) oy alarak seçilmelerine karar verildi.

KARAR 2- Kocaeli-Kartepe(Keltepe)Turizm Merkezi Birliğine Birlik Tüzüğünün 8.maddesine istinaden 4(dört) asıl ve 2(iki) yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesinin 10/01/2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli-Kartepe(Keltepe)Turizm Merkezi Birliğine, Meclis Üyeleri Hüseyin ÇAVUŞ ve Adnan ÇAKIR tarafından verilen önerge doğrultusunda ; Habib SARMAN, İlyas ŞEKER, Aşkın ADIGÜZEL, Ergun BERDAN asil Üyeliğe, Hakkı TANDOĞAN, Hüseyin ÇAVUŞun yedek üyeliğe seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Kocaeli Sakarya Kıyı Şeridi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Merkezi Birliğine 4(dört)asıl ve 2 (iki) yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının 10/01/2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :

Kocaeli-Sakarya Kıyı Şeridi ve Turizm Koruma ve Geliştirme Merkezi Birliğine Meclis Üyeleri Mustafa TUNCER ve Selahattin KÖKÇAM tarafından verilen önerge doğrultusunda ; Mustafa ATEŞ,İlyas ŞEKER,Hicran UZUN ,Ahmet ÖZMET asil üyeliğe, Muzaffer KAPLANKIRAN, Metin KOZLUCA nın yedek üyeliğe seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Kocaeli-Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi Birliğine Birlik Tüzüğünün 8.maddesine istinaden 4(dört) asıl ve 2(iki) yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 10/01/2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli-Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi Birliğine Meclis Üyeleri İsmail GENÇDEMİR ve Nurettin ALTUN tarafından verilen önerge doğrultusunda ; İlyas ŞEKER , Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Cemal ÖZTÜRK asil üyeliğe, Recep YÜCA,Metin TORUNOĞULLARI nın yedek üyeliğe seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Bahçecik Belediyesi Yeşilkent Mahallesi parsel:1 de yer alan kalıcı iş merkezi zemin katta bulunan işyerlerinin tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- Körfez Mahallesi 1858 ada, 11 nolu parselin tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Bekirpaşa Belediyesi Gündoğdu Mahallesinde yer alan Kalıcı İş Merkezindeki iş yerinin Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- Acısu Kültür Merkezindeki dükkan satışları ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Cevdet ŞAHİN´ in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 9- 15 adet taşınmazın İ.S.U Genel Müdürlüğü´ne devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 02/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- Aykome Yönergesi ile ilgili Hukuk + Altyapı ve Büyük Yatırımlar ortak Komisyonunun 10/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığının aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12- Sarımeşe Belediye Başkanlığının aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin borçlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Cevdet ŞAHİN´ in muhalif oylarına karşın kabulune salt çoğunluk ile karar verildi.

KARAR 14- İzmit-Ömerağa Mahallesi, 12 pafta, 278 ada, 52 parsel üzerinde yer alan 43 adet taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 03/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Cevdet ŞAHİN´ in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 15- Yeniköy 331 ada 2 nolu parseldeki işyerinin becayişi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Cevdet ŞAHİN´ in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 16- Körfez İlçesi Kalıcı İşyerleri Satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Cevdet ŞAHİN´ in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 17- Yuvacık Belediyesi sınırları dahilindeki arsaların satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 02/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Cevdet ŞAHİN´ in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 18- Kandıra İlçesi Akdurak ve Çarşı Mahallelerinde tespit edilen isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor-Türlü İşler ortak komisyonunun 28/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19- Kandıra Belediyesine bağlı Babalı Köyündeki İlhan Sokak ve Özcan Sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20- Kandıra Belediyesine bağlı Kefken Köyü sınırları içerisinde yer alan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21- Köseköy Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Fatih Mahallesi 228.ada Subaşı Balaban Sokak arasında kalan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22- Ulaşlı Belediyesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi İfraz nedeni ile isimsiz sokakların isimlendirilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak komisyonunun 31/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Acısu Belediyesi sınırlarında yer alan, G24d.03.a, G24d.03.b, G24d.03.c G24d.03.d nazım imar plan paftalarında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.10.2007 ve 638 sayılı kararı ile kabul edilen Acısu Belediyesi nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Bahçecik Belediyesi sınırları içerisinde, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-2c ve G23c-04d-2d uygulama imar planı paftası, 262 ada, 3 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19N.IIb uygulama imar planı paftası, 1907 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclis´inin 04.12.2007 tarih ve 119 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kocaeli 1/ 25000 ölçekli nazım imar planı plan notu gereği hmax değerinin 5.50 mt olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26-Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.a-19.d nazım imar planı paftaları, G.22.b.19.a.4.d-19.d.1.a uygulama imar planı paftaları, 1596 ada 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 nolu parseller ile 1615 ada bulunan B.H.A´da hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 06.11.2007 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.19a nazım imar planı, G22b.19a.1d uygulama imar planı paftası, 2071 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi sınırları içerisinde, 29L nazım imar planı paftası, 29L-IVb uygulama imar planı paftası, 921 ada, 13,14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 648 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli askıya nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde Şerafettin ADA tarafından yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu talebin dikkate alınmasının bile, genel düzenleyici işlerden olan ve kamu yararı ilkesi ile oluşturulan imar planlarının kamu nezninde ciddiyetini ve saygınlığını kaybettireceğinden dolayı söz konusu itiraz uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 29 K nazım imar planı paftası, 29K-2a,2b,2c ve 2d uygulama imar planı paftaları, 1067 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve10 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 01.11.2007 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30-Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe Belediyelerimizden Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 29L nazım imar planı paftası, 29L-2d uygulama imar planı paftası, 722 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 31-Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilk kademe Belediyelerimizden Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 28L nazım imar planı, 28L-1d uygulama imar planı paftası, 1984 ada, 12 nolu parselin kuzeyinde ve 13 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclis´inin 03.12.2007 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 32- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, , Bağlarbaşı Mahallesi, 28L nazım imar planı paftası, 28L-Ia uygulama imar paftası, 10238, 4985, 5011, 5012 ve 5013 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 04.09.2007 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 33- Belediyemiz, Derince İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Derince Belediyesi sınırları içerisinde Yenikent mahallesi,G23.b.22.a-22.d Nazım imar planı paftaları, G23.b.22.a.3d-4c-d ve 22.d.1b uygulama imar planı paftaları, 1851, 1911, 1954, 1963, 1975, 1981, 2010 ve 2067 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.08.2007 tarih ve 527 sayılı kararı ile kabul edilen Nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine Derince Belediyesi tarafından yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Derince Belediye Başkanlığı´nın söz konusu nazım ve uygulama imar planı ile ilgili yaptığı itirazı; tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 34- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Dereköy Belediyesi sınırları içerisinde, G23.d.07.a nazım imar planı pafta, G23.d.07.a.4.b uygulama imar planı pafta, 30, 44, 674, 782 parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 35- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesine devredilen Balçık Köyü, G22b.14b nazım imar planı, G22b.14b.4a ve G22b.14b.4b uygulama imar planı paftaları, 1478, 1635 ve 1637 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2007 tarih ve 164 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 36- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24.a nazım, G22b.24.a.2.d uygulama imar planı paftası, 2436 ada, 1 nolu parsel ile 2428 ada 8 nolu parsel arasından geçen 10 m.lik imar yolu güzergahının değiştirilmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 37- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G.22.b.18.c nazım imar planı paftası, G.22.b.18.c.3.d uygulama imar planı paftası, 4899 ada, 7 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi´nin 07.11.2007 tarih ve 223 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 38- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.24.b nazım imar planı paftası, G22.b.24.b.4.b ve G22.b.24.b.4.d uygulama imar planı paftaları, 1098 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parseller,1104 ada,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parseller, 1184 ada, 11,12 ve 13 nolu parsellerde zemin yapısı ve parsellerin konumu göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 16.08.2007 tarih ve 540 sayılı kararı ile onaylanan ve Belediyesince askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 225 sayılı kararı ile karara bağlanan itirazlar teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yapılan itirazın plan bütünlüğüne aykırı olması gerekçe gösterilerek uygun görülmediği anlaşılmıştır.Gebze Belediye Meclisince red edilen söz konusu itiraz uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 39- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesine bağlı Balçık Köyü sınırları içerisinde, G.22.b.14.a-14.b nazım imar planı, G.22.b.14.a.3.b-b.4.a uygulama imar planı paftaları, 28 kadastro pafta 578, 38 kadastro pafta, 752, ve 39 kadastro pafta 775 ve 777 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi´nin 05.05.2006 tarih ve 2006/118 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili 02/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 40- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.20d nazım imar planı paftası, G22b.20d.3d uygulama imar planı paftası,1430 ada, 3 nolu parsel ile 1431 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 41- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı, G22.b.24.a.1.a uygulama imar planı paftası, 5765 ada 4 ve 5 nolu parseller ile 5768 ada 1,2,3 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR 42- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyelerimizden olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Güzeller Mahallesi, G22b-20d nazım imar planı paftası, G22b-20d-1d ve G22b-20d-4a uygulama imar planı paftaları, 3453 ada, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 43- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi´ne devri yapılan Pelitli Köyü, sınırları içerisinde, 15 kadastro pafta, G22.d.15.d nazım, G22.d.15.d.2.c uygulama imar planı paftası, 1995 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Alanda meri mevzuata uygun olarak bakım akaryakıt ve lpg ikmal istasyonu yapılabilmesi için söz konusu parselin bitişiğinde yer alan ve muvafakatı alınan 220 nolu parselin yol cebi olan kullanımının kaldırılarak, alanda önerilen bakım akaryakıt ve lpg ikmal istasyonuna ilave edilmesi suretiyle söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 44- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.24.b nazım imar planı, G22.b.24.b.2.b uygulama imar planı paftası, 5678 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararı ile bütünlük sağlayan nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi

KARAR 45- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Arapçeşme Mahallesi, G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c -3a uygulama imar planı paftası, 1855, 1856 ve 1857 adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuat ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 46- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesine devredilen Pelitli Köyü, G22b.15d nazım imar planı, G22b.15d.2c uygulama imar planı paftası, 214 ve 219 nolu parsellerin güneydoğusundan geçen 15.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 220 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 47- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-18c nazım imar planı paftası, G22b-18c-4a uygulama imar planı paftası, 1405 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 228 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 48- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyelerimizden olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-2d uygulama imar planı paftası, 2439 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 224 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliğine kullanım kararı açısından uygun olarak hazırlandığı tespit edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi söz konusu parselin tüm cephe hatlarından 5.00m yapı yaklaşma mesafesi verilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 49- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyelerimizden olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mimar Sinan Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı paftası, G22.b.18.c.1.c-4b uygulama imar planı paftaları, 3821 ada, 1 ve 10 nolu parseller ile 3822 ada, 1 ve 7 nolu parseller de hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 50- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Sultanorhan Mahallesi, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-2a ve G22b-24b-2b uygulama imar planı paftaları, 5678 ada , 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07/09/2007 tarih ve 173 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanamadığından görüşmelere devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR 51- Belediyemiz Gölcük İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar plan paftası, G.23.c.02.d.4.c uygulama imar plan paftası, 4456 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 52- Belediyemiz Karamürsel İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Karamürsel Belediyesi, G23.d.07.a, G23.d.07.b, G23.d.08.a, G23.d.08.b Nazım imar planı paftaları, planlı sahalarının tamamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 660 sayılı kararı ile kabul edilen Revizyon Nazım imar planlarında değerlendirilmesi gereken ancak sehven değerlendirilmeyen konularla ilgili Karamürsel Belediyesi tarafından Revizyon nazım imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 53- Belediyemiz, Körfez İlçesi, ilçe belediyemiz olan Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, G23a-25d nazım imar planı paftası, G23a-25d-2b uygulama imar planı paftası, 1474 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

54- Köseköy Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, 19 O nazım imar planı, 19OIVb uygulama imar planı paftası 372 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 54- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Kullar Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-25c ve G23b-05b nazım imar planı paftaları, G23b-25c-3d, G23b-25c-4c, G23b-05b-1b ve G23b-05b-2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 55- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, G23.b.24.a-d nazım imar planı paftaları, G23.b.24.d.2.a-24.a.3.d uygulama imar planı paftaları, 4268 ada 14 nolu parsel ve 4339 ada 5 nolu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 56- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, 19.M nazım imar plan pafta, G.23.b.23.c.3.a. uygulama imar plan pafta, 3329 ada, 2 nolu parselin 490 608 – 490 623 yatay, 4 514 109 - 4 514 186 düşey koordinatları arasında yer alan 3112 m² lik kısmı için İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 57- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde, ‘´Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planı‘´ ve ‘´Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı ‘´ plan notlarına ilave yapılmasını içeren ve Sarımeşe Belediye Meclisinin 03.10.2007 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuatı ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 58- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Şekerpınar Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.13.c-13.d nazım imar planı paftaları, G22.b.13.c.4.a-4.d ve G22.b.13.d.3.b-3.c uygulama imar planı paftaları, 392 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile söz konusu parsellerin batısında yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 59- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.13.c nazım imar planı paftası, G.22.b.13.c.1.a-1.d uygulama imar planı paftaları, 200 ada 13 ve 14 nolu, 325 ada 1 ve 2 nolu, 326 ada 3 ve 4 nolu parseller, 467 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 468 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan ve Şekerpınar Belediye Meclisinin 04.09.2007 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı azalmasına yol açmayan, alanda yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesini sağlayan nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi; tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 60- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde, G24a.21c ve G24a.21d nazım imar planları, G24a.21c.4a ve G24a.21d.3b uygulama imar planı paftaları, 616 ada, 1 nolu, 617 ada, 1 nolu ve 618 ada,1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 61- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde, Atakent Mahallesi, G24a-21c ve G24d-01b nazım imar planı, G24a-21c-3c ve G24d-01b-2b uygulama imar planı paftaları, 5282, 5659, 5660, 5661 ve 5662 nolu parsellerde hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 62- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Uzunçiftlik Belediyesi, G.24.d.02.a-1b nazım, G.24.d.02.a.1.a ve G.24.d.01.b.2.b uygulama imar planı paftaları, 488 ada 1 ve 2 parseller ile 493 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 03.10.2007 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/01/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 63- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Yazlık Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-03d nazım imar planı paftası, G23c-03d-3b uygulama imar planı paftası, 232 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi Yazlık Belediyesi Nazım İmar Planı lejantına Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu ifadelerinin eklenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 64- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Yeniköy Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-08b nazım imar planı, G23c-08b-2d uygulama imar planı paftası, 436 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller ile 437 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan ve Yeniköy Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 65- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Yeniköy Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-08b ve G23c-03d nazım imar planı paftaları, G23c-08b-1a, G23c-08b-1b, G23c-08b-1c, G23c-03d-4b ve G23c-03d-1c uygulama imar planı paftalarında, yatay 489700-490500 ile düşey 4506600-45007300 koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan ve Yeniköy Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 66- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Akçakoca Mahallesi, 19M nazım imar planı paftası, 19M-IIb (G23b-24d-2c) uygulama imar planı paftası, 373 ada, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü´nün 20.11.2007 tarih ve 198 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili 27/12/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuata ve temel planlama prensipleri açısından uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

68- Seka 1.etap Proje kapsamında yer alan 3314 ada 2 parsel 3322 ada 1 parsel ve 144 ada 8 parsel üzerinde bulunan Uçurtma Tepesi üzerinde kafe yapımı ihalesi ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

69- Acısu Belediyesi Meclisinin 04.12.2007 tarih ve 2007-12 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

70- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4b uygulama imar planı paftası, 2075 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

71- Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d1b uygulama imar planı paftası, 1635 ada 1 nolu parsel ile 1646 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

72- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1174 ada, 23,24,25,26,27,28,ve 29 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

73- Darıca Belediyesi, 29K nazım imar planı, 29K3b uygulama imar planı paftası, 5877 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

74- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIId uygulama imar planı paftası, 500 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

75- Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı 28KIIC uygulama imar planı paftası, 437,491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

76- Darıca Belediyesi, 29K nazım imar planı, 29KIId Uygulama imar planı paftası, 1265 ada 1, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

77- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c01b-1c uygulama imar planı paftaları, 194 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

78- Derince Belediyesi, Çenedağ, Sırrıpaşa ve Sopalıçiftliği Mahalleleri, G23b22d, G23b22c, G23b22a nazım imar planı, G23b22d3b-2b, G23b22c4a, G23b22a4a-4b, G23b22a3a, G23b22a3b, G23b22a3c, G23b22a3d, uygulama imar planı paftalarının ıslah imar planı olarak onaylanmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

79- Derince Belediyesi, Çenedağ, Sırrıpaşa, Çınarlı ve Sopalıçiftliği Mahalleleri, G23b22a, G23b22b, G23b22c, G23b22d nazım imar planı, G23b22a3c, G23b22b3d, G23b22c1c-1d-2c-4a ve G23b22d2c-2d uygulama imar planı paftalarının ıslah imar planı olarak onaylanmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

80- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4b uygulama imar planı paftası, 1384 ada, 46 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

81- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1a uygulama imar planı paftası, 2959 ada, 4 nolu parsel ve 2954 ada 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

82- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 4619 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

83- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15c-15d nazım imar planı, G22b15c1d-15d2c uygulama imar planı paftaları, 229,230,231,1893,1902 ve 1966 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

84- Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4c uygulama imar planı paftası, 1163 ada, 18,19 nolu parsel, 1167 ada 12 nolu parsel, 1162 ada 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

85- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b3b uygulama imar planı paftası, 1628 ada, 15,16,17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

86- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 1,2 nolu parseller ile 1856 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

87- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4b uygulama imar planı paftası, 1104 ada, 1,2,3,4,1213,14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

88- Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c1c-1d uygulama imar planı paftaları, 302 ada, 32 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

89- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b22a-21b nazım imar planı, G23b22a4d -21b3c uygulama imar planı paftaları, 1203 ada, 4 ve 5 nolu parseller, ile 1179 ada 5,6,10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

90- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3d uygulama imar planı paftası, 1170,1171,1211 nolu adalar, 1165 ada, 9,10,11,12,13,14,15,16 nolu parseller ile 471,490,491 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

91- Köseköy Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4c uygulama imar planı paftası, 4192,4193,4194,4195,4196,4197,4198,4199 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

92- Köseköy Belediyesi, G24a21c, G24d01b nazım imar planı, G24a21c4c-4d , G24d01b 01a-01d uygulama imar planı paftaları, 239,240,241,242,244,245,246….282,283,284 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

93- Saraybahçe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi ilave ve nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

94- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 4172 ada, 6 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

95- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.b.4.c-24.c.1.b uygulama imar planı paftaları, 4150 ada, 16, 22 ve 44 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

96- Sarımeşe Belediyesi, G24d01c, G24d02a nazım imar planı, G24d01c2b, 02a3d, 02a4c, 02a4d uygulama imar planı paftaları, 123 ada 1 parsel, 140 ada 2,3 nolu parseller, 144 ada 1,2,3 nolu parseller ile 150 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

97- Suadiye Belediyesi, 1/5000 ölçekli Revizyon ve Nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

98- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c4a uygulama imar planı paftası, 453 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

99- Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c4a-4b uygulama imar planı paftaları, 200 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

100- Yuvacık Belediyesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d1c,05d4b uygulama imar planı paftaları, 621 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

101- Yuvacık Belediyesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a1b-c, G23c10a2a-d, G23c10a4b ve G23c10a3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

102- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar Yönetmeliği 52. madde 6. paragrafında yapılan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 67- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı, G23b-23c-2c,3b uygulama imar planı paftaları ,3323 ada 1 nolu parsel ve 3324 ada 1 nolu parselde yapılan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.01.2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

104- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediye sınırları içerisinde Adliye Köprüsü-Otoban üst geçidi arasındaki yolun Gazanfer Bilge Bulvarı olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 68- Yurt dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 31.12.2007 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

106- Araç İhtiyacı ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

107- 2008 yılı geçici İşçi Vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

108- 2008 Yılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

109- Aylık Maktu Fazla Çalımsa Ücreti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

110- Uzunçiftlik Belediyesinin aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

111- Çayırova Belediyesinin aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

112- Taşıt Alımları ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

113- Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım ve Hukuk ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

114- Toplu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım ve Hukuk ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

115- Temizlik Hizmet İhalesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

116- Cities for Mobility Üyeliği ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 69- Bekirpaşa Belediyesi Mehmet Alipaşa mahallesinde bulunan ve imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak düzenlenmiş olan alan ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 08.01.2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 70- Bekirpaşa Belediyesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan taşınmaz arsa devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08.01.2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

119- Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait, Sekapark alanı 1. Etap proje kapsamında yapılan ve 3321 ada 1 parsel üzerinde bulunan Rıhtım Balık Lokantaları yanındaki bir adet çay bahçesi´nin şirketleri adına kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

120- Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli ili, Merkez İlçesi, M.Alipaşa Mahallesinde bulunan ve tapunun 20.NII.d. pafta, 3634 ada 1 parsel üzerine inşaa edilen, Bekirpaşa Katlı Otopark ve Kültür Merkezi terasında bulunan 900 m2 lik açık alanlı yerin kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 71- Körfez Belediyesine ait Yarımca Köyü Atalar mahallesinde ki devir ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 14.01.2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

122- Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 15/01/2008 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 15/02/2008 Cuma günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım