15 MAYIS 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

15 MAYIS 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

15.05.2014

227

Gündem No: 01- Seçimler;

Gündem No: 01.1- Türkiye Belediyeler Birliği üye Seçimi,

ÖNERİLEN ASIL ÜYE İSİMLERİ

 1. Hüseyin AYAZ
 2. Ali TOLTAR
 3. İsmail YILDIRIM
 4. Ünal KÖKEN
 5. Mehmet Zekeriya ÖZAK
 6. Mustafa ÖZTÜRK
 7. Zafer ARAT
 8. Selahattin ALTINKAYA
 9. Mevlüt DEMİR
 10. Nihat DEĞER
 11. Vahit ERYILMAZ

ÖNERİLEN YEDEK ÜYE İSİMLERİ

 1. Engin GÜZEL
 2. Sedat KUL
 3. Zeki KURTULUŞ
 4. Ahmet ATLI
 5. Şaban SARIGÜLLE

Önerge teklif üzerine yapılan oylama neticesinde; 12.04.2014 tarih ve 216 sayılı meclis kararıyla seçilen meclis üyelerinin yerlerine önerilen meclis üyelerinin, Türkiye Belediyeler Birliği üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

15.05.2014

228

Gündem No: 01.2- Kocaeli –Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği üye Seçimi,

ÖNERİLEN ÜYE İSİMLERİ

 1. İsmail AYSU
 2. Raif YILDIZ

Önerge teklif üzerine yapılan oylama neticesinde; Önerilen meclis üyelerinin, Kocaeli –Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

15.05.2014

229

Gündem No: 01.3- Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Satış Komisyonuna Üye seçimi,

ÖNERİLEN ÜYE İSİM

1-Murat KILIÇ

Önerge teklif üzerine yapılan oylama neticesinde; Önerilen meclis üyesinin, 2014-2019 dönemi için Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Satış Komisyonu üyeliğine seçilmesine karar verildi.

15.05.2014

230

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesinde bulunan ve belediyemiz tarafından inşa edilen 35.000,00 m2 Tavşancıl Sahil alanı ve bu alan üzerindeki yapı ve muhdesatlar Belediyemizce değerlendirileceğinden Tavşancıl Sahil Park alanının Dilovası Belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

231

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait, Dilovası İlçesi, Çerkeşli köyü,122 ada 2 parseldeki taşınmazın Belediyemize bedelsiz devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

232

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, “Hereke Kaynağından Su Temin Projesi” kapsamında Orman Müdürlüğü’nce hesaplanarak uygun görülecek orman alanın izinlerinin alınması ve izin hususunda tahakkuk edecek bedellerin Belediyemiz bağlı kuruluşlarından İSU Genel Müdürlüğü’nce ödenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

233

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muhtelif yerlerde Belediyemiz adına tescilli bulunan 50 adet iş yeri nitelikli taşınmazların satılması işlemleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

234

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi-Yeniköy Kentsel Dönüşüm Proje alanında kalan mülkiyeti maliye hazinesine ait 492 ada 1 parsel sayılı ve 492 ada parsel sayılı taşınmazların, Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

235

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm alanında Kentsel Dönüşüm Bölgesinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 558 ada 27 parsel sayılı ve 558 ada 28 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

236

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Kocaeli Fuar Alanı içinde Kentsel Dönüşüm Bölgesinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına tescilli 558 ada 16 parsel sayılı ve 17 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

237

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına tescili, İzmit İlçesi, Arızlı Köyü 160 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile Yenimahalle 1805 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi uygulaması kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

238

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 3338 ada1’nolu parselde kat mülkiyetli, cilt 68, sahife 6715’te tapuya tescili 6/4564 arsa paylı, mesken nitelikli, A1-4 B Blok, zemin kat 26’nolu bağımsız bölümün Hak sahibine devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

239

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova İlçesi, 528 nolu bölme içinde kalan 196.836 Ha.’ lık Kuştepe Mesire Alanının Çayırova Belediyesine 5 yıl süreyle tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

240

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Şevketiye Köyünde, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile ‘Gölcük İlçesi, Şevketiye Grubu İsu Tip 200 İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi’ kapsamında Arıtma Alanı Orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

241

Gündem No: 13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Yeni Mahalle 2814 ada, 1 parsel nolu taşınmazda 168/6938 oranındaki(168 m²)hissenin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı-Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

242

Gündem No: 14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İSU tarafından dere ıslahı ve yatırımlarının devam etmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

243

Gündem No:15 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Danışman ücretleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

244

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Daire Başkanlıklarının her türlü ortak hizmet ihtiyaçlarının temini, yeknesaklığın sağlanması ve verimli kullanımına yönelik koordinasyonunun oluşturulması amacıyla yıllara sari olarak hizmet alımı yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

245

Gündem No: 17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ambulans Hasta Nakil Hizmetinin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemiyle satın alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

246

Gündem No: 18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 2014 yılı gelir kalemlerinin 2014 yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

247

Gündem No: 19- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Park ve Yeşil Alanların Bakım Hizmeti İhalesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

248

Gündem No: 20- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dizüstü bilgisayar talebi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

249

Gündem No:21 - Plan ve Bütçe Komisyonu +Ulaşım Komisyonu’nun, Gebze ve Kandıra İlçelerindeki Parkomat ve açık otoparkların Belde A.Ş. tahsisi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.05.2014

250

Gündem No: 22- Ulaşım Komisyonu’nun, 65 Yaş Üzeri Ücretsiz Seyahat Kartları ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

251

Gündem No:23 - Plan ve Bütçe Komisyonu +Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Vektör mücadelesi hizmetinin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile satın alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

252

Gündem No: 24- Hukuk Komisyonu’nun Kocaeli’nde şubesi bulunan kamuya yararlı dernekler ve meslek odaları ile düzenlenecek taslak protokol hükümleri çerçevesinde projelendirilmesi ve protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun herhangi bir karar alınmadan dairesine iadesi oybirliğiile kabul edildi.

15.05.2014

253

Gündem No: 25- Hukuk Komisyonu + Sosyal Hizmetler Ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yapmış olduğu Projelerin geliştirilmesi kapsamında tarımsal ve hayvansal üretimde gerekli faaliyetlerin belediyemiz tarafından desteklenmesi, tarımsal ve hayvansal projelerin yürürlüğe konulabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

254

Gündem No:26 - Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu’nun Derince İlçesi, Tahtalıköyü, Köy içi mevkii, 3599 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki “Beş Divanlı Rıza Bey Konağı” isminin muhafaza edilmesi ve kamu yararı hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla bedelsiz olarak Belediyemiz adına bağış olarak alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

255

Gündem No:27 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c04d4a uygulama imar planı paftası, 171 ada ve 168 nolu adalar ile arasındaki imar yolu ve 174 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

256

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23b05a2b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

257

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1036 adada ki tescil harici alan ile 1306 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

258

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a4a uygulama imar planı paftası, 568 ada, 5602 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

259

Gündem No:31 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ve Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesine ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

260

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22c02c uygulama imar planı paftası, 2251 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

261

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4737 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

262

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, Katı atık Bertaraf Tesisi ile ilgili 1/50000 ÇDP,1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.05.2014

263

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20d nazım, G22b20d4c uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 235 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

264

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d02a uygulama imar planı paftası, 4827 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

265

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5948 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

266

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4784 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

267

Gündem No:39 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b2d-2c uygulama imar planı paftaları, 4528 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

268

Gündem No:40 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 860 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

269

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a3c-19d2b uygulama imar planı paftaları, 4815 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

270

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20d3a uygulama imar planı paftası, 75 ada, 66 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

271

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d2a-2d, 23b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 72 ada, 7nolu parsel, 1873 ada, 2 nolu parselin doğusunda ki tescil harici alan, ile 1875 ada, 1 nolu parselin batısında ki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

272

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20d3d uygulama imar planı paftası, 4540 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

273

Gündem No:45 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1882 ada, 2 nolu parsel, 5726 ada, 2,4 nolu parseller ile 1887 ada, 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

274

Gündem No:46 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere, G23c01d1c uygulama imar planı paftası, 398 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

275

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 11 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

276

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c08a1a uygulama imar planı paftası, 302 ada, 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.05.2014

277

Gündem No:49 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23c2d-2a-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 3326 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

278

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

279

Gündem No:52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftaları, İzaydaş Koruma Bandı içerisinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

280

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan ve Kabaoğlu Mahallesi, Gültepe Nekropolü, Miralay Mümtaz ve Eski İstanbul Caddesi, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.03.2014 tarih ve 1423 sayılı kararı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

281

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 358 ada, 52 parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 1332 sayılı kararı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

282

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c-G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c, 2.d, 4.a, 4.b uygulama imar plan paftaları, Seka ve Çevresi 1 ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.02.2014 tarih ve 1393 sayılı kararı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

283

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenen alanda hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 16.01.2014 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile birlikte plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.05.2014

284

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b çevre düzeni, G23.b.19.b-c, G23.b.20.a-b-c-d nazım imar plan paftalarında yer alan Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

285

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, İhsaniye Köyü, G23d12b4c-3d uygulama imar planı paftaları, 506 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

286

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan K1 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

287

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan K2 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

288

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 561 sayılı kararı ile onaylanan K3 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

289

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 562 sayılı kararı ile onaylanan K4 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

290

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d13c1a uygulama imar planı paftası, 152 ada, 1,5,6,7 nolu parseller ile 105 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

291

Gündem No: 65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d08a2a uygulama imar planı paftası, 512 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

292

Gündem No: 66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz köyü, G24a07d nazım, G24a07d3c-3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

293

Gündem No: 67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, "Maşukiye-Sapanca İl yolu D-100 Ayrımı Acısu Yaya Üst Geçit Köprüsü Projesi" nin planlara işlenmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

294

Gündem No:68 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a21c4b uygulama imar planı paftası, 169 ada, 5 ve 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

295

Gündem No: 69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24d01a3d uygulama imar planı paftası, 115 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

296

Gündem No: 70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 566 sayılı meclis kararı ile onaylanan Sanayi Alanlarına ait yapılan itirazla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.05.2014

297

Gündem No: 71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01a1a-1b-1c-1d,01a2b-2c uygulama imar planı paftaları, Hipodrum alanı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

298

Gündem No: 72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, G24d03c4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 2395,2018,1021,1022 ve 1024 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

299

Gündem No: 73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d01b2d uygulama imar planı paftası, 2383 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.05.2014

300

Gündem No: 74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d08a2a uygulama imar planı paftası, 198 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

301

Gündem No: 75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d09a1b uygulama imar planı paftası, 1457 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

302

Gündem No: 76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 82 sayılı kararı ile 1750 ada 41 nolu parselde onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.05.2014

303

Gündem No: 77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c1d uygulama imar planı paftası, 730 ada, 31 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.05.2014

304

Gündem No: 78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c4a uygulama imar planı paftası, 919 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım