15 MAYIS 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

15 MAYIS 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

196

15.05.2009

Körfez İlçesi Kirazlıyalı Beldesinde faaliyet gösteren Evyap Firmasının çevreye, kamuya ve sahil şeridine vermiş olduğu sıkıntılar ileilgili Meclis ÜyeleriFahri ÖRENGÜL ve Ali HAYMANALI tarafından verilen 15/05/2009 tarihli önerge okunarak ve gündeme alınarakyapılan müzakere neticesinde;

Önergenin gündemin 120. maddesinde görüşülmek üzere kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Meclis Üyesi Ali HAYMANALI tarafından verilen soru önergelerine Meclis Başkan Vekili İlyas ŞEKER tarafından sözlü cevap verildi.

-Meclis Üyesi Fahri ÖRENGÜL tarafından okunan soru önergelerine Meclis Başkan Vekili İlyas ŞEKER sözlü olarak cevap verdi.

*** *** ***

197

15.05.2009

Başiskele Ovacık Mahallesi sınırları içinde bulunan, isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

198

15.05.2009

Gebze Belediyesi Mimar Sinan Mahallesinde 4089 adanın doğusunda yer alan yola “57/2. Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

199

15.05.2009

Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Mahallesindeki 39. Sokak İsminin “Aksakal Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

200

15.05.2009

İzmit Çubuklubala Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara, “Keskin Sokak” ve “Gazi Hacı Süleyman Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

201

15.05.2009

Mecidiye Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara “Derin Sokak”, “İzmit Sokak”, “Pınar Sokak” ve “Cömert Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

202

15.05.2009

Kandıra Çalköy Köyü, köy sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

203

15.05.2009

Kartepe ilçesi Karatepe Köyü sınırlarında bulunan 14 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

204

15.05.2009

Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi sınırları içinde bulunan Dadaş Sokak isminin “Nur Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

205

15.05.2009

2009 yılı ücret tarifesi değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

206

15.05.2009

Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı'nın ek ödenek konulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

207

15.05.2009

Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı'nın aktarma yapması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği karar verildi.

*** *** ***

208

15.05.2009

Hayvan Barınağı ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

209

15.05.2009

Vektör Yayılımını Önleme Hizmeti ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

210

15.05.2009

Sosyal Hizmet Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

211

15.05.2009

İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 20.O.I.A pafta, 130 ada, 9 nolu parsel sayılı ve İmar planlarında “konut alanı” olarak düzenlenmiş olan, taşınmazın 22/430 m2 hissesi Belediyemize, 217/430 m2 hissesi Adem KARİPÇİN' e ait olup, 22/430 m2 Belediyemize ait olan hissenin Adem KARİPÇİN tarafından satın alınması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

212

15.05.2009

İzmit İlçesi Gündoğdu Köyü G23b25a-1a pafta, 615 ada, 2 parsel 914,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Belediyemize ait, niteliği bahçeli kargir ev olan taşınmazın İl Özel İdaresi tarafından “sağlık evi” olarak kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

213

15.05.2009

Alikahya ilçesi Akarca mevkii G23B25B nolu paftada yapılan park alanı içerisinde 43,21 m2 olan kafe masrafı 21.244,37 olarak hesaplanan bir adet restoran yapım ihalesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 20/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

214

15.05.2009

Alikahya ilçesi Akarca mevkii G23B25B nolu paftada park alanı içerisinde 482 m2 olan ve masrafı 161.617,14 olarak hesaplanan bir adet restoran yapım ihalesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 20/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

215

15.05.2009

Alikahya ilçesi Akarca mevkii G23B25B nolu paftada park alanı içerisinde 52,78 m2 olan kafe masrafı 32.694,25 olarak hesaplanan bir adet restoran yapım ihalesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 20/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

216

15.05.2009

Belediyemiz, Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi, G23.C.08.A.3.B- G23.C.09.A.4.A uygulama imar planı paftaları, 894 ve 3081 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak düzenlenmesi ile nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle, Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

217

15.05.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.4.a uygulama imar planı paftası, 453 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan ve Şekerpınar Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve 02 sayılı kararı ile kabul edilen 06.02.2009 tarih ve 6 sayılı kararı ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

218

15.05.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, ilçe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.14a-d nazım imar planı paftaları, G22b.14a.3d, G22b.14a.4c ve G22b.14d.2a uygulama imar planı paftaları, 423 ada, 4, 5 ve 6 nolu parselde hazırlanan ve Şekerpınar Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih, 3 sayılı kararı ile tadilen ve 5 sayılı kararı ile de aynen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kullanım kararı açısından 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına kullanım kararı açısından uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifleri tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

219

15.05.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-18b nazım imar planı, G22b-18b-4a ve G22b-18b-4d uygulama imar planı paftaları, 1048 ada, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 06.02.2009 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

220

15.05.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.1.a-1.d uygulama imar planı paftaları, 468 ada, 6 nolu parselin mevcut nazım imar planında “Ticaret Alanı” olan kullanımının “Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

221

15.05.2009

Belediyemiz, Çayırova ilçesi, ilçe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.18d nazım imar planı, G22b.18d.2b uygulama imar planı paftası, 5428 ada, 5 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 09.01.2009 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

222

15.05.2009

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, Piri Reis Mahallesi, 29K-2d uygulama imar planı paftası, 1081 ada, 13 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 03.02.2009 tarih ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

223

15.05.2009

Belediyemiz, Derince ilçesi, ilçe belediyemiz olan Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.23d nazım imar planı, G23b.23d.1d uygulama imar planı paftası, 4968 ada, 2 nolu (eski 917 ada, 8 nolu) parselin güneyinde bulunan tescil harici park alanı ile ilgili hazırlanan ve Derince Belediye Meclisinin 03.03.2009 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

224

15.05.2009

Belediyemiz, Derince ilçesi, ilçe belediyemiz olan Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-22d nazım imar planı paftası, G23b-22d-1c uygulama imar planı paftası, 1924 ada 10 nolu parselde hazırlanan ve Derince Belediye Meclisinin 03.03.2009 tarih, 11 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi

225

15.05.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.19c ve G22b.24b nazım imar planı, G22b.19c.3d ve G22b.24b.2a uygulama imar planı paftaları, 631 ada, 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Hususuna aykırılık teşkil ettiği belirlenen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

226

15.05.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Belediyemiz Meclisinin 14.11.2008 tarih ve 557 sayılı kararı ile onaylanan ve Belediyesince askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazla ilgili olarak alınan Gebze Belediye Meclisinin 06.02.2009 tarih ve 35 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğinin; alanda yapı yoğunluğunda, emsal değerinde ve hmax değerinde artış sağlanmadığı gerekçesiyle itirazı red ettiği belirlenmiş olup ve bu gerekçe uygun ve yeterli bulunduğundan Gebze Belediyesince red edilen itiraz uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

227

15.05.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada 17 nolu (eski 10,11 ve 12 nolu parseller) parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.02.2009 tarih, 36 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar planı değişikliği teklifi, önerilen yapılaşma koşulu ile yapılabilecek toplam inşaat alanında artışa yol açtığı ve parsel bazında değişiklik yapılması ile plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği belirlendiğinden uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

228

15.05.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi Uygulama imar planı, plan notlarında hazırlanan Gebze Belediye Meclisi'nin 06.02.2009 tarih ve 2009/38 sayılı kararı ile ret edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Belediye meclisince reddedilen uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

229

15.05.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b.18c.1c uygulama imar planı paftası, 3955 ada, 9 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 06.02.2009 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

230

15.05.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-20d nazım imar planı paftası, G22b-20d-4b uygulama imar planı paftası, 4146 ada 7 nolu parsel, 5153 ada 1 nolu parsel ve 5154 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.03.2009 tarih, 57 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

231

15.05.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.1d uygulama imar planı paftası, 5762 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan Gebze Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih ve 247 sayılı kararı ile kabul (09.01.2009 tarih ve 18 sayılı kararı ile tashih) edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

232

15.05.2009

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan ve İhsaniye Belediye Meclisinin 05.02.2009 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, meri mevzuat ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden uygulama imar planı revizyonunun Belediyesine iade edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

233

15.05.2009

Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, G23.c.1 (1/25000 ölçekli )nazım imar planı paftası, G23.c.02.c. (1/5000 ölçekli) nazım imar planı paftası, 1454 no'lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (YA2) Donatı Alan Gereksinimi Tablosunda yapılan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 11/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına yol açmayan ve Kocaeli 2025 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerine, temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

234

15.05.2009

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, sınırları dahilinde ve G.23.c.02.c, G.23.c.03.d, G.23.c.08.a, G.23.c.07.b nazım imar planı paftaları, G.23.c.02.c.03.b-03.c, G.23.c.03.d.01.c-03.d-04.a-04.b-04.c-04.d,G.23.c.07.b.02.a-02.b- 02.c- 02.d- 03.a- 03.b, G.23.c.08.a.01.a-01.b-02.a-03.a-04.a-04.b uygulama imar planı paftaları, 488 063 – 487 628 yatay, 4 508 849 - 4 505 475 düşey koordinatları arasında yer alan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 20.06.2008 tarih ve 356 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, 21.10.2008-21.11.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılan “Hisareyn 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı” na yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve Hisareyn Belediye Meclisi'nin 13.02.2009 tarih ve 1 sayılı Meclis Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

235

15.05.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-23c nazım imar planı pafta, G23b-23c-1a uygulama imar planı paftası, 2080 ada 5 nolu parselde hazırlanan ve Kuruçeşme Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

236

15.05.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, ilçe belediyemiz olan İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.23d nazım imar planı, G23b.23d.2a uygulama imar planı paftası, 3363 ada, 7 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Kuruçeşme Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Kuruçeşme Belediye meclisince alınan meclis kararı uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

237

15.05.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, G23.b.23.d nazım imar planı, G23.b.23.d.2.a uygulama imar planı paftası, 4969 ada 6 nolu parselde (eski 3389 ada 588 parsel) hazırlanan ve Kuruçeşme Belediye Meclisinin 20.03.2009 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Kuruçeşme Belediye Meclisince alınan meclis kararı uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

238

15.05.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, ilçe belediyemiz olan İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Arızlı Köyü, G23b.23c nazım imar planı, G23b.23c.2b uygulama imar planı paftası, 241 ada, 2 nolu ve 125 ada, 5 nolu parseller ile bu parseller arasından geçen 7.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 03.02.2009 tarih ve 7 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

239

15.05.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Bekirpaşa-Çayırköy Erenler Mevkii, G.23.b.20.c, G.24.a.16.d ve G.23.b.25.b nazım imar planı paftaları, G.23.b.20.c.03.a-03.b-03.c-03.d, G.24.a.16.d.4.a, G.23.b.25.b.02.a, 02.b uygulama imar planı paftaları, 499 895-499 269 düşey, 4 519 206-4 518 813 yatay koordinatları arasında yer alan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak belirlenen alanda hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 27-163 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesi uyarınca 09.02.2009 ve 09.03.2009 tarihleri arasında askıya çıkartılan “Bekirpaşa - Çayırköy Erenler Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

240

15.05.2009

Belediyemiz, Kandıra İlçesi, ilçe belediyemiz olan Kandıra Belediyesi, F24d3 ve F24d19d nazım imar planı paftası, F24d19d3b uygulama imar planı paftası, 20 kadastral pafta, 112 ada,77 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana karaları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, alanda parseli çevreleyen “yeşil band”ın formunun mevcut yapılaşmaya uygun olacak şekilde düzenlenerek geri kalan kısmın yeşil banda ilave edilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

241

15.05.2009

- Belediyemiz, Kartepe ilçesi, ilçe belediyemiz olan Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24a.21c nazım imar planı, G24a.21c.3d uygulama imar planı paftası, 300 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği karar verildi.

*** *** ***

242

15.05.2009

Belediyemiz, Kartepe İlçesi Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, G24d-02a nazım imar planı, G24d-02a-1b ve G24d-02a-2b uygulama imar planı paftaları, 196 ada ve 201 ada 3 nolu parselde hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, planlama ilkelerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

243

15.05.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, G23.a.19.d nazım,32K.IIIa ve 32L.IV.d uygulama imar planı paftaları 2743 nolu parselde hazırlanan ve Hereke Belediye Meclisi'nin 03.03.2009 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

244

15.05.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, ilçe belediyemiz olan Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b.21b nazım imar planı paftası, G23b.21b.3d uygulama imar planı paftası, 1164 ada, 15 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisi'nin 06.03.2009 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

245

15.05.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediye sınırları dahilindeki 3ncü derece arkeolojik sit alanı içindeki 342 ada 4 nolu parselin mevcut onaylı koruma amaçlı imar planlarında “konut alanı” olan kullanımının “açık alan”a dönüştürülmesi suretiyle hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27.01.2009 tarih ve 743 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmemekle reddine, oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

246

15.05.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediye sınırları dahilindeki 1nci ve 3ncü derece arkeolojik sit alanında yer alan, G23b-23c (20M) nazım imar planı paftası, G23b-23c-2a uygulama imar planı paftası 135 ada 1, 2 nolu parseller, 137 ada 1, 3, 4 nolu parseller, 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.2009 tarih 744 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.2009 tarih 744 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı imar planı uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

247

15.05.2009

Belediyemiz, Körfez ilçesi, Körfez Belediye (eski adıyla Hereke) sınırları dahilindeki kentsel sit alanında hazırlanan ve Hereke Belediye Meclisinin 03.02.2009 tarih ve 06 sayılı kararı ile kabul edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Koruma amaçlı nazım imar planı ana kararlarına uygun olarak hazırlanan, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca uygun görülen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

248

15.05.2009

Belediyemiz, Körfez ilçesi, Körfez Belediye (eski adıyla Hereke) sınırları dahilindeki kentsel sit alanında hazırlanan ve Hereke Belediye Meclisinin 03.02.2009 tarih ve 05 sayılı kararı ile kabul edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/04/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Koruma amaçlı nazım imar planı ana kararlarına uygun olarak hazırlanan, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca uygun görülen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ

Ülker ARSLAN

(İMZA)

Osman AYVAZOĞLU

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım