15 KASIM 2012 MECLİS KARAR ÖZETİ

15 KASIM 2012 MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

2012 Yılı Kasım ayı Toplantısı 15.11.2012 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

617

15.11.2012

Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisi Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

618

15.11.2012

İlan ve Reklam Vergileri ile Asma, Tahsis ve Bakım Ücretlerinin Büyükşehir Belediyemizce Tahsil edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:2)

619

15.11.2012

Başiskele Belediye Başkanlığı’nın ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:3)

620

15.11.2012

Derince Belediye Başkanlığı’nın ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:4)

621

15.11.2012

İzmit ilçesi dâhilindeki parkomatlı park yerlerinin yeniden kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:5)

622

15.11.2012

İzmit ilçesi, Yahyakaptan Mh. 670 ada 1 nolu parsel üzerinde, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde B2 Blok zemin katta bulunan 19 nolu iş yerinin Büfe olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:6)

623

15.11.2012

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırılacak gayrimenkullerin maliklerine verilmek üzere Kent Konut A.Ş.’ye ait olup; Başiskele, Derince, Gebze, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçelerinde bulunan 200 adet konutun satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:7)

624

15.11.2012

İzmit İlçesi, Sanayi Mh. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 adresinde bulunan işyerinin ‘Çay ocağı ve Sosyal tesis’ olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:8)

625

15.11.2012

Kandıra İlçesi, Akdurak Mh. 11 pafta 41 ada 6 nolu parsel üzerindeki binanın İSU-Kandıra Şube Müdürlüğü hizmet birimi olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ ne kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

626

15.11.2012

İzmit İlçesi, Kozluk Mh. Seka Cami Altı No:5 adresindeki işyerinin “Kafeterya ve sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve aylık kira bedeli üzerinden işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:10)

627

15.11.2012

Gebze İlçesi, Muallim Köyü Mevkiinde Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi ve dolgu sahasına ulaşım yolu için Bakanlık tarafından Belediyemize kesin izin verilen ormanlık alanın işletim hakkının Belediyemiz tarafından İzaydaş’ a devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

628

15.11.2012

İzmit ilçesi, Yenidoğan Mh. 3306 ada 1 nolu parsel ve 3307 ada 1 nolu parselde toplam 11.055,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Komuta Merkezi yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk+ Plan ve Bütçe Komisyonu Ortak Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:12)

629

15.11.2012

Başiskele Belediyesi, G23.c.03.d nazım imar planı paftası, 142 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

630

15.11.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım, G22b18b1d uygulama imar planı paftası, 772 ada 1 nolu parsel ile kavşak alanında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:14)

631

15.11.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 1817 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:15)

632

15.11.2012

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 1840 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:16)

633

15.11.2012

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 29K3B uygulama imar planı paftası, 1423 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:17)

634

15.11.2012

Derince Belediyesi, G22b22a-22b nazım imar planı paftaları, 4712 ada, 8 nolu parsel ile 3964 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:18)

635

15.11.2012

Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:19)

636

15.11.2012

Gebze Belediyesi, G22b18d2c-3b, G22b18c4a uygulama imar planı paftaları, 370 ada, 688 nolu parselin doğusundaki park alanı ile 688 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:20)

637

15.11.2012

Gebze Belediyesi, G22b24a-19d nazım, G22b19d3d uygulama imar planı paftaları, 4409 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:21)

638

15.11.2012

Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:22)

639

15.11.2012

Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.a uygulama imar planı paftası, 4945 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:23)

640

15.11.2012

Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.1.d uygulama imar planı paftası, 1251 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:24)

641

15.11.2012

Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Koruma Alanı ile Sultan Orhan Cami ve çevresi Kentsel SİT Alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:25)

642

15.11.2012

İzmit Belediyesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.b-4.c. uygulama imar planı paftası, 4051 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:26)

643

15.11.2012

İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d2b-2c-2d-24c4c uygulama imar planı paftalarında bulunan Teleferik Ana İstasyonu ile Teleferik hattı ve plan hükümlerinde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:27)

644

15.11.2012

İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d2a uygulama imar planı paftası, 4339 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:28)

645

15.11.2012

İzmit Belediyesi, G23b25c nazım imar planı paftası, 437 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:29)

646

15.11.2012

İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c-25b nazım imar planı, G23b25c1b-2a,25b4c uygulama imar planı paftaları, 4841 ada 1 nolu parsel ile 4838 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:30)

647

15.11.2012

İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 2537 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:31)

648

15.11.2012

Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, KA-4 gelişme konut alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:32)

649

15.11.2012

Karamürsel Belediyesi, Ereğli, Arif-Hoca Mahallesi sınırları dahilinde, G24.d.04.d. nazım, G24.d.04.d. 4.c. uygulama imar planı paftaları, 1977 ve 1980 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:33)

650

15.11.2012

Kartepe Belediyesi, G24.d.02.a.3.a uygulama imar planı paftası, 579 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:34)

651

15.11.2012

Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a nazım, G24.d.03.a.2.d-3.a uygulama imar planı paftaları, 181 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:35)

652

15.11.2012

Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.d.01.a.1.b ve G24.d.01.a.1.c uygulama imar planı paftaları, Gaziler Mahallesi, Kaval Sokaktaki 12.00 mt’lik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:36)

653

15.11.2012

Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d.1.b uygulama imar planı paftası, 60 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:37)

654

15.11.2012

Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, G24.d.03.c nazım, G24.d.03.c.4.a-4.b-4.d-3.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:38)

655

15.11.2012

Kartepe Belediyesi, G24d02c3b, G24d03d4a uygulama imar plan paftaları, Kültürel Tesis Alanı, Otopark Alanı, Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı, Park ve Dinlenme Alanları ile 20.00 m Kent İçi imar yolu kullanımında kalan alanlar da hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:39)

656

15.11.2012

Kartepe Belediyesi, G24d01c4a-4d uygulama imar plan paftaları, 1083 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:40)

657

15.11.2012

Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a.3.b ve G24.d.03.a.3.b.4.a uygulama imar planı paftaları 215, 217, 218 ve 219 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:41)

658

15.11.2012

Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23.b.21.c.1.c-2.d-4.b-3.a uygulama imar planı paftaları, 653 nolu ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:42)

659

15.11.2012

Körfez Belediyesi, G22b21a, G23b21c nazım imar planı paftaları, 504 ada, 1 nolu parsel ile 1017 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:43)

660

15.11.2012

Belediyemiz Meclisinin 13.09.2012 tarih ve 545 sayılı kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:44)

661

15.11.2012

Belediyemiz Meclisinin 16.08.2012 tarih ve 460 sayılı kararının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.2012 tarih ve 1346 sayılı kararı gereği tashihi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:45)

662

15.11.2012

Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Vinsan Kampüsü alanında bulunan 6 Nolu prefabrik yapının Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesiyle ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:111)

5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım