15 Haziran 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

15 Haziran 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C.
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu
15/06/2007 Cuma Günü Saat 15:00´da yaptığı
Toplantısına ait Tutanak Özetidir


Gündem gereği Meclis 2.Başkan Vekili Mehmet ELLİBEŞ Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Özgür Uluç GÖNÜL, Hüseyin ACURMAN, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA, Dursun ARHAN, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Ali Haydar BULUT, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Sebahattin ERSOY, Cemil KAVURT, Cemal ÖZTÜRK, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Ertuğrul EREN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK ve Recep MERAKLI ´nın katılmadıkları anlaşıldı.

Mustafa ÖĞREN, İbrahim PEHLİVAN, Hicran UZUN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Metin GÖKÇE, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Satı Mehmet KÜLTE, Ali ÖZDAĞ, İsmail BAYINDIR, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Metin TORUNOĞULLARI ve Halit BIÇAK ´ın izinli sayılmalarına karar verildi.


KARAR 385- Meclis gündemine alınması talep edilen 1 (bir) adet evrakın gelen evraktan alınması için Meclis Üyesi Gülseren ŞAN ve Mehmet ELLİBEŞ tarafından 15/06/2007 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

1 adet evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

18/05/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;
18/05/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

- Yurtdışı bilgilendirmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

20.06.2005 tarih 5003-50520 sayı, 2005 /62 nolu genelgenin 7.maddesine istinaden Meclisin bilgisine sunuldu.

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclisin bilgisine sunuldu.

KARAR 386-Norm kadro ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 01/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 387- Ortak Proje ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediyesi Cadde ve Sokak İsimleri ile ilgili Eğitim Kültür ve Türlü İşler Ortak komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür ve Türlü İşler Ortak Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 388- Gebze Belediyesi Pelitli Köyü ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 05/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyesi Kazım YİS ‘in muhalif oyuna karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 389- Saraybahçe Belediye Başkanlığının 26.04.2007 tarihli teklifine istinaden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın 21.05.2007 tarih ve 1407-1612 sayılı yazısı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyesi Kazım YİS ‘in muhalif oyuna karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 390- TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesinin 11.04.2007 tarih ve 10 sayılı talep yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın 21.05.2007 tarih ve 1342-1613 sayılı yazısı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyesi Kazım YİS ‘in muhalif oyuna karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.


KARAR 391- TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesinin 27.03.2007 tarih ve 137/2007 sayılı talep yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın 21.05.2007 tarih ve 1049-1614 sayılı yazısı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyesi Kazım YİS ‘in muhalif oyuna karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 392- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G.23.b.20.d ve G.23.b.25.a nazım imar planı paftaları, G.23.b.20.d.4.c, G.23.b.20.d.4.d, G.23.b.20.d.3.d, G.23.b.25.a.1.a, G.23.b.25.a.1.b, G.23.b.25.a.2.a uygulama imar planı paftaları, 437 ada 1 nolu, 439 ada 1 nolu, 482 ada 1 nolu, 484 ada 1 nolu ve 485 ada 1 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyesi Kazım YİS ‘in muhalif oyuna karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 393- İzmit-Merkez ilk kademe Belediyelerinden olan Alikahya Belediyesi sınırları dahilinde, Atatürk Mahallesi , G24a-25c ve G24a-21d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyesi Kazım YİS ‘in muhalif oyuna karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

- Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b25b, G24a2a nazım imar planı, G23b25b3d-3a-3b- 3c-3d, G24a21a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 394- İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyelerinden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Tavşantepe Mahallesi, (tapuda Gündoğdu Mahallesi), 20O-Ia, 20O-Id uygulama imar planı paftaları, 727 ada 1 nolu parsel ile 728 ada 1 nolu parselde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı´nca teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Necat ÇAKIR, Hüseyin ACURMAN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekayi AKKAYA ın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.


KARAR 395- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Tavşantepe Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20O.1d ve 20O.4a uygulama imar planı paftaları, 223 nolu adada hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 396- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Bekirpaşa Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, 21O nazım imar planı, 21O-IVd uygulama imar planı paftası 1338 ve 1339 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Necat ÇAKIR, Hüseyin ACURMAN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekayi AKKAYA ın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 397- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G.23.b.20.d ve G.23.b.25.a nazım imar planı paftaları, G.23.b.20.d.4.c, G.23.b.20.d.4.d, G.23.b.20.d.3.d, G.23.b.25.a.1.a, G.23.b.25.a.1.b, G.23.b.25.a.2.a uygulama imar planı paftaları, 437 ada 1 nolu, 439 ada 1 nolu, 482 ada 1 nolu, 484 ada 1 nolu ve 485 ada 1 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Necat ÇAKIR, Hüseyin ACURMAN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekayi AKKAYA ın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 398- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım imar plan paftası, G22.b.18.b.2.c, G22.b.18.b.2.d, G22.b.18.b.3.a ve G22.b.18.b.3.b uygulama imar planı paftalarında, yer alan gecekondu önleme bölgesi sınırının değiştirilmesine yönelik hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 06.03.2007 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 399- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.18.b nazım imar planı paftası, G22.b.18.b.1.c, G22.b.18.b.2.d, G22.b.18.b.3.a, G22.b.18.b.3.b uygulama imar planı paftaları, 819 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 830 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller, 831 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller, 789 ada, 1 nolu parsel, 813 ada ve 482 ada ile 795 adanın kuzeyinde yer alan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 400- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b- 19a nazım imar planı paftası, G22b-19a-3d uygulama imar planı paftası 1986 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.03.2007 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 401- Gebze İlçesi sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, Kazım Karabekir Mahallesi, 29L nazım imar planı paftası, 253 ada, 23 nolu parsel ile 640 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 402- Belediyemiz, Gebze ilçesi, İlk Kademe Belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Darıca Belediye meclisinin 01.02.2007 tarih ve 2007/4 nolu meclis kararı ile kabul edilen uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 403- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Dilovası Belediyesi sınırları dahilinde, Dilovası 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında hazırlanan ve Dilovası Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı notu ilavesi teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 404- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, İlk Kademe Belediyemiz olan Değirmendere Belediyesi, G.23.c.01.c nazım imar planı, G.23.c.01.c.1.b uygulama imar plan paftası, 451 nolu parselde hazırlanan ve Değirmendere Belediye Meclisi´nin 02.05.2007 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 405- Belediyemiz, Derince İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Derince Belediyesi G.23.b.22.c nazım imar planı pafta, G.23.b.22.c.1.a-1.d uygulama imar planı paftaları, 2962 ada 18 ve 3139 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 406- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyelerimizden olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı, G22b.19a.3d uygulama imar planı paftası, 4780 ada, 1 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 407- Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediye sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-2d uygulama imar planı paftası, 5672 ada, 1 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 408- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, G22.b.24.a.3.b uygulama imar planı paftası, 911 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 409- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.23.b nazım imar planı paftası, G22.b.23.b.1.b ve G22.b.23.b.1.c uygulama imar planı paftaları, 5741 ada, 7 nolu parsel ile 1477 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 410- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.20.d nazım imar planı paftası, G22.b.20.d.4.a ve 4.b uygulama imar planı paftaları, 5144 ada,1 ve 2 nolu parseller ile 5125 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 411- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyelerimizden olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b-24a nazım imar planı, G22b-24a-2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada, 17 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 10.04.2007 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 412- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine devri yapılan Balçık Köyü sınırları içerisinde, G22b.14a – G22b.14b nazım imar planı paftaları, G22.b.14.b.1.c, G22.b.14.b.3.a ve G22.b.14.b.2.d uygulama imar planı paftalarına E.İ.Hattı güzergahının ve direk yerlerinin işlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 10.04.2007 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 413- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyelerimizden olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Hacıhalil Mahallesi, G22b-24b nazım imar planı, G22b-24b-1d uygulama imar planı paftası, 844 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 10.04.2007 tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 414- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi Güzeller Mahallesi, G.22.b.19.c nazım imar planı paftası, G.22.b.19.c.3.d uygulama imar plan paftası, 4620 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi´nin 10.04.2007 tarih ve 69 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 415- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.19.c nazım imar planı paftası, G22.b.19.c.2.d uygulama imar planı paftası, 3674 ada,1 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 416- Belediyemiz, Gebze ilçesi, İlçe Belediyemiz Gebze Belediyesi G.22.b.24.b nazım imar planı paftası, G.22.b.24.b.1.b uygulama imar planı 664 ada 9 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.06.2007 tarih ve 105 sayılı kararı ile tashih edilen 07.02.2007 tarih ve 2007/21 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 417- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesine devredilen Pelitli Köyü, G22b.15d nazım imar planı, G22b.15d.2a ve G22b.15d.1b uygulama imar planı paftaları, 1731 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.06.2007 tarih ve 105 sayılı kararı ile tashih edilen, 07.03.2007 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 418- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G.22.b.18.d nazım imar planı paftası, G.22.b.18.d.1a-1.b uygulama imar planı paftalarında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 419- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü G.23.c.02.d nazım imar planı, G.23.c.02.d.3.b uygulama imar plan paftası, 152 ada 4 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisi´nin 02.03.2007 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 31.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 420- Belediyemiz, Körfez İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Kirazlıyalı Belediyesi sınırları dahilinde G23a-24b ve G23a-25a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 421-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Kullar Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan Kullar genelini kapsayan ve Kullar Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4d uygulama imar planı paftası, 1203 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 422- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi, G.23.d.08.b nazım imar planı, G.23.b.08.b.1.a-b uygulama imar plan paftaları, 171 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
-Maşukiye Belediyesi, Soğuksu Mahallesi, G24d03c nazım imar planı, G24d03c03a-03d uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı tadilatına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 423- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IId uygulama imar planı paftası 605 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsellerde hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 02.03.2007 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 29.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 424- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Tepecik Mahallesi, G23b.24c nazım imar planı, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 235 nolu ada, 6 nolu parselde hazırlanan ve Saraybahçe Belediye meclisinin 02.03.2007 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 29.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 425- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, G.23.b.24.a.3.c ve G.23.b.24.a.2.b (eski 20M IIIb imar paftası) nolu uygulama imar planı paftaları, 3484 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 3483 ada,1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 29.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 426- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Veliahmet Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-1a uygulama imar planı paftası, 349 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 730 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.12.2006 tarih ve 791 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifine yapılan itiraz Saraybahçe Belediyesi Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 73 sayılı kararı ile red edilmiş olup, söz konusu itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 427- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, 19.N nazım imar planı paftası, G.23.b.24.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 4 nolu parselde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 31.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 428- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi, G.23.b.23.c ( yerel 19 L – 19.M) nazım imar planı paftası, G.23.b.23.c.3.a ve G.23.b.23.c.4.b (yerel 19 L - 2.c, 19.M.1.d) uygulama imar planı paftaları, 2323 ada, 19 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 01.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Necat ÇAKIR, Hüseyin ACURMAN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekayi AKKAYA ın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 429- Belediyemiz, İzmit-Merkez, İlk Kademe Belediyemiz olan Sarımeşe Belediyesi, G24d01b ve G24d02a nazım imar planı paftaları, G24d01b4c ve G24d02a4d uygulama imar planı paftaları,431,432 ve 834 nolu parsellerde hazırlanan ve Sarımeşe Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 29.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 430- Belediyemiz,Gebze İlçesi, İlk Kademe Belediyemiz olan Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.14.a ve G.22.b.14.d nazım imar plan paftaları, G.22.b.14.a.3.d ve G.22.b.14.d.2.a uygulama imar planı paftaları, 423 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Şekerpınar Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 29.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 431- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Uzunçiftlik Belediyesi, Uzunbey Köyü, Söğüt Dönümü Mevkii, G.24.a.22.d nazım imar plan pafta, 2 kadastro pafta 136, 137, 162 ve 1715 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 08/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 432- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-10a nazım imar planı, G23c-10a-2c uygulama imar planı paftası, 1353, 1354, 3848, 3849, 3850, 3851 ve 3852 nolu parselleri içeren alanda hazırlanan ve Yuvacık Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 29.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 433-İzmit-Merkez ilk kademe Belediyelerinden olan Yeniköy Belediyesi sınırları dahilinde, Merkez Mahallesi, G23c-08b nazım imar planı, G23c-08-1a uygulama imar planı paftası, 376 ve 377 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 01.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 434- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Yeniköy Belediyesi sınırları dahilinde, Merkez Mahallesi, G23c-08b nazım imar planı , G23c-08b-2a uygulama imar planı paftası, 3825 nolu parselde hazırlanan ve Yeniköy Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 29.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Geçici İşçilerin kadroya aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-TOKİ-Protokol Yetkisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-Kandıra Mezarlık Alanı 65 Ada-118 parsel ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-Toplu taşıma hattı kiralanması ile ilgili Hukuk+Ulaşım ortak komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk-Ulaşım Ortak Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-Tüpraş için verilen önerge ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 435- İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyelerinden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Yahya Kaptan Mahallesi, 20.O nazım imar planı paftası, 20.O-IVc, IVd uygulama imar planı paftaları, 1517 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 05.09.2006 tarih ve 132 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 436- Meclis üyeliğinden istifa eden Halim TURGUTun aynı zamanda Hukuk Komisyon üyeliği de düşmüş olup, boş kalan Hukuk Komisyon üyeliğine yeni bir üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06/06/2007 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Halim TURGUTun meclis üyeliğinden istifa etmesi ile boşalan Hukuk komisyonu üyeliğine İlyas ŞEKER ve Hasan KIRLI tarafından verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Satı Mehmet KÜLTEnin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

-Belsa Plaza A blokta bulunan çay ocaklarının Belde A.Ş. tarafından kiralanması talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yalakdere Belediyesine ait arsanın devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde bölgemizde meydana gelen depremler sonrasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yaptırılan işyerlerinin satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Ek tarife ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Müzeler Şube Müdürlüğü Yıllık Ek Tarife önerisi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Araç ihtiyacı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Değirmendere Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim,Kültür ,Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kandıra Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim,Kültür ,Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Uzunçiftlik Belediyesi isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim,Kültür ,Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim,Kültür ,Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim,Kültür ,Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a2b uygulama imar planı paftası, 865 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi, 20 O nazım imar planı, 20OId uygulama imar planı paftası, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile Yeni Kandıra Yolu arasında kalan alanda Nato Boru Hattı güzergahının planlara işlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIa-19NIIb uygulama imar planı paftaları, 542 adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Islah İmar Planları yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 19O nazım imar planı, 190Ia uygulama imar planı paftası, 4803 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, 20.N nazım imar planı, 20.N-IV.b uygulama imar planı paftası, 3738 ada, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ile 3739 ada, 12 nolu parsel arasında yer alan imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b18b ve G22b19a nazım imar planı, G22b18b2d-2c ve G22b19a4b uygulama imar planı paftaları, 566 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, 30 K nazım imar planı, 30KIIIc uygulama imar planı paftası,1374 ada,, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28L nazım imar planı, 28LIa uygulama imar planı, 10238,4985,5011,5012 ve 5013 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı, 30K3c uygulama imar planı paftası, 1434 ada 1 nolu parsel ve 1379 ada, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Pavlıtepe Mevki, 29L-29K nazım imar planı, 29L4a, 29K4d uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L1d uygulama imar planı paftası, 331 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, 19L nazım imar planı, 19LIIIa uygulama imar planı paftası, 152 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02c nazım imar planı, G23c02c4b-4c, G23c02c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 166 ada, 7,8 ve 9 nolu parseller ile 604, 605, 606, 607, 608, 637, 2568,2569,2570,2571,2572,2573,3252,3553,3554 ve 3555 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2a-4a uygulama imar planı paftaları,393 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 606 ve 608 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4899 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Abdi İpekçi Mahallesi, G22b24a-24d nazım imar planı paftaları, 1724 ve 1725 nolu parseller ve Darıca Belediyesi, 840 ada, 2,3 parsel ve 839ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4d uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4b uygulama imar planı paftası, 5131 ada, 7,8,17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı paftası, 3678 ada, 1 ve 2 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c-18d-22b nazım imar planı, G22b17c3c- G22b18d3d-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 2 ada, 15 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı paftası, 3666 ada 6 ve 13 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 3639 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1904 ada 5 ve 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2758 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d nazım imar planı, G22b15d2c uygulama imar planı paftası, 229,231,1893,1902ve 1966 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a-2b uygulama imar planı paftası, 5678 ada 9ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1b uygulama imar planı paftası, 200 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kuruçeşme Belediyesi, Trafo yerlerinin planlara işlenmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Köseköy Belediyesi, Fatih Mahallesi,G24a01a nazım imar planı, G24a01a3c uygulama imar planı paftasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Köseköy Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3576 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3d uygulama imar planı paftası, 1170,1171,1211 nolu adalar, 1615 ada, 9,10,11,12,13,14,15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b4c-4d uygulama imar planı paftaları, 1178 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 1076 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Uzuntarla Belediyesi, G.24.d.3.b nazım imar planı, G.24.d.3.b.4.a uygulama imar planı paftası, 182 ada, 7 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yeniköy Belediyesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b2b uygulama imar planı paftası, 601 ve 807 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yuvacık Belediyesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d1d uygulama imar planı paftası, 420, 421,343 ve 337 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yalakdere Belediyesi, 32L nazım imar planı, 32L- 1.b, 1.c, 2.a, 2.d, 3.a, 4.b uygulama imar plan paftaları, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Belediyemiz sınırları dahilinde ekte listede yer alan Orman Köylerinde 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlenen Kırsal Konut Alan Sınırları ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Araç Gereç Yardımı ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 437- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave madde teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07062007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 15/06/2007 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 13/07/2007 Cuma günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

MECLİS 2.BAŞKAN VEKİLİ KATİP (1.Yedek Üye) KATİP

Mehmet ELLİBEŞ

(İMZA)

Ahmet MERT

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım