15 Eylül 2005 2.İçtima Devresi 14. Birleşimin 1 Oturumu Meclis Tutanak Özeti

15 Eylül 2005 2.İçtima Devresi 14. Birleşimin 1 Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2. İçtima Devresi 14. Birleşiminin 1.Oturumu

15/09/2005 Perşembe Günü Saat 14:00`da yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Meclis Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCİ, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, M.Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Ö.Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ,Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ARSLAN, Bayram ARSLAN, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, A. Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Mehmet OLGUN, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ, Adnan ÇAKIR, mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Yunus PEHLİVAN, Tevfik ÇİFTÇİ, Orhan EMİNOĞLU, Levent IŞIK, İsmail YILDIRIM, Hüseyin BÜLBÜL, Mahmut CİVELEK, Ali Haydar BULUT, Haluk AKYÜZ, Hüseyin AYAZ`ın olmadıkları anlaşıldı.

Azalardan Yunus PEHLİVAN, Tevfik ÇİFTÇİ, Orhan EMİNOĞLU, Levent IŞIK, İsmail YILDIRIM ve Hüseyin BÜLBÜL`ün izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi

KARAR 1068-Meclis Gündemine Alınması talep edilen 31 adet evrakın gündeme alınması için Meclis Üyesi İlyas ŞEKER ve Kazım YİS tarafından 15.09.2005 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Meclis Gündemine alınması talep edilen 31 adet evrakın gündeme alınması için Meclis Üyesi İlyas ŞEKER ve Kazım YİS tarafından 15.09.2005 tarihinde verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1069-İzmit Körfezi dahilinde yapılan balık avcılığının problemlerini araştırmak ve bu avcılıkla ilgili araştırma yapacak bir komisyonun kurulması ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan KIRLI,Mustafa ATEŞ ve Nihat ABİŞ tarafından 15.09.2005 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

İzmit Körfezi dahilinde yapılan balık avcılığının problemlerini araştırmak ve bu avcılıkla ilgili araştırma yapmak için Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan KIRLI,Mustafa ATEŞ ve Nihat ABİŞ tarafından 15.09.2005 verilen önerge doğrultusunda Komisyon kurulmasına ve bu komisyona Meclis Üyesi Nihat ABİŞ,İsmail YILDIRIM,Mehmet ELLİBEŞ,Esener MAÇİL,Hasan KIRLI,Mustafa ERENGÜL,Hicran UZUN,Cevdet ŞAHİN ve İhsan MERALin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11/08/2005 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;
11/08/2005 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi üyeliği ve Üyelik Aidatının Yatırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde,
Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi üyeliği ve Üyelik Aidatının Yatırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun tekrar görüşülmek üzere süre uzatımına oy biriliği ile karar verildi.

-İzmit`in doğusunda Bulunan Akarca,Kurudere,Bıçkıdere_Kilez derelerinde,Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
İzmit`in doğusunda Bulunan Akarca,Kurudere,Bıçkıdere_Kilez derelerinde,Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun tekrar görüşülmek üzere süre uzatımına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1070- Ambulans Ücretleri ile ilgili Çevre ve Sağlık ve Tarifeler Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Komisyon raporu red edilerek evrakın dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1071- Kültür Sanat Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1072- Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Komisyondan geldiği şekliyle uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1073- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda M.Alipaşa Mahallesi 4838 ada,3 nolu 2103 m2 olarak tescilli taşınmazın Alikahya Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde,
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1074- Akmeşe Belediyesinin İmar ile ilgili harçları ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1075- Körfez mahallesi Cengiz Topel caddesinin devamı olan Eren cami ile Kandıra Sapağı arasında olan caddenin isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1076- Yeniköy ve Yazlık Belediyelerini ayıran caddeye Dostluk Caddesi isminin verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1077- Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Yenişehir Mahallesinde bulunan Taşlı sokak isminin Sucu Hacı Murat sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1078- Değirmendere Belediyesi isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporda belirtilen Mehmet ÇAVUŞ isminin Ömer ÇAVUŞ olarak düzeltilmiş şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1079- Çayırova Belediyesi sınırları içerisindeki caddelere isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde,
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1080- Bahçecik Belediyesinin isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1081-Yeniköy Belediyesi,Sepetlipınar Mevkii,G23c-03c nazım imar planı paftası,G23c-03c-1d uygulama imar planı paftası,426 ada, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin konut alanı olan kullanımının teknik altyapı alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1082-Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi,30L Nazım imar Planı,30L-4c uygulama imar planı, 8 kadastro pafta,290 ada,1 nolu parselde nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1083-Bahçecik Belediyesi ,G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-3d uygulama imar planı paftası, 11 kadastro pafta, 885, 886, 889 ve 890 nolu parsellerde yapılan konut amaçlı ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1084- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi,19M-1d uygulama imar planı paftası, 50 kadastro paftası, 146 ada, 5 nolu parsel ile 77 kadastro pafrası, 39 ada, 1 nolu parselin karayolları kamulaştırma alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1085- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-Ic,19L-IVb uygulama imar planı paftaları üzerinde 2825 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerindeki Sanayi Alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.09.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1086- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası,19N-IIc uygulama imar planı paftası ,1856 ada,1 nolu parseldeki Akaryakıt ve Bakım İstasyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1087- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi ,19N Nazım imar planı paftası, 19N-IIa ve 19N-IIb uygulama imar planı paftaları 3254 ada, 2 nolu parselde Yer altı Otoparkı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1088- Saraybahçe Belediyesi, 19N Nazım imar planı paftası,19N-Ib, 19N-IIb uygulama imar planı paftaları Kandıra sapağı ve Baç kavşağına ait projelerin imar planlarına aktarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1089-Acısu Belediyesi, G24d-03a ,G24d-03d nazım imar planı paftaları üzerinde hazırlanan imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.09.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1090- Bekirpaşa Belediyesi,Uygulama İmar Planı notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1091- Saraybahçe Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Cedit, Topçular, Erenler Mahallelerinin bir kısmında yapılan Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1092- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 4961, 4962 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.09.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1093- Karşıyaka Belediyesi, G23c-09b nazım imar planı paftası üzerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.09.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1094- Hereke Belediyesi, 17.Ağustos Mah. sınırları dahilinde, G23-a-23-b nazım imar planı paftası,G23-a-23-b-2-b uygulama imar planı paftası, 197 ada, 1 nolu parselin mevcut imar planlarında yönetsel tesis alanı olan kullanımının bir kısmının dini tesis alanına dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1095- Hereke Belediyesi, 31J Nazım İmar Planı paftası, 31J- III-b ve 31J- III-c uygulama imar planı paftaları, 134 ada, 4 nolu parselin mevcut nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olan kullanımının, su toplama,depolama,arıtma ve pompalama tesisi konulmak üzere kaptaj alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1096- Derince Belediyesi,Dumlupınar Mahallesi,G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-3-a, G23-b-22-d-3-b, G23-b-22-d-3-c G23-b-22-d-3-d uygulama imar planı paftaları, 1327 ada, 5,6,7,8,17,18,19 ve 20 nolu parsellerin mevcut imar planında konut alanı olan kullanımının özel yurt alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1097- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy 3 Pafta, 209 nolu parselin köy yerleşik alanına dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1098- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy 3 Pafta, 210 nolu parselin köy yerleşik alanına dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1099- Karamürsel Belediyesi Pazarköy 3 Pafta, 211 nolu parselin köy yerleşik alanına dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1100- Değirmendere Belediyesi, Yüzbaşılar Mahallesi, G.23.c.01.c nazım imar planı paftası, G.23.c.01.c.2.b uygulama imar planı paftası 4246 nolu parselin park alanı olan kullanımının konut alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1101- Değirmendere Belediyesi, Yüzbaşılar mahallesi G.23.c.01.c nazım imar planı paftası G.23.c.01.c.2.a uygulama imar planı paftası, 15 kadastro pafta 3312 nolu parselin güneyinden geçen 6m lik imar yolunun kalkmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1102- Karamürsel Belediyesi, Kayacık mahallesi G.23.d.07.b.3.a uygulama imar planı paftası, 411 ada, 40, 50 ve 56 nolu parsellerin batısında yer alan pasif yeşil alanın konut alanına dahil edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1103- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.2.b, d.2.a, c.1.a, d.2.d, uygulama imar planı paftalarında 0.60/1.40 yapılaşma koşullu ticaret alanlarının 0.70/2.10 yapılaşma koşulu ile Kentsel İş Merkezi alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1104- Gölcük Belediyesi, G.23.c02.c nazım imar planı paftası, G.23.c02.c.2.d uygulama imar planı paftası,1.Köprülü Kavşağının kuzeydoğusundaki konut alanı , park alanı ile 22 m lik ve 10 m lik imar yollarına yönelik uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1105- Gebze Belediyesi, Marmaray Projesi kapsamında Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ile ilgili hazırlanan kavşak projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1106- Şekerpınar Belediyesi, trafo yerlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1107- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, G22b19a3b uygulama imar planı paftası, 2097 ada, 2 nolu parsel üzerindeki Toplu Konut ibaresinin kaldırılması ve Toplu Konut Alanına ait plan notlarına ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1108- Gebze Belediyesi, Çayırova mah., G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c4a uygulama imar planı paftası, 4084 ada3,4,….11 nolu parsellerde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1109- Gebze Belediyesi, G22b24b2a uygulama imar planı, 788 ada 13 nolu parselin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1110- Darıca Belediyesi, Pirireis Mah. 29K nazım, 29.K.II.d uygulama imar planı paftası, 1072 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1111- Darıca Belediyesi uygulama imar planı plan notlarının 2. bölüm a, b ve c şıklarının iptali ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1112- Darıca Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarına bir madde eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Meclis Üyesi İlyas ŞEKERin teklifi doğrultusunda yapılaşmanın gerçekleşmediği ve parsel genişlikleri 12-14m.(14m. dahil) olan yerlerde kullanıma cevap verecek yeterli ölçülü sağlamak ve fonksiyonel çözümler üretmek amacıyla komşu parselin muvafakatına almak şartıyla ikili -üçlü blok düzenlemesi yapmaya Belediyesi yetkilidir şeklinde ilave yapılması uygun görülmekle 5216 Sayılı Yasanın 7-b maddesine göre kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1113- Darıca Belediyesi, Pirireis Mah. 29K nazım, 29K2a uygulama imar planı paftası, 1055 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1114- Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mah. 28L nazım, 28L1a uygulama imar planı paftası, 1950 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1115- Darıca Belediyesi, Pirireis Mah. 29K nazım, 29K2a uygulama imar planı paftası, 1055 ada, 1 nolu parsel ve Bağlarbaşı Mah. 28L nazım, 28L1a uygulama imar planı paftası, 1950 ada, 1 nolu parsellerde nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1116- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı paftası 869, 872, 874, 2048 nolu adaları kapsayan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1117- Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü 23 pafta, 920 ve 932 nolu parsellerde nazım imar planına itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1118- Gebze İlçesi, Balçık Köyü Abdurrahman mevkii G22b14a nazım, G22b14a3c uygulama imar planı paftası, (41 kadastro pafta- 830 nolu parselde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1119- Gebze Belediyesi G22b24a-24b nazım imar planı paftaları dahilinde iptal edilen Gebze-Şile yolu güzergahında nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1120- Çayırova Belediyesi G22b18b ve 19d nazım imar planı paftaları, 1548 ada, 2 nolu parsel ve 1825 ada, 2 nolu parselde nazım imar planı değişiklik teklifi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1121- Çayırova Belediyesi Akse Mah., G22b18b ve 19a nazım imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parsel ve 2053 ada, 1 nolu parsel ile Kuştepe Devlet Ormanı içindeki parkta nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1122- Gebze İlçesi, Pelitli Köyü, G22b15d, G22b15a nazım imar planı paftalarında yapılan sanayi amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1123- Darıca Belediyesi, Pavlitepe Mevkii, 29L ve 29K nazım imar planı paftalarında yapılmak istenilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1124- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada, 15 nolu parselde yapılmak istenilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1125- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 2741 ada, 1 nolu parsele ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1126- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2738, 2747, 2749 ve 2469 nolu adalara ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1127- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 643 ada, 1,2,3,5,6 ve 13 nolu parsellerden geçen yolun imar yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1128- Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d1a uygulama imar planı paftası, 1734 ada ve 1735 adalarda yapılmak istenilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
-Bahçecik Belediyesi, G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-1a uygulama imar planı paftası, 3 kadastro pafta, 738 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu köyiçi ile Yeşilova Mahallesi arasında yapılan nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Köseköy ve Sarımeşe Belediyeleri arasındaki sınır ihtilafı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları dahilindeki SEKA alanında yapılan koruma amaçlı imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Büyükderbent Belediyesi G24d-03d-4a uygulama imar planı paftası ,11 kadastro paftası,376 nolu parseldeki lise alanı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Uzunçiftlik Belediyesi,G24d-01b nazım imar panı paftası,16 kadastro pafta, 2222 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediyesi G23c-05a,G23c-05d,G23c-04c,G23c-10a nazım imar planı paftaları üzerinde yapılan ilave nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediyesi,G23c-10a,G23c-05d ve G23c-04c nazım imar planı paftaları üzerinde yapılmak istenilen şuyulandırma çalışmalarına esas revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Suadiye Belediyesi, G24d-07a nazım imar planı paftası, G24d-07a-1a uygulama imar planı paftası, 12 kadastro pafta, 2756 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Kirazlıyalı Belediyesine imar yetkileri açısından bağlı bulunan Kalburcu Köyü`nün Körfez İlçe Belediyesi`ne bağlanma talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze İlçesi, Pelitli Köyü, 15 kad. Pafta, 233, 1949, 1950 nolu parsellerde nazım imar planı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 190 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Köy yerleşik alanlarında uygulanacak İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Ruhsat Süresinin uzatılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Köy Statüsündeyken Yapılan Yapıların inşaat İzinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Tavuk kümesleri Ruhsatlandırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

-Uzunçiftlik Belediyesi, G24a-21c-3c Uygulama İmar Planı Paftası, 352 ada, 1 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi,Serdar Mahallesi, 19M nazım imar planı, 19M-1a uygulama imar planı paftasında yer alan Ağaçlandırılacak Alanda yapılan Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi,Kireçocakları Mevkii,20.O Nazım İmar Planı paftası,20.O.1a-1d Uygulama İmar Planı Paftalarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Beledisi Yenişehir Mahallesi, 19.O ve 20.O Nazım İmar Planı paftaları 20.O.IVd ve 19O.1a Uygulama İmar Planı paftalarında imar yolu değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi,Yenişehir Mahallesi,19N-II c Uygulama İmar Planı ,4796 ada,15 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Sarımeşe Belediyesi, plan hükümlerine bir maddenin eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kandıra Belediyesi, 30L nazım imar planı paftası,30L-4b uygulama imar planı paftası, 364 ada, 3 ve 11 nolu parsellerde nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kuruçeşme Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, 20L nazım imar planı, 20L-IIId uygulama imar planı paftası, 2047 adadaki park alanının kapalı spor tesisine dönüştürülmesi şeklindeki nazım imar plan değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi, Bağdat(Sarımeşe)Mahallesi, G24-d-03-b-4-b uygulama imar planı paftası, 26 kadastro paftası, 1462 ve 1490 nolu parsellerde Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi,G24-d-03-b-1-c uygulama imar planı paftası,32 kadastro pafta, 1052 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 30 kadastro paftası, 348, ada, 3,4,83 ve 77 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Hacıhasan Mahallesi, 19M Nazım İmar Planı, 19M-IIa uygulama imar planı paftası,395 ada, 27 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kuruçeşme Belediyesi G23-b-25-d Nazım imar planı paftası sınırları dahilindeki 20m.lik imar yolu ve çevresinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Hereke Belediyesi, 30L Nazım İmar Planı, 21 kadastro pafta,1763 ve 5064 parselde yer alan akaryakıt istasyonu alanı kullanımına LPG ibaresinin işlenmesi ile ilgili İmar ve Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Hereke Belediyesi, 31J Nazım İmar Planı, 31J-3c Uygulama İmar Planı, 134 ada 4 nolu parselin idari tesis alan kullanımının ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Hereke Belediyesi, 31K Nazım İmar Planı, 31K-IVa Uygulama İmar Planı, 1700-1900 yatay, 2500-270 düşey koordinatları arasında yer alan 10 mt.lik imar yolunun 15 mt.ye çıkarılması ile ilgili İmar ve Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Körfez İlçesi, Kirazlıyalı Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planı ile ilgili İmar ve Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Karamürsel İlçesi, Kızderbent Belediyesi, 29K, 29L, 30K nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda İmar Daire Başkanlığınca hazırlanan revizyon nazım imar planları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası 14 kadastro pafta, 213 ada, 49 nolu parselin ilköğretim alanı olan alan kullanımının bir kısmının sağlık tesis alanı olmasına yönelik nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Ulaşlı Belediyesi, G.23.d.04.c ve G.23.d.05.d nazım imar planı paftalarında, nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, G22b19a-19d nazım imar planı paftaları, G22b19a3c-3d ve G22b19d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 4835 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 2097 ada, 2 nolu parselin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c4d uygulama imar planı paftası, 4285 ada, 18 nolu parselin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, G22b20d3d uygulama imar planı paftası, 4478 ada, 3 nolu parselin ticaret alanı olan kullanımının küçük sanayi alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30KIVc uygulama imar planı paftası, 974 ada, 6 nolu parselin konut alanı olan kullanımının turizm tesis alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı paftası, 28k2c uygulama imar planı paftası, 437, 491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, G22-b-13-d ve G22-b-13c nazım imar planı paftası, G22-b-13-d -2a, G22-b-13-d –2b, G22-b-13-d -2c, G22-b-13-d -2d ve G22-b-13-c -1d uygulama imar planı paftaları, 743-744-745-746-747-748-749-750-756-763-1367-1368-1369-1370-1464 ve 1785 nolu parsellerde hazırlanan toplu konut alanı nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Köprülü Kavşağına ait nazım imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1129- Belediye sınırları içerisinde deprem riski sismik tehlikelerin belirlenmesi için Tübitak MAM ile Belediyemiz arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin “Asansörler” başlıklı 46.maddesinin revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`nin 31.maddesinin 4.bendine metin eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Köseköy Belediyesi Merkez Gaziler mahallesi cami çevresinde yapılacak olan alana “SABRİ GÜVEN PARKI” isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Uzunçiftlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Petrol mah.Hürriyet caddesi Rabak İlköğretim okulu yanındaki isimsiz yola ismi verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İmar Daire Başkanlığının Numarataj ve İsimlendirme Şb.Müdürlüğünün Hisareyn Belediyesinde yaptığı numarataj çalışmalarına göre belirlenen 96 adet cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1130- İzmit-Gökçeviran köyünde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 138 ada,1 nolu 4863.10 m2 miktarlı taşınmaz üzerindeki paşa suyunun Bekirpaşa Belediyesine tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Kent Konut İnş.San. ve ticaret Ltd.Şti.nin teklifi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İzmit_Gündoğdu Kültür Merkezi için Arsa Tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Alikahya Belediyesi sınırları dahilinde Akarca Mahallesi tapu kaydında 20.0.III..a pafta,3348 ada,1 nolu 6897 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki iş merkezinde bulunan dükkan satışı ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İSU Genel Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İzmit Körfez mahallesi 4962 ada,1 nolu ,ekli krokisinde görülen ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında Pazar alanı olarak düzenlenmiş olan parselin 2992.00 m2 lik kısmının 10 yıl süreyle tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Hacıhasan mahallesi 21 pafta,395 ada,27 nolu 84.62 m2 yüzölçümlü parsel ve üzerindeki 4 katlı kargır binanın 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi hükümlerine göre satın alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Hereke –Belediye Mezbaha Alanında Arsa Devri ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Şirket Sermaye Artırımı ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1131-Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Burs Yönetmeliğinin 2,6,7,9 nolu Maddeleri değiştirilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1132- Eğitim Şube Müdürlüğününü çalışma esasları, görev, şekti ve sorumluluklarını belirleyen yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1133- 5393 sayılı belediye yasasının 18.e maddesine dayalı olarak Kocaeli Kent Ormanının Belediyemize tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1134-Umuma açık yerlerin açılış kapanış saatleri ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun reddine, evrakın ilgili dairesine iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1135-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a1c-1d uygulama imar planı paftası, 5662 ada, 1,4,15, ve 16 nolu parsellerin ticaret olan kullanımının korunarak, yatayda yapılaşmaya olanak sağlanması açısından birleştirilmesi ile ilgili plan değişikliği yapılması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1136- Bekirpaşa belediyesi, Yenişehir mahallesi, 20.O nazım imar planı paftası, 20.O-Ib uygulama imar planı paftası, 2522 ada, 20 nolu parselde akaryakıt ve servis istasyonu plan değişikliği ile ilgili imar bayındırlık komisyon raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1137- Saraybahçe belediyesi Kabaoğlu Köyü sınırları dahilinde Üçtepeler Mevkiinde Dodra Devlet Ormanının bir kısmı ile 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 2009, 2011 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili imar bayındırlık komisyon raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1138- Gebze Belediye Başkanlığının otopark ek yönetmeliği 5. bölümünde yer alan otoparka kapalı alanlar hakkında revizyon talebi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Ulaşım Komisyonu Ortak Raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

G.E. 8- Şekerpınar Belediyesi Revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlar ve Belediyesince yapılan düzeltmeler sonucunda teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.9- Bahçecik belediyesi G23c09a3a uygulama imar planı paftası,(9 kadastro pafta- 4582 nolu parselde nazım imar planı teklifi ile ilgili imar bayındırlık komisyon yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.10- Saraybahçe belediyesi Yeni Mahalle, 19L ve 19M nazım imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu adaların kuzeyinde ve güneyinde yer alan yolda nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili imar bayındırlık komisyon yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.11- Saraybahçe belediyesi Turgut Mahallesi, 20M nazım, 20MIIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 nolu adalarda nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili imar bayındırlık komisyon yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.12- Kandıra belediyesi Kıncıllı Köyü, Kerpe mah. Paşaağzı mevki, 34M3d uygulama imar planı paftası (8 Kadastro pafta- 1163, 1164, 1165 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili imar bayındırlık komisyon yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 13- Saraybahçe belediyesi Miralay Mümtaz caddesi ve kuzeyindeki bağlantı yollarının 17.00 m olarak genişletilmesi plan değişikliği teklifi ile ilgili imar bayındırlık komisyon yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 14- Gebze Belediyesi, İstasyon Mah., G22b23b nazım, G22b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 1551 ve 1617 adalarda nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 15- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G.22.b.18.c nazım imar planı paftası, 30.K.II.c uygulama imar planı paftası,1869 ada, 13 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.16- Saraybahçe belediyesi, Orman işletme müdürlüğü içerisinde yeni açılan yola isim verilmesi ile imar bayındırlık ve Türlü işler komisyon ortak yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü İşler Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 17- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin 30. maddesindeki bina yükseklikleri ile ilgili maddeye bir paragraf eklenmesi ile ilgili imar bayındırlık komisyon yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.18- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mah. 24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 877 ada, 6 nolu parselde Nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.19- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa mah. 19.K.I.d uygulama imar planı paftası, 1601 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 20- Derince Belediyesi, Dumlupınar mah, G.23.b.22.d nazım imar planı, G.23.b.22.d.4.c uygulama imar planı paftası, 1177, 2460, 2461 ve 2462 adalarda plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 21- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahalesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIIa ve 19N-IVbuygulama imar planı paftası, 482 ada da fuar alanının güneyinde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 22- Suadiye Belediyesi, isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 23- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d2a uygulama imar planı paftası, 637 nolu adada yapılmak istenilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 24- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mah. 82 ada, 15,17,20 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 25- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 1890 ada, 1 parselde yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 26- Alikahya Belediyesi, 20O nazım imar planı, 20O-2d, uygulama imar planı paftaları üzerindeki Akarca toplu konut alanı, 193 ada 3 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale oy birliği ile karar verildi.

G.E. 27- Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-2d uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1239-Bekirpaşa Belediyesinden Arsa Payının Satın Alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

G.E. 29- 2005-2006 yılı Yüksek Öğrenim Bursları hakkında yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince burs taleplerinin kabul, değerlendirme ve hak sahiplerinin tespit edilmesi için gerekli işlemlerinin yapmak amacıyla Kültür Komisyonunun oluşturulması ve görevlendirilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 30- Bilboard ve Kent Mobilyalarının Belde A.Ş.`ye 10 yıl süre ile devredilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan Bütçe -Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E. 31-Toplu Taşıma Yönetmeliği 20. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka evrak bulunmadığından dolayı 15/09/2005 tarihli meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının 13/10/2005 Perşembe günü saat 14.00`da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım