15 EKİM 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

15 EKİM 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.10.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

523

15.10.2010

Yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı, yayaların geçiş güvenliğinde tehlike arz eden; Darıca İlçesinin İstanbul bağlantısını sağlayan Fatih İstasyonu ve S.T.F.A Anadolu Teknik Lisesinin ulaşımını sağlayan yol güzergahı ile ilgili Meclis Üyesi Ömer ÖZTÜRK tarafından verilen 15.10.2010 tarihli yazılı önerge müzakere edilerek,

Gündemin 117. sırasında görüşülmek üzere meclis gündemine alınması oybirliği ile kabul edildi.

*** *** ***

524

15.10.2010

İlimiz Dilovası İlçesinde İl Sağlık Müdürlüğünce yapılması planlanan Dilovası Sağlık Kompleksi için Turgut Özal Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 50.064 m2 yüzölçümlü Orman Arazisi’nin “Sağlık Tesis Alanı” olarak plan tadilatının yapılması ile ilgili Meclis Üyeleri Cemil YAMAN ve Kemal KOTAN tarafından verilen 15.10.2010 tarihli yazılı önerge müzakere edilerek,

Gündemin 118. sırasında görüşülmek üzere meclis gündemine alınması oybirliği ile kabul edildi.

*** *** ***

525

15.10.2010

Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan Yeni Doğu Kışla Protokolü’ne istinaden ilgili taşınmazların Belediyemiz’ e devri karşılığında orduevi ile diğer imalatların yapılması ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

526

15.10.2010

Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetveli uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

527

15.10.2010

İbrahim ÖZTAŞ’ a ait Çayırköy - Deretepe Kentsel Gelişim alanı ve Kent Mezarlığı Kamulaştırma alanında kalan parsellerin uzlaşılan bedeller karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin e bendine istinaden trampasının yapılmasına ve aradaki 17.672,00.-TL bedel farkının İbrahim ÖZTAŞ’ tan tahsil edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

528

15.10.2010

Nuri ÖZDEMİR’ e ait Kent Mezarlığı Kamulaştırma alanında kalan parselin uzlaşılan bedel karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin e bendine istinaden trampasının yapılması ve aradaki 16.804,00.-TL farkın Nuri ÖZDEMİR’ e ödenmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

529

15.10.2010

İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneğine, yer tahsisi ve işbirliğine ilişkin protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 23/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneği’ne yer tahsisi ve İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanan işbirliğine ilişkin esas ve usulleri kapsayan protokolün imzalanabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

530

15.10.2010

Evde Bakım Hizmetleri İhalesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 28/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, özürlü, felçli vb. herhangi bir nedenle yatağa bağımlı hastalara bulundukları ortamda sağlık hizmeti sunularak; kişinin fiziksel ve ruhsal anlamda yaşam kalitesinin artırılması bu hizmetin yıllara sâri devamının sağlanması, 2011 yılı içinde başlayıp 2012 ve 2013 yıllarını kapsayacak şekilde hizmetin ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi hususunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

531

15.10.2010

İlimiz Başiskele İlçesi Yuvacık Beldesi 109 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan müştemilatların eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 06/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve protokolün onaylanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi şeklinde düzeltilerek uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi

*** *** ***

532

15.10.2010

Gebze Eskihisar Kentsel Tasarım projesi içinde bulunan 2 adet büfe ve Wc’ nin Gebze Belediyesine bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Belediyesine Park Alanı, büfe ve wc olarak kullanılmak üzere 02 Mayıs 2014 tarihine kadar bedelsiz olarak Gebze Belediyesine tahsis edilmesi, tahsise ilişkin protokolün onaylanması için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

533

15.10.2010

Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, 491 ada, 1 parselde yer alan Akçakoca Kültür Merkezi içinde bulunan 1. ve 2. bodrum kat ve 1 nolu otopark ve zemin kat 10 nolu WC’ nin Kandıra Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazların Kandıra Belediyesi’ne 5 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve gerektiğinde protokol yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

534

15.10.2010

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin 7. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Görev,Yetki ve Sorumluluklar üst başlıklı 7.maddesinin (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün yapım işleri hariç) şeklinde değiştirilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

535

15.10.2010

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 08.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

536

15.10.2010

Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1049 adet arsanın tapu iptali ile ilgili İmar + Hukuk Komisyonunun 08/10/2010 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

537

15.10.2010

Askerlik görevini yaparken Elazığ İli Palu İlçesinde 20/06/2010 tarihinde Şehit düşen Jand. Kom. Onb. Selçuk GÖKDAĞ’ ın isminin, ikametgahının bulunduğu Yenişehir Mahallesindeki Şölen Sokak’a verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 30/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesindeki Şölen Sokağın isminin “Şehit Selçuk Gökdağ Sokak” olarak değiştirilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

538

15.10.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Döngel Mahallesi, G23c.09b ve G23c.04c nazım, G23c.09b.2a ve G23c.04c.4c uygulama imar planı paftaları, 514, 525, 526, 531, 532, 533 ve 547 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

539

15.10.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-05a nazım, G23c-05a-4b uygulama imar planı paftası, 137 ada 7 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

540

15.10.2010

İzmit Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 1/5000 ölçekli Başiskele Planlanma Bölgesi nazım imar planı yapımı ve revizyonunun yapılması işi kapsamında, Belediye Meclisimizin 16.12.2009 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygun olarak B7, B8 ve BY1 olarak tanımlı bölgelerde hazırlanan, Başiskele Belediye Meclisi’nin 07.09.2010 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

541

15.10.2010

Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G.22.b.22.b nazım ve 30.J.3.C uygulama imar planı paftası, 10733 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi’nin 03.08.2010 tarih ve 57 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

542

15.10.2010

Darıca Belediyesi, G.22.B.24.A.4.A uygulama imar planı pafta, 1316 ada 3,4,13 nolu parseller ile 1786 ada 1 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi’nin 03.08.2010 tarih ve 58 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

543

15.10.2010

Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G.22.b.23.a nazım ve 29.K.I.A uygulama imar planı paftası, 954 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi’nin 03.08.2010 tarih ve 60 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

*** *** ***

544

15.10.2010

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Balçık Köyü, G.22.b.14.a nazım, G.22.b.14.a.3.c uygulama imar plan paftaları, 1663 (eski 820 nolu ve 822) nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 02.08.2010 tarih ve 153 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

545

15.10.2010

Gebze Belediyesi, G22.b.18.c.3.b–3.c uygulama imar planı paftaları, 4653 ada, 6 nolu parselde, hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 02.08.2010 tarih ve 2010/151 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

546

15.10.2010

Gebze Belediyesi, G22.b18.c nazım, G22.b18.c.3.d uygulama imar plan paftası, 4852 ada 4 nolu parsel ile 4665 ada 3, 4 ve 19 nolu parsellerde Belediyemiz Meclisi’nin 12.03.2010 tarih ve 154 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı değişikliğine yasal askı süresi (16.04.2010-16.05.2010) içinde 4852 ada 4 nolu parsel maliki Ahmet Kılıç tarafından yapılan ve Gebze Belediye Meclisi’nin 02.09.2010 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilen itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

547

15.10.2010

İzmit Belediyesi, Alikahya Merkez Mahallesi, G.24.a.21.d nazım, G.24.a.21.d.1a ve G.24.a.21.d.1b uygulama imar planı paftaları, 754-749 ile 753-750 nolu imar adaları arasından geçen 12.00 m’lik imar yolu ve 751-752 nolu imar adalarının güneyinden geçen 10.00 m’lik imar yolunda hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 03.08.2010 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği karar verildi.

*** *** ***

548

15.10.2010

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi G23b.25.a.1.d uygulama imar planı paftası, 1216 ve 1217 nolu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 03.08.2010 tarih ve 82 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

549

15.10.2010

İzmit İlçesi Çayırköy- Hacıoğlu Mahallesi’ne ait 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği Kırsal Konut Alan sınırı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3 maddesi gereği uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

550

15.10.2010

İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi sınırları dâhilinde, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.a uygulama imar plan paftalarında kalan 3058 ada 6 nolu ve 3059 ada 6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

551

15.10.2010

İzmit Belediyesi Akpınar köyü sınırları dâhilinde G23.b.23.a nazım, G23.b.23.a.2.b, G23.b.23.a.2.c, G23.b.23.a.2.d, G23.b.23.a.3.a, G23.b.23.a.3.b, G23.b.23.b.1.d ve G23.b.23.b.4.a uygulama imar plan paftalarında kalan “Arızlı Toplu Konut Projesi” kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

552

15.10.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.25d nazım imar planı, G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 3625 ve 3626 nolu adaları kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

553

15.10.2010

İzmit Belediyesi, G23b.24c nazım imar planı paftası, G23b.24c.2c-d uygulama imar planı paftaları 3206, 3209, 5017 ve 5018 nolu adalarda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dosyanın karar alınmaksızın ilgili dairesine iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

554

15.10.2010

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi Yahya Kaptan Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b25c ve G23b25d nazım, G23b25c4a, G23b25d2c ve G23b25d3b uygulama imar plan paftalarında kalan 1477 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi muhalif oylarına karşın uygun görülmemekle reddine oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

555

15.10.2010

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G.24.a.21.d nazım, G.24.a.21.d.3.a - b uygulama imar plan pafta, 655 ve 1055 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

556

15.10.2010

Belediyemiz, Kartepe ilçesi, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24d.03c nazım imar planı, G24d.03c.1a-1b uygulama imar planı paftası, 3387 ve 3388 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

557

15.10.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, Bakırlı Mahallesi, G24.d.01.c nazım imar planı paftası, eski 399 nolu parsel, yeni 105, 106 ve 107 nolu adalar ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

558

15.10.2010

Belediyemiz Meclisi’nin 16.07.2010 tarih ve 421 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi uyarınca 06.08.2010 ve 06.09.2010 tarihleri arasında askıya çıkartılan “Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Kartepe Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planlarında Yapılan Değişikliklere” ilişkin yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

559

15.10.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24d.01b nazım imar planı, G24d.01b.2b uygulama imar planı paftası, 662 ada, 1, 2, nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mülkiyet sahiplerinin mağduriyetini gidermeyi amaçlayan nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

560

15.10.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, Dumlupınar Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 1201 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

561

15.10.2010

Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi sınırları dahilinde G23a-25a ve G23a-25d nazım, G23a-25a-3c uygulama imar planı paftaları, 145 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

562

15.10.2010

Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, G23A.25A, G23A.25B, G23A.25C, G23A.25D, G23B.21A, G23B.21B, G23B.21C, G23B.21D, G23B.22A, G23B.22D, G23A.01A, G23A.01B nazım imar planı paftalarında teklif edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

563

15.10.2010

1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümleri, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar sonrası hazırlanan değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

564

15.10.2010

Karamürsel Belediyesi, Hüseyin Hoca Mahallesi, G23d-09a nazım imar planı paftası, G23d-09a-1a uygulama imar planı paftası, 109 ada, 1 nolu parsel ile 110 ada 4 nolu parselde hazırlanan ve Karamürsel Belediye Meclisinin 07.09.2010 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/09/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Karayolları Kamulaştırma Sınırı esas alınarak, cephe hattının düzeltilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

565

15.10.2010

İzmit Belediyesi, Yenidoğan ve Kozluk Mahalleleri sınırları içinde yer alan Seka Arkeolojik Sit Alanına ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı revizyonu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 15/10/2010 tarih ve 763 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

566

15.10.2010

Karamürsel İlçesi, İnebeyli Köyü sınırlarında bulunan 1 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4609-1089 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

567

15.10.2010

Dilovası İlçesi, Çerkeşli Köyü sınırlarında bulunan 2 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4610-1090 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

568

15.10.2010

Dilovası İlçesi, Köseler Köyü sınırlarında bulunan 3 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4611-1091 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

569

15.10.2010

Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü Taşkaldıran Mevkiinde bulunan 4 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4612-1092 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

570

15.10.2010

Körfez İlçesi, Hereke Mevkiinde bulunan 5 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4613-1093 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

571

15.10.2010

Kandıra İlçesi, Doğancılı Köyü, Sarısı Mevkiinde bulunan 6 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4614-1074 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

572

15.10.2010

İzmit İlçesi, Alikahya Mevkiinde bulunan 7 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4615-1075 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

573

15.10.2010

Gebze İlçesi, Muallimköy Mevkiinde bulunan 8 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4616-1077 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

574

15.10.2010

Gebze İlçesi, Muallimköy Mevkiinde bulunan 9 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4617-1079 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

575

15.10.2010

Gebze İlçesi, Muallimköy Mevkiinde bulunan 10 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2010 tarih ve 4618-1082 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

576

15.10.2010

Suriye’nin Şam ve Halep Belediyeleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapmak üzere kurumsal ilişki tesis edilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 386 sayılı ve 21/09/2010 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

20-24 Ekim 2010 tarihleri arasında Suriye’nin Şam ve Halep Belediyeleri ile görüşmeler yapmak üzere Meclis Üyeleri ve personelin görevlendirilmeleri uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

577

15.10.2010

“Okul Öncesine Yatırım Geleceğe Yatırım” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 14/09/2010 tarih ve 369 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Okul Öncesine Yatırım Geleceğe Yatırım” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

578

15.10.2010

“Anne Çocuk El Ele, Haydi Çocuk Bahçesine” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 14/09/2010 tarih ve 370 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında bütçede karşılığı olan miktarın kabulü ve kullanılması amacıyla, belediye görevlilerinin temsil ve ilzam yetkili kılınabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU’ na yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

579

15.10.2010

Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 08/10/2010 tarih ve 231 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin değiştirilmesi ve “Geçici Hükümler” başlıklı “Geçici Madde 1- (Mülga)” ibaresinin başlığıyla birlikte Yönetmelik metninden çıkarılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

580

15.10.2010

Doğu Kışla Park Alanı üzerindeki 248,50 m2 lik tek katlı Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen binanın tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/10/2010 tarih ve 1939- 10462 sayılı teklif okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5 yıl süre ile, her türlü bakım, onarımının kendileri tarafından yapılması, giderlerinin (elektrik, su, doğalgaz ve telefon vb.) kendilerine ait olması ve süre bitiminde Belediyemize iade etmek şartı ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Derya ŞENOL

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım