15 AĞUSTOS 2008 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM TUTANAK ÖZETİ

15 AĞUSTOS 2008 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM TUTANAK ÖZETİ

T.C.

Kocaeli Büyükşehir Belediye

Meclisinin 1. Birleşiminin 1. Oturumu

15/08/2008 Cuma Günü Saat 15:00'da yaptığı

Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Başkan Vekili İlyas ŞEKER Başkanlığında azalardan, Abdullah KÖKTÜRK, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Esener MAÇİL, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Ahmet ERDOĞAN, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Hakkı GÜREL, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, Ahmet ÖZMET, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Zekayi AKKAYA, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR' ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Mustafa ÖĞREN, Habib SARMAN, Yaşar SÖNMEZ, Hilmi SEVİLEN, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Cevdet ŞAHİN, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Celal AYVAZ, Hakkı TANDOĞAN, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Dursun ARHAN ve Şenda AKAN'ın izinli sayılmalarına karar verildi.

Halil Vehbi YENİCE, Mahmut CİVELEK, Ali Haydar BULUT, İbrahim PEHLİVAN, Musa KAHRAMAN, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Mustafa ERENGÜL, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Zeki KARATAŞ, Sebahattin ŞEKERSOY, Hüseyin BÜLBÜL, Erol DEDE, İsmail BAYINDIR, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Orhan EMİNOĞLU, Gülseren ŞAN, Mustafa ERİKLİ, Ertuğrul EREN, Necdet GÖKÇE ve Halit BIÇAK' ın katılmadıkları anlaşıldı.

Meclis üyesi Hüseyin ACURMAN ‘ın sözlü önergesi doğrultusunda, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde kaybettiklerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

18/07/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail YILDIRIM ‘ın vermiş olduğu sözlü önerge ile Tutanak özeti içerisinde yer alan 410 nolu karardaki tarihin 05.02.2008 olarak düzeltilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Müdür ve Üstü unvanlı personel Mehmet AKKAYA Trafik Hizmetleri Şube Müdürü ve Cihat ŞEKERCİ Ulaşım Dairesi Başkanı şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 425- Meclis gündemine alınması talep edilen 1 adet evrakın gelen evraktan alınması için meclis üyesi İlyas ŞEKER ve Ramis ÖZDİL tarafından 15/08/2008 tarihinde verilen önerge okunarak ve Meclis üyesi Hasan KIRLI tarafından verilen sözlü önerge dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun gündeme alınarak, evrakın 41. gündem maddesi olarak görüşülmesine ve 41. gündem maddesindeki konunun 82. gündem maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

-Belediyemize ait deniz otobüsleri ile ilgili Kazım YİS tarafından verilen 15/08/2008 tarihli soru önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Soru önergesine yazılı cevap verilmesine karar verildi.

-Kentimizde yapılan otopark uygulamaları ile ilgili Kazım YİS tarafından verilen 15/08/2008 tarihli soru önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergeye yazılı cevap verilmesine karar verildi.

-Belediyemiz tarafından kiralanan uçaklar ile ilgili Kazım YİS tarafından verilen 15/08/2008 tarihli soru önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergeye yazılı cevap verilmesine karar verildi.

-500.000 bin $ ihale edilen Kutas Uydu Takip Sistemi ile ilgili Kazım YİS tarafından verilen 15/08/2008 tarihli soru önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergeye yazılı cevap verilmesine karar verildi.

-Yirin Deresindeki kitlesel balık ölümleri ile ilgili Kazım YİS tarafından verilen 15/08/2008 tarihli soru önergesi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergeye yazılı cevap verilmesine karar verildi.

KARAR 426- Yuvacık Belediyesi Fatih Mahallesi sınırları içinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 30/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 427- Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen 21 adet tesise isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 31/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyesi Hasan KIRLI tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda 13. sırada yer alan K.B.B Sanayi Mahallesi Vinsan Stadı adının, K.B.B Sanayi Mahallesi Sahil Stadı ve Meclis üyesi Tahsin YEŞİLKIR tarafından önerilen 11. sırada yer alan K.B.B Karşıyaka Kültür Merkezi isminin, K.B.B Başiskele Kültür Merkezi olarak değiştirilmiş haliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 428- Kullar Belediyesi Vezirçiftliği Mahallesi sınırları içerisindeki Mahmut Özbaş Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 30/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 429- Gebze Arapçeşme Mahallesi sınırları içinde bulunan sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 31/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 430- Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğünün ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yıllık ek tarife önerisi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 30/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 431- Arsa Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 11/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.


KARAR 432- Mülkiyeti Gayri Hak Tesisi ile ilgili Hukuk + Çevre ve Sağlık ortak Komisyonunun 04/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 433- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Akçat Belediyesi sınırları içerisinde, G23.d.13.c nazım imar plan paftası, G23.d.13.c.01.a uygulama imar plan paftası, 30, 31, 32, 33 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 434- Başiskele Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50.000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Başiskele Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.


KARAR 435- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, 19.N ve 20.N nazım imar planı paftaları, G23.b.24.b.3.a-3.b-3.c-3.d ve G23.b.24.c.2.a-2.c uygulama imar planı paftalarında “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak belirlenmiş alanlar içerisinde yer alan 5007 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 5008 ada, 1 ve 7 nolu parseller arasında yer alan 10m'lik imar yolu, 4098 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerin 20m'lik imar yoluna cepheli kısımları, 4091 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 4092 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 4093 ada, 1, 2, 3, 4, 11 nolu parseller, 4094 ada, 1, 5 nolu parseller, 4095 ada, 1 nolu parselde yer alan konut alanı ve mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait 3207 ada, 1 nolu parsel ile 3208 ada, 5 nolu parselde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı' ncahazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi, Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 436- Belediyemiz, İzmit ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20O nazım, G23.b.25.d.2.a uygulama imar planı paftası 1742 ada 65, 66 ve 67 nolu parsellerde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 08.07.2008 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 437- Belediyemiz, Darıca İlçesi, İlçe belediyemiz olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, Fevziçakmak mahallesi, 29L nazım imar planı, 29L-IId uygulama imar planı paftası, 1924 ada, 12 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 03.06.2008 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi 1924 ada, 12 nolu parselin komşu parsel hattından 3m, diğer parsel hatlarından 5m yapı yaklaşma mesafesi bırakılması suretiyle tadilen uygun görülmekle, Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 438- Derince Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50.000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Derince Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.


KARAR 439- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı, G22b.19c.4c uygulama imar planı paftası, 4275 ada, 3 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.02.2008 tarih ve 60 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan ancak meri mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 440- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Çayırova mahallesi, G22b.18c nazım imar planı, G22b.18c.1a uygulama imar planı paftası, 5195 ada, 4 nolu parsel ile güneyinde yer alan yeşil alanda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarih ve 132 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 441- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-23b nazım imar planı, G22b-23b-2d uygulama imar planı paftası, 1515 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarih ve 133 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, eğitim tesislerinde kapasite artışına olanak sağlayan ve nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 442- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Tepecik Köyü, G23a-13a nazım imar planı paftası, G23a-13a-2c uygulama imar planı paftası, 48 nolu parselin doğusunda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarih ve 131 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği ile 48 nolu parselin doğusunda bulunan yeşil alanının bir kısmının alan üzerine 2003 yılından beri defin işlemi yapılıyor olmasından dolayı mezarlık alanı olarak düzenlenmesinin teklif edildiği anlaşılmış olup, uygulama imar planı değişikliği teklifiuygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 443- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22.b.19.b-19.c nazım imar planı, G22.b.19.b.4.c-19.c.1.b uygulama imar planı paftaları, 2864 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 2865 ada 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarih ve 138 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 444- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.19c nazım imar planı, G22b.19c.4c ve G22b.19d.3c uygulama imar planı paftaları, 4373 ada, 14 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 445- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24a nazım imar planı, G22b-24a-4b uygulama imar planı paftası, 1340 ada 15 nolu parsel ile 1341 ada 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarih ve 137 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.


KARAR 446- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b17c,G22b18d, G22b23b ve G22b24a nolu nazım imar planı paftaları, G22b17c3b, G22b18d3a, G22b18d4a, G22b18d4b, G22b23b2c, G22b24a1d, G22b24a3a, G22b24a3b, G22b24a4a ve G22b24a4b nolu uygulama imar paftalarında hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarih ve 136 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, ÇDP ve 1/25000 ölçek ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 447- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b.19c.3d pafta, 84 ada, 180 nolu parselde (eski 146 ve 167) ile ilgili Gebze Belediye Meclisince alınan 05.06.2008 tarih ve 153 sayılı düzeltme meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Meclisinin 14.09.2007 tarih ve 597 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine ait meclis kararında da “…Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.3d uygulama imar planı paftası, 84 ada, 146 ve 167 nolu parsellerin mevcut uygulama imar planlarında B-5 yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olan kullanımlarının….” ifadesinin “Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b.19c.3d uygulama imar planı paftası, 84 ada, 180 (eski 146 ve 167) nolu parselin ticaret alanı olan kullanımının resmi kurum alanı olarak değiştirilmesi kabul edilmiştir” olacak şekilde değiştirilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 448- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G22b-18.c nazım imar planı paftası, G22b-18.c3.d uygulama imar planı paftası, 4899 ada, 7 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.06.2008 tarih ve 151 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, değişiklik teklif edilen yapı yaklaşma mesafeleri açısından nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, yapılaşma koşullarından yükseklikle ilgili değerin Gebze Belediye Meclisince ret gerekçesinde de ifade edildiği üzere üst ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmesi sebebi ile Hmax=5.50m olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 449- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24b nazım imar planı, G22b-24b-4c uygulama imar planı paftası, 1160, 1162, 1163 ve 1167 nolu adaların bulunduğu alanda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.06.2008 tarih ve 155 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, Gebze Belediye Meclisi'nin 05.06.2008 tarih ve 155 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 450- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine devri yapılan Muallim Köyü, 2 kadastro pafta, 82 ve 83 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.06.2008 tarih ve 154 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Meclisinin 15.12.2005 tarih ve 1419 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına kullanım kararı açısından uygun olduğu anlaşılmıştır Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 451- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı paftası, G22.b.19.c.2.d uygulama imar planı paftası, 5107 ada, 1, 3 ve 5 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 452- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Halıdere Belediyesi sınırları dahilinde, G23d.05c nazım imar planı, G23d.05c.1c uygulama imar planı paftası, 1444 nolu parselde hazırlanan ve Halıdere Belediye Meclisinin 03.04.2008 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 453- Merkez Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50.000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlanan Nazım İmar Planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle, Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.


KARAR 454- İzmit Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


1/50.000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan İzmit Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle, Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.


KARAR 455- Belediyemiz, İzmit-Merkez, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, G23.b.24.a.3.c uygulama imar planı paftasında 4551 ada, 2 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 456- Belediyemiz, Kartepe ilçesi, ilçe belediyemiz olan Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24a.21d nazım imar planı paftası, G24a.21d.3c uygulama imar planı paftası, 367 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisinin 02.06.2008 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 457- Belediyemiz, Kartepe ilçesi, ilçe belediyemiz olan Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24a.21c nazım imar planı paftası, G24a.21c.4d uygulama imar planı paftası, 5 kadastral pafta, 3581 ve 3582 nolu parsellerde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisinin 01.07.2008 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi, söz konusu parselin D-100 imar yoluna bakan cephe hattından Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler HakkındaYönetmeliğin 41.maddesi gereği karayolları kamulaştırma sınırından itibaren 25m, komşu cephe hatlarından ise 5 m. olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 458- Kartepe Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50.000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Kartepe Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle, Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 459- Körfez Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50.000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Körfez Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle, Meclis üyeleri Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 460- Belediyemiz, Körfez ilçesi, ilçe belediyemiz olan Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, G23.b.21.d nazım imar planı paftası, G23.b.21.d.1.a uygulama imar planı paftası, 317 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 02.06.2008 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi söz konusu parselin doğusunda yer alan ve bir anlam ifade etmeyen ada ayırım çizgisinin plan üzerinden kaldırılması ile tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 461- Belediyemiz, Körfez İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Çamlıtepe Mahallesi, G23b-21a nazım imar planı paftası, G23b-21a-3c uygulama imar planı paftası, 1444 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 02.06.2008 tarih ve 55 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi 1444 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerin 5/BL-3/3 olan yapılaşma koşulunun 5/A-3/3 olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 462-Belediyemiz, Kartepe ilçesi, ilçe belediyelerimizden olan Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde, İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.03.2008 tarih, 174 sayılı kararı ile kabul edilen “Maşukiye Revizyon Uygulama İmar Planına” yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili olarak alınan Maşukiye Belediye Meclisinin 05.06.2008 tarih, 11 sayılı kararı ve ekleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 463-Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Ulaşlı Belediyesi, G23.d.04.c nazım, G23.d.04.c.3.d uygulama imar planı paftası, 1738 ve 1739 nolu parsellerde hazırlanan ve Ulaşlı Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen ancak temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 464-İzmit Merkez, Yeniköy Belediyesi sınırları içerisinde, G.23.c.03.c.1d-1c halihazır paftalarında UM Denizcilik San. A.Ş. tarafından hazırlatılan “1/1000 ölçekli Tersane Amaçlı Dolgu İmar Planı” teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/07/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz, İzmit-Merkez, Yeniköy Belediyesi, G23.c.03.c.1.c-1.d uygulama imar planı paftalarında yer alan Um Denizcilik San. A.Ş.'ye ait tesislerin bulunduğu alanda önerilen “1/1000 ölçekli Tersane Amaçlı Dolgu İmar Planı” teklifi söz konusu alanda mevcut olan sorunun çözümüne katkı sağlamaktan çok var olan problemin daha da artmasına neden olacağından söz konusu “1/1000 ölçekli Tersane Amaçlı Dolgu İmar Planı” teklifi uygun görülmemeklereddine oy birliği ile karar verildi..

KARAR 465-Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b-23c-2c, G23b-23c-3b uygulama imar planı paftaları, 3323 ada 1 nolu parsel ile 3324 ada 1 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili olarak eksikliklerin tamamlanması hususunda gerekli çalışmaların yapılması için dosyanın İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına iade edilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

41- İzgaz A.Ş' nin özelleştirilmesi ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı,
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


15/08/2008 tarihli Meclis toplantısının 1. birleşimin kapatılmasına ve 2. birleşimin 20/08/2008 Çarşamba günü saat 15.00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ KATİP KATİP

İlyas ŞEKER

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım