14 Temmuz 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

14 Temmuz 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1 Birleşiminin 1 Oturumu 14-07-2006 Cuma Günü Saat 15:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereği Belediye Başkanı Sn.İbrahim KARAOSMANOĞLU başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK,Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK,Abdullah SUNGUR, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Ekrem Faruk TAŞÇI,Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN,Hasan ÖZER,Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, M. Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT,Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN,Ahmet ERDOĞAN, Ahmet MERT,Ahmet ÖZMET, Muzaffer KAPLANKIRAN, Sebahattin ŞEKERSOY, Bayram ARSLAN,Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI,Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER,Mehtap YILMAZEL,Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, İhsan MERAL, Mehmet ZEYNELOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM,Mehmet AYYILDIZ, Tevfik ÇİFTÇİ,Erol DEDE,Hüseyin ÇAVUŞ,Aşkın ADIGÜZEL,Recep YÜCA, Ertuğrul EREN,Muhammet SARAÇ,Ömer CAN, Metin TORUNOĞULLARI,Musa TAŞDEMİR İsmail GENÇDEMİR,Mustafa ERİKLİ, Mustafa YALÇIN, Necdet GÖKÇE,Hüseyin BÜLBÜL, Jale ÖZLER,Ömer GÜRSES, İbrahim USTA,Savaş ÖZDEMİR,Ali SINIRTAŞ,Ali ARSLAN,Zeki KARATAŞ,Hakkı GÜREL,H.Ahmet ÖZTÜRK,Hakkı TANDOĞAN,Şenda AKAN,Ali AKDAĞ, Kazim YİS,Ramis ÖZDİL,Süleyman YAZICI, Mehmet Ali GÜLBAŞ,Songül AK,İbrahim USTA,Bahri ALTINALAN,Mustafa TUNCER,Mehmet ERSÖZ,Mustafa ATEŞ, Recep ÖZBAKIRın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Kadir TOPLU,Erol BAŞOĞLU,İsmail BAYINDIR,Levent IŞIK,Adnan ÇAKIR,Ö.Uluç GÖNÜL,Fahrettin YILMAZ,Süleyman KURTA,Metin TAŞKAN,Yunus PEHLİVAN,A.Haydar BULUT,Kenan KAHVECİın gelmedikleri anlaşıldı.

Azalardan Gülseren ŞAN,Halit BIÇAK,Haluk AKYÜZ,A.Naci YILMAZ,Zinnur BÜYÜKGÖZ,İbrahim PEHLİVAN,Nurettin ALTUN,Adnan KÜÇÜKÖZER,Cemalettin BALCI,Mustafa ÖĞREN,Adem AYDIN,Mehmet TIMAÇ,Sabri ATİLLA,Yaşar SÖNMEZ,Esref ÖNER,Nurettin IŞIK,Mehmet ELLİBEŞın izinli sayılmalarına oybirliğiyle karar verildi.


16/06/2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

16/06/2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.KARAR 407 -Meclis Gündemine Alınması talep edilen 1 adet evrakın gelen evraktan alınması için Meclis Üyesi İlyas ŞEKER ve Alparslan SEYMEN tarafından 14.07.2006 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

1 adet Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.


KARAR 408 -Müdür ve üstü Ünvanlı Personeller ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin Bilgisine sunuldu.

KARAR 409 -Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Yazi İşleri Kararlar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin Bilgisine sunuldu.

KARAR 410 -Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili 1.Hukuk Müşavirliğinin yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin Bilgisine sunuldu.

KARAR 411 -İSU Genel Müdürlüğü´nün su Alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.06.2006 tarihli raporu okunarak yapilan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 412 -İmar tadilat hizmet bedeli ücretleri ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 27.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 413 -Norm Kadro Teşkilat şeması ile ilgili, Plan ve Bütçe ve Hukuk Ortak
Komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapilan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 414 -Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım-Hukuk
Komisyonunun 23.06.2006 tarihli Ortak Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 415 -Gebze-Gaziler,Gebze-Yavuz Selim ,Gebze-Emlankbank Mutlukent (Yenikent)6(altı)adet toplu taşıma hatlarının 10 yıl süre ile kiralanabilmesi ile ilgili Ulaşım-Hukuk Komisyonunun
26.06.2006 tarihli Ortak Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 416 -Kira süresinin uzatılması ile ilgili,Hukuk-Çevre ve Sağlık Ortak Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 417 - Mülkiyeti İhsaniye Belediyesine ait İhsaniye Beldesi 3O.L.II.A.Pafta,202 Ada 1 nolu 6899,00 m2 yüzölçümlü olan imar planlarında “Belediye Hizmet Alanı ile ilgili Hukuk
Komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 418 - Gebze ilçesi Eskihisar köyü sınırlarından 2 pafta 510 parsel nolu 15120 m2 lik alanda bulunan yer ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 419 -Mülkiyeti Belediyemize ait Belsa Plasa iş Merkezi 4.Blok 1.katta bulunan
67,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 numaralı dükkanlar ile ilgili Hukuk
Komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 420 -Mülkiyeti Kızderbent Belediyesine ait Kızderbent beldesi, Fevzi çakmak mahallesi, 15 pafta 2729 nolu 1420,00m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında ‘Belediye Hizmet alanlarında´ kalan arsa ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 421 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı´nın görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 30.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 422 -Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığının Sıhhi Zabıta Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 423 -Kandıra Akçakoca Kültür Merkezinin Teras katindaki açık ve kapalı çay bahçesinin
BELDE A.Ş ye tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun .05.07.2006 tarihli raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 424 -Balıkçılık Avcılığının Problemlerini Araştırma Komisyonunun 13.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 425 - Bekirpaşa Belediyesi Erenler Mahallesi sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara Eray Sokak, Kevser Sokak, Serhat Sokak ve Cemre Sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar -Bayındırlık ve Türlü İşler Ortak Komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 426 -İmar Daire Başkanlığı-İmar Şube Müdürlüğünce “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Otopark Ek Yönetmeliği Revizyonu” ile ilgili İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Ortak Komisyonunun 11.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 427 -Belediyemiz İzmit Merkez, Arslanbey Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yeşilkent Semtinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 8.maddesi gereği Köseköy Belediye sınırları içerisine dahil olması ile ilgili İmar Ve Bayındırlık komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 428 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Köseköy Belediye sınırları içerisinde, G24d-01a, G24a-21d nazım imar planı paftaları, G24d-01a-1b, G24a-21d-3c, 3d, uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 03.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 429 -İzmit-Merkez, Akmeşe Belediye sınırları dahilinde, G24a-19b-2a uygulama imar planı paftası, 1476 nolu parselde trafo yeri ile ilgili İmar ve Bayindirlik komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 430 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Uzunçiftlik Belediye sınırları dahilinde, G24a-21c nazım imar planı paftası, G24a-21c-4c uygulama imar planı paftası, 170 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 04.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 431 - Belediyemiz, İzmit-Merkez, Uzunçiftlik Belediye sınırları dahilinde, G24d-01b ve G24a-21c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 432 -İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisindeki uygulama imar planı plan notlarına yapılan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.05.2006 tarih ve 92 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı plan notu ilavesi teklifi ile ilgili İmar ve Bayindirlik Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapilan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 433 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IId uygulama imar planı paftası, 478 ada 49 nolu parsel ile 19N-IVb uygulama imar planı paftası, 3411 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde İmar Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan muzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 434 - Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Çukurbağ Mahallesi, 20N nazım imar planı, 54 kadastro pafta, 424 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 435 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde, G24d-08b nazım imar planı paftası, 510 570- 511 000 yatay, 4 506 000- 4 507 200 düşey koordinatlar arasında hazırlanan ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 436 -İzmit-Merkez-Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c-09a-1a uygulama imar planı paftası 3315-3316 nolu parseller ile 3 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan ve Yeniköy Belediye Meclisinin 04.05.2006 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapilan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 437 -İzmit-Merkez-Bekirpaşa Belediyesi, M.Ali Paşa Mah. sınırları dahilinde, 19-N nazım
imar planı paftası, 19N-IIa uygulama imar planı paftası, 4934 ada, 3 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 438 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Yenişehir Mahallesi, 20-O nazım imar planı paftası, 20O-IVb uygulama imar planı paftası üzerinde 669 ada 1 nolu parselde İmar Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 439 -Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Belen Mevkii, G23b-16d-3c uygulama imar planı paftası, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 841 nolu parsellerde yapılaşma koşulunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 04.05.2006 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.KARAR 440 - Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, 19J (G23b-21d) nazım imar planı paftası, 19J-IIa
(G23b-21d-2c) uygulama imar planı paftası, 1103 ada, 47 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 441 - Belediyemiz, İzmit-Merkez, Alikahya Belediye sınırları dahilinde, Fatih Mahallesi, Fatih Mahallesi, G23b-25b ve G24a-21a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 04.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 442 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Köseköy Belediye sınırları dahilinde, G24d-01a-2d uygulama imar planı paftası, 129 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Köseköy Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 443 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Köseköy Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 19.01.2006 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planlarına yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 11.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:


Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliğiile karar verildi.

KARAR 444 - İzmit-Merkez, Uzuntarla Belediye sınırları dahilinde, Yeşiltepe Mahallesi, G24d-03b-2d uygulama imar planı paftası, 106 ada, 12 nolu parselde hazırlanan ve Uzuntarla Belediye Meclisinin 01.06.2006 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 445 - İzmit-Merkez, Bahçecik Belediye sınırları dahilinde, Damlar Mevkii,G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b uygulama imar planı paftası,4467 nolu parselde ve G23c-04d-3a uygulama imar planı paftası,3607 nolu parselde hazırlanan ve Bahçecik Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ile ilgili İmar ve Bayindirlik komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 446 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bahçecik Belediye sınırları dahilinde, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b uygulama imar planı paftası, 229 ve 4349 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 447 - Belediyemiz Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 163. gündem maddesi olarak görüşülerek komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bahçecik Belediyesi, G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-4c uygulama imar planı paftası, 4504800-4505100 yatay,492300-492600 düşey koordinatlar arasında yeralan, 627 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 448 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Durhasan, Altıncıoğlu mevkii, 20.O nazım imar planı paftası, 20.O-Ic uygulama imar planı paftası, 57 pafta, 9039 ve 9040 nolu parsellerde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapilan müzakeresi neticesinde:


Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 449 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde Gündoğdu ve Yeşilova Mahalleleri arasında, G23b-20d-4c, G23b-20d-3c,3d, G23b-20c-4d, G23b-25a-1a, 1b, 1c, 1d, G23b-25a-2a, 2b, 2d, G23b- 25b-1a uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 450 -Belediyemiz, Körfez ilçe, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Yeniyalı Mahallesi, G23b-21c-1b uygulama imar planı paftası, 514 ada, 6,7,8,9,11 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 02.06.2006 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 451 -Körfez ilçe, Körfez Belediye sınırları dahilinde, Güney Mahallesi, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23c-21c-4b uygulama imar planı, 1687 ada 1 nolu parsel, 936 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller 909 ada, 15 nolu parsel ve 940 ada 11 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 02.06.2006 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapilan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 452 -Belediyemiz, Körfez ilçe, Körfez Belediye sınırları dahilinde, Çamlıtepe Mahallesi, G23b-21a, G23b-21b, G23b-21c ve G23b-21d nazım imar planı paftaları üzerindeki Sosyal Konut Bölgesi (G.Ö.B.) sınırının kaldırılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 453 -Belediyemiz, Kandıra ilçesi, imar yetkisi açısından Kandıra Belediyesine devrolunan Kefken köyünde 101 ada, 1 nolu parselde İmar Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 03.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 454 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Alikahya Belediye sınırları dahilinde, G23b-25b-4c ve 4d uygulama imar planı paftaları 198, 200, 201 nolu adalarda hazırlanan ve Alikahya Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 158 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 455 -Belediyemiz, Derince ilçesi, Derince Belediye sınırları dahilinde, Çınarlı Mahallesi, G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-2-b uygulama imar planı paftası, 2370 ada, 1 nolu parsel için hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 456 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Belediyeleri sınırları dahilinde G24d-03b, G24d-04a nazım imar planı paftaları üzerinde D-100 karayolu yol ikileme çalışmaları sırasında yol projelerinde meydana gelen değişiklikler ve kavşak noktalarında yaşanan sıkıntıların çözümü amacıyla hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 457 - Belediyemiz, İzmit-Merkez, Kuruçeşme Belediye sınırları dahilinde, G23b-23d nazım imar planı paftası, G23b-23d-2a, G23b-23d-2b uygulama imar planı paftaları, 202, 203, 204, 205 ve 518 nolu parsellerde İmar Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 458 -Belediyemiz, Körfez ilçe, Körfez Belediye sınırları dahilinde, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23b-21c-3b uygulama imar planı paftası, 1901 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:


Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 459 - Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Veliahmet Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası 352 ada, 113 nolu parselde hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.05.2006 tarih ve 93 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 460 - Belediyemiz, Körfez ilçe, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Çamlıtepe Mahallesi, G23b-21a-3c uygulama imar planı paftası, 354 ada, 4 ve 5 nolu parselde yapılaşma koşulunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 04.05.2006 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 461 -Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22.b.24.a ve G22.b.24.b nolu nazım imar planı paftaları, G22.b.24.a.3.b, G22.b.24.a.3.c, G22.b.24.a.3.d, G22.b.24.b.3.a, G22.b.24.b.4.a, G22.b.24.b.4.b, G22.b.24.b.4.c, G22.b.24.b.4.d nolu uygulama imar planı paftalarında yapılan ve Gebze Belediye Meclisi´nin 05.05.2006 tarih ve 114 sayılı kararı ile teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.07.2006 tarihli raporu okunarak yapilan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 462 -Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içinde, İstasyon Mahallesi, G22b18c-23b nazım imar planı paftaları, G22b18c4c-23b1b uygulama imar planı paftaları, 5736 ada, 2 nolu parselde (eski 5030 ada, 3 nolu parsel) hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapilan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 463 - Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine devri yapılan Köseler Köyü, G.23.a.12.d nazım imar plan paftası, G.23.a.12.d.1.c-4.b uygulama imar planı paftaları, 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 2, 3, 4 nolu parseller, 146 ada 1 nolu parsel ve 158 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.05.2006 tarih ve 116 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 464 - Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19.d nazım,G22.b.19.d.3.d uygulama imar planı paftası, 3171 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 465 -Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G.22.b.24.a nazım imar plan paftası, G.22.b.24.a.2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 2757 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile ilgili Gebze Belediye Meclisi´nin 05.05.2006 tarih ve 115 sayılı kararı ile teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 466 - Belediyemiz, Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, 28L nazım imar planı paftası, 28L-1-d uygulama imar planı paftası 4290 ve 4315 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.06.2006 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 467 -Belediyemiz, Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, 29K-2c uygulama imar planı paftası, 1608 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili Darıca Belediye Meclisi´nin 02.05.2006 tarih ve 17 sayılı kararı ile teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.06.2006 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 468 - Belediyemiz, Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K-2a,30K-2c,30K-2d ve 30K-3b uygulama imar planı paftaları, 1283 ada,1 ve 4 parsel ile 1367 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 469 -Belediyemiz, Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, Revizyon İmar Planı Plan Notlarında yapılan plan notu değişikliği teklifinin Darıca Belediye Meclisinin 02.05.2006 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı plan notları değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 470 - Belediyemiz Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G.22.b.18.b nazım imar plan paftası, G.22.b.18.b.4.d uygulama imar plan paftası, 1424 ada ile ilgili hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 09.05.2006 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen, uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 471 - Belediyemiz Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G.22.b.19.a nazım imar plan paftası, G.22.b.19.a.4.b uygulama imar plan paftası, 554 ada ve 586 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 09.05.2006 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen, uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 472 - Belediyemiz Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G.22.b.18.c nazım imar plan paftası, G.22.b.18.c.2.a uygulama imar plan paftası, 1327 ada ile ilgili hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 09.05.2006 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen, uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 473 -Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, Akse ve Atatürk Mahalleleri, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b1d-3b-3c uygulama imar planı paftaları, 483 ada, 8, 9, 20, 21 ve 22 nolu parseller ile 773 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 03.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 474 - Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nolu nazım imar planı paftası, G22.b.18.b.2.c, G22.b.18.b.2.d, G22.b.18.b.3.a ve G22.b.18.b.3.b nolu uygulama imar planı paftaları, 2065 ada, 1 nolu parsel, 2066 ada, 2 nolu parsel, 2067 ada,2 nolu parsel, 2069 ada ada,1 nolu parsel, 2062 ada, 1 ve 6 nolu parseller, 2061 ada ve 2062 adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 475 -Belediyemiz, Gebze İlçesi, Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23a21b nazım imar planı paftası, G23a21b4b, G23a21b1c, G23a21b2d, G23a21b3a, G23a21b3b uygulama imar planı paftaları, Bağdat Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan parsellerin yapılaşma koşullarında yapılmak istenilen ve Dilovası Belediye Meclisinin 04.04.2006 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 476 -Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediyesi, imar yetkisi açısından Karamürsel Belediyesine devri yapılan ancak söz konusu devir öncesinde de mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Pazarköy Tepeyolualtı mevki, G.23.d.08.a - 8.b nazım imar plan paftaları, G.23.d.08.a.3.b ve G.23.d.08.b.4.a uygulama imar plan paftaları, 1 kadastro pafta, 37, 38, 39 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 477 -Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G.23.d.08.a nazım imar plan paftası, G.23.d.08.a.1.c uygulama imar planı paftası, 199 ada 34 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Karamürsel Belediye Meclisi´nin 02.05.2006 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 478 -Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediyesi G.23.d.09.a nazım imar plan paftası, G.23.d.09.a.1.a uygulama imar plan paftası, 1463, 1464, 1465, 1466, 1483 nolu parsellerde İmar Daire Başkanlığı´nca hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 03.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 479 -Belediyemiz, Gölcük ilçesi, Yazlık Belediyesi, G.23.c.03.d nazım imar plan paftası, G.23.c.03.d.3.b uygulama imar planı paftası, 231 ada 14 nolu parsel ve G.23.c.08.a nazım imar plan paftası, G.23.c.08.a.2.a uygulama imar planı paftası, 339 ada 13 ve 14 nolu parsellerle ile ilgili hazırlanan ve Yazlık Belediye Meclisi´nin 01.05.2006 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 480 -Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.d nazım imar plan paftası, G.23.d.07.d.2.a ve G.23.d.07.d.1.b uygulama imar plan paftaları, 7 kadastro pafta 195,196,197,198,199, 200 ve 660 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Dereköy Belediye Meclisi´nin 01.06.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen, ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 26.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

--İhsaniye Belediyesi G23c07b nazim imar plani paftası ,G23c07b1c uygulama imar planı paftası,84 ada,5,8,9,10 ve 11 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 481 -Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d-02.c nazım imar plan paftaları, G.23.c.02.c.2.c – 1.d uygulama imar plan paftaları, 38 kadastro pafta, 249 ada, 133 ve 2856 nolu parsellerde İmar Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/ 5000 ölçekli nazım ve 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyonunun 23.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 482 -Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a nazım imar planı paftası, G.23.d.07. a.4.c uygulama imar planı paftası, 462 773 – 462 820 düşey, 4505 243 - 4505 290 yatay koordinatları arasında yer alan “Park” alanı ve G.23.d.07.a nazım imar planı paftası, G.23.d.07. a.4.b – c uygulama imar planı paftaları, 1 kadastro pafta, 34 ve 35 nolu parsellerde İmar Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/ 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 483 -Belediyemiz, Kandıra ilçesi, Kandıra İlçe Belediye sınırları dahilinde, F.24.d.18.b-c-d ve 19.a-b-c-d nazım imar planı paftalarında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 26 Haziran 2001 tarihinde onaylanmış olan “Kandıra İlçesi, Yerleşim amaçlı Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etüt Raporu” doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve plan açıklama raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 484 -Belediyemiz, Gölcük İlçesi,Gölcük ve Değirmendere Belediyeleri G.23.c.02.d nazım imar plan pafta, G.23.c.02.d.1.b-c-d-4.a uygulama imar plan paftaları,484021,33-483443,46 düşey,4509355,97-4509371,59 yatay koordinatları arasında yer alan ”Gölcük 2 Köprülü Kavşağı ve Deprem Konutları Bağlantı Yolu Projesi” ile ilgili İmar Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/ 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 485 -Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.b ve G23.d.08.a nazım imar planı paftaları, G.23.d.07.b.2.c, G.23.d.07.b.2.d, G.23.d.08.a.1.d, G23.d.08.a.1.c uygulama imar planı paftaları, 465 607- 467 062 düşey, 4506 045- 4506 670 yatay koordinatları arasında yer alan “Karamürsel Sahil Konutları-Kalıcı Konutlar (İznik Yolu) Bağlantı Yolunda Yeniden Düzenleme Projesi” ile ilgili İmar Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 486 -Belediyemiz, Karamürsel İçesi, Karamürsel Belediyesi G.23.d.07.b nazım imar planı paftası, G.23.d.07.b.2.c uygulama imar planı paftası, 346 ada, 5 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayindirlik Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 487 -Belediyemiz, Körfez ilçesi, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde yer alan, G.23.b.21.d nazım imar planı paftası, G.23.b.21.d.2.a-b uygulama imar planı paftaları, 1723 ada 1 nolu parselde İmar Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayindirlik Komisyonunun 05.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:.

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 488 -İl mülki sınırlarını kapsayan 1/50 000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ile ilgili İmar ve Bayindirlik Komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 489 -Belediyemiz, İzmit-Merkez, Uzunçiftlik Belediyesi, G.24.d.01.b nazım imar planı paftası, G.24.d.01.b.2.b uygulama imar planı paftası, 503 900 – 504 000 düşey, 4512 300 – 4512 400 yatay koordinatları arasında yer alan ‘´ Park ve Sosyal Tesis Alanlarında İmar Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayindirlik Komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 490 -Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Sultanorhan Mahallesi, G.22.b.19.c, G.22.b.20.a-20.b-20.c ve 20.d nazım imar planı paftaları, G.22.b.19.c.2.b-2.c, G.22.b.20.a.3.a-3.b-3.c-3.d-4.b-4.c-4.d, G.22.b.20.b.4.a-4.b-4.c-4.d, G.22.b.20.c.1.a ve G.22.b.20.d.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-2.b-2.c-2.d-3.a-3.b-4.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.12.2005 tarih ve 232 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu ile ilgili İmar ve Bayindirlik Komisyonunun 10.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
--Kullar Belediyesi, G23c-05a, G23c-05b nazım imar planı paftası, 6693 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c-05a nazım imar planı paftası, 480 ada, 643 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIIa, 20N-IVb uygulama imar planı paftalarında yer alan Akçakoca toplu konut alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIId uygulama imar planı paftası, 3629 ada, 20 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Bekirpaşa Belediyesi, 19N, 19O ve 20N nazım imar planı paftaları, 20N-IVc, 20N-IIIb, IIIc, IIId 19N-IIa, IIb, IIc, 20O-IVa, 19N-Ib, 19O-Ia, Id uygulama imar planı paftalarında yeralan MİA´da kat yüksekliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Hereke Belediyesi, 31K-IIa uygulama imar planı paftası Üzerinde park alanı ile orman alanı arasında 7m.lik imar yolu düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b-22d nazım imar planı paftası,, G23b-22d-3a uygulama imar planı paftası, 1329 ada, 10,11,12,13, 56,57,58 nolu parsellerin konut ve ticaret alanı olan kullanımının Akaryakıt ve Servis +LPG alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi,G23b-22c, G23b-23d nazım imar planı paftaları, G23b-22c-3b, G23b-23d-4a uygulama imar planı paftaları, 1190 ada, 105,110, 116,117, 191 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Derince Belediyesi, Yenikent, G23b-22a nazım imar planı paftası, G23b-22a-3a uygulama imar planı paftası, 4727 ada, 3 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.


--Maşukiye Belediyesi uygulama imar planlarına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Arslanbey Belediyesi, Atakent Toplu Konut Alanının kuzeyindeki eski Suadiye şosesinin 22m.lik imar yolunda yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik mevkii, toplu konut alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Körfez Belediyesi 30-L nazım imar planı paftası, 30L-Ia uygulama imar planı paftası, 1670 ada 1 ve 2 nolu parsellerde teklif edilen nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Kirazlıyalı Belediyesi sınırları dahilindeki nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, 78 kadastro pafta, 1708 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Cami ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Gebze Belediyesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftaları, 2 ada, 15 ve 19 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Gebze Belediyesi, Balçık Köyü sınırları içerisinde, 41 pafta, 820 ve 822 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 25 pafta, 521, 522, 523, 524 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 930 ada, 18(eski 3,11,1,2,13, ve 14) nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Gebze Belediyesi , Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, 768 ada , 12 ve 13 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2748 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d2d uygulama imar planı paftası, 5250 ada, 7 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
--Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1a-1b uygulama imar planı paftası, 348 ada, 376 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L3b ve 29L3b uygulama imar planları, 4052, 4053,4059, 4065, 10329, 4157,4158,4159, 4160 ve 9223 olu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Gölcük Belediyesi, 26 kadastro pafta, 225 ada 15 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mah. 15 pafta, 171 ada, 2 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark ek yönetmeliği gereği otoparka kapalı alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--İzmit-Merkez, Suadiye Belediyesi sınırları dahilindeki 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.


İzmit-Merkez, Saraybahçe-Bekirpaşa Belediyeleri, D-100 karayolu güzergahındaki kavşak projeleriyle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı.okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--KBB İmar Yönetmeliği genel revizyonu ile ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık ve Ulaşim Ortak Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Gölcük Belediyesi Başiskele Sahilinde Balıkçı Lokantası ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Stratejik Plan ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Ortak yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Plan-Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

--Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı paftası, 31J-IIIb,c uygulama imar planı paftaları, 146 ada, 3 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

--Yeniköy Belediyesi,G23c-03c nazım imar planı paftası, G23c-03c-3a ve G23c-03c-3d uygulama imar planı paftaları, 50, 51 ve 52 parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Kullar Belediyesi, 19-O nazım imar planı paftası, 19O-Ic uygulama imar planı paftası, 241 ada, 3 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20-O nazım imar planı paftası, 20O-IVd uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 84 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20.O nazım imar planı paftası, 20O-IVd uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 84 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilindeki kentsel dönüşüm bölgesi sınırının genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi


--Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-3d uygulama imar planı paftası, 9 pafta 751 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Acısu Belediyesi, G24d-03d, G24d-03a nazım imar planı paftaları, G24d-03D-1b, G24d-03a-4c uygulama imar planı paftaları, 1437 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Hereke Belediyesi, Şirinyalı Mah., 30L nazım imar planı paftası, 30L-Ia, 30L-Ib uyg. imar planı paftası, 4350, 4349, 1792, 4916, 1782, 5145, 1778, 5136, 1774, 1772, 1773, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 4257, 5206, 1763, 5064, 1760 ve 1759 nolu parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-1c ve G23b-24c-1d uygulama imar planı paftaları,51 kadastro pafta, 426 ada, 5 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IVa uygulama imar planı paftası, 40 pafta, 1696 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-1c, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftaları, 51 kadastro pafta, 418 ve 420 parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 adalarda teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Kullar Belediye sınırları dahilinde yapılan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-3d uygulama imar planı paftası, 3415 ada 14 parselde teklif edilen uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-Id uygulama imar planı paftası, 3452 ada, 1 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Bahçecik Belediyesi, G23c04d ve 09a nazım imar planı paftaları, 380 ve 381 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24c-05b nazım imar planı paftaları, G24d-01a-1d, 4a, G23c-05b-2c, G23c-05b-3b uygulama imar planı paftaları, 430, 431, 449, 450, 451, 452, 453, 458 ve 459 adalar ve 439 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Köseköy Belediyesi, G24d-01a nazım imar planı paftası, G24d-01a-1c uygulama imar planı paftası, 416 ada, 1 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Köseköy Belediyesi, G24d-01a nazım imar planı paftası, G24d-01a-1d uygulama imar planı paftası, 492 ada, 4,5,6,78 ve 9 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Sarımeşe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, G24d-02a nazım imar planı paftası, 148 ada 3 parsel, 147 ada 1 parsel ve 131 ada 5 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Sarımeşe Belediyesi, G24d-02a nazım imar planı paftası, G24d-02a-4b ve 4c uygulama imar planı paftası, 143 ada 1 nolu parsel, 144 ada 3 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3d uygulama imar planı, 5732 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

--Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 6 ve 21 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

--Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı, 3678 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1901 ada, 1,2,3, ve 4 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L2d pafta, 723 ada, 11 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 1986 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Yalakdere Belediyesi, 32 L nazım imar planı, 32 L II a uygulama imar planı paftası, 735 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d07b nazım imar planı, G23d07b4b uygulama imar planı paftası, 481 ada, 78,79,80,81,82,83,84 ve 85 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

--Dereköy Belediyesi, Gazanfer Bilge Mah. G23d07a nazım imar planı paftası, G23d07a4c uygulama imar planı paftası, 462 635-462 675 düşey, 4504 880- 4504 960 yatay koordinatlar arasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
--Gölcük Belediyesi,G23c02cnazım imar planı paftası, G23c02c4c, G23c02c4b ve G23c02c3a uygulama imar planı paftalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Gölcük Belediyesi, G23c02 nazım imar planı paftası, G23c02d1b, G23c02d1c ve G23c02d1d uygulama imar planı paftaları, Gölcük 2 nolu Köprülü Kavşağı Revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G2302c2d uygulama imar planı paftası, 271 ada, 147 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

--Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c02d nazım imar planı paftası, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 233 ada, 4 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
--Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde yapılacak olan “Suadiye Kavşağı Uygulama Projesi”nin mevcut imar planlarına aktarılması ile ilgili dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

--Ereğli Belediyesi sınırları dahilinde yapılacak olan “Ereğli Köprülü Kavşağı ve Kuzey – Güney Toplama Yolları Projesi”nin mevcut imar planlarına aktarılması ile ilgili Dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

--Akçat Belediyesi sınırları dahilinde yer alan, G.23.d.13.d nazım imar planı paftası, G.23.d.13.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 123 ada 20 ve 21 nolu parsellerde dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

--Körfez D-100 Yan Yolu” projesinin mevcut imar planlarına aktarılması ile ilgili dairemizce hazırlanan 1/ 5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Saraybahçe Belediye Meclisinin " Yapı Kullanma İzinlerinin verilmesi" ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--1/25.000 ölçekli Nazım İmar planları ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Norm Kadro ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Tavşancıl Belediyesi aktarması ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Köseköy Belediyesi Ek ödeneği ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aktarma ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Personelin Vize teklifleri ile ilgili Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Uzuntarla Belediyesi Orman içi Dinlenme Yerinin,Rekreasyon ve Piknik Mesire Alanı olarak kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Demokrasi Parkı Çevre Düzenleme işi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--İzmit Körfez mahallesi 19N-III a uygulama imar planı,8 kadastro paftası,479 ada,12 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Belediyemiz mülkiyetindeki 31L-IVa pafta,127 ada,1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Değirmendere Belediyesi Engelliler Merkezi için yer tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Değirmendere Belediyesi Spor Tesis Alanı için yer tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Değirmendere Beld.si Sosyal ve Kültürel Tesisi Alanı için yer tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire
Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Kandıra İlçesi Akdurak mahallesi 491 ada,1 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

--Saraybahçe Belediyesi ,Yenidoğan mahallesi 20M nazım imar planı paftası,4412 ada, 7 ve 8 nolu 19M nazım imar planı paftası,19M-Ib uygulama imar planı paftası,4419 ada,10 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı degisikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi icin evrakın İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 14.07.2006 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir daha ki meclisin 18.08.2006 Cuma günü saat 15.00de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım