14 ŞUBAT 2013 MECLİS KARAR ÖZETİ

14 ŞUBAT 2013 MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

14 ŞUBAT 2013 MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN KONUSU

48

14.02.2013

Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesinde bulunan ve belediyemizin tasarrufunda olan Tavşancıl sahil parkı bina ve muhdesatının Dilovası Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No: 01)

49

14.02.2013

Gölcük, Dumlupınar Mah. 81 ada 123 parsel üzerinde yer alan Gölcük Belediyesi Hizmet Binasında bulunan, belediyemizin mülkü 5 adet işyerinin İSU Genel Müdürlüğü’ne kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No: 02)

50

14.02.2013

Çayırova, Cumhuriyet Mah. 304 ada, 1 parsel üzerindeki Kalıcı İş Merkezinin 1. ve 2. katında bulunan, belediyemiz mülkü 9 adet işyerinin“Bilgi Evi ve Kütüphane Projesi” kapsamında Çayırova Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No: 03)

51

14.02.2013

İzmit ilçesine bağlı Akpınar Köyünde mevcut Orman Köyü Konutları ile TOKİ Konutları arasında açılacak imar yolunun orman hududu içinde kalan kısmı için yol geçiş izni alınması ve tahakkuk edecek bedelin ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:04)

52

14.02.2013

İzmit, Yenidoğan Mah. 132 ada, 5. Parselde bulunan, belediyemiz mülkü, 2.532,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:05)

53

14.02.2013

İzmit, Yenidoğan Mahallesi, 3331 ada, 1 parsel ve 3304. ada 1 parsel sayılı, belediyemize ait 2 taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:06)

54

14.02.2013

Yarımca Sahili Kamulaştırma Projesi kapsamında bulunan ve Kılıç Kökten SAYLAN’ ait olan 1261 ada, 9 nolu parselin kamulaştırma bedelinin, belediyemizin Gündoğdu TOKİ konutlarından 1 adet daire ile trampa edilmek suretiyle ödenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:07)

55

14.02.2013

2013 Yılı Gelir Tarifesi Cetvellerinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na ait ücret sütununda düzeltme yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:09)

56

14.02.2013

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayvan kesim ücret tarifesinde değişiklik talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:10)

57

14.02.2013

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın tarife güncellemesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:11)

58

14.02.2013

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2013 yılı gelir tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:12)

59

14.02.2013

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele, 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen (361) TL. aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:13)

60

14.02.2013

İşçilere ücret zammı ile 31.12.2011 tarihindeki işçi ücretlerinin 01.01.2012 tarihinde % 5 oranında artırılması, 31.12.2012 tarihindeki ücretlerin ise 01.01.2013 tarihinde % 5 oranında artırılarak ödenmesi ve bütçeden ilave ödeme yapılması ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:14)

61

14.02.2013

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:15)

62

14.02.2013

Belediyemiz mülkü olan, Körfez İlçesine bağlı Yarımca Köyü (Mahallesi), 1064 Ada, 1 parselin revizyon imar planına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:16)

63

14.02.2013

İzmit köy muhtarları ve belediyemiz tarım uzmanlarının modern tarımsal sulama yöntemleri konusunda birlikte inceleme yapmak üzere Hollanda’nın Amsterdam kentine gönderilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun reddine oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:17)

64

14.02.2013

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:18)

65

14.02.2013

41 KK 430 plakalı, 1998 model Renault marka Vidanjör kamyonun Erzurum - Şenkaya Belediyesi’ne hibe edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:19)

66

14.02.2013

41 FU 296 plakalı, 2001 model BMC Fatih marka kamyonun Çanakkale- Lapseki İlçesi Çardak Belediyesi’ne hibe edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:20)

67

14.02.2013

Kartepe İlçesi, Tepecik Mahallesi, Ergenekon Caddesi, Çağla Sokakta bulunan beton yol için, Yapım İşi Protokolü imzalanmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:21)

68

14.02.2013

Kent Konseyinin “Doğru Türkçe Kelime Kullanımını Teşvik Projesi’ne”ilişkin Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.(Gündem No:22)

69

14.02.2013

Kandıra Karaağaç Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:23)

70

14.02.2013

Gölcük Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi ile Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi arasında bulunan isimsiz üstgeçide “Şehit Murat İLERİGELEN Üstgeçidi” isminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:24)

71

14.02.2013

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark İlke ve Esaslarının muhtelif maddelerinde revizyon yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:25)

72

14.02.2013

Başiskele Belediyesi, G24d,G23c çevre düzeni planı, G24d1,G23c2 ve G24d01d,G23c05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:26)

73

14.02.2013

Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı paftası, 624 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:27)

74

14.02.2013

Başisikele Belediyesi, G23c09a-04d nazım imar planı paftaları, 704 ve 2367 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:28)

75

14.02.2013

Başiskele Belediyesi, G23c09b nazım imar planı paftası, 417 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:29)

76

14.02.2013

Başiskele Belediyesi, G23c05d-05c nazım, G23c05d3a-3b-3c, G23c05c1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:30)

77

14.02.2013

Başiskele Belediyesi, Astakos Antik Kenti, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:31)

78

14.02.2013

Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde G22b.18d nazım, G22b.18d.2d uygulama imar paftası, mevcut nazım imar planında akaryakıt istasyonu kullanımına sahip 1817 ada, 4 nolu parsel ile ilgili Belediyemiz Meclisi'nin 15.11.2012 tarih ve 631 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:32)

79

14.02.2013

Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 1825 ada, 11,12,13,14,15,16,17,18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:33)

80

14.02.2013

Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 1735 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:34)

81

14.02.2013

Çayırova Belediyesi, Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a-1d uygulama imar planı paftaları, 860 ada 1 nolu parsel ile 861 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:35)

82

14.02.2013

Darıca Belediyesi, G22b23d nazım imar planı paftası, 584,593,9403 ve 9404 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:36)

83

14.02.2013

Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 988 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:37)

84

14.02.2013

Darıca Belediyesi, G22b22b-23a nazım, 29KIa uygulama imar planı paftaları, 1243 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:38)

85

14.02.2013

Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 3155 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:39)

86

14.02.2013

Derince Belediyesi, G22b22a nazım imar planı paftası, 2879 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:40)

87

14.02.2013

Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c1d uygulama imar planı paftası, 3155 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:41)

88

14.02.2013

Derince Belediyesi sınırları içerisinde “Dere Taşkın Alanları”nın işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:42)

89

14.02.2013

Dilovası Belediyesi, G23a4, G2316c nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:43)

90

14.02.2013

Dilovası Belediyesi, 1/50000 ölçekli G23a Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23a4 nazım, 1/5000 ölçekli G23.a.21.a-22.a-22.b nazım imar planı paftalarında “Sit Alanı Sınırları” ile “Koruma Alan Sınırlarının” işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:44)

91

14.02.2013

Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:45)

92

14.02.2013

Gebze Belediyesi, G22b20c nazım imar planı paftası, 2642 nolu parselin doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:46)

93

14.02.2013

Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 767 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:47)

94

14.02.2013

Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftaları, 3511 ve 3512 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:48)

95

14.02.2013

Gebze Belediyesi, G22d24c nazım imar planı paftası, 2755 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:49)

96

14.02.2013

Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 452 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:50)

97

14.02.2013

Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 3388 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:51)

98

14.02.2013

Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1d uygulama imar planı paftası, 3996 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:52)

99

14.02.2013

Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 3674 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:53)

100

14.02.2013

Gebze Belediyesi,G22b23b nazım imar planı paftası, 2808 ada 6 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:54)

101

14.02.2013

Gebze Belediyesi, G22b20c-25a-25b nazım imar planı paftaları, 4541 ada, 22 nolu parsel ile 4542 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:55)

102

14.02.2013

Gebze Belediyesi, 14.06.2012 tarih ve 320 sayılı Belediyemiz Meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:56)

103

14.02.2013

Gölcük Belediyesi, 1/50000 ölçekli G23.c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.c.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.08.a nazım imar planı ve G23.c.08.a.2.d uygulama imar planı paftalarında, 323 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsellerin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:57)

104

14.02.2013

Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü, 12.07.20121 tarih ve 396 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:58)

105

14.02.2013

İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü, G24.a.22.b.4.d uygulama imar planı paftası, 135 ada 169 parselde “Akaryakıt İstasyonu” işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:59)

106

14.02.2013

İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b1d uygulama imar planı paftası, 541 ada, 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:61)

107

14.02.2013

İzmit Belediyesi, G23b24a nazım imar planı paftası, 176 ada,1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:62)

108

14.02.2013

Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2c uygulama imar planı paftası, 234 ada, 10,11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:64)

109

14.02.2013

Kandıra Belediyesi, F24d19d1a uygulama imar planı paftası, Kent Merkezi ve Meydanı projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:65)

110

14.02.2013

Kartepe Belediyesi, G24d çevre düzeni planı, G24d1, G24d01c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:66)

111

14.02.2013

Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d02b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:67)

112

14.02.2013

Kartepe Belediyesi, G24d02a-03c nazım imar planı paftaları, 155 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 2014 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:68)

113

14.02.2013

Kartepe Belediyesi, G24d07a nazım imar planı paftası, 1292 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:69)

114

14.02.2013

Kartepe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı paftası, 2769, 834 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:70)

115

14.02.2013

Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, Çınarlı Mahallesi, G24.d.03c.3d ve G.24d.08a.2b uygulama imar planı paftaları, 50 nolu parselde ve plan hükmünde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:71)

116

14.02.2013

Kartepe Belediyesi, Acısu, G24d03d2d uygulama imar planı paftasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:72)

117

14.02.2013

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24a21c3d uygulama imar planı paftasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:73)

118

14.02.2013

Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3561 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:74)

119

14.02.2013

Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı paftası, 250 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:75)

120

14.02.2013

Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a25a nazım imar planı paftası, 1750 ada, 11 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:76)

121

14.02.2013

Körfez Belediyesi, G23b21a-21b-21c nazım imar planı paftası, 872 ada, 4 nolu parsel, 1134 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1017 ada, 1 nolu parsel 442 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No:77)

122

14.02.2013

Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.c.01.b.2.a uygulama imar planı paftası, 956 ada, 3, 4, 5, 6 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:78)

123

14.02.2013

Körfez Belediyesi, Yeniyalı ve Çamlıtepe Mahalleleri, G23b.21.a.3.c,G23b.21c.2d uygulama imar planı paftaları, 504 ada 1 parsel ile 1017 ada 1 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:79)

5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Bilal KARSLI İsmail CİVELEK

Meclis Şube Müdürü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

14.02.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINDA KOMİSYONLARA

İADE-HAVALE EDİLEN GÜNDEM MADDELERİ

Gündem No 8: Belediyemize ait Ferruh Duygu Spor tesislerinin sosyal donatı ve müştemilatıyla birlikte Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 60: İzmit Belediyesi, G23b24c nazım, G23b24c2c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 63: İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 132 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 2 nolu parsel, 125 ada, 5,6,ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 80: Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye’ de çalıştırılması düşünülen taşocağı hakkındaki önerge ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 81: Gebze Belediyesi, G22b09c, G22b14b,G22b15a nazım imar planı paftaları, 1051 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 82: Başiskele Belediyesi, Yuvacık Barajı, koruma alan sınırlarında değişiklik yapılması ile ilgili 1/50000 ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 83: Başiskele Belediyesi, G23c09b-04c nazım imar planı paftaları, 431 ada 6 nolu parsel ile 514 ada 2 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 84: Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı paftası, 358, 853 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 85: Başiskele Belediyesi,G23c5a2b-5b1a uygulama imar planı paftaları, 7003 nolu parsel ve güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 86: Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c5d-5c nazım imar planı, G23c5d2a-2b-2c-2d, 5d4b, 5d3a-3b-3c-3d,5c4a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 87: Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23b10b nazım, G23b10b1a uygulama imar planı paftası, 859 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 88: Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c04c nazım, G23c04c4c uygulama imar planı paftası, 524 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 89: Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22b19a nazım imar planı paftası, 255 ada, 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 90: Çayırova Belediyesi, G22b.13.c.3.c ve G22b.13.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 702 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 91: Çayırova Belediyesi, G22b19a3a uygulama imar planı paftası, 6102 ada ile 2104 nolu adalar arasında bulunan yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 92: Çayırova Belediyesi, G22b18b3a uygulama imar planı paftası, 1226 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 93: Çayırova Belediyesi, G22b13c4c- 4d-3d-3c, G22b14d4d, G22b19a1a,G22b18b2a-1a-1b-1d-1c, G22b18a2b-2c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 94: Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 29K-1A uygulama imar planı paftası, 956 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 95: Darıca Belediyesi, G22b.23.a nazım ve 30K-4C uygulama imar planı paftası, 2276 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 96: Darıca Belediyesi, 29L4d uygulama imar planı paftası, 279 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 97: Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 98: Derince Belediyesi, G23b22d4c uygulama imar planı paftası, 1177 ada, 36 nolu parselin batısında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 99: Derince Belediyesi, G23b22d3c-3d, G23b22c4d uygulama imar planı paftaları, 751 ada, 1 nolu parsel, 769 ada, 52 ve 56 nolu parseller ile 805 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 100: Derince Belediyesi, G22b22a-22b nazım imar planı paftaları, 4712 ada, 8 nolu parsel ile 3964 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 101: Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1b-2a uygulama imar planı paftaları, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 102: Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları ile Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3b-3c, G23b22a4a-4d uygulama imar planı paftaları, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 103: Dilovası Belediyesi, G23a22a1a-21b2b uygulama imar planı paftaları, 3641,3642, 1321, 1322,1323 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 104: Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 105: Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 290 ada, 55 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 106: Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.09.2012 tarih ve 509 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 107: Gebze Belediyesi, G22b19a3b-3c uygulama imar planı paftaları, 5712 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 108: Gebze Belediyesi, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4204 ada, 1,2 ,4,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 109: Gebze Belediyesi, G22b20c2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2642 nolu parselin doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 110: Gebze Belediyesi, G22b23b2b uygulama imar planı paftası, 4961 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 111: Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3d uygulama imar planı paftası, 231 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 112: Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23c07b nazım, G23c07b4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftası, 449 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 113: İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, G23b25d nazım imar planı paftası, 3234 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 114: İzmit Belediyesi, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 348 ada, 2,3,4,83,84 nolu parseller, 121 nolu parsel ile 699 ada, 84 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 115: Karamürsel Belediyesi, Semetler Köyü, 101 ada, 1 nolu parsel ile İhsaniye Köyü, 506 nolu parsellerde Kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 116: Kandıra Belediyesi, F24d19d-18c nazım, F24d19d1d, 18c2c uygulama imar planı paftaları, 155 ada, 84 ve 98 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 117: Kartepe Belediyesi, G24a22d nazım imar planı, G24a22d4d uygulama imar planı paftası, 484 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 483 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 118: Körfez Belediyesi, G23b21d1b uygulama imar planı paftası, 318 ve 319 nolu adaların güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 119: Körfez Belediyesi, Cumaköy mevkiinde, 1/50000 ölçekli G23.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.1 ve 1/5000 ölçekli G23.b.06.b nazım imar planı paftalarında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 120: Körfez Belediyesi, Belen Mevkii, 1/50000 ölçekli G23.a-b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.4-G23.a.3 ve 1/5000 ölçekli G23.a.25.b-G23.b.21.a nazım imar plan paftalarında 1.Derece Arkeloljik Sit Alanı sınırının işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 121: Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde 52.305 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının İzaydaş’ a devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu ileİmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 122: Gebze İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan, 890.Sokağın cadde olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 123: Başiskele İlçesi Mehmetağa, Karadenizliler ve Ovacık Mahallelerinden geçen, Alsancak Caddesinin Dönerkaya Sokak ile birleştirilerek isminin Kullar Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 124: Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yol güzergâhında kalan 3.131,16 m2 yüzölçümlü orman alanının yol izinlerinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 125: Belediyemize devir edilecek Makine Kimya Endüstirisi Kurumu Genel Müdürlüğü taşınmazları ve MKE kurumuna tevhit/ ifraz edilerek devir edilecek Belediyemiz Parselleri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 126: İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:74 adresinde bulunan 1212,45 m2 kulanım alanlı işyerinin ‘kafeterya, çay bahçesi ve sosyal tesis’ olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ye İşletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 127: Karamürsel ilçesi, Camiatik Mahallesinde yer alan 103 ada 2 parsel sayılı ve 7 parsel sayılı taşınmazların Kültür Merkezi ve Kent Meydanı yapılmak üzere Büyükşehir belediyesine devir edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 128: Belediyemiz Memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait iptal- İhdas cetvelleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 129: Sarıahmetler - Sinanlıbilalli-Kandra arası toplu taşıma hattının kiralanabilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım Komisyonu İle Hukuk Komisyonu Ortak Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 130: Darıca Belediye Başkanlığı’nın Ek Ödeneği ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 131: Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 132: T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2013 Yılı “Sosyal Kalkınma Küçük Altyapı Mali Destek” hibe programına “SUKAYP” adlı proje ile başvuru yapılması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 133: Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 03 027 plakalı 1998 model JCB Lastik Tekerlekli Yükleyicinin Şırnak İli Uludere İlçesi Hilal Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 134: Başiskele İlçesi, Başiskele Belediye sınırları içerisinde yer alan Karşıyaka Mahallesi 107 ada, 1 nolu parselin meri planlarda kullanım kararı olan Spor Alanı ile ilgili önerge, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 14.02.2013 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki Meclisin 14.03.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIĞLU Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım