14 OCAK 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

14 OCAK 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

14.01.2011 TARİHLİ 1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

1

14.01.2011

Elektrik ve Doğalgaz temini hususunda daha ekonomik fatura tarifelerinden yararlanmak maksadıyla ihale yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2

14.01.2011

KBB Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı Yönetmeliği ve ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

3

14.01.2011

Kadro iptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4

14.01.2011

Sözleşmeli Tiyatro Personeli Çalıştırılması ve Ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5

14.01.2011

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6

14.01.2011

2011 Yılı 122 adet Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7

14.01.2011

2011 Yılı 528 adet Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8

14.01.2011

Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanım Hakkı Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

9

14.01.2011

Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi 556 ada, 7 parsel sayılı 280,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan binanın Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

10

14.01.2011

Değirmendere Giriş Kavşağı yapım işi ile ilgili Ulaşım Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

11

14.01.2011

Gölcük 2 Kavşağı yapım işi ile ilgili Ulaşım Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

12

14.01.2011

Gebze Doğu Kavşağından Kuzey Yan Yola Bağlantı yapım işi ile ilgili Ulaşım Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

13

14.01.2011

Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14

14.01.2011

Kartepe İlçesi Arslanbey Köyü Köyaltı Mevkiinde ve imar planlarında “Yönetim Merkezi Alanı” olarak planlanmış olan taşınmazların belediyemize bedelsiz devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

15

14.01.2011

Başiskele İlçesi, Karşıyaka: Bahçecik Sahil Parkı içinde bulunan Kafeterya ve Çaybahçesi’ nin işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devri ile ilgili HukukKomisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

16

14.01.2011

Fatih Mahallesi Adatepe mevkii, Mesire alanı içinde bulunan Kafeterya ve Çaybahçesi’ nin işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devri ile ilgili HukukKomisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

17

14.01.2011

Çayırova Belediyesi, Yeni Mahalle ile Şekerpınar Mahallesindeki bazı caddelerin birleştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

18

14.01.2011

Numaralama Yönetmeliği’nin 24. maddesi hükmü gereği bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

19

14.01.2011

Başiskele Belediyesi, G.23.c.04.d nazım, G.23.c.04.d.2.c uygulama imar planı paftası, 213 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile 101 ada 5,6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

20

14.01.2011

Başiskele Belediyesi, G23b25d, G23b25c nazım imar planı, G23b25d3a:3b:3c, G23b25c4d, G23c05b1a uygulama imar planı paftaları, 5547 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

21

14.01.2011

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c08b,G23c03c nazım imar planı, G23b08b2a, G23c3c3d uygulama imar planı paftaları, 348 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

22

14.01.2011

Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.a nazım imar planı paftası, G22.b.19.a.3.b uygulama imar planı paftası, 2106 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23

14.01.2011

Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı paftası, 611 ve 420 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

24

14.01.2011

Darıca Belediyesi, G22.b.3.a nazım, 30K:3A ve 30K:3D uygulama imar planı paftaları, 1343 ada 9 no’lu parsel ile 2138 ada 2 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

25

14.01.2011

Darıca Belediyesi, 30K:2D uygulama imar planı paftası, 1303 ve 1304 no’lu adalar arasında yer alan 9.00 m’lik imar yolunun düzenlenmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

26

14.01.2011

Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.b ve G23.b.22.c.2.c uygulama imar plan paftaları, 2774 ada 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 2775 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ve 2776 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

27

14.01.2011

Derince Belediyesi sınırları dahilinde T1 gösterimi ile ifadelendirilen Ticaret Alanları ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

28

14.01.2011

Derince Belediyesi, Kaşıkçı köyü, G23b13d nazım imar planı, G23b13d3a uygulama imar planı paftası, 4735 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

29

14.01.2011

Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3c uygulama imar planı paftası, 293 ada, 33 nolu parsel ile 291 ada 2 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

30

14.01.2011

Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a uygulama imar planı paftası, 2446 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

31

14.01.2011

Gebze Belediyesi, G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.4.c ve G.22.b.24.b.3.d uygulama imar planı paftaları, 1143 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin güneyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

32

14.01.2011

Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a – G22.b.23.b. nazım, G22.b.24.a.1.a – G22.b.23.b.2.b. uygulama imar planı paftaları, 4967 ada 1, 2 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

33

14.01.2011

Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.3.a uygulama imar planı paftası, 1288 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

34

14.01.2011

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c.4.c uygulama imar planı paftası, 675 ada 6, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

35

14.01.2011

İzmit Belediyesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b4d uygulama imar planı paftası, 205, 206, 207 nolu adaların güneyinde, 2795 ile 2783 nolu adalar arasında ki 20 mt lık imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

36

14.01.2011

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 17.09.2010 tarih ve 512 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

37

14.01.2011

İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d1b:2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584 ve 586 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

38

14.01.2011

İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24a21d nazım imar planı, G24a21d1b uygulama imar planı paftası, 130 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

39

14.01.2011

İzmit Belediyesi, Arızlı Toplu Konut Alanına ait Belediyemiz Meclisi’nin 15.10.2010 tarih ve 551 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

40

14.01.2011

İzmit Belediyesi, G23b25c nazım imar planı paftası, 5010 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

41

14.01.2011

İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım ve G23.b.25.a.4.d uygulama imar planı pafta, 326 ada, 1 nolu parsel, 2463 ada, 5 nolu parsel ile 313 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

42

14.01.2011

Kartepe Belediyesi, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1c uygulama imar planı paftası, 3137 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

43

14.01.2011

Kartepe Belediyesi, Acısu: İbrikdere, Bağdat, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri G24.d.03.a.03.a:b, G24.d.03.a.04.d:c, G24.d.03.a.03.d:c, G24.d.03.d.01.a:b:c, G24.d.03.d.02.a:b, G24.d.03.c.01.a, G24.d.03.d.02.d:c, G24.d.03.c.01.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan Acısu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

44

14.01.2011

Kartepe Belediyesi, Hikmetiye Mahallesi, G24.d.08.a nazım, G24.d.08.a.2.c:2.d uygulama imar planı paftaları, 1541, 1542, 1543 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

45

14.01.2011

Kartepe Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23d.03.c nazım, G23d.03.c.4.b uygulama imar plan paftası, 1255 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

46

14.01.2011

Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar plan, G23b21c2a:2b uygulama imar plan paftaları, 4114, 4117, 4986, 4988, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003,5004 ve 5005 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

47

14.01.2011

Körfez Belediyesi, G23b21c,G23b22a,G23b22d, nazım imar planı, G23b21c2b:2c, G23b22a4c, G23b22d1a:1d uygulama imar planı paftaları, 1924 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 1925 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 1927 ada, 2 nolu parsel, 1928 ada, 1 nolu parsel, 1929 ada, 2, 3 nolu parseller ile 1930 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

48

14.01.2011

Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G.23.A.25.C. nazım, G.23.A.25.C.1.B uygulama imar planı paftası, 174 ada 2 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

49

14.01.2011

Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G.23.A.25.C nazım, G.23.A.25.C.2.B uygulama imar planı paftası 1760 ada 1 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

50

14.01.2011

Körfez Belediyesi, Hereke Bölgesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23.a.18.c, G23.a.19.d, G23.a.23.b nazım imar planı, G23.a.18.c.2.c, G23.a.18.c.3.a,b,c,d, G23.a.18.c.4.c, G23.a.19.d.1.c,d, G23.a.19.d.4.a,b,c,d ve G23.a.23.b.2a,b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

51

14.01.2011

Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Saraylı kentsel sit alanı için hazırlanan KAİP ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

52

14.01.2011

Kartepe İlçesi, 1. ve 3. derece doğal sit alanına ve plan notlarına yapılan itirazlara ait Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca alınmış olan karar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

53

14.01.2011

Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 10/01/2011 tarihli ve 18 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Recep ÖZBAKIR’ın vermiş olduğu yazılı önerge ile; Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, komisyonun çalıştığı sürede görev yapmak üzere çalıştırılacak uzman üyenin komisyonca belirlenmesine, görev yapan uzmanlara memur aylık katsayısının 1.000 gösterge rakamı ile çarpımı kadar günlük ücret ödenmesine ve Denetim Komisyonu üyeliği seçiminin gizli oylama yapılarak seçilmesine karar verildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde: Denetim Komisyonu üyeliğine en çok oy alan, Okşin BEÇET, Erdoğan GÜNAY, Mustafa ŞAHİNTÜRK, Tacettin AKYOL ve Zeynel SARIKAYA’ nın seçilmelerine karar verildi.

54

14.01.2011

“Kocaeli’ de Tarımsal Sulama Yöntemlerinin Modernizasyonu” proje ile ilgili Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 04/01/2011 tarihli ve 5 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

55

14.01.2011

Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi, 4479 ada, 5 parsel sayılı imar planlarında Hizmet alanında kalan taşınmazın Belediye Hizmet Binası ve Sosyal ve Kültürel Tesisler yapılmak üzere belediyemize bedelsiz devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2010 tarihli ve 2503:13534 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Derya ŞENOL

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım