14 NİSAN 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM VE 2.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

14 NİSAN 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM VE 2.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

14 NİSAN 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM VE 2.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

2011 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 14.04.2011 TARİHLİ

1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

204

14.04.2011

Meclis 1.Başkan Vekili seçiminde yapılan gizli oylamada Adnan KÖŞKER Meclis 1.Başkan Vekili olarak seçildi, (Gündem No 1)

205

14.04.2011

Meclis 2.Başkan Vekili seçiminde yapılan gizli oylamada İsmail YILDIRIM Meclis 2.Başkan Vekili olarak seçildi, (Gündem No 2)

206

14.04.2011

Katip üyelerin seçiminde yapılan gizli oylamada Kerim BÜYÜKGÖZ ve Okşin BEÇET asıl katip üye, Erdoğan GÜNAY ve Nilgün YILDIRIM yedek katip üye olarak seçilmişlerdir. (Gündem No 3)

207

14.04.2011

Encümen Üye seçimi gizli oylama ile yapılmış olup; Levent DEĞİRMENCİ, Selçuk AVCI, İsmail KESKİN, Okşin BEÇET, Şaban SARIGÜLLE Encümen Üyesi olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmalarına karar verildi. (Gündem No 4)

208

14.04.2011

5216 sayılı Kanununun 15. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden, yapılan açık oylama neticesinde; ihtisas Komisyonlarının; İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Türlü İşler Komisyonu olmak üzere 7 (yedi) komisyondan oluşmasına ve komisyonlarda 8’ er Meclis Üyesinin 1 yıl görev yapmalarına,

İhtisas komisyonu üye seçimlerine geçilerek;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliği’ne

1. Mehmet Zekeriya ÖZAK 5. Mustafa TAŞKAN

2. Coşkun ÇABUKEL 6. Selattin KABADAYIOĞLU

3. Mustafa İLTEKİN 7. Ali HAYMANALI

4. Yunus TEKİN 8. Ahmet PEHLİVAN’ın,

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği’ne

1. Hikmet TUNÇAY 5. Hüseyin BÜLBÜL

2. Olcay ULUS 6. Yaşar SÖNMEZ

3. Kemal KOTAN 7. Süleyman KARAMAN

4. Kerim BÜYÜKGÖZ 8. Şefik KARAASLAN'ın

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği’ne

1. Hasan KIRLI 5. Bülent KOÇAK

2. Pınar NAAK 6. İsmail BARAN

3. Tacettin AKYOL 7. Mustafa ŞAHİNTÜRK

4. Erdoğan GÜNAY 8. Zeynel SARIKAYA'nın

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği’ne

1. Oya TUNÇEL 5. Seyfettin AĞTAŞ

2. Şener SÖĞÜT 6. Süleyman TANYILDIZ

3. Hamdi YEŞİLKAYA 7. Adnan UYSAL

4. Mustafa Rüştü UYGUR 8. İbrahim İLHAN'ın

Ulaşım Komisyonu Üyeliği’ne

1. Metin TORUNOĞULLARI 5. Satı Mehmet KÜLTE

2. Adnan BALCI 6. Mahacır DAŞDEMİR

3. Faik ÇAKIROĞLU 7. Fahrettin BÜYÜKOĞLU

4. Muammer BİNER 8. Mehmet Ali KAPLAN'ın

Hukuk Komisyonu Üyeliği’ne

1. Resul TAT 5. Ali KOCABIÇAK

2. Ahmet KARAASLAN 6. Fahri ÖRENGÜL

3. Mehmet ŞENDOĞAN 7. Ali HAYMANALI

4. Zafer ARAT 8. Ragıp YÜRÜK'ün

Türlü İşler Komisyonu Üyeliği’ne

1. Faruk DENLİ 5. Bülent ÇORAPSIZ

2. Nilgün YILDIRIM 6. Süleyman TANYILDIZ

3. Mehmet OLGUN 7. Ömer ÖZTÜRK

4. Yusuf TURAN 8. Recep ÖZBAKIR'ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. (Gündem No 5)

209

14.04.2011

Kocaeli Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliği Üyeliğine, Birlik Tüzüğünün 8. maddesine istinaden; Meclis Üyeleri Mehmet Zekeriya ÖZAK ve Ali HAYMANALI tarafından verilen 14/04/2011 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde;

Kocaeli Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliği Üyeliğine 1 yıl için;

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER

1-Nilgün YILDIRIM 1-Tacettin AKYOL

2-Zafer ARAT 2-Hikmet TUNÇAY'ın

3-Hüseyin BÜLBÜL

4-Engin ÇAKMAK

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 6)

210

14.04.2011

Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği Üyeliğine, Birlik Tüzüğünün 8. maddesine istinaden, Meclis Üyeleri Mehmet Zekeriya ÖZAK ve Ali HAYMANALI tarafından verilen 14/04/2011 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde;

Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği Üyeliğine 1 yıl için;

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER

1. M. Zekeriya ÖZAK 1. Kemal KOTAN

2. Muammer BİNER 2. Adnan UYSAL' ın

3. Mustafa Rüştü UYGUR

4. Erdoğan GÜNAY

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 6)

211

14.04.2011

Kocaeli Gölcük-Başiskele Termal Turizm Birliği Üyeliğine, yapılan açık oylama neticesinde;

Kocaeli Gölcük-Başiskele Termal Turizm Birliği Üyeliğine 1 yıl için;

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER

1. Metin TORUNOĞULLARI 1. Levent DEĞİRMENCİ

2. Mehmet OLGUN 2. Mustafa ŞAHİNTÜRK' ün

3. Ahmet KARAASLAN

4.Fahrettin BÜYÜKOĞLU

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 6)

212

14.04.2011

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlyas ŞEKER’ in istifası nedeni ile boşalan Fuar Üyeliğine, Fuar Yönetim Protokolünün 6. maddesine istinaden; Meclis Üyelerimiz Mehmet Zekeriya ÖZAK ve Ali HAYMANALI tarafından verilen 14/04/2011 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde;

Kocaeli Fuar Üyeliğine Hasan KIRLI’nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem No 6)

213

14.04.2011

Kadro iptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 7)

214

14.04.2011

Ambulans Hasta Nakil Hizmeti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 8)

215

14.04.2011

2011-2012 yılında dağıtılacak olan mini dizüstü bilgisayarlar ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.(Gündem No 9)

216

14.04.2011

Mülkiyeti Başiskele Belediyesine ait Sit Alanı ve Askeri Güvenlik Sahası içerisinde kalan, Yuvacık Mahallesinde yer alan taşınmazların Kent Meydanı yapılmak üzere belediyemize devri ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu olarak gündeme alınan teklif, Hukuk Komisyonu Raporu gündem teklifi olarak oybirliği ile düzeltilerek gündeme alınmış olup raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 10)

217

14.04.2011

Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, 6 kadastro paftası, 559 ve 560 nolu parsellerde hazırlanan Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 11)

218

14.04.2011

Başiskele Belediyesi, Karadenizliler ve Ovacık Mahalleleri B7, B8, ve BY1 olarak ayrılan alanlar ile ilgili hazırlanan ilave ve revizyon uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 12)

219

14.04.2011

Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c10a nazım imar planı paftası, 812 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 13)

220

14.04.2011

Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, 5497 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 14)

221

14.04.2011

Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 17.12.2010 tarih ve 649 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 15)

222

14.04.2011

Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.d nazım imar plan paftası, G.22.b.18.d.2.a uygulama imar plan paftası, 5486 ada 6 nolu parsel ile 13308 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 16)

223

14.04.2011

Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1008 ada, 1 nolu parsel ile 1005 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 17)

224

14.04.2011

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28LIa uygulama imar planı paftası, 7301 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 18)

225

14.04.2011

Darıca Belediyesi, G22b.23.c nazım, 29L-4d uygulama imar planı paftası, 283 ada 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 19)

226

14.04.2011

Darıca Belediyesi, G.22.B.23.c nazım, 28L-1D uygulama imar planı paftası, 5220, 10568, 5224, 7414, 7159 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 20)

227

14.04.2011

Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, 30K-II-a uygulama imar planı paftası, 1275 ada 1 nolu parsel ile 1273 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 21)

228

14.04.2011

Darıca Belediyesi, 29L-2d uygulama imar plan paftası, 719 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin, 17.09.2010 tarih ve 497 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.(Gündem No 22)

229

14.04.2011

Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c nazım, 29.L-4.D uygulama imar plan paftası, 279 ada, 1 nolu parselde hazırlanan Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 23)

230

14.04.2011

Darıca Belediyesi, Cami Mah. 28K.II.b uygulama imar plan paftası, 10678 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 24)

231

14.04.2011

Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G.23.b.23.d nazım, G.23.b.23.d.1.d ve 4.a uygulama imar planı paftaları, 918 ada, 8, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile 2305 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin, 12.11.2010 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 25)

232

14.04.2011

Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c2d uygulama imar planı paftası, 2689 ada, 11 nolu parsel ile 2733 ada 12 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun ortak Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 26)

233

14.04.2011

Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b25b nazım imar planı, G22b25b1b uygulama imar planı paftası, 35, 36, 37 ve 41 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 28)

234

14.04.2011

Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, Gebze Doğu Kavşağı Projesinde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 29)

235

14.04.2011

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 3592 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 30)

236

14.04.2011

Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c nazım imar planı, G22b17c2b-2c uygulama imar planı paftaları, 4 ada, 40 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 31)

237

14.04.2011

Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.17.c. nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c uygulama imar planı paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 32)

238

14.04.2011

Gölcük Belediyesi, Müfit Saner Yaya Üst Geçidinin planlara işlenmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 33)

239

14.04.2011

Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02c nazım, G23c02c3a uygulama imar planı paftası, 159 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 34)

240

14.04.2011

İzmit Belediyesi, G24a12a nazım imar planı paftası, 1332 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 35)

241

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Topçular Mahallesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b3d uygulama imar planı paftası, 5026 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 36)

242

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d1d uygulama imar planı paftası, 4419 ada, 12 nolu parsel ile 124 ada, 38 nolu parselde hazırlanan nazım ve imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 37)

243

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b25c nazım imar planı paftası, 1554 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 38)

244

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G2b25a2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10,15 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 39)

245

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Orhaniye Köyü, 29 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 40)

246

14.04.2011

İzmit Belediyesi, G23b25d nazım, G23b25d2d uygulama imar planı paftası, 2543 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 41)

247

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Hatipköy, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2c uygulama imar planı paftası, 2107 ada, 1, 2 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 42)

248

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 968 ada 7 nolu parsel, 997 ada 412 ve 413 nolu parseller ile 998 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 43)

249

14.04.2011

İzmit Belediyesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.1.d uygulama imar planı paftası, 4427 (eski 4406) nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 44)

250

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, G23.b.23.d nazım imar planı, G23.b.24.d.2.a uygulama imar planı paftası, 4969 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 45)

251

14.04.2011

İzmit Belediyesi, G23.b.24.c.2.d uygulama imar plan paftası, 1852 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 46)

252

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c.1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları 5010 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 47)

253

14.04.2011

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4411 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 48)

254

14.04.2011

Kartepe Belediyesi, G23c05b nazım imar planı paftası, 2446, 700, 1465, 6359, 701, 680, 679, 6782, 659, 660, 661 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 50)

255

14.04.2011

Kartepe Belediyesi, Maşukiye, 1 ve 3. derece doğal sit alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli planlara işlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 51)

256

14.04.2011

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d02a nazım imar planı, G24d02a1a-22d4d uygulama imar planı paftası, 487 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 52)

257

14.04.2011

Kuzey Marmara Otoyolunun planlara işlenmesine ait Belediyemiz Meclisi’nin 18.06.2010 tarih ve 355 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.(Gündem No 53)

258

14.04.2011

Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü sınırlarında bulunan 1 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem No 93)

259

14.04.2011

Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü sınırlarında bulunan 2 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem No 94)

260

14.04.2011

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi ile protokol yapılması ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem No 101)

261

14.04.2011

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi ile protokol yapılması ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem No 102)

262

14.04.2011

Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı Kocaeli Şubesi ile protokol yapılması ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem No 103)

263

14.04.2011

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü ile Mesleki Kurs Protokolü yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem No 104)

264

14.04.2011

Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na ait olan, İlimiz Başiskele İlçesi Yuvacık Köyü sınırları dahilinde bulunan 43 pafta, 5555 parsel sayılı 6019,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın devrinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem No 108)

265

14.04.2011

2010 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.(Gündem No 112)

266

14.04.2011

Meclis Üyesi Mehmet Zekeriya ÖZAK’ın sözlü önergesi ile gündeme alınan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın “Kocaeli’de Tarımsal Sulama Yöntemlerinin Modernizasyonu” adlı proje teklifi okunarak müzakere edildi;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem No 113)

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım