14 MAYIS 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERI

14 MAYIS 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.05.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

237

14.05.2010

Özel halk minibüs ve otobüslerle ile ilgili CHP Grubu Meclis Üyelerinin vermiş olduğu önerge ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 29/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

238

14.05.2010

Çocuklar Geleceğimizdir” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 05/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Projenin uygulanması, proje bütçesinin kabulü ve gerekli ödemelerin yapılması amacıyla, Belediye görevlilerinin yetkili kılınabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU'na yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

239

14.05.2010

7 İklim 7 Renk Kocaeli' de Tek Yürek” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 22/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Projenin uygulanması, proje bütçesinin kabulü ve gerekli ödemelerin yapılması amacıyla, Belediye görevlilerinin yetkili kılınabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU'na yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

240

14.05.2010

Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 10/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği dairesinden geldiği şekliyle uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

241

14.05.2010

Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 10/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği dairesinden geldiği şekliyle uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

242

14.05.2010

Göçmen Konut, Köy Arsa ve Arazi işlemlerinin Köylerin sınırları içinde bulunduğu İlçe Belediyelerine yetki devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 10/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Göçmen Konut, Köy Arsa ve Arazi tapu işlemlerinin yapılması yetkisinin ilçe belediyelerine devredilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

243

14.05.2010

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 41 98 003 nolu 1998 model JCB Marka İş Makinesinin bedelsiz olarak Van İli Bahçesaray Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İş makinesinin bedelsiz hibe olarak Van İli Bahçesaray Belediyesine verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

244

14.05.2010

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3609 ada 4 parsel sayılı 809,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4 ncü katının Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 21/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Bahsi geçen konularda protokol ve sözleşmelerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

245

14.05.2010

Sapanca Gölü Terfi Sistemi ve İçme Suyu Arıtma Tesisi girişine hidro-elektrik santrali kurulabilmesi konusunda İzmit Su A.Ş ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk+Çevre Komisyonunun 30/04/2010 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Protokolleri imzalama konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

246

14.05.2010

Sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Boş kadrolar karşılığı personel çalıştırılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

247

14.05.2010

TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

248

14.05.2010

Körfez İlçesi, Sevindikli Köyü 2810 parsel sayılı 6.950,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere belediyemize bedelsiz olarak devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere bedelsiz olarak devrinin alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

249

14.05.2010

Derince İlçesi Çavuşlu Köyü 6866 parsel sayılı 3726,48 m2 yüzölçümlü taşınmazın sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere belediyemize bedelsiz devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere bedelsiz olarak devrinin alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

250

14.05.2010

İzmit İlçesi Orhan Mahallesi, 957 ada, 1 ve 2, 956 ada 2 parsel sayılı taşınmazların İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ve protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazların tahsis edilmesi ve protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

251

14.05.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Yakacık Mahallesi, G.23.c.05.a.3.c uygulama imar planı paftası 164 ada 21 no'lu parsel ile Mahmutpaşa Mahallesi, G.23.c.05.a.4.b uygulama imar planı paftası, 137 ada 3 no'lu parselin doğusunda kalan Park Alanı'nda hazırlanan ve Başiskele Belediyesi Meclisi'nin 03.03.2010 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

252

14.05.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G.23.c.05.c nazım, G.23.c.05.c.1.b uygulama imar planı paftası, 604 ada 7 nolu parsel ile 602 adanın kuzeyinde yer alan imar yolunu kapsayan alanda hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 03.03.2010 tarih ve 25 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesi Meclisince uygun görülmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

253

14.05.2010

Başiskele Belediyesi, G.23.c.09.a nazım, G.23.c.09.a.1.a ve 1.b uygulama imar plan paftaları, 4587 nolu parsel ile 467 ada, 9 nolu parselde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi'nin 03.03.2010 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

254

14.05.2010

Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.c-G.23.c.05.b nazım imar plan paftaları, G.23.b.25.c.4.c-G.23.c.05.b.1.b uygulama imar plan paftaları, 245,246,248 ve 249 no'lu adaların bulunduğu alanda hazırlanan ve Başiskele Belediyesi Meclisi'nin 03.03.2010 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

255

14.05.2010

Başiskele Belediyesi, G.23.c.09.d nazım ve G.23.c.09.d.2.a uygulama imar plan paftası, 1740, 2248, 2249, 2250 ve 2266 nolu parsellerde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi'nin 03.03.2010 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi

*** *** ***

256

14.05.2010

Başiskele Belediyesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.3.d uygulama imar plan paftası, 5838 ve 5900 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi'nin 03.03.2010 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

257

14.05.2010

Başiskele Belediyesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1.c, 2.d, 3.a, 4.b uygulama imar plan paftaları, 492400-493000 yatay ve 4505500-4506500 dikey koordinatları arasında yer alan alanda hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi'nin 03.03.2010 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

258

14.05.2010

Başiskele Belediyesi, G23c.09.b nazım, G23c.09.b.2.a - 2.b uygulama imar planı paftaları, 303 nolu parseli içeren alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama İmar Plan değişikliği tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

259

14.05.2010

Başiskele Belediyesi, sınırları dahilinde, Başiskele Planlama Bölgesi, İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Sosyal Donatı Alan Gereksinim Tablosunda yeniden düzenlemeye gidilmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği karar alınmaksızın ilgili dairesine iadesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

260

14.05.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.19.a nazım, G22b.19.a.3.a uygulama imar planı paftası, 2103 ada 7 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 04.03.2010 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

261

14.05.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G.22.b.18.b nazım, G.22.b.18.b.3.d uygulama imar planı paftası, 1270 ada, 12 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 04.03.2010 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

262

14.05.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22.b.19.a nazım ve G22.b.19.a.03.a-03.b uygulama imar planı paftaları, 2098 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

263

14.05.2010

Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, Yalı Mahallesi, G22b.23c nazım imar planı, 28L-1d uygulama imar planı paftası, 10480 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi bu haliyle nazım imar planı ana kararlarına, meri mevzuata ve planlamanın eşitli ilkesi ile genel plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

264

14.05.2010

Darıca Belediyesi Uygulama imar planı, plan notlarında hazırlanan ve Darıca Belediye Başkanlığı'nın 02.12.2009 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

265

14.05.2010

Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.23.a nazım, 29K-1.b ve 29K.1.c uygulama imar planı paftası, 1208 ada 7 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 02.02.2010 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

266

14.05.2010

Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 30-K-II-d uygulama imar planı paftası, 1282, 1284, 1285 adaların bütününde ve 1286 ada 2 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 02.02.2010 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

267

14.05.2010

Derince Belediyesi, G.23.b.22.d nazım, G.23.b.22d.2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 484400-484800 düşey, 4514000-4514400 yatay koordinatları arasında yer alan kavşağın düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

268

14.05.2010

Dilovası Belediyesi, G.23.a.21.a., G.23.a.21.d nazım, G.23a.21.a.3d, G.23a.21.d.2.a uygulama imar plan paftaları, Yılanca Tepesi Mevkii, düşey 458623.873 - 458956.625 - 458855.389 ve yatay 4515789.445 - 4515772.019 - 4515562.908 koordinatları arasında kalan alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlara işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

269

14.05.2010

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.a uygulama imar plan paftası, 4201 ada 1,4,5 ve 23( eski 2 ve 3) nolu parseller ile ilgili olarak Belediyemiz Meclisi'nin 15.01.2010 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

270

14.05.2010

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.2.d uygulama imar plan paftası, 5268 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile 5109 ada, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 37, 38 ve 39 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.03.2010 tarih ve 51 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

271

14.05.2010

Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G.22.b.24.a nazım ve G.22.b.24.a.2.c uygulama imar plan paftası, 1936 ada, 13 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.03.2010 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

272

14.05.2010

Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4.a uygulama imar plan paftası, 3007 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.03.2010 tarih ve 52 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

273

14.05.2010

Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi sınırları dahilinde G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.2.c uygulama imar planı paftası, 155 ada 55 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 08.03.2010 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği tadilen uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

274

14.05.2010

Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b.18.c nazım, G22b.18.c.4.a uygulama imar planı paftası 4077 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.03.2010 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

275

14.05.2010

Gebze Belediyesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.2.b uygulama imar planı paftası, 4455 ada 4 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.03.2010 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

276

14.05.2010

Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.3.a uygulama imar plan paftası, 1289 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile ilgili olarak Belediyemiz Meclisi'nin 15.01.2010 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

277

14.05.2010

Gebze Belediyesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.c uygulama imar plan paftası, 1648 ada 12 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 08.01.2010 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planındaki gibi A-3 olarak değiştirilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

278

14.05.2010

Gebze Belediyesi Tavşanlı Köyü sınırları içerisinde, G23.a.16.d nazım G23.a.16.d.3.a uygulama imar planı paftası, 763, 2533 ve 2608 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

279

14.05.2010

Gebze Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi sınırları dâhilinde, G22b18c nazım, G22b18c2c uygulama imar plan paftalarında kalan 321 ada 91 nolu parselde Gebze Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İlgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

280

14.05.2010

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-18c nazım, G22b-18c-3b ve G22b-18c-3c uygulama imar planı paftaları, 4653 ada 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

281

14.05.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G.23.b.25.d. nazım, G.23.b.25.d.2.b uygulama imar planı paftası, 2537 ada 8,9,10,11,12,13,14 ve 15 no'lu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 02.03.2010 tarih ve 22 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

282

14.05.2010

İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.d uygulama imar plan paftası, 3499 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 02.03.2010 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

283

14.05.2010

İzmit Belediyesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.3.a uygulama imar planı paftası, 558 ada, 23 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 02.03.2010 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

284

14.05.2010

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c uygulama imar planı paftası, 4410 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 4411 ada 12 nolu parselde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

285

14.05.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24d.03a, G24d.03b nazım imar planı paftalarında teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

286

14.05.2010

Kartepe Belediyesi Çamlık, Emek, Kızılcık, Tepetarla, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Çınarlı ve Soğuksu mahalleleri sınırları dâhilinde, G24d2a, G24d2b, G24d2c G24d3d ve G24d3c nazım imar plan paftalarında kalan Uzunçiftlik – Maşukiye güzergâhlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın projelendirdiği “Sapanca Yolu İkileme Projesi” kapsamında, G24d2a nolu paftada 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, G24d2a1d, G24d2a4a, G24d2a4b, G24b2a4c, G24d2a3d, G24d2a3c, G24d3c1d, G24d3c1c ve G24d3c4b nolu paftalarda uygulama imar planı değişikliği ve G24d2a3c, G24d2b4d, G24d2b4c, G24d2b3d, G24d2b3c ve G24d2c2b nolu hâlihazır paftalarda uygulama imar planı yapımına esas, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

287

14.05.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, Uzunçiftlik mevkii, G24a-21c ve G24a-01b nazım, G24a-21c-1c, G24a-21c-1d, G24a-21c-2d, G24a-21c-3a uygulama imar planı paftaları, 204 ada 9 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı ve plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

288

14.05.2010

Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, G23.d.07.b Nazım, G23.d.07.b.2.c-3.b uygulama imar planı paftaları, 29 ada 11 nolu ve 353 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 31 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

289

14.05.2010

Karamürsel Belediyesi sınırları dahilinde Tepeköy'e ait Kırsal Konut Alan sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Plan değişikliği ile çözümlenmesi gereken konunun bu doğrultuda da çalışmalar yapılmak üzere ilgi Dairesine iadesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

290

14.05.2010

Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, Çiçekdüzü Mevkii, 20 kadastro pafta, 110 ada, 21 nolu parselde hazırlanan ve Belediye Meclislerince 05.04.2010 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

291

14.05.2010

Körfez Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23.a.25.c. nazım, G23.c.25.c.2.b uygulama imar plan paftası, 214 ada, 37 ve 38 nolu parseller ile 1760 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 02.03.2010 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/04/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

292

14.05.2010

Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 479637-480165 düşey, 4515265-4515540 yatay koordinatları arasında yer alan Yarımca Köprülü kavşağın düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım