14 MART 2013 MECLİS KARAR ÖZETİ

14 MART 2013 MECLİS KARAR ÖZETİ

TARİH

KARAR NO

14.03.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİ

KARARIN KONUSU

14.03.2013

124

Gündem No: 01 - Belediyemize ait Ferruh Duygu Spor tesislerinin sosyal donatı ve müştemilatıyla birlikte Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

125

Gündem No: 02 - Çayırova, Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yol güzergâhında kalan 3.131,16 m2 yüzölçümlü orman alanının yol izinlerinin alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

126

Gündem No: 03 - Belediyemize Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünce belediyemize devredilecek kurum taşınmazları ile, tevhit/ ifraz edilerek MKE kurumuna devredilecek Belediyemize ait parsellere ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

127

Gündem No: 04 - İzmit, Ömerağa Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:74 adresinde bulunan 1212,45 m2 kulanım alanlı işyerinin işletilmesinin “kafeterya, çay bahçesi ve sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ye devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğuile karar verildi.

14.03.2013

128

Gündem No: 05 - Belediyemizin memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait kadro iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

129

Gündem No: 06 - Darıca Belediye Başkanlığı’nın Ek Ödeneğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

14.03.2013

130

Gündem No: 07 - Karamürsel İlçesi, Camiatik Mahallesinde yer alan 103 ada, 2 ve 7 parsel sayılı 2 taşınmazın Kültür Merkezi ve Kent Meydanı yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesine devir edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

131

Gündem No: 08 - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2013 Yılı “Sosyal Kalkınma Küçük Altyapı Mali Destek” hibe programına “SUKAYP” adlı proje ile başvuru yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

132

Gündem No: 09 - Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 03 027 plakalı 1998 model JCB Lastik Tekerlekli Yükleyicinin Şırnak İli Uludere İlçesi Hilal Belediyesine hibe edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

133

Gündem No: 10 - Gebze İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan, 890. sokağın cadde olarak isimlendirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

134

Gündem No: 11 - Başiskele İlçesi Mehmetağa, Karadenizliler ve Ovacık Mahallelerinden geçen, Alsancak Caddesinin Dönerkaya Sokak ile birleştirilerek isminin Kullar Caddesi olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

135

Gündem No: 12 - Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde 52.305 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının İzaydaş’ a devredilmesine ilişkin Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

136

Gündem No: 13 - Sarıahmetler-Sinanlıbilalli-Kandıra arası toplu taşıma hattının kiralanabilmesi ile ilgili Ulaşım ve Hukuk Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

137

Gündem No: 15 - Başiskele Belediyesi, Yuvacık Barajı, koruma alan sınırlarında değişiklik yapılması ile ilgili 1/50000 ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

138

Gündem No: 16 - Başiskele Belediyesi, G23c09b-04c nazım imar planı paftaları, 431 ada 6 nolu parsel ile 514 ada 2 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

139

Gündem No: 17 - Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı paftası, 358, 853 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği il ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

14.03.2013

140

Gündem No: 18 - Başiskele Belediyesi, G23c5a2b-5b1a uygulama imar planı paftaları, 7003 nolu parsel ve güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

141

Gündem No: 19 - Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23b10b nazım, G23b10b1a uygulama imar planı paftası, 859 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

14.03.2013

142

Gündem No: 21 - Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım, G23c03c3a-3b uygulama imar planı paftaları, 107 ada, 1 nolu parsel, 1272 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

143

Gündem No: 22 - Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22b19a nazım imar planı paftası, 255 ada, 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğuile karar verildi.

14.03.2013

144

Gündem No: 23 - Çayırova Belediyesi, G22b.13.c.3.c ve G22b.13.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 702 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Raporun dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

145

Gündem No: 24 - Çayırova Belediyesi, G22b19a3a uygulama imar planı paftası, 6102 ada ile 2104 nolu adalar arasında bulunan yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

146

Gündem No: 25 - Çayırova Belediyesi, G22b18b3a uygulama imar planı paftası, 1226 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

147

Gündem No: 26 - Çayırova Belediyesi, G22b13c4c- 4d-3d-3c, G22b14d4d, G22b19a1a,G22b18b2a-1a-1b-1d-1c, G22b18a2b-2c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

148

Gündem No: 27 - Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 29K-1A uygulama imar planı paftası, 956 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

14.03.2013

149

Gündem No: 28 - Darıca Belediyesi, G22b.23.a nazım ve 30K-4C uygulama imar planı paftası, 2276 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

150

Gündem No: 29 - Darıca Belediyesi, 29L4d uygulama imar planı paftası, 279 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

151

Gündem No: 30 - Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

152

Gündem No: 31 - Derince Belediyesi, G23b22d4c uygulama imar planı paftası, 1177 ada, 36 nolu parselin batısında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

153

Gündem No: 32 - Derince Belediyesi, G23b22d3c-3d, G23b22c4d uygulama imar planı paftaları, 751 ada, 1 nolu parsel, 769 ada, 52 ve 56 nolu parseller ile 805 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

154

Gündem No: 33 - Derince Belediyesi, G22b22a-22b nazım imar planı paftaları, 4712 ada, 8 nolu parsel ile 3964 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

14.03.2013

155

Gündem No: 34 - Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları ile Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3b-3c, G23b22a4a-4d uygulama imar planı paftaları, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

14.03.2013

156

Gündem No: 35 - Dilovası Belediyesi, G23a22a1a-21b2b uygulama imar planı paftaları, 3641,3642,1321,1322,1323 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

157

Gündem No: 36 - Gebze Belediyesi, G22b09c, G22b14b,G22b15a nazım imar planı paftaları, 1051 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

158

Gündem No: 37 - Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a-19d nazım imar planı paftaları, 290 ada, 55 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

159

Gündem No: 38 - Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.09.2012 tarih ve 509 sayılı kararına (Gebze Belediyesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4204 ada 1, 2, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği) yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

160

Gündem No: 39 - Gebze Belediyesi, G22b19a3b-3c uygulama imar planı paftaları, 5712 ada, 1 no’ lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

161

Gündem No: 40 - Gebze Belediyesi, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4204 ada, 1,2,4,5 ve 6 no’ lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

162

Gündem No: 41 - Gebze Belediyesi, G22b20c2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2642 nolu parselin doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

14.03.2013

163

Gündem No: 42 - Gebze Belediyesi, G22b23b2b uygulama imar planı paftası, 4961 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

164

Gündem No: 43 - Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 2469 ada, 2 nolu parsel, 2738 ada, 1,4,5bnolu parseller, 2747 ada, 1,2,3,4,5 nolu parseller, 2748 ada, 1,6 nolu parseller, 2749 ada, 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

165

Gündem No: 44 - Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3d uygulama imar planı paftası, 231 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

166

Gündem No: 45 - Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23c07b nazım, G23c07b4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftası, 449 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

167

Gündem No: 46 - İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, G23b25d nazım imar planı paftası, 3234 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

14.03.2013

168

Gündem No: 47 - İzmit Belediyesi, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 348 ada 2,3,4,83,84 nolu parseller, 121 nolu parsel ile 699 ada, 84 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

169

Gündem No: 48 - İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 132 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 2 nolu parsel, 125 ada, 5,6,ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

170

Gündem No: 49 - Karamürsel Belediyesi, Semetler Köyü, 101 ada, 1 nolu parsel ile İhsaniye Köyü, 506 nolu parsellerde Kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

171

Gündem No: 50 - Kandıra Belediyesi, F24d19d-18c nazım, F24d19d1d, 18c2c uygulama imar planı paftaları, 155 ada, 84 ve 98 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

172

Gündem No: 51 Kartepe Belediyesi, G24a22d nazım imar planı, G24a22d4d uygulama imar planı paftası, 484 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 483 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

173

Gündem No: 52 - Körfez Belediyesi, G23b21d1b uygulama imar planı paftası, 318 ve 319 nolu adaların güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

174

Gündem No: 54 - Körfez Belediyesi, Cumaköy mevkiinde, 1/50000 ölçekli G23.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.1 ve 1/5000 ölçekli G23.b.06.b nazım imar planı paftalarında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

14.03.2013

175

Gündem No: 103 - Mülkiyeti belediyemize ait İzmit, Kozluk Mahallesi, 3317 ada ve 1 parsel sayılı 231.876,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 76.791,07 m2 kısmı ile ilgili 14.07.2011 tarih ve 361 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığının teklifi, yapılan müzakere neticesinde; Teklifin dairesinden geldiği şekliyle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Bilal KARSLI İsmail CİVELEK

Meclis Şube Müdürü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

14.03.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINDA İHTİSAS KOMİSYONLARINA

HAVALE EDİLEN GÜNDEM MADDELERİ

Gündem No 14: Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım, G23c04c 3a-2d uygulama imar planı paftası, 108 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 20: Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c04c nazım, G23c04c4c uygulama imar planı paftası, 524 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 53: Körfez Belediyesi, Kent Merkezini kapsayan alanlarda T1 bölgelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 55: Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye’ de çalıştırılması düşünülen taşocağı hakkındaki önerge ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonu’na iadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 56: Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’naiadesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 57: Başiskele Belediyesi, Döngel, G23c09b nazım imar planı paftası, 2914 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 58: Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d nazım imar planı paftası, 489, 526 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 59: Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 2058 ada, 9,10,11,12,13,14 ve 15 nolu parseller ile 6101 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 60: Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi ve Sıra Söğütler Mahalleleri sınırları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 61: Derince Belediyesi, G23b13d3a uygulama imar planı paftası, 4735 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 62: Derince Belediyesi, G23b22d3d uygulama imar planı paftası, 1357 ada, 55 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 63: Gebze Belediyesi, G22b19c1b uygulama imar planı paftası, 5105 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 64: Gebze Belediyesi, G23a16c nazım imar planı, G23a16c4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezinde hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 65: Gebze Belediyesi, Beylikdağı, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d3a-3b uygulama imar planı paftası 321 ada, 91 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 66: Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, G22.b.17.c-18.c-18.d-22.b-23.a-23.b-24.a-24.b-25.a-25.b-19.c-20.d nazım imar planı paftalarında, “Yapı Düzeni Ve/Ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlar” da hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı' nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 67: Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahalleleri, dahilinde, G.22.b.19.b. ve G.22.b.19.c. nazım, G.22.b.19.b.4.d.-4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftalarında, "Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” na yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 68: Gölcük Belediyesi, G23c02d2b uygulama imar planı paftası, 59 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 69: Gölcük Belediyesi, G23c1, G23c08a nazım imar planı paftaları, 318 ada, 15 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 70: Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 71: Gölcük Belediyesi, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 83 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 72: Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı paftası, 2808 ve 3189 nolu parseller ile donatı tablosundan hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 73: İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.08.2012 tarih ve 463 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 74: İzmit Belediyesi, G23b25b3a uygulama imar planı paftası, 188 ada, 6,7 ve 8 nolu parseller ile 4161 nolu parselde hazırlanana uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 75: İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 132 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 2 nolu parsel, 125 ada, 5,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 76: İzmit Belediyesi, G23b çevre düzeni planı, G23b3, G23b24a24b-19c-19d nazım imar planı paftaları, İ-6-İ7-İ8 nolu bölgelerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 77: İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası, 187 ada 5 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 78: İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü G23.b.19.d.4.c uygulama imar plan paftası, 1526 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 79: Karamürsel Belediyesi, Ereğli Arif Hoca Mahallesi, G24.d.04.d. nazım, G24.d.04.d.4.c uygulama imar plan paftası, Ereğli Kentsel Sit Alanı sınırları dahiline 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 80: Karamürsel Belediyesi, Yalakdere Hürriyet Mahallesi, G23.d.12.d nazım, 32 L-I.c,II.d uygulama imar plan paftası, 1653 nolu parselde yer alan tescilli çınar ağacının yerinin uygulama imar planına aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 81: Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.10.2012 tarih ve 596 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 82: Karamürsel Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 83: Kartepe Belediyesi, Acısu, G24d03d-03c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 84: Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b nazım imar planı paftası, 319 ada, 1 nolu parselin kuzeyinden geçen 15.00 mt imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 85: Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.09.2012 tarih ve 532 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 86: Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d ile G24d2, G24d03b-04a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında hazırlanan ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 87: Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24a21d3d uygulama imar planı paftası, 1827 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 88: Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d01b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 637 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 89: Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Kızılcıklık Mahallesi, G24d02a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 90: Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d01c-02d-06b-07a-07b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 91: Kartepe Belediyesi, Maşukiye, Soğuksu, G24d2, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 92: Kartepe Belediyesi, "Kartepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 93: Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı paftası, 961 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 94: Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2012 tarih ve 404 sayılı kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 95: Başiskele ilçesi, Barbaros ve Sahil mahallelerinin sınırında bulunan Kütükçüdayı Sokak isminin, Bade Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 96: Darıca Belediyesi sınırlarındaki mahallelerde bulunan 8 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 97: Körfez ilçesi, 17 Ağustos Mahallesinde atık suların uzaklaştırılması amaçlı proje kapsamında Orman izinlerinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 98: Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi 294 ada, 87 nolu parselde kayıtlı taşınmazda belediyemize ait hissenin, diğer hissedarlara satılması, satış bedelinin tespiti ve tapu devri ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 99: Başiskele, Kullar Mahahallesinde mevcut 7008 sayılı parselin, üzerine spor salonu yapılmak üzere belediyemiz adına bedelsiz olarak devralınması ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 100: İzmit, Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Projesi kapsamında protokol yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı'nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 101: mülkiyeti belediyemize ait olan Akçakoca Mahallesi 368 ada, 4 nolu parselin imar planı ilkeleri ve “Akçakoca Meydan ve Cephe Düzenlemesi” projesi kapsamında değerlendirilmek üzere İzmit Belediyesine tahsisine ilişkin Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 102: belediyemize ait, İzmit, Kozluk Mahallesi, 3317 ada ve 1 parsel sayılı 231.876,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı üzerinde Film Platosu yapmak üzere sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi suretiyle ihale edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 104: 5393 sayılı Belediye Kanunun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. maddesinde belirtilen geçici görevlendirme ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 105: Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 KH 370 plakalı 1998 model BMC Fatih marka kamyonun Sakarya İli Kaynarca Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 106: Fotokopi Cihazları Hizmetleri alımı ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 107: Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 4 (Dört) adet VERTEX VX 427 UHF marka model el telsizlerinin Kocaeli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesi ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 108: Ardahan ve Kars şehirleri ile kardeş şehir olunması ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına Kardeş şehir protokolü imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 109: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 14.03.2013 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki Meclisin 11.04.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIĞLU Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım