14 MART 2008 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

14 MART 2008 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

T.C.
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu
14/03/2008 Cuma Günü Saat 15:00´da yaptığı
Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriye ÖZAK, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Zekai AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Aşkın ADIGÜZEL, Mehtap YILMAZEL, Mustafa ERİKLİ, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER ve Mustafa TUNCER ´in izinli sayılmalarına karar verildi.

Ali Haydar BULUT, Cemalettin BALCI, Hasan ÖZER, Nihat ABİŞ, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU ve Halit BIÇAK ‘ın katılmadıkları anlaşıldı.

15/02/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

15/02/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 120- Belediyemizin yetki alanına giren yol, bulvar ve meydan gibi alanlara bakan dış cepheleri boyasız, sıvasız veya boyası eskimiş dökülmüş çevreye olumsuz etki veren binaların boyanması ile ilgili Meclis Üyesi M.Zekeriya ÖZAK tarafından verilen 14.03.2008 tarihli önergenin okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemizin yetki alanına giren yol, bulvar ve meydan gibi alanlara bakan dış cepheleri boyasız, sıvasız veya boyası eskimiş dökülmüş çevreye olumsuz etki veren binaların boyanması ile ilgili Meclis Üyesi M.Zekeriya ÖZAK tarafından verilen 14.03.2008 tarihli önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

-İSU arıtma tesislerinden çıkan çamurlarla ilgili Meclis Üyeleri Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ahmet ÖZMET ve Ali SINIRTAŞ´ ın verdikleri önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin İSU Genel Kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

-Derince Toylar Yolu ile ilgili Meclis Üyeleri Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ahmet ÖZMET ve Ali SINIRTAŞ´ ın verdikleri önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergeye yazılı cevap verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 121- Organizasyon Şeması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 122- 2008 Yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 123- Sürekli İşçi Kadroları İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 124- Gebze Belediyesi Ek Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 125- İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN, Zekai AKKAYA ve Kazım YİS´ in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 126- Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 06/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 127- Yıllık Ek Tarife Önerisi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 04/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 128- Telekomünikasyon Altyapı Hizmetleri Ücret Tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 06/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 129- Değirmendere Kültür Merkezi Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 130- Bahçecik Kültür Merkezi Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 25/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 131- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b.25d.1c uygulama imar planı paftası, 1906 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 132- Belediyemiz İzmit-Merkez, İlk Kademe Belediyemiz olan Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri sınırları içerisinde, SEDAŞ Genel Müdürlüğünün talebi ve Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı´nın uygun görüşü doğrultusunda, İzmit-Üniversite bağlantı yolu 2.kesim yapım işi kapsamında trafo köşkleri için uygun yerlerin belirlenerek, imar planlarında “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili, G.23.b.24.b-24.c nazım, G.23.b.24.b.3.d-4.c ve G.23.b.24.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 4071 ada 24 nolu parselin doğusunda yer alan tescil harici alan, 4095 ada 5 ve 6 nolu, 4189 ada 1 nolu ve 434 ada 15 ve 16 nolu, 4094 ada 1 ve 4 nolu parsellerde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 133- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi, G.23.b.19.c, G.23.b.20.a-b-c-d halihazır paftalarda yer alan Gündoğdu-Üniversite yolundan başlayarak doğu istikametinde Sekpanlı ve Sepetçi Köylerini de içine alarak, Bıçkıdere Göletine kadar olan alanda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde hazırlanan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

“Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan” olarak belirlenen ve 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde hazırlanan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı” uygun görülmekle,
Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN, Zekai AKKAYA ve Kazım YİS´ in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 134- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, Tavşantepe (Cephanelik) Mevkii, 20-O ve 20-N nazım imar planı paftaları, G23.b.24.b.3.b-3.c, 25.a.4.a-4.b-4.c-4.d, 25.b.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 1108 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisi´nin 04.01.2008 tarih ve 07 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Meclisi´nin 13.11.2007 tarih ve 690 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, mevcut imar planı kararları ile örtüşen, Bekirpaşa Belediye Meclisi´nin 04.01.2008 tarih ve 07 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 135- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, Akse Köyü, G22.b.19.a nazım imar planı paftası, G22.b.19.a.3.b ve G22.b.19.a.4.c uygulama imar planı paftaları, 612 ada, 1 nolu parsel ile 2097 adada bulunan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi, 612 ada 1 parselde önerilen park alanından geri kalan belediye hizmet alanının alan olarak yeterli olmamasından dolayı söz konusu alanın park alanı olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 136- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, Akse Köyü, G22.b.19.a nazım imar planı paftası, G22.b.19.a.3.b ve G22.b.19.a.4.c uygulama imar planı paftaları, 612 ada, 1 nolu parsel ile 2097 adada bulunan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 137- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22d-19a nazım imar planı paftası, G22d-19a-1c uygulama imar planı paftası, 2083 ada, 1 nolu parsel ile 2084 ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 10.01.2008 tarih ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi Çayırova Belediyesi Uygulama İmar Planı lejantına Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu ifadesinin eklenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 138- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilk kademe Belediyelerimizden Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 28L nazım imar planı, 28L-1d uygulama imar planı paftası, 6153, 7043,7045 ve 5195 nolu parseller ve kuzeyinden geçen 10.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 139- Gebze ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L-IVb uygulama imar planı paftası, 921 ada, 18 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 69 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Darıca Belediye Meclisince red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 140- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Değirmendere Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-01c nazım imar planı paftası, G23c-01c-4a uygulama imar planı paftası, 2833, 2834 ve 2836 nolu parsellerde hazırlanan ve Değirmendere Belediye Meclisinin 03.01.2008 tarih ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 141- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Değirmendere Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-01c nazım imar planı paftası, G23c-01c-3b uygulama imar planı paftası, 359 ada, 31, 32, 34, 35, 36 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan ve Değirmendere Belediye Meclisinin 03/01/2008 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 142- Belediyemiz Gölcük ilçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Değirmendere Belediyesi sınırları içerisinde, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.1.b uygulama imar planı paftası, 553, 554, 559, 565, 3721, 4298, 4600, 4616 ve 5737 nolu parseller de hazırlanan ve Değirmendere Belediye Meclisi´nin 03.01.2008 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı, değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 143- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Değirmendere Belediyesi, G23.c.01.c nazım imar planı paftası, G23.c.01.c.1.b uygulama imar planı paftası, 5535,5446 nolu parsellerde hazırlanan ve Değirmendere Belediye Meclisinin 03.01.2008 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi, 5335 nolu parselde herhangi bir değişikliğe gerek bulunmadığından plan değişikliği onama sınırının dışında bırakılması suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 144- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Değirmendere Belediyesi, G23c.01.c nazım, G23c.01.c.1.b ve 1.c uygulama imar planı paftaları, 194 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen ancak temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 145- Belediyemiz, Derince İlçesi, Derince Belediyesi sınırları dahilinde, Çınarlı Mahallesi, G23b-22a nazım imar planı paftası, G23b-22a-3b ve G23b-22a-3c uygulama imar planı paftaları, 1655 ada, 3 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına neden olmayan, nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 146- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G.23.a.22.a nazım imar planı paftası, G.23.a.22.a.1.d uygulama imar planı paftası, 462 129 – 462 147 düşey, 4 517 786 – 4 517 832 yatay koordinatları arasında yer alan kısmı için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 147- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde Sırasöğütler Mahallesi, G22b-23b nazım imar planı, G22b-23b-2d uygulama imar planı paftası, 1515 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2008 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 148- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19c nazım imar planı, G22b-19c-2d uygulama imar planı paftası, 3674 ada, 1 ve 23 nolu parseller ile bu parsellerin batısından geçen 24.00 metrelik imar yolu ve 3689 ve 5114 adalar arasından geçen 7.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2008 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 149- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde Osmanyılmaz Mahallesi, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-2a ve G22b-24a-2b uygulama imar planı paftaları, 2764 adanın batısındaki imar yolunda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2008 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 150- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b.19.c nazım imar planı paftası, G22b.19.c.2.b uygulama imar planı paftası, 3273 ada, 13 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2008 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi, tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 151- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24.a nazım imar planı paftası, G22b.24.a.1.c uygulama imar planı paftası, 5666 ada, 1,4,5,6 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih ve 246 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 152- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı, G22.b.24.a.1.b ve G22.b.24.a.1.c uygulama imar planı paftaları, 2410 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2008 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 153- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde Mustafapaşa Mahallesi, G22b-19c nazım imar planı, G22b-19c-4c uygulama imar planı paftası, 34 ada, 6 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2008 tarih ve 29 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi, teklif dosyasının değerlendirmeye alınabilmesi için bulunması gereken evraklarının eksik olması nedeniyle uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 154- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı, G22.b.19.c.4.c uygulama imar planı paftası, 4275 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2008 tarih ve 27 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Belediye´sinin 08.01.2008 tarih ve 27 sayılı meclis kararı ile gönderilen teklif dosyasının değerlendirmeye alınabilmesi için bulunması gereken evrakları olmayan ve aynı sebeple Belediyesi Meclisince reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 155- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.19.c-19d nazım, G22.b.19.c.4.c-19.d.3.c uygulama imar planı paftaları, 4328 ada 8 nolu parsel ile 4373 ada, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 156- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gaziler Mahallesi, G22b-19b ve G22b-19c nazım imar planı paftaları, G22b-19b-4c ve G22b-19c-1b uygulama imar planı paftaları, 2864 ada 2,3,4,5 nolu parseller ile 2865 ada 14,15,16,17,18 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 157-Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde Adem Yavuz Mahallesi, G22b-18c nazım imar planı paftası, G22b-18c-1b uygulama imar planı paftası, 3731 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 nolu parseller ile 3732 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 222 sayılı kararı ile kabul, 08.01.2008 tarih ve 26 sayılı kararı ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 158- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b.18.d nazım imar planı, G22b.18.d.2.d, G22b.18.d.3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 5727 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.02.2008 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, 1/5000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 159- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24.a nazım imar planı paftası, G22b.24.a.2.c uygulama imar planı paftası, 1936 ada, 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 160- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.25.a nazım imar planı paftası, G22.b.25.a.1.a ve G22.b.25.a.1.b uygulama imar planı paftaları, 4533 ada, 5,6,7,9,10 nolu parseller, 4534 ada, 9,13,14 nolu parseller, 4547 ada,1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih ve 247 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 161- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G22b.24.a nazım imar planı, G22b.24.a.4.b uygulama imar planı paftası, 1340 ada 15 nolu parsel ile 1341 ada 5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan aksine bölgede yer alan yoğunluğu düşüren ve donatı artışına yol açan dolayısıyla nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 162- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe kademe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G22b17c,G22b18d, G22b23b ve G22b24a nolu nazım imar planı paftaları, G22b17c3b, G22b18d3a, G22b18d4a, G22b18d4b, G22b23b2c, G22b24a1d, G22b24a3a, G22b24a3b, G22b24a4a ve G22b24a4b nolu uygulama imar paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, ÇDP ve 1/25000 ölçek ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 163- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Sultanorhan Mahallesi, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-2a ve G22b-24b-2b uygulama imar planı paftaları, 5678 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07/09/2007 tarih ve 173 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 164- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi sınırları içerisinde, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-4b uygulama imar planı paftası, 1104 ada, 1, 2, 3, 4,12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih ve 244 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına yol açmayan, nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 165- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G.22.b.24.b nazım imar planı paftası, G.22.b.24.b.2.a uygulama imar planı paftası, 4523 ada, 1 nolu parselde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 166- Belediyemiz Gölcük ilçesi, İlçe Belediyemiz olan Gölcük Belediyesi G.23.c.02.d nazım, G.23.c.02.d.2.d uygulama imar plan paftası, 104 ada 22 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisi´nin 04.01.2008 tarih ve 2008/6 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı, değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 167- Belediyemiz, Körfez ilçe, ilk kademe belediyelerimizden olan Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, “Hereke Belediyesi Uygulama İmar Planı” plan notlarına ilave yapılmasını içeren ve Hereke Belediye Meclisinin 03.01.2008 tarih ve 01 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 168- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, İhsaniye Belediyesi, G23.c.02.c-03.d nazım, G23.c.02.c.3.b ve G23.c.03.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 269 ada 4, 5 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan ve İhsaniye Belediye Meclisi´nin 03.01.2008 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı, değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 169- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan İhsaniye Belediyesi, G23.c.07.b nazım imar planı paftası, G23c.07.b.1b,1c,1d ve G23c.07b.2d uygulama imar planı paftaları, 284 ada 1 nolu parsel ile 339, 559, 810, 811 ve 812 nolu parsellerde hazırlanan ve İhsaniye Belediye Meclisinin 03.01.2008 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 170- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, G.23c.01.b nazım imar planı pafta, G.23c.01.b.1.b uygulama imar planı pafta, 1244 ada´nın doğusunda yer alan İzmit Körfez Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri Binasının yapılması düşünülen alanda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 171- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Köseköy Belediyesi sınırları içerisinde, G24d-01a nazım imar planı, G24d-01a-3c uygulama imar planı paftası, 517 ve 518 adalar ile 1048, 1049, 1051, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117 nolu parsellerde hazırlanan ve Köseköy Belediye Meclisinin 02.01.2008 tarih ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına neden olmayan, nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 172- Belediyemiz, İzmit-Merkez, İlk kademe Belediyemiz olan Köseköy Belediyesi sınırları içerisinde G.24.a.21.c nazım, G.24.a.21.c.4.c-4.d uygulama imar planı paftaları, G.24.d.01.b nazım, G.24.d.01.b.1.a-1.b uygulama imar planı paftaları, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 278, 279, 523 ve 524 nolu adalarda hazırlanan ve Köseköy Belediye Meclisi´nin 03.12.2007 tarih ve 79 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Planda yer alan kullanım kararı ile örtüşen kat yüksekliği yapılaşma koşuluna sahip alanda, farklı kullanımların gelmesine yol açacak ve bu haliyle plan kararlarına aykırı durumun oluşmasına yol açacak kat yüksekliği artışı teklifi, temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmesi dolaysıyla uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 173- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde, G24d-08b nazım imar planı paftası, G24d-08b-1a uygulama imar planı paftası, 918 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 174- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde, İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 35 adet uygulama imar planı paftasını kapsayan ve Maşukiye Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı revizyonu teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 175- Belediyemiz İzmit-Merkez, İlk Kademe Belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d (19N) nazım, G23.b.25.d.1.c uygulama imar planı paftası 1855 ada 4 nolu parselde hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisi´nin 03.01.2008 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 176- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Kozluk Mahallesi, 19M nazım imar planı, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, 210 adanın yapılaşma koşulu ile ilgili sehven yapılan hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclis´inin 03.01.2008 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 177- Belediyemiz, İzmit-Merkez, İlk Kademe Belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, Umuttepe Merkez Yerleşkesine ait, G23.b.18.c, G23.b.19.a, G23.b.19.c, G23.b.19.d ve G23.b.24.a nazım imar planı paftaları planlı sahalarının tamamında hazırlanan ilave ve revizyon nazım imar planı ve plan notları, teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı plan notlarının yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş hususları içermesi nedeniyle kaldırılması suretiyle nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen ilave ve revizyon nazım imar planı tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 178- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi, 20.N nazım imar planı paftası, G.23.b.24.b.3.a ve 3.d uygulama imar planı paftalarında yer alan 14m´lik imar yolu ile 20m´lik imar yolu bağlantısında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

59-Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri, 1. kentsel dönüşüm alanı ile kent merkezi ve üniversite kampüsünü bağlayan imar yolunda yapılan düzenlemeye yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 179- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-4b uygulama imar planı paftası, 305 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 306 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Sarımeşe Belediye Meclisinin 04.02.2008 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kamu yararı düşünülmeden hazırlandığı belirlenen ve bu haliyle temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 180- Belediyemiz, İzmit-Merkez, İlk Kademe Belediyemiz olan Suadiye Belediyesi sınırları içerisinde, G23.d.01.c nazım, G23.d.02.d uygulama imar planı paftası, G23.d.01.c.3.b-2.c, G23.d.02.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 197, 198, 199, 200, 201, 220, 227, 228, 229, 236 ve 652 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 181- Belediyemiz, İzmit Merkez, Suadiye Belediyesi G.24.d.01.c, 2.c, 6.b, 7.a,7.b nazım imar plan paftaları ile sınırlı alanda İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 659 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen Suadiye Belediyesi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 182- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.13.d nazım imar planı paftası, G.22.b.13.d.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, 401 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 183- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Şekerpınar Belediyesi, G22.b. 13.c.1.b,1.c,2.a,2.d uygulama imar planı paftaları, 320 ada, 6 nolu parsel, 321 ada1 nolu parsel ve 322 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, ÇDP ve 1/25000 ölçek ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 184- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Ulaşlı Belediyesi sınırları içerisinde, G23.d.04.c nazım, G23.d.04.c.3.d uygulama imar planı paftası, 1738 ve 1739 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 185- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Uzunçiftlik Belediyesi, Uzunbey Köyü, Yılanahlattarla mevkii, G.24.a.21.c ve G.24.a.21.d nazım imar plan paftaları, 2 kadastro pafta 1705 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 186- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-04c nazım imar planı, G23c-04c-2b uygulama imar planı paftası, 56 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 187- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-04c ve G23c-5d nazım imar planı paftaları, G23c-04c-2b, G23c-04c-2c, G23c-04c-2d ,G23c-04c-3a, G23c-04c-3b, G23c-05d-1a, G23c-05d-1b, G23c-05d-2a, G23c-05d-2b, G23c-05d-2c ve G23c-05d-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Yuvacık Belediye Meclisinin 04.02.2008 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine, meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 188- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Yuvacık Belediye sınırları dahilinde, Fatih Mahallesi, G23c-10a nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Nazım imar planı ana kararlarına ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 189- Belediyemiz sınırları dahilinde belirlenen 27 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3. maddesi gereği uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 190- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c-4c uygulama imar planı paftası üzerinde, 653 ada 3, 28 ve 29 nolu parsel sahiplerinin Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Çevresi 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatına yasal askı süresi içinde yapmış oldukları itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 191- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19c ve G22b-24b nazım imar planı paftaları üzerinde yer alan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Çevresi Koruma Alanı sınırları ile, Sultan Orhan camii ve çevresi kentsel sit alanına ait koruma amaçlı uygulama imar planı sınırlarını kapsayan koruma amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri çerçevesinde hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 192- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, 19M nazım imar planı paftası, 19M-Ib (G23b-24d-1d) uygulama imar planı paftası, 1128 ada, 20 ve 47 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü´nün 23.01.2008 tarih ve 266 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuata uygun olarak hazırlanan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 193- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 58. maddenin “Yeni Yapı Ruhsatı Talebinde İstenilen Belgeler” alt başlığı içerisinde yer alan belgeler ile ilgili Belediyemiz Meclisine sunulan soru önergesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 194- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 52. maddesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/03/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekai AKKAYA´ nın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

76-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22.b.20.d.3.a-3.b-04.b-4.d uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 1, 15, 17, 20, 82, 184, 186 ve 176 nolu parseller ile 4475 ve 4154 adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

77-Sekapark Uçurtma Tepesi Kafe yapım ihalesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

78-Köseköy Belediyesi, 17 Ağustos Mahallesi sınırları içinde bulunan isimsiz sokağa “Barış Sokak” adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

79-Sarımeşe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi Ada Sokak, Girgin Sokak ve Civan Sokak isimlerinin iptal edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

80-İhsaniye Belediyesi, Merkez ve Çiftlik Mahallelerinde tespit edilen isimsiz sokaklara Yunus Emre Sokak ve Mevlana Sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

81-Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi D 130 Karayolunun güneyi, un fabrikasının arkasında tespit edilen isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

82-Derince Belediyesi, Deniz ve Dumlupınar Mahalleleri arasındaki Fevzi Çakmak Caddesi Sonundaki isimsiz sokağa Liman Caddesi adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

83-Bekirpaşa Belediyesi Yahya Kaptan Mahallesinde isimsiz sokağa Köknar adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

84-Acısu Belediyesi, G24d03d nazım imar planı, G24d03d1b uygulama imar planı paftası, 67 ve 68 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

85-Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1c uygulama imar planı paftası, 517 ve 518 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

86-Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, G23c04d2c-2d uygulama imar planı paftaları, 262 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

87-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20 O nazım, G23b25a3d uygulama imar planı paftası, 227 ada, 7,8,9 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

88-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20 O nazım imar planı, G23b25d2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada 8 nolu parsel ile 1744 ada, 26,27 ve 28 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

89-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20 O nazım imar planı, G23b25d2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 65,66 ve 67 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

90-Bekirpaşa Belediyesi, katlı otopark alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

91-Bekirpaşa Belediyesi, 20 O-IV.b, 20 O- I.c nazım imar planı, G.23.b.25.b.4.d, G.23.b.25.a.3.c uygulama imar plan paftaları, 669 ada, 1 no´lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

92-Darıca Belediyesi, 29K nazım imar planı, 29KIId nazım imar planı paftası, 1071,1264,1944,1945,1946 ve 1947 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

93-Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 1187 ada, 2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

94-Derince Belediyesi, G23b22c nazım, G23b22c4c uygulama imar planı paftası, 2335 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

95-Derince Belediyesi, İbni Sina Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4a uygulama imar planı paftası, 2011 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

96-Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5667 ada,1,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

97-Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14a-14b nazım imar planı, G22b14a3b-3c, G22b14b uygulama imar planı paftaları, 1642 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

98-Gebze Belediyesi, Abdiipekçi Mahallesi, G22b24a-24d nazım imar planı, G22b24a3d,24d2a uygulama imar planı paftaları, 1724, 1725 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

99-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 2460 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

100-Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 1855,1856 ve 1857 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

101-Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1c uygulama imar planı paftası, 5264 ada 1,2 nolu, 5265 ada 1,2 nolu, 5266 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

102-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2d uygulama imar planı paftası, 2436 ada 1 nolu, 2428 ada 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

103-Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

104-Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4780 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

105-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1431 ada 1 ve 2 nolu parseller, 1430 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

106-Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4c uygulama imar planı paftası, 194, 195,196,197,198,251 ve 252 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

107-Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan notları 3. maddesine ilave yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

108-Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan notları 2. maddesine ilave yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

109-Gölcük 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

110-Gölcük 1/5000 ölçekli OTH nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

111-Hisareyn Belediyesi, 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

112-Kandıra 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

113-Kandıra 1/5000 ölçekli OHT nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

114-Kandıra 1/5000 ölçekli Taş ocakları nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

115-Karamürsel 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

116-Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25b nazım imar planı, G23a25b2d uygulama imar planı paftası, 127 ada, 15 nolu parseller, 128 ada, 21,22,23 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

117-Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21a nazım imar planı, G23b21a3c uygulama imar planı paftası, 1444 ada, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

118-Körfez Belediyesi, G23a25d nazım imar planı, G23a25d2b uygulama imar planı paftası, 1474 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

119-Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1c uygulama imar planı paftası, 1124 ada 3 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

120-Körfez Belediyesi, G23.b.21.c.1.d, 21.d.2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı pafta, D-100 Yarımca kavşağı ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

121-Köseköy Belediyesi, G23c05b nazım imar planı, G23c05b2c uygulama imar planı paftası, 320 ada, 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

122-Kullar Belediyesi Revizyon uygulama imar planına yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

123-Kullar Belediyesi 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

124-Kuruçeşme Belediyesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c1d uygulama imar planı paftası, 2107 ada 10 nolu parsel ile tescil harici alanda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

125-Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

126-Saraybahçe Belediyesi, Arızlı Mevkii, 20M nazım imar planı, G23b23c2b uygulama imar planı paftası, 131 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

127-Saraybahçe Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G.23.b.23.d.1.c-4.b-1.d uygulama imar plan pafta, 1108 ada, 139 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

128-Saraybahçe Belediyesi, G.23.b.24.c nazım imar planı paftası, G.23.b.24.c.2.c uygulama imar planı paftası, 2549, 4962, 4961, 3203, 3204, 3206 nolu adalar ile 1199 ada 2, 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

129-Saraybahçe Belediyesi, Arızlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

130-Sarımeşe Belediyesi, G24d01b ve G24d02a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

131-Sarımeşe Belediyesi, G24d01c-02a nazım imar planı, G24d01c2b- 02a3d-02a4c-02a4d uygulama imar planı paftaları, 123 ada 1 nolu parsel, 140 ada 2,3 nolu parseller, 144 ada 1,2,3 nolu parseller ile 150 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

132-Şekerpınar Belediyesi, G22b13c-13d nazım imar planı, G22b13c4a-4d, G22b13d3b-3c uygulama imar planı paftaları, 392 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

133-Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4a uygulama imar planı paftası, 616 ada 1 nolu parsel, 617 ada 1 nolu parsel ile 618 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

134-Uzuntarla Belediyesi, G24.d.03.b nazım imar planı, G24.d.03.b.2.d uygulama imar planı pafta, 282 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

135-Yazlık Belediyesi, G23c03d nazım imar planı, G23c03d3b uygulama imar planı paftası, 232 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

136-Yeniköy Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1a uygulama imar planı paftası, 775 ve 776 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 195- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 26 ada, 2 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın 12/03/2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yazının Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

138-Darıca Belediye Başkanlığı´nın aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

139-Dilovası Belediye Başkanlığı´nın Ek Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

140-Bedelsiz araç devri ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

141-Mehmet ÇEVİK ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

142-Almanya Nürnberg Turnesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

143-Sepetli Araç ihtiyacı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

144-Mülkiyeti Gayri Ayni Hak tesisi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk, Çevre ve Sağlık ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

145-Araç ihtiyacı ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 196- Sağlıklı Kentler Ağı ve Dünya sağlık Örgütü ne Üye olunması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının 29.02.2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yazının Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

147-Memur Sicil Amirleri Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 197- Arsa Satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11/03/2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN, Zekai AKKAYA ve Kazım YİS´ in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

149-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

150-Belediyemizin yetki alanına giren yol, bulvar ve meydan gibi alanlara bakan dış cepheleri boyasız, sıvasız veya boyası eskimiş dökülmüş çevreye olumsuz etki veren binaların boyanması ile ilgili Meclis Üyesi M.Zekeriya ÖZAK tarafından verilen 14.03.2008 tarihli önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 14/03/2008 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 18/04/2008 Cuma günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım