14 KASIM 2008 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM TUTANAK ÖZETİ

14 KASIM 2008 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM TUTANAK ÖZETİ

T.C.

Kocaeli Büyükşehir Belediye

Meclisinin 1. Birleşiminin 1. Oturumu

14/11/2008 Cuma Günü Saat 15:00'da yaptığı

Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Zafer ARAT, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Esener MAÇİL, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR' ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Hilmi SEVİLEN, Ali KAHRAMAN, Cevdet ŞAHİN, Mehmet TIMAÇ, Ömer CAN, Mehtap YILMAZEL, Satı Mehmet KÜLTE ve Mustafa YALÇIN' ın izinli sayılmalarına karar verildi.

Ali Haydar BULUT, Mustafa ER, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Ahmet LEVENT, Salim KUKUL, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Kadir TOPLU, Orhan EMİNOĞLU, Zekai AKKAYA, Ertuğrul EREN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK ve Halit BIÇAK‘ ın katılmadıkları anlaşıldı.

17/10/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

17/10/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Meclis Üyesi Salim KUKUL' un 11.11.2008 tarihli istifa dilekçesi okunarak meclise bilgi verildi.

- Meclis Üyesi Kazım YİS' in verdiği önergeler okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergelere yazılı cevap verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 533- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16.maddesine göre Belediye Encümenine 5(beş)Meclis Üyesi seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 12.11.2008 tarihli yazısı ve Meclis Üyeleriİlyas ŞEKER veMuzaffer KAPLANKIRAN tarafından verilen Mustafa ATEŞ, Savaş ÖZDEMİR, Selahattin KÖKÇAM,İsmail GENÇDEMİR ve Songül AK'ın Encümen Üyeliklerine seçilmeleri ile ilgili 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan gizli oylama neticesinde:

Encümen Üyeliklerine; Mustafa ATEŞ 88 (seksensekiz) oy, Savaş ÖZDEMİR 83 (seksenüç) oy, Selahattin KÖKÇAM 82 (sekseniki) oy, İsmail GENÇDEMİR 82 (sekseniki) oy, Songül AK 81 (seksenbir) oy, Kazım YİS 1 (bir) oy ve 17 (onyedi) boş oy olmak üzere, Meclis Üyelerinden Encümen Üyeliğine en fazla oy alan Mustafa ATEŞ 88 (seksensekiz) oy, Savaş ÖZDEMİR 83 (seksenüç) oy, Selahattin KÖKÇAM 82 (sekseniki) oy, İsmail GENÇDEMİR 82 (sekseniki) oy, Songül AK 81 (seksenbir) oy alarak seçilmelerine karar verildi.

KARAR 534- Meclis Üyeliğinden istifa eden Necat ÇAKIR'ın aynı zamanda Kent Konseyi üyeliği de düşmüş olup, boş kalan Kent Konseyi üyeliğine yeni bir üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/10/2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Necat ÇAKIR' ın meclis üyeliğinden istifa etmesi ile boşalan Kent Konseyi Üyeliğine İlyas ŞEKER tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda yapılan açık oylama neticesinde Ahmet ÖZMET' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 535- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 10/11/2008 tarihli yazısı ve meclis üyeleri İlyas ŞEKER ve Muzaffer KAPLANKIRAN tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İhtisas Komisyonlarının; İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Tarifeler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Türlü İşler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu olmak üzere 9 (dokuz) komisyondan oluşmasını ve komisyonlarda 9'ar Meclis Üyesinin ilk yerel seçimlere kadar görev yapmalarına

İhtisas komisyonu üye seçimlerine geçilerek;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyelerimiz Muzaffer KAPLANKIRAN ve Ramis ÖZDİL tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

1- İlyas ŞEKER,

2- Mehmet Zekeriya ÖZAK,

3- Hicran UZUN,

4- Zinnur BÜYÜKGÖZ,

5- Aytekin ÖNER,

6- Nurettin IŞIK,

7- Metin TORUNOĞULLARI,

8- Ali HAYMANALI,

9- Recep ÖZBAKIR'ın

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyelerimiz İlyas ŞEKER ve Sabri GÖKBUDAK tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

1- Cemil KAVURT,

2- Ayhan Naci YILMAZ,

3- Kenan KAHVECİ,

4- Özgür Uluç GÖNÜL,

5- Tevfik ÇİFTÇİ,

6- İbrahim USTA,

7- Ali ARSLAN,

8- Ahmet ÖZMET

9- Kazım YİS'in

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyelerimiz İlyas ŞEKER veHüseyin ACURMAN tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

1- Hasan KIRLI,

2- Ömer GÜRSES,

3- Recep YÜCA,

4- Celal AYVAZ,

5- Adnan KÖŞKER,

6- İsmail GENÇDEMİR,

7- Mustafa ATEŞ,

8- Muhammet SARAÇ,

9- Mehmet TIMAÇ'ın

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerine Meclis ÜyelerimizZafer ARATveHüseyin ACURMAN tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

1- Muzaffer KAPLANKIRAN,

2- Ramis ÖZDİL,

3- Hüseyin ÇAVUŞ,

4- Zeki KARATAŞ,

5- Mustafa TUNCER,

6- Hüseyin BÜLBÜL,

7- Metin GÖKÇE,

8- Ali SINIRTAŞ,

9- Adnan KÜÇÜKÖZER'in

Ulaşım Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyelerimiz Ali KOCABICAK veHüseyin ACURMAN tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

1- İsmail BAYINDIR,

2- Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK,

3- Bahri ALTINALAN,

4- Mehmet ŞENDOĞAN,

5- Hakkı TANDOĞAN,

6- Dursun ARHAN,

7- Bayram ARSLAN,

8-Sabri ATİLLA

9- Cafer ALBAYRAK'ın

Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu Üyeliklerine Meclis ÜyelerimizHabib SARMANveAli HAYMANALI tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

1- Tahsin YEŞİLKIR,

2- Metin TAŞKAN,

3- Ertuğrul EREN,

4- Savaş ÖZDEMİR,

5- Ahmet MERT,

6- Olcay ULUS,

7- Levent IŞIK,

8- Alpaslan SEYMEN

9-Mustafa ÇAKIR'ın

Türlü İşler Komisyonu Üyeliklerine Meclis ÜyelerimizAdnanÇAKIRve Ali HAYMANALI tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

1- Süleyman KURTA,

2- Ali ÖZDAĞ,

3- Mehmet ZEYNELOĞLU,

4- Recep MERAKLI,

5- Sebahattin ŞEKERSOY,

6- Mehmet ERSÖZ,

7- Ahmet ERDOĞAN,

8- Hakkı GÜREL

9- Ali AKDAĞ'ın

Hukuk Komisyonu Üyeliklerine Meclis ÜyelerimizErgün BERDAN veAli HAYMANALI tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

1- Mustafa YALÇIN,

2- Gülseren ŞAN,

3- Satı Mehmet KÜLTE,

4- Metin KOZLUCA,

5- Kenan KAHVECİ,

6- Cemal ÖZTÜRK,

7- Mehmet Ali GÜLBAŞ,

8- Ömer CAN,

9- Hüseyin ACURMAN' ın

Tarifeler Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyelerimizİsmail GENÇDEMİR ve Hüseyin ACURMAN tarafından verilen 14/11/2008 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

1- Mustafa ATEŞ,

2- Hasan KIRLI,

3- Jale AKMAN ÖZLER,

4- Selahattin KÖKÇAM,

5- Orhan EMİNOĞLU,

6- Adnan ÇAKIR,

7- Aşkın ADIGÜZEL,

8- Mustafa ERİKLİ,

9- Şenda AKAN'ın

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.


KARAR 536- Gebze Arapçeşme Mahallesi sınırları içinde bulunan 1019/1. Sokak ve devamındaki 1014/8. Sokak' ın minibüs yolu ve ana alter olması nedeniyle yolların birleştirilerek Yunus Emre Caddesi ismi verilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 23/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 537- Değirmendere Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 538- Körfez Belediye Başkanlığı'nın ek ödenek bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 539- Dilovası Belediye Başkanlığı'nın ek ödenek bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 04/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 540- Şekerpınar Belediye Başkanlığı'nın ek ödenek bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 03/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 541- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığının aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 03/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 542- Hisse satın alma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 543- Mülkiyeti Hereke Belediyesine ait olan 2458 parsel sayılı 9300,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 544- Mülkiyeti Yazlık Belediyesi ait olan 268 ada 1 nolu parselin devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 03/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 545- Organizasyon Şeması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 546- Bina satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe + Hukuk ortak Komisyonunun 10/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET ve Ali SINIRTAŞ' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 547- Avrupa Birliği Kapsamlı Çalışmalar Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

16- Alikahya Belediyesi, Kat artışı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 548- Belediyemiz, İzmit ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-25d nazım, G23b-25d-2b uygulama imar planı paftası, 1517 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2008 tarih ve 82 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 549- Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım imar planı paftası, G22.b.18.b.3.b uygulama imar planı paftası, 2061ada 2 nolu parselde ve tescil harici alanda hazırlanan Çayırova Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, “Cami Alanı” ifadesinin Çayırova 1/1000 ölçekli uygulama imar planı lejant paftasında yer aldığı şekli ile “Dini Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi ve plan değişikliği onama sınırının plan değişikliğine konu alanı kapsayacak şekilde düzeltilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 550- Belediyemiz, Çayırova ilçesi, ilçe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-18b nazım imar planı, G22b-18b-3b uygulama imar planı paftası, 2058 ada, 9 nolu parsel ve güneyinde yer alan kadastro harici alanda hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığı belirlenen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 551- Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19a nazım imar planı paftası, G22b-19a-3d uygulama imar planı paftası, 556 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 552- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Dereköy Belediyesi, G23.d.07.a nazım, G23.d.07.a.4.b uygulama imar planı paftası 822 ve 849 nolu parsellerde hazırlanan ve Dereköy Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 553- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Dereköy Belediyesi sınırları dahilinde, G23d-07d nazım imar planı paftası, G23d-07d-02b uygulama imar planı paftası, 164 nolu parselde hazırlanan ve Dereköy Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 554- Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Ereğli Belediyesi sınırları dahilinde, G23d-04d nazım imar planı, G23d-04d-3c uygulama imar planı paftası, 2482 nolu parselde hazırlanan ve Ereğli Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığı belirlenen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 555- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi'ne devredilen Pelitli Köyü sınırları dahilinde, 15 kadastro pafta, G22b-15c nazım imar planı paftası, G22b-15c-1d uygulama imar planı paftası, 235 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi tadilen uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET ve Ali SINIRTAŞ' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 556- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine bağlı Pelitli Köyü, G22.b.15.c nazım, G22.b.15.c.1.d uygulama imar planı paftası, 5 kadastro pafta 234 ve 1948 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 2008/187 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi tadilen uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET ve Ali SINIRTAŞ' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 557- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5666 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 04.07.2008 tarih ve 171 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planının bulunduğu alanda yer alan nazım imar planının Belediyemiz Meclisinin 20.05.2008 tarih ve 312 sayılı kararı ile onaylandığı ve teklif edilen uygulama imar planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına kullanım kararı açısından uygun olarak hazırlandığı, ancak plan açıklama raporunda belirtilmesine rağmen planda gösterilmeyen, yol cephe hatlarından 5m., komşu parsel cephe hatlarından 3 m. çekme mesafelerinin planda da gösteriminin işlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 558- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-18d nazım imar planı paftası, G22b-18d-3d uygulama imar planı paftası, 5732 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 197 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen ancak makul bir gerekçe gösterilmeksizin Belediyesince reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne, Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET ve Ali SINIRTAŞ' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 559- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-19d nazım imar planı paftası, G22b-19d-2a ve 2b uygulama imar planı paftaları, 4821 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 199 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 560- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Yenikent Mahallesi, G22b-19a nazım imar planı, G22b-19a-3c uygulama imar planı paftası, 4799 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 198 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 561- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-2b uygulama imar planı paftası, 2461 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 195 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 562- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 413 ada, 38 ve 43 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 189 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi 413 ada, 35 nolu parselin güneyinde bulunan yol alanının da ticaret alanında dâhil edilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 563- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi'ne devredilen Muallim Köyü sınırları dahilinde, G22b-25b nazım imar planı paftası, G22b-25b-2a uygulama imar planı paftası, 62 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 193 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 564- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.3.b uygulama imar plan paftası, 903 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.09.2008 tarih ve 191 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, aksine donatı artışı sağlayan, nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 565- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, G22b.24a.1c ve 1d uygulama imar planı paftaları, 1251 ada, 1 nolu parsel, 1260 ada, 11 nolu parsel ile 1267 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 190 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine kullanım kararı açısından uygun olarak hazırlandığı ancak 1251 ada, 1 nolu parsel ile 1267 ada, 1 nolu parselde önerilen Temel Eğitim Alanı ve Sağlık Tesis Alanı için Gebze Belediyesi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında sosyal ve teknik altyapı alanları için geçerli olan E:0.90 yapılaşma emsalinin ve Hmax: 3 Kat yapılaşma koşulu önerilmesi ve 1267 ada 1 nolu parselde önerilen sağlık alanı için tüm cephe hatlarından 5 m. çekme mesafesinin bırakılması suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 566- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisinin 18.04.2008 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan ve Belediyesince askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili olarak alınan Gebze Belediye Meclisinin 04.07.2008 tarih ve 170 sayılı ile kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve yürürlükteki plan kararı ile itirazın uygun görülmesinin gerekçesi ortadan kalkan Gebze Belediye Meclisince kabul edilen itiraz uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.


KARAR 567- Belediyemiz, Gölcük ilçe, ilçe belediyemiz olan Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde, Saraylı Köyü, G23c.02d nazım imar planı, G23c.02d.3c uygulama imar planı paftası, 1793 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 08.10.2008 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 568- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.1.c uygulama imar planı paftası, 102 ada 242 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisi'nin 08.10.2008 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan uygulama imar planı değişikliği teklifi; tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 569- Belediyemiz, İzmit İlçesi, ilçe belediyemiz olan İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Cedit mahallesi, G23b.24c nazım imar planı, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 459 ada, 8 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 02.09.2008 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 570- Belediyemiz, Kandıra ilçe, ilçe belediyemiz olan Kandıra Belediyesi sınırları dahilinde, Aydınlık mahallesi, F24d.18c nazım imar planı, 30L-Ic uygulama imar planı paftası, 342 ada, 8 ve 9 nolu parsellerin konut alanı olan kullanımlarının ilköğretim tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 571- Belediyemiz, Kandıra ilçesi, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, 30L-IVb uygulama imar planı paftaları, 6 kadastral pafta, 147 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin Kandıra Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 572- Belediyemiz, Körfez İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Hacıosman Mahallesi, G23b-21d nazım imar planı paftası, G23b-21d-1a ve G23b-21d-1b uygulama imar planı paftaları, 311 ada, 3 parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 05.09.2008 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 573- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, G.23.b.21.d nazım imar planı, G.23.b.21.d.1.d ve G.23.b.21.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 1272 ve 1273 nolu adaların kuzeyi ve demiryolu koruma kuşağının güneyinde kalan imar yolu ilgiliK.B.B.M'nin 18.07.2008 tarih ve 412 sayılı meclis kararıyla onaylanan plan değişikliğine Körfez Belediyesi'nce yasal askı süresince yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Söz konusu itiraza esas plan değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 574- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, G23.b.21.d.4.b ve 4.c halihazır paftalarında, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan 1441 ada, 1 nolu parselin yaklaşık 14896,8 m²'lik kısmı ile 1441 ada, 1 nolu parselin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde yer alan yaklaşık 7054,83 m²' yüzölçüme sahip dolgu alanlarında önerilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 15.06.1998 tarihinde onaylanan dolgu imar planına ilave olarak teklif edilen “1/1000 ölçekli Liman Amaçlı Dolgu Uygulama İmar Plan” teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/1000 ölçekli Liman Amaçlı Dolgu Uygulama İmar Plan” teklifi; alanda yaptırılacak ve yapılaşma açısından herhangi bir kısıtlama içermeyecek jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarına bağlı olarak, 3621 sayılı Kıyı Kanun'un 7. maddesi ve Danıştay 6. Dairesi'nin E:2596/2008 nolu kararı gereği, uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 575- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Kızderbent Belediyesi, G.23.d.16.d nazım imar plan pafta, 30 K- IV.c uygulama imar plan paftası, 2729 no'lu parselin mevcut imar planlarında “Belediye Hizmet Alanı” olan kullanımının “Kültürel Tesis Alanına” dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 576- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Ulaşlı Belediyesi sınırları dahilinde, G23d.05d nazım imar planı, G23d.05d.4a uygulama imar planı paftası, 1821 nolu parsellerde hazırlanan ve Ulaşlı Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 577- Belediyemiz sınırları dahilinde belirlenen 41 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Elmacık Köyünde dağınık bir yerleşmenin oluştuğu belirlendiğinden, “Meskun Kırsal Konut Alan Sınırı” ve aynı sınırın 100 m. dışından geçirilerek oluşturulan “Gelişme Kırsal Konut Alan Sınırının detaylı olarak incelenmesi için yapılması gereken arazi çalışması ve diğer kurum görüşleri için görüşmelere devam edilmesi gerektiğinden komisyona iadesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 578- Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze ilçe belediyesi sınırları dahilinde ki Hacıhalil Mahallesi, G22b-19c-4c uygulama imar planı paftası, 26 ada 2 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi, nazım imar planı ana kararlarına uygun olarak hazırlanmış, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açılmamış olduğu belirlendiğinden, meri mevzuat ve temel planlama prensipleri açısından uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 579- Belediyemiz, İzmit ilçesi, Saraybahçe ilk kademe belediyesi sınırları dahilinde ki Yenidoğan Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b-23c-2c, 3b uygulama imar planı paftaları, 3314 ada 1 nolu parsel, 3323 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı, plan lejandı ve plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/11/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu koruma amaçlı imar planı kapsamında yer alan 3314 ada 1 nolu parsel, 3323 ada 1 nolu parsel, 3324 ada 1 nolu parsel ve batısında yer alan 3324 ada 1 nolu parseli ve kuzeyindeki otopark alanını içeren nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifinin, nazım imar planı ana kararlarına uygun olarak hazırlandığı, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmadığı belirlendiğinden tadilen uygun görülmekle Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET ve Ali SINIRTAŞ' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.


49- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftaları, 326 ada, 3,6 ve 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

50- Kent Konseyi Genel Kurul Kararları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

51- Gebze - Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çevresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

52- Burs Yönetmeliği ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

53- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

54- İzmit Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

55- Bekirpaşa Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

56- Kandıra Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

57- Yuvacık Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


58- Alikahya Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

59- Kartepe Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

60- Kullar Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

61- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

62- Derince Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

63- Acısu Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

64- Arslanbey Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

65- Eşme Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

66- Sarımeşe Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

67- Yeniköy Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

68- Akmeşe Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

69- Bahçecik Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

70- Başiskele Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

71- Kuruçeşme Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

72- Büyükderbent Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

73- Maşukiye Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

74- Uzuntarla Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

75- Suadiye Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

76- Gebze Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

77- Darıca Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

78- Dilovası Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

79- Tavşancıl Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

80- Çayırova Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

81- Şekerpınar Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

82- Körfez Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

83- Hereke Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

84- Kirazlıyalı Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

85- Gölcük Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

86- Değirmendere Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

87- Halıdere Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

88- İhsaniye Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

89- Ulaşlı Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

90- Hisareyn Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

91- Yazlık Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

92- Karamürsel Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

93- Akçat Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

94- Yalakdere Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

95- Kızderbent Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

96- Dereköy Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

97- Ereğli Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

98- Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

99- Uzunçiftlik Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

100- Uzunçiftlik Belediyesinin bütçede fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

101- Uzunçiftlik Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

102- Çayırova Belediyesinin aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

103- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Gelir tarife öneri cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

104- Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mevkii G.23.c.05.c nazım imar planı, G.23.c.05.c.01c-02.c-02.d-03.a-03.b-04.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

105- Bekirpaşa Belediyesi, Çayırköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi, uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

106- Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d1d uygulama imar planı paftası, 542 ada, 38 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

107- Çayırova Belediyesi, G23b19a nazım imar planı, G23b19a1d uygulama imar planı paftası, 2071 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

108- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c-1d-4a-4d uygulama imar planı paftaları, 2075 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

109- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c uygulama imar planı, 2085 ada, 3 nolu parsel ile 2088 ada, 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

110- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30KIIIa uygulama imar planı paftası, 1731 ada, 5,6,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

111- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 4619 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

112- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b1c uygulama imar planı paftası, 142 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

113- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 4448 ada, 2 ve 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

114- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5765 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 5678 ada, 1,2,3,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

115- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24d nazım imar planı, G22b24d4c uygulama imar planı paftası, 2766 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

116- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c3d nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

117- İhsaniye Belediyesi, G23c02c-03d nazım imar planı, G23c02c2c, G23c03d1d uygulama imar planı paftaları, 2767,2888,2889,2890,2891,2892,2893,2894,3659 ve 3703 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

118- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d4b uygulama imar planı paftası, 1862 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

119- İzmit Belediyesi, 20.M nazım imar planı, G.23.b.24.b.04.d – G.23.b.24.c.01.a – G.23.b.24.d.02.b uygulama imar planı paftaları, 699 ada 82 ve 84 nolu parseller, 324 ada 31, 32, 33, 34 ve 39 nolu parseller ile 348 ada 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87 ve 89 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

120- Suadiye Belediyesi, G.24.d.06.b,07.a nazım imar planı, G.24.d.07.a.1.b,1.d-G.24.d.06.b.2.b uygulama imar plan paftaları, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde 1103,1106, 1396, 2738, 2793, 2245 no'lu parsellerde yapılan itirazlar sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

121- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftası, 467 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

122- Şekerpınar Belediyesi, G22b13d nazım imar planı, G22b13d3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları, 401 ada 6 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

123- Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.18.a, 18.b nazım imar planı, G.22.b.18.a.2.b, 2.c-G.22.b.18.b.1.a, 1.d uygulama imar plan paftaları, 4 522 741- 4 523 318 yatay, 447 540-446 937 dikey koordinatları arasında kalan alanda “Tem Otoyolu ile D-100 arası Şekerpınar Belediyesi'ne Bağlantı Otoyolu Çayırova Kavşağı” projesi kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

124- Uzunçiftlik Belediyesi, G24.a.21.c, G24.a.22.d. nazım imar planı, G24.a.21.c.2a-2b-2c ve G24.a.22.d.1a uygulama imar planı paftaları, 1705 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

125- Yuvacık Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c5d nazım imar planı, G23c5d3c uygulama imar planı paftası, 361 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

126- Merkez Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

127- Başiskele Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

128- Derince Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

129- İzmit Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

130- Kartepe Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


131- Körfez Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

132- İzmit Belediyesi, G23b19c nazım imar planı, G23b19c1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

133- Bekirpaşa Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, İzmit-Kandıra Yolu ile Turan Güneş Caddesi arasında Bıçkı Deresine paralel olarak uzanan isimsiz sokağa “Su sokak” ismi verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

134- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, mevcut ismi 544.sokak olan imar yolunun, isminin “Şehit İlhan Küçüksolak Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

135- Ereğli Belediyesi, Arif Hoca Mahallesi, isimsiz sokağa “Güdeler Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

136- Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, 4089 Adanın doğusunda yer alan isimsiz sokağa “57/2.sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

137- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü Merkez Mevkiinde bulunan isimsiz sokağa “Merve sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

138- İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi, 4709 nolu Ada'nın kuzeyinden geçen isimsiz imar yoluna “Atılım sokak”, Orhan Mahallesi sınırları içinde bulunan 433 Ada 10nolu parselin doğusunda kalan isimsiz sokağa “Toplu sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

139- İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü sınırları içinde bulunan 54 adet isimsiz sokağa ekli listede belirtilen isimlerin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

140- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi,1857 Ada ile 1861 Ada arasında 1.İsimsiz sokak olarak işaretlenen imar yoluna “Akağaç sokak” , Körfez Mahallesinde başlayıp Sanayi Mahallesinde devam eden 1860 nolu Ada'nın güneyinden geçen ve 2.İsimsiz olarak işaretlenen imar yoluna “Kanal sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

141- Avrupa Birliği Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı ISKUR/ALM/418 referans nolu proje ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

142- Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

143- Şehit Zeki AKTAN Parkı içindeki bir adet Kafeterya-Çay Bahçesi yerinin Belde A.Ş ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 580- Yeniköy Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih ve 2008/21 sayılı kararı ile mülkiyeti Yeniköy Belediyesine ait Yeniköy Beldesi, 109 ada, 1 parsel sayılı 28.784,00 m² yüzölçümlü, 114 ada 1 parsel sayılı 126.048,00 m² yüzölçümlü, 116 ada 1 parsel sayılı 8.958,00 m² yüzölçümlü, taşınmazların tamamı ile 109 ada 2 parsel sayılı 52.446,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ifraz işlemi yapılarak 20.000,00 m²lik kısmının Yeniköy Belediyesinin mülkiyetinde kalması ifraz sonrası oluşacak kalan kısmın bedelsiz olarak belediyemize devir edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11/11/2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yazının Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

145- Saraybahçe Belediyesine 70 adet konutun devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

146- Köseköy(Kartepe) Kent Meydanında bulunan parsellerin devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

147- Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 14/11/2008 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 16/12/2008 Salı günü saat 15.00'da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım