14 Kasım 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

14 Kasım 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu 14/11/2006 Salı Günü Saat 15:00´da yaptığı Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkan vekili İlyas ŞEKER Başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Mehmet OLGUN, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER ve Mehmet ERSÖZ´ün mevcut oldukları anlaşıldı.

Ali Haydar BULUT, Ekrem Faruk TAŞÇI, Ali KOCABIÇAK, Kadir TOPLU, Adnan ÇAKIR´ın katılmadıkları anlaşıldı.

Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Cemalettin BALCI, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Celal AYVAZ, Mehtap YILMAZEL, Halim TURGUT, Orhan EMİNOĞLU ve Zekayi AKKAYA´nın izinli sayılmalarına karar verildi.

KARAR 673-Meclis Gündemine Alınması talep edilen 12 adet evrakın gelen evraktan alınması için Meclis Üyesi Hasan KIRLI ve M.Zekeriya ÖZAK tarafından 14.11.2006 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

12 adet Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 674-Dilovası Beldesi Eski Çöp Sahası ile ilgili Musa KAHRAMAN, İhsan MERAL, Musa TAŞDEMİR, Erol BAŞOĞLU, Haluk AKYÜZ, Kazım YİS, Ahmet ÖZMET, Hasan KIRLI ve Necat ÇAKIR tarafından verilen önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önergenin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

-Orhan Mahallesi ile ilgili Kazım YİS, Haluk AKYÜZ, Musa KAHRAMAN, Erol BAŞOĞLU ve Musa TAŞDEMİR tarafından verilen önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Başkan Vekili İlyas ŞEKER tarafından sözlü cevap verildi.

13/10/2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

13/10/2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 675- Müdür ve üstü ünvanlı olanlar meclisin bilgisine sunulur hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 676- İçişleri Bakanlığının Belediye Meclisinin 21.maddesi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

21. madde gereği 9 (Dokuz) komisyonun 9´ar (Dokuzar) kişiyle 1 (Bir) yıl süreyle çalışmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 677- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine;

1-İlyas ŞEKER,
2-M.Zekeriya ÖZAK,
3-Metin TORUNOĞULLARI,
4-Hicran UZUN,
5-Zinnur BÜYÜKGÖZ,
6-Aytekin ÖNER,
7-Nurettin IŞIK,
8-Ali HAYMANALI,
9-Recep ÖZBAKIR´ ın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 678- Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Çevre ve Sağlık komisyonu üyeliklerine;

1-Cemil KAVURT,
2-Ö.Uluç GÖNÜL,
3-Ayhan Naci YILMAZ,
4-İbrahim USTA,
5-Ali ARSLAN,
6-Muhammet SARAÇ,
7-Dursun ARHAN,
8-Ahmet ÖZMET,
9-İhsan MERAL´ in

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 679- Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine;

1-Mustafa ATEŞ,
2-Recep YÜCA,
3-Celal AYVAZ,
4-Adnan KÖŞKER,
5-İsmail GENÇDEMİR,
6-Ömer GÜRSES,
7-Selahattin KÖKÇAM,
8-Hasan KIRLI,
9-Necat ÇAKIRın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 680- Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri seçimi seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine;
1-Hüseyin ÇAVUŞ,
2-Muzaffer KAPLANKIRAN,
3-Zeki KARATAŞ,
4-Mustafa TUNCER,
5-Ramis ÖZDİL,
6-Metin GÖKÇE,
7-Hüseyin BÜLBÜL,
8-Adem AYDIN,
9-Adnan KÜÇÜKÖZER´ nın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 681- Ulaşım Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Ulaşım Komisyonu Üyeliklerine;
1-Dursun ARHAN,
2-İsmail BAYINDIR,
3-Bahri ALTINALAN,
4-Ahmet ÖZTÜRK,
5-Hakkı TANDOĞAN,
6-Mehmet ŞENDOĞAN,
7-Bayram ARSLAN,
8-Şenda AKAN,
9-Mehmet OLGUN ın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 682- Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu üyeliklerine;
1-Tahsin YEŞİLKIR,
2-Olcay ULUS,
3-Ertuğrul EREN,
4-Savaş ÖZDEMİR,
5-Metin TAŞKAN,
6-Ahmet MERT,
7-Levent IŞIK,
8-Alparslan SEYMEN,
9-Mustafa ÇAKIR ın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 683- Türlü İşler Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu Üyeliklerine;
1-Süleyman KURTA,
2-Sebahattin ŞEKERSOY,
3-Ahmet ERDOĞAN,
4-Mehmet ERSÖZ,
5-Ali ÖZDAĞ,
6-Mehmet ZEYNELOĞLU,
7-Recep MERAKLI,
8-Hakkı GÜREL,
9-Ali AKDAĞ ın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 684- Hukuk Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Hukuk komisyonu üyeliklerine;

1-Gülseren ŞAN,
2-Halim TURGUT,
3-Mustafa YALÇIN,
4-Metin KOZLUCA,
5-Songül AK,
6-Cemal ÖZTÜRK,
7-Mehmet Ali GÜLBAŞ,
8-Ömer CAN,
9-Hüseyin ACURMANın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 685- Tarifeler Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Tarifeler Komisyonu üyeliklerine;
1-Hasan KIRLI,
2-Jale ÖZLER,
3-Celal AYVAZ,
4-Orhan EMİNOĞLU,
5-Adnan ÇAKIR,
6-Aşkın ADIGÜZEL,
7-Mustafa ERİKLİ,
8-Mustafa ATEŞ,
9-Sabri ATİLLA nın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 686- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16.maddesine göre Belediye Encümenine 5(beş)Meclis Üyesi seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06.11.2006 tarihli yazısı ve Meclis Üyeleri Hasan KIRLI ve M.Zekeriya ÖZAK tarafından verilen Hüseyin BÜLBÜL, Ayhan Naci YILMAZ, Tevfik ÇİFTÇİ, Kenan KAHVECİ ve İbrahim USTAnın Encümen Üyeliklerine seçilmeleri ile ilgili önerge okunarak yapılan gizli oylama neticesinde:

Encümen Üyeliklerine ;
18(onsekiz) boş oy kullanılarak
Hüseyin BÜLBÜL 80(seksen)oy,
Ayhan Naci YILMAZ 74(yetmişdört)oy,
Tevfik ÇİFTÇİ 74(yetmişdört)oy,
İbrahim USTA 75(seksen)oy,
Kenan KAHVECİ 80(yetmişbeş)oy,

alarak seçilmelerine karar verildi.

KARAR 687- Kent Konseyi Üye Seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Karar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

1-Halil Vehbi YENİCE,
2-Abdullah KÖKTÜRK,
3-İbrahim PEHLİVAN,
4-Ali Haydar BULUT,
5-Yunus PEHLİVAN,
6-Mehmet ELLİBEŞ,
7-Şükrü KARABALIK,
8-Ergün BERDAN,
9-Şükrü KARABACAK,
10-Hasan ÖZER,
11-Ali KOCABIÇAK,
12-İlyas ŞEKER,
13-Mehmet Zekeriya ÖZAK,
14-Metin KOZLUCA,
15-Hasan KIRLI,
16-İbrahim USTA,
17-Cemil KAVURT,
18-Ali KAHRAMAN,
19-Hicran UZUN,
20-Nurettin IŞIK,
21-Celal AYVAZ,
22-Selahattin KÖKÇAM,
23-Mehmet ŞENDOĞAN,
24-İsmail GENÇDEMİR,
25-Mustafa YALÇIN,
26-Adnan KÖŞKER,
27-Zinnur BÜYÜKGÖZ,
28-Savaş ÖZDEMİR,
29-Muzaffer KAPLANKIRAN,
30-Necat ÇAKIR,
31-Mustafa ÖĞREN,
32-Yaşar SÖNMEZ,
33-Ömer HAZER,
34-Cevdet ŞAHİN,
35-Hilmi SEVİLEN,
36-İsmail YILDIRIM,
37-Ahmet LEVENT,
38-Mustafa ER,
39-Eşref ÖNER,
40-Musa KAHRAMAN,
41-Erol BAŞOĞLUnun

seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

-Performans programı ile ilgili Strateji Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yuvacık Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Alikahya Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Köseköy Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kullar Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Derince Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Acısu Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Arslanbey Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Eşme Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Sarımeşe Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yeniköy Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Akmeşe Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bahçecik Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Karşıyaka Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kuruçeşme Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Büyükderbent Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Maşukiye Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Uzuntarla Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Suadiye Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Darıca Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Dilovası Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Tavşancıl Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Çayırova Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Hereke Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kirazlıyalı Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gölcük Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Değirmendere Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Halıdere Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- İhsaniye Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Ulaşlı Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Hisareyn Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yazlık Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Karamürsel Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Akçat Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yalakdere Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kızderbent Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Dereköy Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Ereğli Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarife cetvelleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Ek ödenek ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007 yılı gelir tarife Öneri cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nın 2006 mali yılı aktarması ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Uzunçiftlik Belediyesinin 12/10/2006 tarih ve 36 sayılı kararlarına istinaden aktarması ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Uzunçiftlik Belediyesinin 01/11/2006 tarih ve 41sayılı kararlarına istinaden aktarması ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Karamürsel Belediyesinin aktarması ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesinin aktarması ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 688- Ulaşım Dairesi Başkanı Selami AYDINın Norveçe Gemi alımı hakkında görevlendirilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 689- Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesine iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 690- Orman İçi Dinlenme Yerinin (C Tipi Mesire Yeri) Olarak Kullanılmak Üzere Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 18.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 691- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yenidoğan Mahallesi 48 pafta, 1128 ada 20 parselde bulunan taşınmazın Eğitim ve Öğretim Hizmetinde Kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 692- Bekirpaşa Belediyesi Mehmetalipaşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak 3254 ada 2 nolu parselin ortak proje kapsamına alınması ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 693- Acısu Belediyesinin aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 694- Karamürsel Belediyesinin aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 695- 2007 yılı Hasta Nakil araçlarının ücretlendirme cetvelinin belirlenmesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun süre uzatım yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 696- Kocaeli 2025 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


14/11/2006 tarihli meclis toplantısının 1. oturumunun kapatılmasına ve 2. oturumun 23/11/2006 Perşembe günü saat 15.00´de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN VEKİLİ KATİP KATİP
İlyas ŞEKER Hicran UZUN Muzaffer KAPLANKIRAN

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım