14 Haziran 2005 2.İçtima Devresi 11 Birleşiminin 1 Oturumu Meclis Tutanak Özeti

14 Haziran 2005 2.İçtima Devresi 11 Birleşiminin 1 Oturumu Meclis Tutanak Özeti

Gündem gereği Belediye Başkan Vekili İbrahim PEHLİVAN başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Musa KAHRAMAN, Cemalettin BALCI, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, İsmail YILDIRIM, Mustafa ÖRENGÜL, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, M. Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Cemil KAVURT, Ö. Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ARSLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Mehtap YILMAZEL, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Mehmet OLGUN, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ, Adnan ÇAKIRın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ali Haydar BULUT, Mustafa ATEŞ ve Songül AKın gelmedikleri anlaşıldı.
Azalardan Şükrü KARABACAK, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Yunus PEHLİVAN, Mehmet ELLİBEŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, Nurettin ALTUN, Hüseyin ACURMAN, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Erol BAŞOĞLU, Metin TAŞKANın izinli sayılmalarına oybirliğiyle karar verildi.
KARAR 848 -Azalardan Metin TORUNOĞULLARI ve Ertuğrul EREN tarafından verilen 14.06.2005 tarihli önerge ile Meclis Üyeleri Muzaffer KAPLANKIRAN, Zekeriya ÖZAK tarafından verilen 14.06.2005 önergeler okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
21 adet Meclise havale edilen evrakın ve 1 adet önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 849 -Müdür ve Üstü Ünvanları ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının 06.06.2005 tarih ve 2521 sayılı yazısı okunarak;
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa istinaden Meclisin bilgisine sunuldu.
KARAR 850 -Bekirpaşa Belediyesi M. Alipaşa Mahallesi, 20.N.III.C pafta, 3230 ada, 23 nolu parselde yeralan ve imar planlarında Belediye Hizmet- Kültür ve Sağlık Alanında kalan natamam vaziyetteki binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 851 -İzmit Yenidoğan Mahallesi 20.M.III.A ve 20 M.III.D imar paftasında mevcut 4366ada, 37-38-42-4363 ada 46-47-53 ve 54 nolu 8 metrelik yolda kalan parsellerin kamulaştırlması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 852 -Mülkiyeti Belediyemize ait Belsa Plaza İş Merkezi 1-2 blok 1.kat 105 nolu dükkanın kiralanması ile ilgili Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonunun ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 853 -İzmit-Kemalpaşa Mahallesi 19 M III.c pafta,256 ada,56 parsel nolu gayrimenkulün tahsisi ile ilgili Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonunun ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde; Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 854 -Dilovası Çevre Kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 855-Darıca Belediyesi “Öğretmen Zatiye Çelmen isminin sokağa verilmesi ile ilgili İmar-Türlü İşler Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 856-Orhan Mahallesinde bir sokağa Gaffar OKKAN isminin verilmesi ile ilgili İmar-Türlü İşler ortak komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 857 -Çayırova Belediyesi, Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Ticaret ve Konut Alanlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 858 -Darıca Belediyesi, 28 L ve 29 K nazım imar planı paftaları, 1950 ada 1 nolu parsel ile 1055 ada 1 nolu parselleri kapsayan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 859 -Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, 31 M 4 b pafta 3356 ada 1 nolu parselde mevcut Akaryakıt İstasyonuna LPG ilave edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 860 -Gebze Belediyesi, G22b18d2c pafta, 2156 ada 10 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İstasyonu ilavesinin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 861 -Gebze Belediyesi G22b24b pafta, 5678 parsel, 11 nolu parseli sanayi alan kullanımının Akaryakıt ve bakım istasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 862 -Gebze Belediyesi Mustafapaşa Mah. 4272 ada 8 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 863 -Gebze Belediyesi, Hürriyet Mah. Nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 864 - İhsaniye Belediyesi, G23c02c nazım imar planı pafta, G23.c.02.c.3.b uygulama imar plan paftası 89 ada, 3,4 ve 5 nolu parseller ve Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası G23.c.02.c.2c-G23.c.02.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 200 ada 3 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 865 -Ulaşlı Belediyesi,G.23.d.04.c nazım imar plan pafta, G.23.d.04.c.3.a - G.23.d.04.c.3.b - G.23.d.04.c.3.c - G.23.d.04.c.3.d uygulama imar plan paftaları, 473 300 – 474 800 dikey, 4 507 700 – 4 508 100 yataykoordinatları arasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 866 -Karamürsel Belediyesi Çamçukur Köyü mevzi imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 867 -Karamürsel Belediyesi, Kurs ve Yurt alanı ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 868 -Değirmendere Belediyesi, uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 869 -Hereke Belediyesinin 31J nazım imar paftası, 31JIIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada, 4 nolu parselin idari tesis olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 870 -Körfez Belediyesi, Esentepe Mahallesi, 545 ada, 6 nolu parselde yapı yaklaşma mesafesinin düşürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 871 -Uzunçiftlik Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-2a, G24d-01b-2d uygulama imar planı paftaları, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 380 adalarda yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 872 -Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M nazım imar planı, 20M-IIIa uygulama imar planı 4688, 4869 adalarda yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 873 -Kullar Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23c-05a-2c ve G23c-05a-2d uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 874 -Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-IVb, 19N-IIIa uygulama imar planları, 3411 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 875 -Akmeşe Belediye sınırları dahilinde, G24a-15d nazım imar planı, G24a-15d-4d uygulama imar planında yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 876 -Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, Yukarı Harmanlar mevki, 10 pafta, 30L-IIIa uygulama imar planı paftası, 261 ada, 10 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 877 -Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-IId uygulama imar planı, 7-8 kadastro paftası, 478 ada, 49 nolu parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 878 -Saraybahçe Belediyesi, Arızlı Göller mevkii, 2 pafta,mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 25 adet parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 879 - Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, 30L-IVb uygulama imar planı, 7 kadastro paftası, 155, 123, 139, 136, 132, 246 ve 129 nolu parseller üzerinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 880 -Uzunçiftlik Belediyesi, G24a-21c nazım imar planı paftası, G24a-21c-3c uygulama imar planı paftası, 352 ada, 1 parselde konutdışı kentsel çalışma alanı olan yerin akaryakıt istasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 881 -Köseköy Belediyesi, G24d-01a-2c uygulama imar planı paftası, 1908, 1909, 1918, 1917, 1928, 1938, 1947, 1948, 1957, 1958 nolu parsellerde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 882 -Arslanbey Belediyesi sınırları dahilindeki Arslanbey Toplu Konut alanlarında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 883 -Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, Kireçocakları mevkiinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 884 -Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 20 N-IId, 20 N IIIa,20N IV b,20 O 1 c uygulama imar planı paftaları, Akçakoca Toplu Konut alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 885 -Bekirpaşa belediyesi, 28 Haziran mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIId, 20N-IIIa uygulama imar planı paftası, 3634 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 886 -Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 19N-Ib, 19N-II a, 20N-IVc, 20N-IIId uygulama imar planları üzerinde yapılacak olan kapalı otopark alanı genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 18.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 887 -Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20O-IVd, 19O-Ia uygulama imar planı paftaları, 1781 ada, 19 nolu parseldeki dini tesis alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 888 -Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19 O ve 20 O nazım imar planı paftası, 10 mt lık imar yolunun 12 mtye çıkarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 889 -Kullar Belediyesi, İncirkökü mevkii, G23c-05b nazım, G23c-05b-4c uygulama imar planı,15 pafta, 3878 adada yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde reddine Kullar Belediye Başkanının talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 890 -Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, 30L-IV c uygulama imar planı paftası, 8 pafta, 290 ada, 1 parseldeki akaryakıt tesis alanında yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 891 -Kuruçeşme Belediyesi, 19L-IIa uygulama imar planı paftası, 2120 ada, 30 parselde bulunan İlköğretim Tesis Alanındaki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 892 -Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 663 ada 17 nolu parselin yapılaşma koşulunun değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 893 -Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, 655 ada 1 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan kullanımının Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 894 -1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 895 -Bekirpaşa Belediyesi, Namık Kemal Lisesi arkası kat yapma ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 896 -Gebze Belediyesi, Balçık sınırları içerisinde G22b14a-G22b14b sanayi amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d, G22b15a nazım imar planı paftalarında yapılan sanayi amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Marmaray Projesi kapsamında Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ile ilgili hazırlanan kavşak projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 897 -Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi 54 pafta,33 ada, 262 nolu parselde yapılan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

- Çayırova Belediyesi,Plan notlarının genel hükümler, konut, ticaret ve sanayi alanlarında değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Şekerpınar Belediyesi, trafo yerlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının
Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Yerleşik alanı içine bazı parsellerin alınması ve köy yerleşik sınırının yeniden tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, İzmit garından başlayarak, Köseköy Belediye sınırları dahilindeki eski ve yeni demiryolları güzergahlarının kesiştiği yere kadar olan eski demiryolu hattının park ve dinlenme alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi sınırları içinde Seka alanında yapılan koruma imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Karşıyaka Belediyesi sınırları içinde, G23c 09b nazım imar planı üzerindeki muhtelif parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 12 kadastro paftası, 273 ada, 154 ve 115 nolu parsellerdeki imar hattının düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi Arızlı mevkiinde ki Uygulama İmar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Cedit, Topçular, Erenler Mahallelerinin bir kısmında yapılan Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy ve Erenler mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Cedit mahallesindeki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Belediyesi, 19O-Ia pafta, 1781 ada,, 4,5,16,17,21 nolu parsellerde akaryakıt istasyonu yapılması genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20O nazım imar planı, 20O-Ib uygulama imar planı, 2522 ada, 20 nolu parselin konut alanı olan kullanımının akaryakıt ve servis istasyonu olarak düzenlenmesi artırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, 20N-IIIa, 20N-IIId, 20N-IId ve 20N-Ic uygulama imar planı paftaları üzerindeki eski İstanbul yolunun genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Köseköy Belediye sınırları dahilindeki planlı alanlarda yapılan revizyon nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- İmar Yönetmeliği`nin 36/a bendi revizyonu ile 30/3 bendine metin eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Ruhsat Süre Uzatımı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Köy Statüsündeyken Yapılan Yapıların İnşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Orman Köylerinde uygulanacak İmar Yönetmeliği taslağı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Teknik olarak ikiden fazla kat yapılması mümkün olmayan yapıların denetimi ile İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Çayırova Belediyesi, G22b19 a 3b pafta, 2097 ada 2 nolu parsel üzerinde ki Toplu Konut ibaresinin kaldırılması ve Toplu Konut Alanına ait plan notlarına ilave yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Darıca ve Gebze Belediyesi sınırları arasında sınır ihtilafından dolayı ilave nazım imar planı yaptırılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a21b nazım imar planı paftası, G23a21b4d uygulama imar planı paftası, 312 ada 1 ve 10 nolu parseller ile 313 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 23 pafta, 920 nolu parsele ait nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, 5682 ada 1 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan

kullanımına LPG İstasyonu ilavesinin yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Beylikdağı Mahallesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 4683 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a1a uygulama imar planı paftası,1250 ada, 1,2,3,22,23,24 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticarete dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, G22b18d2a-d uygulama imar planı paftası, 1813 ada, 8 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımının uygulama imar planı değişikliği yapılarak Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1a uygulama imar planı paftası, 327 ada, 267 nolu parselde bulunan imar yolunun değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, G22b20d4c uygulama imar planı paftası, 82 ada, 190 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımının uygulama imar planı değişikliği yapılarak Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 155 ada, 55 nolu parselin batısında ki 10 mt genişliğinde ki yolun 7 mt ye düşürülmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planıdeğişikliğine ait İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi, G22b18c4c uygulama imar planı paftası, 1869 ada, 18 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımının uygulama imar planı değişikliği yapılarak Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b1a-1d uygulama imar planı paftası, 440 ada, 479 nolu parselin çekme mesafelerinin düşürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1904 ada, 5 nolu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi uygulama imar planı plan notları, genel hükümler 6 .maddesine plan notu ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftası, 1 ada, 2 nolu parselde İSU`ya ait Arıtma Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Balçık sınırları içerisinde sanayi ve depolama alanına ait uygulama imar planına ait İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Karamürsel Belediyesi sınırları dahilinde; G.23.d.08.a nazım imar planı paftası, G.23.d.8.a.2.d uygulama imar planı paftası,mülkiyeti Karamürsel Belediyesine ait 103 ada, 7 nolu parselin, Yönetim Merkezi Alanı olan kullanımının Kültürel Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediyesi, G.23.d.08.b- G.23.d.09.a nazım imar planıpaftalarında, Tepeköy Mahallesini içeren, revizyon ve ilave nazım imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Hereke Belediyesi, 31 KI V a paftasında bulunan taşıt yolunun genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Hereke Belediyesi, 31 KI V a paftasında bulunan 10 mt genişliğindeki taşıt yolunun İmar Daire Başkanlığı teklifi olarak 15mt ye genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi,G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-4-c uygulamaimar planı 1179 ada, 52 nolu parselde otopark alanının yer değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


- Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik Mevkii, TEM otoyolu güney kesiminde 1 pafta, 1196, 3975-3981, 4234- 4246, 4266-4288, 4311-4328, 4359, 4360, 4361, 4475, 4490, 4491, 4506, 4507, 4508, 4522-4533, 5188, 5189, 5190 nolu parsellerin mevcut imar planlarındaki akaryakıt ve bakım istasyonu olan kullanımına LPG ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 19M-Iıa uygulama imar planı paftası, 4314 ada, 21 nolu parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 917 sayılı yazısı.okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı paftası, 45 pafta, 1049 ada, 21 parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 906 sayılı yazısı.okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 412 ada, 27 parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 905 sayılı yazısı.okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı, 4961 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 916 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1830 ada 6,11, 13 nolu parsellerde yapılan düzenleme ile ilgili İmar DaireBaşkanlığının 915 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 19N-Id uygulama imar planı, 2 pafta, 240 ada, 2 parselde yer alan Fevziye Cami Alanı ve çevresinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 913 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, 20M-IV d uygulama imar planı paftası, 139 ada, 8 nolu parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 912 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, 54 pafta, 425 ada, 51 nolu parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 909 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Yeniköy Belediyesi sınırları dahilindeki sanayi alanlarına ait plan notu değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 303 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa, Durhasan-Altıncıoğlu mevkiinde 56 ve 57 kadastro paftalar, 20O nazım imar planı paftası, 20OIC-Id-IVa ve IV b uygulama imar planı paftaları, 106.200-107.000 yatay 112.000-112.400 dikey koordinatlar arasında kalan ve karayolları istimlak sahası dışında kalan kısmın “konut alanı” olan kullanımının “ticaret alanı” olması için yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 928 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 930 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı paftası, 4410 ada, 2 parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 929 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 20M- IIIc uygulama imar planı paftası, 105 kadastro paftası, 988 ada, 41 parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 951 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19M-Ia uygulama imar planı paftası, 1819 ada, 13nolu parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 950 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 412 ada, 26 nolu parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 949 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Kandıra Belediyesi, Cebeci Sahili, 35O-Ia pafta, 108 ada 9 parsele ilişkin yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 962 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M. Id pafta, 3326 ada, 7 nolu parsel ile 3325 ada, 1 nolu parselin güneyinde yer alan yeşil alandan okul alanına ilave yapılmasıyla ilgili İmar Daire Başkanlığının 967 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Bekirdere Mahallesi ( tapuda Gündoğdu ) 20N nazım imar planı, 20N IIIa uygulama imar planı paftası 313 ada 1 nolu parsel, 312 ada 6 parsel ve bu parseller arasında kalan 6 m`lik imar yolunda yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 964 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19N IIId uygulama imar planı paftası, 3420 ada, 6 nolu parselin “ticaret alanı” olarak kullanımının “küçük sanayi alanı”na dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1086 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20O Id uygulama imar planı paftası 222 ada 1 nolu parseldeki trafo alanında yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1083 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Yeşilova Mahallesi ( tapuda Deretepe ) 21O nazım imar planı, 21O IVb, IVd, Ivc ve 20O-Ib uygulama imar planı paftaları, 153,153,154 ve 155 nolu imar adalarını kaplayan alanda teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1092 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Karşıyaka Belediyesi, G23c.04d.3b ve G23c.04c.4a uygulama imar planı paftalarında ki Tüpraş Lisesinin 471 ada, 1 parseldeki imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1098 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Köseköy Belediyesi, G24a21d1d paftasında tapuya kayıtlı 489,490,491 adadaki gayri menkullerin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikli ilgili İmar Daire Başkanlığının 1128 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Köseköy Belediyesi, G24a21d2a paftasında tapuya kayıtlı adadaki gayri menkulün bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikli ilgili İmar Daire Başkanlığının 1129 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Köseköy Belediyesi, G24a21d3d paftasında tapuya kayıtlı 425 ada 1 parseldeki gayri menkulün bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikli ilgili İmar Daire Başkanlığının 1130 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Uzuntarla Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, 26 pafta, 1462,1490 parselleri kapsayan nazım imar planı değişikli ilgili İmar Daire Başkanlığının 1127 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, Kiremitlik mevkii, 32 pafta, 1052 parsel de yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediyesi, G23c4c2d uygulama imar planı paftası, 100 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Yuvacık Belediyesi, G23c4c2a uygulama imar planı paftası, 76 ada 1 nolu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Büyükderbent Belediyesi, 2 pafta,60 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Karşıyaka Belediyesi, G23c04c nazım imar planı paftası 496-499 nolu adalarda yapılan nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Çukurbağ Mah.Kurttekin çıkmazı sokağı isminin eski ismi olan 2.oya çıkmazı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın 07.05.2005 tarih ve 275 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 898- Bahçecik Belediyesi yer tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- Seka ‘daki misafirhanenin Belde A.Ş.ye tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- 20 hektar ve Altındaki parkların devri ile ilgili Emlak ve istimlak Daire Başkanlığı`nın 25.05.2005 tarihli yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- İzmit Körfez mah.19 N-III-a pafta,482 ada,88.861.00 m2 yüzölçümünde olan 1 nolu parsel ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı`nın 23.05.2005 tarihli yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
- Teşfik İkramiyesi ile ilgili Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı`nın 23.05.2005 tarih ve 409 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe- Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü`nün yönetmeliği ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili Yuvam İzmit Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 30.05.2005 tarih ve 809 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe-Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Toplu Taşım Araçları Çalışma Yönetmeliği`ne geçici 5.maddenin eklenmesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı`nın 06.06.2005 tarih ve 743 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk-Ulaşım Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Toplu Taşım Araçları Çalışma Yönetmeliği`nin ek madde değişikliği ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı`nın 06.06.2005 tarih ve 742 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk-Ulaşım Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Toplu Taşıma Hatları ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı`nın 06.06.2005 tarih ve 1281 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk-Ulaşım Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Yönetmelik ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığı`nın 02.06.2005 tarih ve 229 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


- Güvenlik Birimi oluşturulması ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığı`nın 06.06.2005 tarih ve 001 sayılı yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk-Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Mezbaha Müdürlüğünün Fiyat tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak, yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Dereköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, Meydanbaşı Mevkiinde , G.23.d.07.d nazım imar planı paftası, G.23.d.07.d.2.a-2.b uygulama imar planı paftası, 6 kadastro paftası, 156,163 nolu parsellerde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesiene oybirliği ile karar verildi.

Yazlık Belediyesi, imar yetkisi açısından Belediyelerine devri yapılan Yeni Ferhadiye Köyü, Kestanelik mevkii, G.23.c.08.c.2.a-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 1 kadastro pafta, 26 ve 28 nolu parseller ile ilgili mevzi imar planı teklifine ait İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesdinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Derince Belediyesi, Sopalı-Yenikent Mahallesi, 1/5000 ölçekli G23.b.22.d Nazım imar planı, G23.b.22.d.1.b uygulama imar planı paftası, 8 kadastro pafta, 2021nolu parsel parsele ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere eneticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi,G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a uygulama imar planı paftası 4511 adanın(1-10 nolu parseller) ve 4512 adanın(1-10 nolu parseller) mevcut imar planlarında konut alanı olan kullanımın, pazar alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere netiecesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a uygulama imar planı paftası 4511 ada(1-10 nolu parseller) ve 4512 adalarda(1-10 nolu parseller) Dairemizce yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yaılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli G23b21c Nazım imar planı, 191c pafta, 757 ada,16 nolu (6,10,14 nolu eski parseller) ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Körfez Belediyesi,Güney Mahallesi, 1/5000 ölçekli G23b21c Nazım imar planı, G23-b-21-c-4-b pafta, 948 ada, 31,32,33 nolu parsele ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Sanayi Sitesi Kooperatifi nazım imar planlarında yapılan değişikliğe ait İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa Belediyesi, Eski İstanbul yolu ve Bahariye Sokak yol genişliğine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

B.Derbent Belediyesi, G24d38a3c-2a uygulama imar planı paftası 262 nolu parselde yapılan değişikliğe ait İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kullar Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, 50 pafta, 5483 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kullar Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, 19N IIIb pafta, 198 ada, 4 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Maşukiye Belediyesi, uygulama imar planları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kandıra Belediyesi, Paşaağzı mevkii, 8 Pafta , 1163 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere netiecesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bahçecik Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c04d4b-04d3a paftalarında nazım imar planı yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bahçecik Belediyesi, G23a09a pafta, nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan mahallesi, 4869,4868 ve 997 nolu adalarda yapılan nazım İmar plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının y azısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Çayırova Belediyesi, G18b4d pafta, 1412 ada, 32 nolu parselde yapılan uygulama imar Planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Derince Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Sopalı Civarı 8 pafta, 2021 nolu 5518.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Yenikent Sağlık Ocağı Hizmet Binası` yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili, Emlak İstimlak Daire Başkanlığının 13/06/2005 tarihli yazısı
okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İşgal Harcı ile ilgili Dilovası Belediye Meclisinin kararı hakkında, Hesap İşleri Daire Başkanlığının 13/06/2005 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Hukuk -Altyapı Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa Belediyesi 19O I a ve 19 O I d plan notlarında plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit in doğusunda bulunan Akarca,Kurudere,Bıçkı dere,Kilez dere ve uzunçiftlik derelerinde ve Köseköyu ve çevresindeki hava kirlilişği ile ilgili Meclis Üyeleri Muzaffer KAPLANKIRAN M.Zekeriya ÖZAK,Bayram Arslan tarafınden verilen 14.06.2005
tarihli önrge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka evrak bulunmadığından, 14.06.2005 tarihli meclis toplantısının kapatılmasına; Bir sonraki toplantının 12 Temmuz 2005 Salı günü saat 14.00 de meclis toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Meclis 1.BAŞKAN Vekili KATİP KATİP

İbrahim PEHLİVAN

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım