14 Eylül 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

14 Eylül 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C.
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu
14/09/2007 Cuma Günü Saat 15:00´da yaptığı
Toplantısına ait Tutanak Özetidir


Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Kadir TOPLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekai AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Halil Vehbi YENİCE ve Ayhan Naci YILMAZ ´ın izinli sayılmalarına karar verildi.

Ali Haydar BULUT, Mustafa ER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Özgür Uluç GÖNÜL, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Mehmet ZEYNELOĞLU, Eşref ÖNER ve Halit BIÇAK´ ın katılmadıkları anlaşıldı.

16/08/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

16/08/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 571- Kocaelide yapı ruhsatı aşamasında farklı uygulamaların kaldırılması ve ortak dil oluşturulması gerektiğinden yazılı evrakların standart form hale getirilmesi ile ilgili Meclis Üyesi M.Zekeriya ÖZAK tarafından verilen 14.09.2007 tarihli önergenin okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaelide yapı ruhsatı aşamasında farklı uygulamaların kaldırılması ve ortak dil oluşturulması gerektiğinden yazılı evrakların standart form hale getirilmesi ile ilgili Meclis Üyesi M.Zekeriya ÖZAK tarafından verilen 14.09.2007 tarihli önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 572- Körfez Belediye sınırları içerisinde yer alan Hacı Osman Mahallesinde tesbit edilen isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak komisyonunun 22/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediye sınırları içerisinde yer alan sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyon 22.08.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 573- Gölcük hizmet binası zemin katta bulunan 3,4 ve 5 numaralı büroların İZGAZ A.Ş tarafından kullanılmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 574-Gölcük hizmet binası zemin katta bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 7, 8, 9 numaralı ofislerin, İSU Genel Müdürlüğü tarafından Gölcük Şube Müdürlüğüne işyeri olarak kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 575-Arsa Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 21/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 576-Uzunçiftlik Belediyesi G23CO3C3d pafta, 387 ada, 1 parselde kayıtlı ve imar planlarında ticaret alanı olarak düzenlenen birinci kat 11 nolu işyerinin muhtarlık hizmetinde kullanılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 577-Yeniköy Belediyesi G23CO3C3d pafta,325 ada,1 parselde kayıtlı ve imar planlarında ticaret alanı olarak düzenlenen ikinci kat 1/51 arsa paylı 38 nolu ve 1/51 arsa paylı 49 nolu işyerlerinin sığınakların bakım onarım ve diğer giderlerinin Belediyesi tarafından karşılanması kaydıyla Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 578-MOBESE Protokolü ile ilgili Hukuk Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Servis taşımacılığı yapan esnafın ruhsatlandırma ve plaka devir ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 28.08.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım ve tarifeler ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 579-Saraybahçe Belediyesi Başkanlığının bütçe aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 580- Uzun Çiftlik Belediyesi Başkanlığının bütçe aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 581- UCLG-MEWA üyeliği ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 582-Yüksek Öğrenim Bursları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 2007-2008 eğitim ve öğretim dönemi üniversite öğrenci burslarının verilebilmesi için burs verilecek öğrenci sayısının, burs miktarının ve burs alabilme şartlarının belirlenmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 06/09/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 583-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Alikahya Belediyesi sınırları dahilinde, Fatih Mahallesi , G23b- 25b ve G24a- 21a nazım imar planı paftaları, G23b- 25b-3a, G23b- 25b-3b, G23b-25b-3c, G23b- 25b- 3d, G24a- 21a- 4a ve G24a-21a- 4d uygulama imar planı paftalarında, yatay 499000-500500 ile düşey 4516000- 4517000 koordinatları arasında hazırlanan ve Alikahya Belediye Meclisinin 01.11.2006 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/09/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekayi AKKAYA ın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 584-Belediyemiz, İzmit-Merkez, Acısu Belediyesi G24d.03.a, G24d.03.d nazım ve G24d.03.a.03.d, G24d.03.a.4c, G24d.03.d.01.b, G24d.03.d.02.a uygulama imar planı paftalarında, 509 096 – 510 038 yatay, 4 509 599 - 4 510 641 düşey koordinatları arasında yer alan alanda hazırlanan ve Acısu Belediyesi 08.08.2007 tarih 2007-09 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 585-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mah, 19.O nazım imar planı paftası, 19.O.I.a uygulama imar planı paftası, 4803 ada, 6 nolu parselde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 05.06.2007 tarih ve 60 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/09/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 586- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Bahçecik Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.04d nazım imar planı, G23c.04d.4a uygulama imar planı paftası, 142 ada ve 144 adanın bulunduğu alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 587-Belediyemiz Gebze İlçesi, İlk Kademe Belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, G22.b.19.d nazım imar planı paftası, G22.b.19.d.1.b uygulama imar planı paftası, 1635 ada 1 nolu parsel ile 1646 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 588-Derince İlçesi, ilçe belediyemiz olan Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.b.22.d nazım imar planı paftası, G23.b.22.d.4.b uygulama imar planı paftası, 1315 ada, 9 nolu parselde hazırlanan ve Derince Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Komisyon raporunda değişiklik yapılarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 589-Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G22.b.22.a nazım imar planı paftası, G22.b.22.a.1.a uygulama imar planı paftası, 16 kadastro pafta, 3888 nolu parselde hazırlanan ve Dilovası Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 590-Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b-24a nazım imar planı, G22b-24a-1c uygulama imar planı paftası, 1220 ada ve 4489 ada arasında bulunan imar yolu ile ilgili hazırlanan, Gebze Belediye Meclisinin 10.04.2007 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen ve Gebze Belediye Meclisinin 06.06.2007 tarih ve 105 sayılı ve 06.07.2007 tarih ve 141 sayılı kararları ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 591- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı paftası, G22.b.18.c.1.b uygulama imar planı paftası, 3731 ada,1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 592-Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi´ne devri yapılan Pelitli Köyü sınırları içerisinde, 78 pafta, 1708 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen ve 06.07.2007 tarih ve 141 sayılı karar ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 593-Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mimar Sinan Mahallesi, G22b-18c nazım imar planı paftası, G22b-18c -1c ve 4b uygulama imar planı paftaları, 3821 ada, 1 ve 10 nolu parseller ve 3822 ada, 1 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 594-Belediyemiz Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G.22.b.19.c nazım imar planı paftası, G.22.b.19.c.2.b uygulama imar planı paftası, 3273 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 595-Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24b nazım imar planı, G22b-24b-4c uygulama imar planı paftası, 1160, 1162, 1163 ve 1692 adaların bulunduğu alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 596-Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G22.b.19.c ve G22.b.24.b nazım imar planı paftaları, G22.b.19.c.4.c, G22.b.19.c.4.d, G22.b.24.b.1.a ve G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.02.2007 tarih ve 96 sayılı kararı ile onaylanan ve Belediyesince askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisince 06.07.2007 tarih ve 135 sayı ile karara bağlanan itiraz teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 597-Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.3.d uygulama imar planı paftası, 84 ada 146 ve 167 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.07.2007 tarih ve 2007/137 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 598-Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b-20d nazım imar planı paftası, G22b-20d-4a uygulama imar planı paftası, 3637 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller ile 3637 adada yer alan park alanında hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.07.2007 tarih ve 138 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 599-Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesine bağlı Balçık Köyü sınırları içerisinde, G.22.b.14.b nazım imar planı paftası, G.22.b.14.b.4.a-4.b-4.c-4.d uygulama imar planı paftaları, 26 kadastro pafta 540 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi´nin 10.04.2007 tarih ve 2006/73 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 600-Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesine bağlı Balçık Köyü sınırları içerisinde, G.22.b.14.b nazım imar planı paftası, G.22.b.14.b.4.b uygulama imar planı paftası, 25 kadastro pafta 521, 522, 523 ve 524 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi´nin 06.03.2006 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 601-Belediyemiz Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22.b.3 nazım imar planı paftası, G22.b.25.a. nazım imar planı paftası, G22.b.25a.1.b uygulama imar planı paftası, 5683 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 602-Belediyemiz Gölcük İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar plan paftası, G.23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası, 104 ada, 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 603-Belediyemiz Gölcük İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar plan paftası, G.23.c.02.d.4.c uygulama imar plan paftası, 4456 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 604-Belediyemiz, Körfez İlçesi, ilçe belediyemiz olan Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G.23.b.21.b ve G.23.b.22.a nazım imar planı paftaları, G.23.b.21.b.3.c ve G.23.b.22.a.4.d uygulama imar planı paftaları, 1203 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile 1179 ada, 5,6,10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/09/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 605-Belediyemiz, İzmit Merkez, Köseköy Belediyesi sınırları dahilinde, G24d-01a nazım imar planı, G24d-01a-2a ve G24d-01a-2b uygulama imar planı paftaları, 3030, 3031 ve 3032 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Köseköy Belediye Meclisinin 01.08.2007 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 606-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Kullar Belediye sınırları dahilinde, G23c-04b ve G23c-05a nazım imar planı paftaları, G23c-04b-3c-3d ve G23c-05a-4d uygulama imar planı paftaları, 493 ada 2 nolu parsel ile 509 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Kullar Belediyesi Meclisinin 04.07.2007 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 607-Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi, G.23.d.08.b nazım imar planı paftası, G.23.b.08.b.1.a-b uygulama imar plan paftaları, 171 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Karamürsel Belediye Meclisi´nin 03.07.2007 tarih ve 26 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 608-Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Kızderbent Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 30 K-I.d uygulama imar plan paftası, 1363 nolu parsel üzerindeki 8.00 m´lik imar yolunun kaldırılması ve 30 K-I.c uygulama imar planı paftası, 1221, 1222, 1223 no´lu parsellerde yer alan Belediye Hizmet Alanı´nın Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Kızderbent Belediye Meclisi´nin 01.02.2007 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 609-Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Kızderbent Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 1221, 1222, 1223 no´lu parsellerde yer alan Belediye Hizmet Alanı´nın Konut Alanı´na dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 610-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, G23c-05a nazım imar planı, G23c-05a-1a ve G23c-05a-1d uygulama imar planı paftaları, 1903 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Saraybahçe Belediyesi Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 117 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 611- Belediyemiz, İzmit-Merkez, İlk kademe Belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi, G.23.b.24.c nazım imar planı, G.23.b.24.c.1.a-1.d uygulama imar planı paftaları 409 ada 20, 21, 22, 24 ve 25 nolu parseller ile G.23.b.24.b.1.c uygulama imar planı lejant paftası ile uygulama imar planı, plan notlarında hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 120 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 612- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19 N nazım, G23b.25.d.4.a uygulama imar planı paftası,11 kadastro pafta, 479 ada, 12 nolu parselin batısından geçen 15 m.lik imar yolu ve söz konusu alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 613-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Hacıhızır Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı, G23b-24c -1a uygulama imar planı paftası, 4167 ada, 1 nolu parsel ile 4163 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Saraybahçe Belediyesi Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 118 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 614-Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, G23.b.24.d nazım imar plan paftası, G23.b.24.d.2.a uygulama imar plan paftası, 4307 ada, 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 615-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde, Kızılcık ve Bakırlı Mahallesi, G24d- 01c, G24d- 02a, G24d- 01b, G24d- 02d nazım imar planı paftaları, G24d- 01c- 2b, G24d- 01c- 2a, G24d- 02a- 4a, G24d-02a- 4c, G24d- 02a- 3d, G24d- 02a- 4d, G24d- 01b- 3d, G24d- 02d- 1b, G24d- 02a-4b, G24d-01c-1b, G24d-02d-1a uygulama imar plan paftalarını kapsayan ve Sarımeşe Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen sanayi bölgesi uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 616-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde, Kızılcık ve Bakırlı Mahallesi, G24d- 01c, G24d- 02a, G24d- 01b, G24d- 02d nazım imar planı paftaları, G24d- 01c- 2b, G24d- 01c- 2a, G24d- 02a- 4a, G24d-02a- 4c, G24d- 02a- 3d, G24d- 02a- 4d, G24d- 01b- 3d, G24d- 02d- 1b, G24d- 02a-4b, G24d-01c-1b, G24d-02d-1a uygulama imar plan paftalarını kapsayan ve Sarımeşe Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen sanayi bölgesi uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c, G24d01b nazım imar planı paftaları, G24a21c3c, G24d01b2b uygulama imar planı paftaları, 5282, 5659, 5660, 5661 ve 5662 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 617-Belediyemiz, İzmit-Merkez, Uzuntarla Belediyesi sınırları içerisinde, G.24.d.3.b nazım imar planı paftası, G.24.d.3.b.4.a uygulama imar planı paftası, 182 ada, 7 nolu parselde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 618-Belediyemiz, İzmit-Merkez, Uzunçiftlik Belediyesi, Uzunbey Köyü, Söğüt Dönümü Mevkii, G.24.a.22.d nazım imar plan pafta, G.24.a.22.d.01.a, G24.a.22.d.01.b, G24.a.22.d.01.c ve G24.a.22.d.01.d uygulama imar planı paftaları, 2 kadastro pafta 136, 137, 162 ve 1715 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisi´nin 01.08.2007 tarih ve 2007-39 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 619-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Yuvacık Belediyesi, G23c.5.c ve G23c.10.b nazım imar planı paftaları, G23c.5.c.4.d ve G23c.10.b.1.a uygulama imar planı paftaları, 36 kadastro pafta, 1272, 1281 ve 1282 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 620-Belediyemiz, İzmit Merkez, Yuvacık Belediyesi, G.23.c.04.c,05.d nazım imar plan paftaları, G.23.c.04.c.2.b, G.23.c.05.d.1.a uygulama imar plan paftaları 4 509 470,00- 4 509 850,00 düşey, 495 450,00 – 495 900,00 yatay koordinatlar arasında yer alan “Yuvacık- Başiskele Eş Düzey Kavşağı” projesinin mevcut imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 621-Belediyemiz, İzmit-Merkez, Yuvacık Belediyesi, G.23.c.05.d nazım imar planı paftasında yer alan 111, 112, 113 nolu parseller ile 110 ve 114 nolu parsellerin bir kısmı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, G.23.b.24.c nazım imar planı, G.23.b.24.c.2.c uygulama imar planı paftası, 2549,4962,4961,3203,3204,3206 nolu adaların tamamında 1199 ada 2, 3, 36, 37, 38, 39,40,41,42,43 ve 44 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-Merkez İlçesi Körfez Mahallesinde 3209 ada, 6 parsel sayılı, 1.692,00 m2 yüzölçümlü ve mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazın trampa edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
-Köseköy Beldesi Merkez Mahallesinde Park alanı içinde bulunan 88.40 m2 lik kullanım alanlı bir adet kafeteryanın,Belde A.Ş ye kiralama talebi ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
-Hibe cep telefonları ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
-Özel Halk Otobüsü, Minibüs ve Dolmuş Taksileri Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliğinin 10.maddesinde yapılacak olan değişiklik ile ilgili Ulaşım- Hukuk Ortak Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım-Hukuk Ortak Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
-Körfez ilçesi Tütünçiftlik beldesi sahil kısmına Tüpraş tarafından, hafriyat dökülerek yapılan dolgu malzemesinin içinde bulunan atıkların araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
-En güzel bahçesi olan binalı arsa sahiplerinin ödüllendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık –Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Ortak Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve sağlık-Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor Ortak Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetali paşa Mahallesi, 19 N nazım imar planı, 19NIIb uygulama imar planı paftası, 3265 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi uygulama imar planı sayısallaştırılmasına ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, 20 N nazım imar planı, G23b24b3a uygulama imar planı paftası, 510 ada, 155 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi Gündoğdu Mahallesi 435 ada 1 nolu parsel ve 725 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c- 18b3a uygulama imar planı paftaları, 2043 ada ve 2061 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c- 18b1b uygulama imar planı paftaları, 1382 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b18a-b nazım imar planı, G22b18a2c, G22b18b1d uygulama imar planı paftaları, D-100 Şekerpınar Tem Otoyolu Gişeleri Bağlantı Yolu Çayırova Bağlantısına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b1c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 819 ada,1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 830 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parseller, 831 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 nolu parseller, 789 ada, 1 nolu parseller, 813 ada ve 482 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 1617 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1623 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1624 ada, 1,2,3 nolu parseller ile 1626 ada 2,3,4,5,6,7,10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 29 L nazım imar planı, 29LIVb uygulama imar planı paftası, 921 ada, 13,14,15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 30 K nazım imar planı, 30 K3a uygulama imar planı paftası, 2380 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b2d-3a uygulama imar planı paftaları,168 ada, 3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 170 ada, 1,2 ve 12 nolu parseller ile 171 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5646,5647 ve 5648 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1901 ada 1,2,3 ve 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c uygulama imar planı paftası, 82 ada, 222 ve 223 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-İhsaniye Belediyesi, 30L nazım imar planı, 30LIId uygulama imar planı paftası, 269 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 9 kadastro pafta, 541 ada, 81 ve 82 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20NId-20NIc uygulama imar planı paftaları, 4052,4053, 4055, 4057, 4058, 4059,4060 ve 4190 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 20M, 20N nazım imar planı, G23b24a3c-24b4d uygulama imar planı paftaları, 3438 ada, 1 nolu parsel ve 3466 ada 21 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d4b uygulama imar planı paftası, 621 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kuruçeşme Belediyesi, Spor Kompleksi ve Kapalı Halı Sahaya isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Araç İhtiyacı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-İhale Onayı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık- Hukuk ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım-Hukuk ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Terminaller ve Hallerin Temizlik Hizmet Satın Alımı ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık- Hukuk ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Dilovası Belediyesi Başkanlığının ek Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kandıra İlçesi Akdurak mahallesi 11 pafta,41 ada,6 parsel 211 m2 alan üzerinde bulunan zemin + 3 normal kattan oluşan Kandıra Hizmet Binası yerinin İSU Genel Müdürlüğü tarafından kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 622-Belediyemiz Zabıta Memuru kadrolarına yapılması düşünülen boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdasları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Yazının Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Kocaelide yapı ruhsatı aşamasında farklı uygulamaların kaldırılması ve ortak dil oluşturulması gerektiğinden yazılı evrakların standart form hale getirilmesi ile ilgili Meclis Üyesi M.Zekeriya ÖZAK tarafından verilen 14.09.2007 tarihli önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 14/09/2007 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 10/10/2007 Çarşamba günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım