14 Eylül 2004 3. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

14 Eylül 2004 3. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 3 Birleşiminin 1 Oturumu
14-09-2004 Salı Günü Saat 16:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
KARAOSMANOĞLU Başkanlığında Azalardan Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN,
Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Ali Haydar BULUT, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN ,Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alparslan SEYMEN, M.Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Ahmet MERT, Muzaffer KAPLANKIRAN,
Sebahattin ŞEKERSOY, Bayram ARSLAN, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, Erol BAŞOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Mustafa YALÇIN, Levent DEĞİRMENCİ, Jale ÖZLER, Halit BIÇAK, Ömer GÜRSES,İbrahim USTA,Recep ÖZBAKIR`IN mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Halil Vehbi YENİCE, Mustafa ERENGÜL, Ekrem Faruk TAŞCI, Gülseren ŞAN, Cemil KAVURT`un gelmedikleri anlaşıldı.
Azalardan Halil Vehbi YENİCE, Mustafa ERENGÜL, Ekrem Faruk TAŞCI, Gülseren ŞAN, Cemil KAVURT`IN izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Meclis Katip`i Cemil KAVURT`un izinli sayılmasından dolayı yerine
Meclis Katipliği`ne Nurettin IŞIK`ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

13.08.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
13.08.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde kabulüne oybirliği
ile karar verildi.

Gönüllü İtfaiye Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler
Komisyonun 20.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 20.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Zabıta Müdürlüğü`nün fazla mesaileri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği sekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Trafik müdürlüğünün fazla mesaileri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kadrolar ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Danışmanlara verilecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Maliyet Bedelleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve tarifeler komisyonunun
19.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkanlık ödeneği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kırsal Terminal alanında benzin istasyonu yeri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 20.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Fuar Alanı içindeki Belediyemize ait Leyla Atakan Düğün Salonu ile ilgili Bütçe Kesin HesapFinansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 26.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesi Cumhuriyet Parkının kullanma hakkının devir talebi ile ilgili Bütçe
Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonun 26.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı`nın Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 26.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 26.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Teftiş Kurulu Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 26.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kuruçeşme Belediyesi hudutları içerisinde taşınmazların devri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap
Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 26.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Aykome-Ukome Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun yeniden değerlendirilmesi için Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

Zabıta Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 03.09.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 03.09.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

100.Yıl Doğumevi arsası ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Körfez mah.19 N III d pafta,3413 ada,3 nolu parsel ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili Aykome Ukome Büyük Projeler komisyonunun 07.09.2004
tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin geçici 6.maddesinin revizyonu ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 16.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.


İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 44.maddesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 18.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa Belediye sınırları içinde yer alan Gündoğdu Afetzede Yerleşim Alanı ve Uygulamaİmar planında ve İskan Bakanlığınca değişik tarihlerde yapılan plan değişiklikleri sonrası,
Bekirpaşa Belediyesince yapılan planlarla arasında meydana gelen uyumsuzlukları gidermek amacıyla teklif edilen Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar
Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun 16.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan
müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa-Ayazma mah.(Tapuda Gündoğdu mah.437 ada,1 nolu parsel,439 ada,1 nolu parsel, 482 ada 1 nolu parsel,484 ada, 1 nolu parsel ve 485 ada,1 nolu parselin 775 sayılı gecekondu kanununun 7.maddesine istinaden `Gecekondu Önleme Bölgesi`ilan edilmesi ile ilgili İmar
Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun 16.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan
müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde mal ve can kaybına neden olan hatlar üzerinde çalışma yapılması için bir komisyonun kurulması ve depremde yıkılan Karabaş mah.1123 ada,145 nolu parselin yerinin imar planlarında Deprem Müzesi olarak ayrılması ile ilgili
İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun 16.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

15.Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Doğukışla Arazisinin bir bölümü ile Şehitler Koru Arazisive Eski Cezaevi Arazisinin tamamının devredilmesi karşılığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tesislerin yapılmasını içeren protokol ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun 16.08.2004 tarihli raporu okunarak yapılan
müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde imar açısından yetki devri yapılacak orman köyleri ile mahalle statüsüne dönüşen 4 adet köyün bağlanacağı Belediyeler ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi
neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde yer alan 30 madde görüşülüp karara bağlanarak 14.09.2004 tarihli olağan meclis
toplantısının 1.oturumu kapatılarak gündemdeki diğer evrakların görüşülmesi için 16.09.2004 saat 16.00`da tekrar toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım