14 Ekim 2004 5. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

14 Ekim 2004 5. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 5 Birleşiminin 1 Oturumu
14-10-2004 Perşembe Günü Saat 06:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU
Başkanlığında azalardan H.Vehbi YENİCE,Abdullak KÖKTÜRK,Mustafa ÖĞREN
Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar
SÖNMEZ, Ali Haydar BULUT, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban
ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa
ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABA
LIK, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABALIK, Musa KAHRAMAN, Ekrem Faruk
TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Mehmet ELLİBEŞ,
Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİM
ŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL,Nurettin ALTUN
Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan
SEYMEN, Mehmet Zekeriye ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI,
Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Adem AYDIN,
Ahmet ERDOĞAN, Muzaffer KAPLANKIRAN, Sebahattin ŞEKERSOY,Bayram ARSLAN
Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Metin GÖKÇE,
Adnan KÖŞKER, Mehtap YILMAZEL, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ,
Olcay ULUS, İhsan MERAL, Mehmet ZEYNELOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin
ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ,
Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Mustafa YALÇIN,
Halit BIÇAK, Ömer GÜRSES, Recep ÖZBAKIR`ın mevcut oldukları anlaşıldı.
Azalardan Jale ÖZLER, Cevdet ŞAHİN, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehmet TIMAÇ, Sab
ri ATİLLA, Hüseyin ACURMAN, Eşref ÖNER, İbrahim USTA, Ahmet MERT,Haluk
AKYÜZ ve Levent DEĞİRMENCİ` nin gelmedikleri anlaşıldı.
Azalardan Jale ÖZLER, Cevdet ŞAHİN, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehmet TIMAÇ,Sab-
ri ATİLLA, Hüseyin ACURMAN, Eşref ÖNER ve İbrahim USTA`nın izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

16.09.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde
16.09.2004 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Hasan ÖZER, EKREM Faruk TAŞÇI, Mehmet ELLİBEŞ,Yunus PEHLİVAN
İbrahim PEHLİVAN, Halil Vehbi YENİCE, Nihat ABİŞ, Doğan EROL, Hikmet
KARAASLAN ve A.Haydar BULUT tarafından verilen, ilçe ve ilk kademe Belediyelerine
mali ve ayni yardım verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazılı önerge oybirliği ile gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Sunulan önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Şehir Tiyatrosu Bilet Fiyat tarifesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başk.nın 13.9.2004 tarih ve 584 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetmelik ile ilgili Sağlık Sos.Hiz.Dai.Bşk.nın yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İşyeri devirleri ile ilgili emlak istimlak daire başkanlığının 1076 Sayılı yazısı okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Park ismi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 28.9.2004 tarih ve 318 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yurt devri ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başk.nın 28.9.2004 tarih ve 113 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Huzur hakları ile ilgili Yazı ve Kar.Daire Başk.nın 5.10.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kadro teklif cetvelleri ile ilgili Personel ve Eğt. Daire Başk.nın 4.10.2004 tarih ve 6422 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere netice sinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyelerden devir edilen kadrolar ile ilgili Personel ve Eğt.DaireBaşk.nın 27.09.2004 tarih 6421 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının Maktu Ceza Talimatnamesi ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 30.09.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ruhsat verme yetkisi ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Kom.nun 30.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gemi hizmet bedelleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Kom.nun 30.9.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Toplu taşım hizmetlerinin özel sektöre devri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk
ve Tarifeler Kom.nun 4.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde Meclis Üyesi Necat ÇAKIR`ın muhalefet şerhine
karşın kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde yer alan 12 madde görüşülüp karara bağlanarak 14.10.2004 tarihli Olağan Meclis Toplantısının 1.nci oturumu kapatılarak gündemdeki diğer evrakların görüşülmesi için 18.10.2004 Pazartesi günü saat 14.00`de tekrar toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım