14 AĞUSTOS 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

14 AĞUSTOS 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

14.08.2014

458

Gündem No: 01- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mah. 4964 ada 4 ve 5 nolu parsellerin ayni sermaye artırımı yoluyla Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.08.2014

459

Gündem No: 02- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 3350 ada, 1 no.lu parselde kat mülkiyetli, cilt 76 sahife, 7461’de tapuya tescilli, 1/232 arsa paylı meskenin hak sahibine devredilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

460

Gündem No: 03- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Kartepe İlçesi,G24D5B4C pafta üzerinde ve tescil harici alanda kalan 22.000,00 m2yüzölçümlü “Kartepe-Eşme Sahil Parkı’ ile üzerindeki bina ve muhdesatlarının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

461

Gündem No: 04- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, SGK Prim Borcuna Karşılık Taşınmaz Devri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

462

Gündem No: 05- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için Bakanlık Makamı Tarafından Kesin izin verilen Kandıra İlçesi, Doğancılı-Sarısu Mevkiinde 19.461 m2 lik ormanlık alanın Kandıra Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

463

Gündem No: 06- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi Spor Kompleksi Projesi Hazırlama Hizmeti İşinin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.08.2014

464

Gündem No: 07- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra İlçesi sınırları içinde bulunan ve işletilmesi Belde A.Ş’ye devredilmiş olan parkomatlı otopark yerlerinin Belde A.Ş’ye olan işletim sözleşmesinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

465

Gündem No: 08- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal ve İhdası ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

466

Gündem No: 09- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Deniz Uçağı Kiralanması İşinin yıllara sari hizmet yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.08.2014

467

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Kozluk mahallesi 1189 ada 190 parsel sayılı 254,47 m2 yüzölçümlü taşınmazın, bitişiğinde bulunan 1189 ada 147 parsel sayılı taşınmazın sahiplerine satışı ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

468

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Körfez Mahallesi, G23c04d2c-2d pafta üzerinde 170 m2 kapalı, 275 m2 açık kullanım alanlı işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.08.2014

469

Gündem No: 12- Hukuk Komisyonu’nun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

470

Gündem No: 13- Hukuk Komisyonu’nun, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 10 numaralı evin, kamu yararına çalışan “Önder İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanılması ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

471

Gündem No: 14- Hukuk Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, İstasyon Mahallesi, 289 ada, 1 nolu parsel taşınmaz üzerine belediyemizce inşa edilen ahşap yapının “Sağlam İrade, Sağlam Gelecek” isimli proje kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi’ne” tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

14.08.2014

472

Gündem No: 15- Hukuk Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’ nun, Eskihisar Caddesi No:121 Eskihisar Köyü Gebze/ Kocaeli adresinde bulunan müstakil evin “Gaziler Kültür Evi”olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanlığı ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanılması ile ilgili ortak raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

473

Gündem No: 16- Hukuk Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’ nun, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 8 numaralı evin “Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanılması ile ilgili ortak raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

474

Gündem No: 17- Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’ nun, OSB Köprülü Kavşağı Protokolü ile ilgili ortak raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

475

Gündem No: 18- Hukuk Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 1858 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Kocaeli Ticaret Odası ve Belediyemizin ortak proje kapsamında Spor Kompleksi yapılması ile ilgili ortak raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

476

Gündem No: 19- İsimlendirme Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

477

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.10.b nazım, G23.c.10.b.1.b-2.a uygulama imar plan paftaları, 1517, 1536, 1760 ve 5627 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

478

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.09.d nazım, G23.c.09.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

479

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Döngel, G23.c.09.b.4.b uygulama imar planı paftası, 346 nolu parsel hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

480

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.b nazım imar planı paftası 2034 ada ve 1201 ada 9-10 nolu parsellerde ve 722 nolu parselin doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

481

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.d nazım imar planı paftası, 556 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

482

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.14.d.4.d ve G22.b.19.a.1.a uygulama imar planı paftaları, 419 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

483

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mah., G22.b.13.c.4.a uygulama imar planı paftası, 453 ada 7 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 16.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanarak 19.02.2014 – 20.03.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

484

Gündem No: 27- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

485

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, 30J-3B uygulama imar planı paftası, 2140 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

486

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım imar planı paftası, 4760 ada 1 nolu parsel, 4762 ada 1 nolu parsel ve 4763 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

487

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.a.22.a.2.d uygulama imar planı paftası, 2495, 2496 (yeni: 5251), 2497 (yeni:5297), 2531 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

488

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mevkii, G.23a.12.d nazım imar planı paftası, 102 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

489

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23.a.21.b.3.b uygulama imar planı paftası, 44 ada 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

490

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23.a.21.b.1.c uygulama imar planı paftası, 157 ve 161 adalar arasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

491

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 10.10.2013 tarih ve 601 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

492

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, Ören Mevkii ve Kayapınar Mevkiindeki Arkeolojik sit sınırlarının güncellenmesini içeren Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 1525 sayılı kararı ile ilgili 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

493

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b, G22.b3 ve G22.b.14.c nazım imar planı paftaları, 1693 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

494

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b2 ve G22.b.15.a nazım imar planı paftaları, 59, 60, 61 ve 62 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

495

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24a Nazım, G22.b.24.a.1.c Uygulama İmar Plan paftası, 2410 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

496

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18c nazım, G22.b.18.c.4.a uygulama imar plan paftası, 231 ada 1 nolu parsel ile kuzeyindeki tescil harici alan ve 232 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

497

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, G22.b.25.a nazım imar planı paftası, 4542 ada 1, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

498

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G.23.c.06.b.2.b uygulama imar planı paftası, Kentsel Sit Alanın'da 1740 ve1741 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

499

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G.23.c.03.d Nazım imar planı paftası, 197, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1307, 1308 ve 1334 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

500

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c uygulama imar planı paftası, 1049 ada, 22 ve 4411 ada 7 nolu parseller de hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

501

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.b ve 1.c uygulama imar planı paftası, 4408 ada 3, 4 ve 4382 ada 14 parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

502

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftası, 4062 ada, 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

503

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, G24a.21a 1/5000 ölçekli nazım imar planı, G24a.21a.1b-1c-1d-2a-2c ve 2d 1/1000 uygulama imar planı için 15.05.2014 tarih ve 279 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen yapılaşma koşullarının revize edilmesi ile ilgili itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

504

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım imar planı paftası, 433 ada, 10 ve 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

505

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Saraybahçe Mevkii, G23.b.25.d nazım imar plan paftası, 619 ada 157 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğuile kabul edildi.

14.08.2014

506

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, F24d16b1d, F24d16a2c, F24d21a4c, F24d21a3d, F24d21a3c, F24d21b4d, F24d21b4c, F24d21c4b F24d21c3a, F24d21c3b, F24d21d3d, F24d21d1a, F24d21d1b, F24d21d2b, F24d21c1a, F24d21d2c, F24d21c1c, F24d21c2d, F24d22d1d, F24d22d1b, F24d22d1c, F24d21d4b, F24d21d3a, F24d21d3b, F24d21c4a uygulama imar planı paftası, Rüzgar Elektrik Santrali için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

507

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mevkii sınırları içerisinde, G23.d.08.b nazım imar planı paftası, 268, 69, 90, 91, 94, 107, 108, 214, 664, 665, 666, 667, 668 nolu parsellerde K4 Gelişme Alanları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

508

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi, Karapınar Mevkii sınırları içerisinde, G23.d.08.d nazım imar planı paftası, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 453, 471, 472, 473, 486, 487 nolu parsellerde K3 Gelişme Alanları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

509

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe ilçesi, Kazakburun mevkii, G24.d.03.b.3.c uygulama imar planı pafta, 165 ada 280 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

510

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, Çepni, Orta, Kartepe ve Kestanelik Mahalleleri, G24.d.01.c.3.c-02.d.3.c-3.d-4.c.-4.d, G24.d.06.b.2.a-2.b ve G24.d.07.a.1.a-1.b-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

511

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.02.2014 tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

512

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi sınırları içerisinde, G24d.01b nazım ve G24d.01b.4a uygulama imar planı paftasında yer alan 600 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

513

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Hereke Mevkii, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.05.2014 tarih ve 1520 sayılı kararı ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

514

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, G.23a.23.b.4.b uygulama imar planı paftası, 3550 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

515

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23a18c3b-3c-3d, G23a23b1b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.08.2014

516

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği Değişiklik Taslağı ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 21.08.2014 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Faruk ERDOĞAN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım