14 AĞUSTOS 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

14 AĞUSTOS 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.08.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

370

14.08.2009

25 Mart 2009 tarihinde kaybettiğimiz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin bir cadde ve parka verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Türlü İşler Komisyonunun 30/07/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Muhsin Yazıcıoğlu Barış Parkı olarak önerilen ismin değiştirilerek, yerine “Gebze Barış Parkı” isminin verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

371

14.08.2009

İzmit Çubuklu Osmaniye Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Türlü İşler Komisyonunun 22/07/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Çubuklu Osmaniye Köyünde bulunan 11 adet isimsiz sokaklara önerilenisimlerinin verilmesi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

372

14.08.2009

Kandıra Kefken Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Türlü İşler Komisyonunun 24/07/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kandıra Kefken Köyü sınırlarında bulunan, Derya Sokağın paralelindeki isimsiz sokağa ”Kıroğlu Sokak” isminin verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

373

14.08.2009

Gölcük Hasaneyn Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Türlü İşler Komisyonunun 22/07/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gölcük Hasaneyn Köyü sınırlarında bulunan 1 nolu isimsiz sokağa “Eyüp Sabri Kalyoncuoğlu Sokak” 2 nolu isimsiz Sokağa ”Saral Sokak”, isimlerinin verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

374

14.08.2009

Gölcük İlçesi Piyalepaşa Mahallesi, D-130 Karayolu üzerinde Belediyemizce inşa edilen üst geçide isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Türlü İşler Komisyonunun 24/07/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

D-130 Karayolu üzerinde inşa edilen üst geçite "Şehit İsmail Demircan Üst Geçidi” isminin verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

375

14.08.2009

Çayırova İlçesine bağlanan Gebze Yenimahalle, Çayırova Mahalleleri ile Şekerpınar Belediyesindeki bazı cadde ve sokakların Darıca İlçesindeki mevcut cadde-sokak isimleri ile aynı isimleri taşıması nedeniyle, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Türlü İşler Komisyonunun 30/07/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

376

14.08.2009

Karamürsel İlçe Belediyesine katılan, Akçat, Dereköy, Ereğli, Kızderbent ve Yalakdere Belediyelerindeki bazı cadde ve sokakların Karamürsel İlçesindeki mevcut cadde-sokak isimleri ile aynı isimleri taşıması nedeniyle, mükerrerlik oluşturulan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Türlü İşler Komisyonunun 28/07/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

377

14.08.2009

Karatepe Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Türlü İşler Komisyonunun 28/07/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Karatepe Köyü sınırlarında bulunan 7 adet isimsiz sokağa isim verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

378

14.08.2009

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı' nın Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'nün hizmet verdiği, oyunlarının sahnelendiği mekanlarda "Temizlik hizmet alımı işi" ihalesinin yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temizlik hizmet alımı işi ihalesinin 01.10.2010 – 31.12.2012 tarihleri arasında 3 (üç) yıllık yapılması, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

379

14.08.2009

Bedelsiz araç devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın hizmet fazlası “Furukova İd9” marka Kaya Delici İş Makinesi'nin Rize İl Özel İdaresine bedelsiz devri uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

380

14.08.2009

Plaka Ruhsatı Ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonunun 30/07/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Başkan Vekili İlyas ŞEKER' in vermiş olduğu sözlü önerge doğrultusunda raporda geçen “bu tarihe kadar ödemedikleri taktirde 7.000.-TL' ye TÜFE artışı uygulanarak tahsil edilmesi” bölümünün çıkartılarak, düzeltilmiş haliyle uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

381

14.08.2009

Araç ihtiyacı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/08/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki hizmetlerin verimli bir şekilde ve aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan 1 ad S250 mini yükleyici araç 2009 yılı içerisinde alınacak taşıtlar arasında olmadığından aracın alımı uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

382

14.08.2009

Körfez Belediye Başkanlığına ait aktarma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Körfez Belediye Başkanlığına ait aktarma talebi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

383

14.08.2009

Organizasyon şeması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı gereği bünyesinde ihtiyaç duyulan “Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü” nün kurulması, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

384

14.08.2009

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.03c nazım imar planı, G23c.03c.4a uygulama imar planı paftası, 198 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclis'inin 03.06.2009 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

385

14.08.2009

Başiskele Belediyesi, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10.06.2009 tarihinde onaylanan “Yeniköy Belediyesi Revize İmar Planına” esas jeolojik-jeoteknik etüd raporu ve yerleşime uygunluk haritalarına göre İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yerleşime uygunluk ile ilgili hazırlanan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

386

14.08.2009

Çayırova Belediyesi 1 /25000 ölçekli Gebze Planlama Bölgesi revizyon nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli Çayırova Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon nazım imar planlarında Çayırova Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilen uyuşmazlıklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 07.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulune oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

387

14.08.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-18b nazım imar planı paftası, G22b-18b-4c uygulama imar planı paftası, 1495 ada, 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

388

14.08.2009

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-18b ve G22b-13c nazım imar planı, G22b-18b-1b, G22b-18b-2a, G22b-18b-2b ve G22b-13c-4c uygulama imar planı paftaları, 417 ada, 240 ada, 2 nolu parsel, 241 adanın kuzeyi, 245 adanın kuzeyi ve 238 adada hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 05.06.2009 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devrinin yapılması amacıyla Trafo Alanı olarak düzenlenmesiyle ilgili uygulama imar planı değişikliği ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

389

14.08.2009

Derince Belediyesi, G.23.b.22.d. nazım imar planı pafta, G.23.b.22.d.3.c. uygulama imar plan pafta 1347 ada 6-7-8-9-10-11 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

390

14.08.2009

Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.23a nazım, 30K-2d uygulama imar planı paftası, 2066 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Orta Yoğun Konut Alanı” kullanımın “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle,kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

391

14.08.2009

Dilovası Belediyesi sınırları dahilinde, G23a.21b nazım imar planı, G23a.21b.3a uygulama imar planı paftası, 92 ada, 2 nolu parsel ile 122 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Dilovası Belediye Meclisi'nin 03.07.2009 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi plan üzerinde yer alan emsal ve hmax değerlerinin kaldırılması, yapılaşma koşullarının plan notlarına göre düzenlenmesi sureti ile tadilen uygun görülmekle,kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

392

14.08.2009

Gebze Belediyesi, G22.b.19.d nazım G22.b.19.d.4.a uygulama imar planı paftası, 321 ada 91 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

393

14.08.2009

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.a-1.b uygulama imar planı paftaları, 348 ada 376 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 06.05.2009 tarih ve 97 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, uygun görülmekle,kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

394

14.08.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mevlana Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı, G22b.19c.1b, G22b.19c.2a ve G22b.19c.2d uygulama imar planı paftaları, 43 ada, 196 ve 198 nolu parseller ile 2934 adanın doğusunda bulunan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, ancak temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırı olarak üretilen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

395

14.08.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c-2a ve G22b-19c-2b uygulama imar planı paftası, 5604 ada 8 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.03.2009 tarih, 141 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz , Gebze Belediyesi Meclisinin 05.06.2009 tarih ve 132 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup söz konusu itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar planı değişikliğine yapılan itirazlar; değişiklik ile ilgili alınan tüm kurum görüşlerinin olumlu olduğu, temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden uygun görülmemekle,reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

396

14.08.2009

Gebze Belediyesi sınırları dâhilinde, Sultanorhan mahallesi, G22b.20d nazım imar planı, G22b.20.d.4.a uygulama imar planı paftası, 5128 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.06.2009 tarih ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden, uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

397

14.08.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.1b uygulama imar planı paftası, 2787 ile 2788 ada arasından geçen kadastral yol ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 05.06.2009 tarih ve 131 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

398

14.08.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c-4b uygulama imar planı paftası, 4270 ada 27 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.06.2009 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

399

14.08.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.14c nazım imar planı, 744 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

400

14.08.2009

Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23.c.01.d nazım, G23.c.01.d.1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 121 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle,kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

401

14.08.2009

Gölcük Belediyesi, Değirmendere, Merkez Mahallesi, G23c.01c.1b uygulama imar planı paftası, Atatürk Caddesi civarını kapsayan taşınmazların bulunduğu alana yapılaşmanın ne şekilde olması ile ilgili hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve 66 sayılı kararı ile kabul edilen plan notları teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, aykırılık teşkil etmeyen, ancak meri mevzuata ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden uygulama imar planı plan notu teklifi uygun görülmemekle,reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

402

14.08.2009

Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde, İhsaniye, Çiftlik Mahallesi, G23c-02b, G23c-02c ve G23c-03d nazım imar planı, G23d-02b-3c, G23c-02c-2b, G23c-02c-2c, G23c-03d-1a, G23c-03d-1d ve G23c-03d-4a uygulama imar planı paftaları, 1454 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve 62 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yapılaşma koşulunun plan üzerine işlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

403

14.08.2009

Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.01c nazım imar planı, G23c.01c.2c uygulama imar planı paftası, 358 ada, 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisi'nin 01.07.2009 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

404

14.08.2009

Gölcük Belediyesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.1.c uygulama imar planı paftası, 102 ada, 242 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/07/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

405

14.08.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3d uygulama imar planı paftası, 1724 ada, 5 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi Belediyesince kabul edildiği şekliyle uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

406

14.08.2009

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Körfez Mahallesi G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, 479 ada 31, 32, 33, 34 ve 35 nolu parselleri kapsayan sahada Belediyemiz Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 522 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine parsel sahiplerince yapılan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 02.06.2009 tarih ve 54 sayılı kararı ile reddedilen itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesince reddedilen kamu yararına yönelik, mevcut ulaşım sistemini rahatlatmak amacıyla meri mevzuata uygun olarak yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

407

14.08.2009

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.1.d uygulama imar planı paftası 403 ada 48 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 03.07.2009 tarih ve 61 sayılı kararı reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İçerik olarak doğru bir gerekçe ile reddedilen ancak esasında şekil olarak da uygun olmayan ve bu haliyle temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

408

14.08.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Hacıhızır Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 409 ada 11 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi 03.07.2009 tarih ve 62 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Belediyesi Meclisince reddedilen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi meri mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlendiğinden uygun görülmemekle, göre reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

409

14.08.2009

İzmit Belediyesi sınırları içinde, Mehmet Alipaşa Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3d uygulama imar planı paftası, 1092 ada, 14 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi'nin 03.07.2009 tarih ve 66 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden ve Belediyesi Meclisi'nce reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

410

14.08.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, İstanbul-Ankara TEM otoyolunun kuzeyinde ve güneyinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı Revizyonuna yasal askı süresince yapılan itirazlar ile ilgili olarak alınan İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih, 67 sayılı kararı ve ekleri hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

411

14.08.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, G23c.04b nazım, G23c.04b.2b-c uygulama imar planı paftaları, 1290 ada, 27 parsel, 1893 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile, 2531 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve 60 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Engin ÇAKMAK muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

412

14.08.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-1b uygulama imar planı paftası, 494300 - 494400 düşey, 4515100-4515200 yatay koordinatlar arasında hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve 68 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesi Meclisince red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi aynı gerekçelerle uygun görülmemekle, göre reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

413

14.08.2009

İzmit Belediyesi, G.23.b.24.c. nazım imar planı pafta, G.23.b.24.c.1.d uygulama imar plan pafta, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, 301 ada 65 nolu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifiuygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

414

14.08.2009

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, G.23.c.04.b nazım imar planı paftası, G.23.c.04.b.02.a-02.b-02.c uygulama imar planı paftaları, 3414 ada, 5 nolu parselin “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

415

14.08.2009

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, Uzunçiftlik Bahçelievler Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.1b-c ve G24d.01b.2a-d uygulama imar planı paftaları içinde, kuzeyinde Tem Otoyolu, güneyinde Devlet Demir Yolları, batısında Köseköy Sanayi Sitesi, doğusunda Bahçekent Kooperatifi ile sınırlanan alan ile, Uzunçiftlik Konak, Çamlık ve Emekevler Mahalleleri, G24d.02a nazım, G24d.02a.1a,b,c,d ve G24d.02a.4a uygulama imar planı paftaları içinde, kuzeyinde D-100 İzmit-Adapazarı karayolu, güneyinde Sapanca Devlet Karayolu, batısında Sapanca Devlet Karayolu-D-100 karayolu bağlantı yolu, doğusunda Cengiz Topel Askeri Güvenlik Bölgesi ile sınırlanan alanda hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisinin 02.07.2009 tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

416

14.08.2009

Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Güney Mahallesi, G23b-21c ve G23b-01b nazım imar planı, G23b-21c-4c ve G23b-01b-1b uygulama imar planı paftaları, 52 ada, 1 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 06.03.2009 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Ortaöğretim Tesis Alanı arasındaki 5 m ve 3 m lik yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ve Ortaöğretim Tesis Alanının batı cephe hattındaki yapı yaklaşma mesafesinin 5 m den 10 m ye çıkarılması suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

417

14.08.2009

Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Atalar Mahallesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.1a uygulama imar planı paftası, 1253 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 66 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyesince red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi aynı gerekçe ile uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

418

14.08.2009

Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Hacıosman Mahallesi, G22b-21d nazım imar planı, G22b-21d-1a ve G22b-21d-1b uygulama imar planı paftaları, 311 ada, 6 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 01.07.2009 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

419

14.08.2009

İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b-24d (19M) nazım imar planı paftası, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası üzerindeki arkeolojik sit alanında yeralan 104 pafta, 328 ada 9 nolu parselde hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.06.2009 tarih ve 904 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.06.2009 tarih ve 904 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı imar planı uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

420

14.08.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yer alan, Kozluk Mahallesi, G23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 61 kadastro paftası, 844 ada, 1 nolu parselin park alanı olan kullanımının bir kısmının trafo alanı olarak ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesini içeren ve İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 49 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Belediye Meclisince red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi aynı gerekçeler ile uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

421

14.08.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yeralan, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası 426 ada 5 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 06.01.2009 tarih, 83 sayılı kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili olarak, parsel sahipleri tarafından İzmit Belediye Başkanlığına yapılan itirazın incelenmesi sonucunda alınmış olan 02.06.2009 tarih ve 55 sayılı İzmit Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 55 sayılı kararı uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

422

14.08.2009

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yeralan, Kozluk Mahallesi, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası, 219 ada, 22 nolu parselin park alanı olan kullanımının bir kısmının trafo alanı olarak ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesini içeren ve İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 48 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Belediye Meclisince red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi aynı gerekçeler ile uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

423

14.08.2009

M-NET EOP (Engellilere Eşit Fırsatları İçin Ağ Oluşturma) adlı projenin finansmanı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 10/08/2009 tarih ve 746/367 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli eş finansman katkısının ödenmesi (18.808 Euro) ortakların bütçede belirtilen oranlarda ödeyecekleri katkı paylarının kabulü, proje bütçesinde belirtilen oranlarda ortaklara gerekli ödemelerin yapılması amacıyla, belediye görevlilerinin yetkili kılınabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU ' na yetkiverilmesiuygun görülmekle,kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

424

14.08.2009

Avrupa Birliği IPA 2009 Programı Projesinin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı Sn. İbrahim KARAOSMANOĞLU'na yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 10/08/2009 tarih ve 851 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Proje çerçevesinde tüm hukuki ve idari işlemlerinin yürütülmesi amacıyla belediye görevlilerinin yetkili kılınabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU' na yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım