13 Temmuz 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

13 Temmuz 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C.
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu
13/07/2007 Cuma Günü Saat 15:00´da yaptığı
Toplantısına ait Tutanak ÖzetidirGündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Doğan EROL, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Ekrem Faruk TAŞÇI, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK,Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ,İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Mustafa ÖĞREN, Hilmi SEVİLEN, Mustafa ÇAKIR, Ömer HAZER, İbrahim PEHLİVAN, Cemalettin BALCI, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Sebahattin ŞEKERSOY, Celal AYVAZ, Mehtap YILMAZEL, Orhan EMİNOĞLU, Zekayi AKKAYA ve Mustafa YALÇIN ´ın izinli sayılmalarına karar verildi.

Ali Haydar BULUT, Mustafa ER, Eşref ÖNER, Yunus PEHLİVAN, Cemil KAVURT, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Ertuğrul EREN, Necdet GÖKÇE, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Halit BIÇAK ve Songül AK ´ın katılmadıkları anlaşıldı.


15/06/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

15/06/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.


-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclisin bilgisine sunuldu.

KARAR 438- Şekerpınar Belediyesi isimsiz Cadde-Sokak İsimleri ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyonunun 20.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 439- Değirmendere Belediyesi İsimsiz Cadde-Sokak İsimleri ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyonunun 21.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 440- Kandıra Belediyesi isimsiz Cadde-Sokak İsimleri ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyonunun 20.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Uzunçiftlik Belediyesi İsimsiz Cadde ve Sokaklar ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 441- Yuvacık Belediyesi isimsiz Cadde-Sokak İsimleri ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyonunun 25.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 442- Gebze Belediyesi İsimsiz Cadde-Sokak İsimleri ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyonunun 21.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 443- Kandıra Mezarlık Alanı Şartlı Bağışı ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.KARAR 444- Belediye Hizmet Binalarında bulunan Çay Ocaklarının kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 20.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 445- Yalakdere Belediyesi Kültür Alanı 1474 parsel tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 22.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 446- İşyerleri Satışları ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 447- Araç-gereç yardımı ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 448- İzmit Şehir içi- Umuttepe 12 adet Toplu Taşıma Hattının kiralanması ile ilgili, Hukuk ve Ulaşım Ortak Komisyonunun 04.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 449- Kocaeli Sınırları içerisinde Kent ve kent halkı için tehlike arz eden rafineri, dolum tesisi kimyasal üretim alanlarının bölgede oluşturduğu tehlike ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonunun 05.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 450- Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün ek tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 28.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 451- Müzeler Şube Müdürlüğü´nün Yıllık ek tarife önerisi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 29.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 452- Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne araç İhtiyacı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 453- Geçici İşçilerin Kadroya Aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/07/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 454- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Acısu Belediyesi, G24d.03.a, G24d.03.b nazım imar planı paftaları, 509 096 – 510 038 yatay, 4 509 599 - 4 510 641 düşey koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/07/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 455- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Bahçecik Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.09a nazım imar planı, G23c.09a.2b uygulama imar planı paftası, 865 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 456- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Bekirpaşa Belediyesi, Durhasan Mahallesi 20O nazım imar planı paftası, 20O-1d uygulama imar planı paftası 2492 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 457- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mah, 19 N nazım imar planı paftası, 19.N.II.a ve 19.N.II.b uygulama imar planı paftaları, 542 ada, 13 nolu parsel, 542 ada, 91,93,95,138,139,140 ve 142 nolu parseller ile 173 ve 174 nolu parsellerde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 08.05.2007 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25./06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 458- İzmit-Merkez, İlk Kademe Belediyemiz olan Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu (Tavşantepe) Mahallesi 20O ve 20N nazım, 20O.1.a, 20O.1.d, 20O.4.a, 20N.2.c, 20N.2.d, 20N.3.a, 20N.3.b ve 20N.3.c uygulama imar plan paftalarında hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisi´nin 10.05.2007 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 459- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20.N nazım imar planı paftası, 20.N-IV.b uygulama imar planı paftası, 3738 ada, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ile 3739 ada, 12 nolu parsel arasında yer alan imar yolu ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 460- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-18b ve G22b-19a nazım imar planları, G22b-18b-2c, G22b-18b-2d ve G22b-19a-4b uygulama imar planı paftaları, 566 ada, 2 nolu parsel ile 2069 adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/07/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22a-22d nazım imar planı, G23b22a4c-3d, G23b22d1b uygulama imar planı paftası, 1851,1981,2010 ve 2067 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 461- “ Belediyemiz, Gebze İlçesi sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 30K nazım imar planı, 30K-IIIc uygulama imar planı paftası, 1374 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 462- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28L nazım imar planı paftası, 28L-Ia uygulama imar paftası, 10238, 4984, 4985, 5011, 5012,5013 ve 5014 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 463- Belediyemiz, Gebze İlçesi sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 30K nazım imar planı, 30K-IIIc uygulama imar planı paftası, 1379 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile 1434 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 464- Belediyemiz, Gebze İlçesi sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 29L ve 29K nazım imar planı paftaları, 29L-IVa, 29L-IVb ve 29K-IVd uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Darıca Belediyesi meclisinin 05.04.2007 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 465- Belediyemiz, Gebze İlçesi sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 29L nazım imar planı, 29L-Id uygulama imar planı paftası, 331 ada, 13 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 466- Belediyemiz Gölcük İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.3.b uygulama imar planı paftası, 152 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 467- Belediyemiz Gölcük İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar plan paftası, G.23.c.02.c.4.b-4c-3a uygulama imar plan paftaları, 166 ada 7, 8 ve 9 nolu parseller ile 604, 605, 606, 607, 608, 637, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 3553, 3554 ve 3555 nolu parselleri içeren alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 468- Belediyemiz, Gölcük ilçe, ilçe belediyemiz olan Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-02c nazım imar planı paftası, G23c-02c-2a uygulama imar plan paftası ,393 ada 6 nolu parsel ve G23c-02c-4c uygulama imar plan paftası, 606 ve 608 nolu parsellerde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 06.06.2007 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 469- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi´ne bağlı Balçık Köyü, G.22.b.14.b nazım imar planı, G.22.b.14.b.4.b uygulama imar planı paftası, 521, 522, 523 ve 524 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye meclisinin 06.03.2006 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/07/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 470- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi´ne bağlı Balçık Köyü G.22.b.14.a.3.c uygulama imar planı paftası, 820 ve 822 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye meclisinin 06.03.2006 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 04.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 471- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi´ne bağlı Balçık Köyü, G.22.b.14.a-14.b nazım imar planı paftaları, G.22.b.14.a.3.b-14.b.4.a uygulama imar planı paftaları, 28 pafta 578, 38 pafta 752 ve 39 pafta 775 ve 777 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye meclisinin 05.05.2006 tarih ve 2006/118 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02./07/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 472- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesine bağlı Balçık Köyü sınırları içerisinde, G.22.b.14.b nazım imar planı paftası, G.22.b.14.b.4.a-4.b-4.c-4.d uygulama imar planı paftaları, 26 kadastro pafta 540 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi´nin 10.04.2007 tarih ve 2006/73 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/07/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 473-Belediyemiz, Gebze İlçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c-2d uygulama imar planı paftası, 5107 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 474- Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G.22.b.24.a-24.d nazım, G.22.b.24.a.3.d-24.d.2.a uygulama imar planı paftaları, 1724 ve 1725 nolu adalar ile İlk Kademe Belediyemiz olan Darıca Belediyesi sınırları içerisinde 29L nazım, 29L-3b uygulama imar planı paftaları, 839 ada 1 nolu, 840 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 475- Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G.22.b.24.b nazım imar planı, G.22.b.24.b.4.d uygulama imar planı paftası, 1183 ada 7, 8, 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 476- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Sultanorhan Mahallesi, G22b-20d nazım imar planı, G22b-20d-4b uygulama imar planı paftası, 5131 ada, 7, 8, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 05.10.2006 tarih ve 217 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 477- Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi,Arapçeşme Mahallesi,G22.b.19.c nazım imar planı paftası, G22.b.19.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3678 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 478- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c nazım imar planı, G.21.2.b.19.c.2.c uygulama imar plan paftası, 3666 ada 6 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye meclisinin 08.05.2007 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun .25 /06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 479- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Güzeller Mahallesi, G22b-19c nazım imar planı, G22b-19c-3a uygulama imar planı paftası, 3639 ada, 9 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.05.2007 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25 /06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 480- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b-24b nazım imar planı, G22b-24b-1d uygulama imar planı paftası, 1904 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 10.04.2007 tarih ve 66 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27 /06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2758 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 481- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi´ne devri yapılan Pelitli Köyü sınırları içerisinde, G22.b.15.d nazım imar paftası, 229,231,1893,1902 ve 1966 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 482- Belediyemiz, Gebze İlçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Sultanorhan Mahallesi, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-2a ve G22b-24b-2b uygulama imar planı paftaları, 5678 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun .26 /06/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 483- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Kullar Belediye sınırları dahilinde, G23c-05a nazım imar planı paftası, G23c-05a-1b uygulama imar planı paftası, 220 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Kullar Belediyesi meclisinin 04.06.2007 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 484 - Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Kuruçeşme Belediye sınırları dahilinde, G23b-23b ve G23b-23d nazım imar planı paftaları, G23b-23b-4d, G23b-23d-2c, G23b-23d-2b, G23b-23d-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Kuruçeşme Belediyesi meclisinin 02.03.2007 tarih ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 485- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Köseköy Belediye sınırları dahilinde, G24d-01a nazım imar planı, G24d-01a-3c uygulama imar planı paftası, Fatih Mahallesi, Bağdat Caddesinde, 1051 ve 1114 nolu parsellerin doğusundaki imar yolu üzerinde tarihi ağaçlar bulunması nedeniyle, söz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 486- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Köseköy Belediye sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G24a-21c nazım imar planı paftası, G24a-21c-4d uygulama imar planı paftası, 3576 nolu parselde hazırlanan ve Köseköy Belediyesi Meclisinin 01.06.2007 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 487- Belediyemiz Körfez İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Körfez Belediyesi, G.23.b.21.b nazım imar planı paftası, G.23.b.21.b.4.c-4.d uygulama imar planı paftaları, 1076 ada 5 ve 6 nolu parseller, 1078 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 1086 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 488- Belediyemiz, İzmit- Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde, G24d- 03c nazım imar planı paftası, G24d-03c-3a ve G24d-03c-3d uygulama imar planı paftaları, 1385, 1563, 1565, 2418, 3224, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313 ve 3314 nolu parsellerde Belediyemiz Meclisinin 15.12.2006 tarih, 783 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili olarak alınan Maşukiye Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 16 sayılı kararı ve söz konusu itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 489- Belediyemiz İzmit-Merkez, İlk kademe Belediyemiz olan Uzunçiftlik Belediyesi, G.24.d.01.b-02.a-21.c-21.d-22.d nazım imar planı paftaları, G.24.d.01.b.2.b-02.a.1a-21.c.1.c-21.c.1.d-21.d.3.b-22.d.3.d uygulama imar planı paftaları, 204 ada 7 ve 8 nolu, 487 ada 1 nolu, 499 ada 1 nolu, 536 ada 8 nolu, 539 ada 1, 2 ve 3 nolu, 545 ada 1 nolu, 585 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu, 602 ada 1 nolu, 616 ada 1 nolu, 617 ada 1 nolu, 618 ada 1 ve 2 nolu, 619 ada 1 ve 2 nolu, 620 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 490- Belediyemiz, İzmit- Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Yeniköy Belediyesi sınırları dahilinde, G23c- 08b nazım imar planı, G23c- 08b- 2c uygulama imar planı paftası, 601 ve 807 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 26.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 491- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Yuvacık Belediye sınırları dahilinde, Başiskele Mahallesi, G23c-5d nazım imar planı paftası, G23c-5d-1d uygulama imar planı paftası, 420, 421 adalar ile 337 ve 343 nolu parsellerde hazırlanan ve Yuvacık Belediyesi Meclisinin 01.06.2007 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 492- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Yalakdere Belediyesi,32 L nazım imar plan pafta, 32 L- 1.b, 1.c, 2.a, 2.d, 3.a, 4.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı ve plan açıklama ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 04.07.2007 raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Belediyemiz sınırları dahilinde ekte listede yer alan Orman Köylerinde 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlenen Kırsal Konut Alan Sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-TOKİ Protokol yetkisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-Alikahya Belediyesi Fatih Mah.G23b25b,G24a21a nazım imar planı G23b25b3d-3a-3b-3c3d,G24a21a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-Kullar Belediyesi Ovacık Mah. G23c05b-25c nazım imar planı G23c05b1b-2a, G23b25c3d-25c4d-25c4c uygulama imar planı paftaları 245, 246, 247, 248, 249 ve 250 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIb uygulama imar planı paftası, 1907 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 20NIIIc –IIId uygulama imar planı paftaları, 3230 ada, 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 20OIVd uygulama imar planı paftası, 4708 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi II. Etap Kentsel Dönüşüm alanında dairemizce hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a uygulama imar planı paftası, 736 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 733 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1174 ada, 23,24,25,26,27,28,ve 29 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d1b uygulama imar planı paftası, 1635 ada, 1 nolu parsel ve 1646 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c2a uygulama imar planı paftası, 1323 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29K nazım imar planı, 29K2c uygulama imar planı paftası, 1089,1090 ve 1091 nolu adalar arasında yolun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29K nazım imar planı, 29K2d uygulama imar planı paftası, 1265 ada ve 10240 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 29K nazım imar planı, 29K2a-2b-2d uygulama imar planı paftaları, 1067 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı paftası, 612 ada, 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Değirmendere Belediyesi, G.23.c.01.c nazım imar planı, G.23.c.01.c.-03.c uygulama imar plan paftalarında Saraylı Köyünde yer alan Kentsel Sit Alanında dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5666 ada 1,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 4545ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c4a uygulama imar planı paftası, 1405 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4201 ada, 9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d nazım imar planı, G22b15d2c uygulama imar planı paftası, 214 ve 219 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 6 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2748 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 84 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4b-4d uygulama imar planı paftaları, 1184, 1104 ve 1098 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4d uygulama imar planı paftası, 4513 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Ovacık Köyü, G23a06a nazım imar planı, G23c06a2c uygulama imar planı paftası, 761 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b25a nazım imar planı, G22b25a1b uygulama imar planı paftası, 4536 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4a-4b uygulama imar planı paftası, 994 ve 1115 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, Uygulama İmar Planı, Plan Notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G.23.c.07.a ve G23.c.06.b nazım imar planı ve G.23.c.07.a.1.a.ve G.23.c.06.b.2.b uygulama imar plan paftalarında yer alan Kentsel Sit Alanında dairemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Hereke Belediyesi, 30, 31 J nazım imar plan, 30J -1.b,2.a ve 31J 1.b uygulama imar plan paftaları“Şirinyalı- Tavşancıl Bölünmüş Yol Projesi Nuh Çimento Önü Liman Kavşağı” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Karamürsel Belediyesi, Hacıömerağa Mahallesi, 7 pafta, 75 ada, 29 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kullar Belediyesi, G23c25d nazım imar planı, G23c25d3b-4a uygulama imar planı paftaları, 241 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kullar Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a4a-4b-1d-1c uygulama imar planı paftaları, 643 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kuruçeşme Belediyesi, Nazım imar planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Körfez Belediyesi, G23b21b-21c-22a-22d nazım imar planı, G23b21b3c-21c2b-22a4d-22d1a-22d1d-22a4c uygulama imar planı paftaları, Toplu Konut Alanı nda yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Körfez Belediyesi, G.23.b.21.b. nazım imar planı, G.23.b.21.b.3.d uygulama imar planı paftasına, “İsale Hattı Koruma Kuşağı”nın ve Yapı Yasaklı Alan taramasının işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Körfez Belediyesi G.23.b.21.c nazım imar planı, G.23.b.21.b.4.b uygulama imar planı paftası, 936 ada, 10 ve 7nolu parsellerde İmar ve Şehircilik dairesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Körfez Belediyesi, G.23.b.21.a nazım imar planı, G.23.b.21.a.3.c uygulama imar planı paftası, 1444 ada 4-13 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik dairesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19m nazım imar planı, G23b24d1a-1d uygulama imar planı paftaları, 4414 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11 nolu parseller ve 4412 ada 6 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 44 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b25d4b uygulama imar planı paftası, 1857 ada 3 nolu parsel ve 1863 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, 19.N nazım imar planı, G.23.b.25.d.1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, Rafet Karacan Caddesine cepheli parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, 4307 ada 1 nolu parselde İmar ve Şehircilik dairesi tarafından hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, G22b13c-13d nazım imar planı, G22b13c4a, G22b13d2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, toplu Konut alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

-Şekerpınar Belediyesi uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4b-4c uygulama imar planı paftaları, 170 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 187 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yuvacık Belediyesi, G23c4c nazım imar planı, G23c4c2a uygulama imar planı paftası, 77 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 493- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, G23b-24d nazım imar planı, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası, 4 kadastro pafta, 219 ada, 5-6-7-8-9-12-13-16-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-48-49-50-54-56-58 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 494- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d nazım imar planı, G23b-24d-Id uygulama imar planı paftası, 1128 ada 20 nolu parselde yapılan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik dairesi Başkanlığının 13/07/2007 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 495- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M, 20 M nazım imar planı, 19 M-Ib ve 20M-IVc uygulama imar planı paftaları üzerinde III. Derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen 2174 ve 2175 adalarda hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13/07/2007 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 496- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan ve Kozluk Mahalleleri, 19M nazım imar planı paftası üzerindeki Seka ve Çevresi III. Derece arkeolojik sit alanında yapılan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13/07/2007 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 497- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, Kentsel sit ve Kentsel Sit Etkileşim Alanında yapılan koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13/07/2007 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü sınırları içerisinde isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler Ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kullar Belediyesi, Ovacık Mahallesi sınırları içerisinde, mükerrer olan Sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Türlü İşler Ortak Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi sınırları içerisinde, Spor Kompleksine isim verilmesi ile ilgili ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği Geçici 2.maddesine metin eklenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 498- Komisyon üyeliği seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 05/07/2007 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis üyeliğinden istifa eden Necat ÇAKIR´ın aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği de düşmüş olup, boş kalan Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine Meclis Üyeleri Hüseyin ACURMAN,Ali HAYMANALI ve Ahmet ÖZMET tarafından 13.07.2007 tarihinde verilen önerge doğrultusunda Meclis üyesi Salim KUKULun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

-Sepetli Araç ihtiyacı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediye Başkanlığı´nın ek ödeneği ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Direk Çakma Aparatlı Rogar kapağı Montaj ve Yenileme makinesi alımı ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Dilovası-İzmit Yolcu ücreti ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 499- Sürekli işçi boş kadro düzenlemesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03/07/2007 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 500- Sözleşmeli Personel çalıştırılması izni ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02/07/2007 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 501- Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03/07/2007 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 502- İptal İhdas ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 13/07/2007 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.KARAR 503- İşletme Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 12/07/2007 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Arsa Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Seka 1. Etap proje kapsamında bulunan spor tesisleri içerisindeki kafeteryanın Belde A.Ş. tarafından kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Burslar ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 13/07/2007 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 16/08/2007 Perşembe günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım