13 ŞUBAT 2009 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

13 ŞUBAT 2009 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.02.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

56

13.02.2009

Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi Gaziler Mahallesi sınırları içinde bulunan, 1745/1. Sokak'ın Şehit Fahri Kır Caddesinin devamı olarak isminin değiştirilmesi ve yol genişliği 24 metre olan 1717.Sokak'ın Cadde yapılması ile ilgili Türlü İşler + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

57

13.02.2009

Gebze İlçesi Balçık Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokağa “Özge Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

58

13.02.2009

Belsa Plaza İş Merkezinde bulunan 255 adet taşınmazların takas edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 09/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis üyeleri Temel ÇAĞLAYAN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Zekayi AKKAYA ve Kazım YİS' in muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

59

13.02.2009

İşyeri Becayişi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 30/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis üyeleri Temel ÇAĞLAYAN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

60

13.02.2009

Yol ve yeşil alanda kalan ve kamulaştırılması gereken binaların Belediyemize ait taşınmazlarla takas edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 02/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

61

13.02.2009

Belde A.Ş' nin kiralama teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 30/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis üyeleri Temel ÇAĞLAYAN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

62

13.02.2009

Takas ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 30/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun düzeltilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

63

13.02.2009

İzmit İlçesi, İnönü Caddesi, Hacıhasan Mahallesinde bulunan taşınmazın tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonun 23/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

64

13.02.2009

Hisse satışı konusunda yetki ile ilgili Hukuk Komisyonun 21/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

65

13.02.2009

Kocaeli ili Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı Anıtpark içinde bulunan 1 nolu kafeterya ve çay bahçesinin Belde A.Ş.ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonun 26/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis üyeleri Temel ÇAĞLAYAN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

66

13.02.2009

GMR Ali Rıza Efendi adlı teknenin protokolü ile ilgili Hukuk Komisyonun 30/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

67

13.02.2009

2009 yılı zemin tahrip birim fiyatları ile ilgili Tarifeler Komisyonun 03/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

68

13.02.2009

2009 yılı ücret tarifesinde düzeltme yapılması ile ilgili Tarifeler Komisyonun 03/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

69

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, Alikahya Belediyesi sınırları içerisinde, G23.b.25.b nazım imar planı paftası, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftaları, 207 ada, 37 nolu parselin mevcut nazım imar planında “Akaryakıt İstasyonu” olan kullanımının “Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

70

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25b nazım, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 222, 223 ve 224 nolu adalarda hazırlanan ve Alikahya Belediye Meclisinin 01.12.2009 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım planı ana kararlarına, meri mevzuata uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

71

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, Bekirpaşa Belediyesi, Çayırköy sınırları içerisinde, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.1.d uygulama imar planı paftası, 3656 ve 3407 nolu parsellerin mevcut nazım imar planında “Kentsel Çalışma Alanı” olan kullanımının “Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

72

13.02.2009

Belediyemiz, Kartepe İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan B.Derbent Belediyesi, G24d.03.d nazım, G24d.03d.4d uygulama imar planı paftası, 606 nolu parselde hazırlanan ve B.Derbent Belediye Meclisinin 02.12.2008 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

73

13.02.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım imar planı paftası, G.22.b.18.b.01.c – 2.d uygulama imar planı paftaları, 448 332 – 448 328 yatay, 4 523 288 – 4 523 381 düşey koordinatları arasında yer alanda ve 804, 805, 806, 807, 808, 1994 nolu adalarda planlanan “Park Alanı” ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, Meclis üyeleri Temel ÇAĞLAYAN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ ve Zekayi AKKAYA' nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

74

13.02.2009

Belediyemiz, Derince İlçesi, ilçe belediyemiz olan Derince Belediyesi sınırları dahilinde, Çınarlı Mahallesi, G23b-22c nazım imar planı, G23c-22c-2c uygulama imar planı paftası, 2225 ada, 9 nolu parselde hazırlanan ve Derince Belediye Meclisinin 02.12.2008 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi 2225 ada, 9 nolu parselden geçen 6.00 metrelik imar yolunun 7.00 metre olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

75

13.02.2009

Belediyemiz, Derince ilçesi, ilçe belediyemiz olan Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-22c nazım imar planı paftası, G23b-22c-4b uygulama imar planı paftası, 2340 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Derince Belediye Meclisinin 02.12.2008 tarih, 45 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

76

13.02.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-18d nazım imar planı paftası, G22b-18d-2c uygulama imar planı paftası, 271 ada 13 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 04.12.2008 tarih, 258 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meri mevzuata ve planlamada eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve bu haliyle plan bütünlüğünü bozduğu belirlendiğinden uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

77

13.02.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Uygulama İmar Planı Plan Notlarında hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 14.10.2008 tarih ve 235 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı plan notu teklifinin; plan notlarına ilave edilmesine gerek olmadığından belediyesine iade edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

78

13.02.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi sınırları dahilinde yer alan Nafia Vekaleti Demiryolları ve Limanları İnşaat Reisliği'nin 25.04.1959 tarih ve 5847 sayılı onaylı 1/5000 ölçekli Fb. İskele Vaziyet Planı kapsamında bulunan alanda yelken sporlarında kullanılmak amacıyla açık spor alanını da içeren “1/1000 ölçekli İskele ve Açık Spor Alanı Dolgu Uygulama İmar Plan” teklifine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın görüşü ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

“1/1000 ölçekli İskele ve Açık Spor Alanı Dolgu Uygulama İmar Plan” teklifi yukarıda bahsedilen eksikliklerden dolayı uygun görülmemekle, 3621 sayılı Kıyı Kanun'un 7. maddesi ve Danıştay 6. Dairesi'nin E:2596/2008 nolu kararı gereğireddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

79

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi, G23.b.23.d.3.d-4.c halihazır paftalar, 43 ada, 17 nolu parselin yaklaşık 4000 m²'lik kısmı ve 43 ada, 17 nolu parselin güneyinde yer alan yaklaşık 800 m²'lik yüzölçümlü dolgu alanında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 21.11.2005 tarihinde onaylanan dolgu uygulama imar planına ilave olarak teklif edilen “1/1000 ölçekli uygulama imar plan” teklifine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın görüşü ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

“1/1000 ölçekli dolgu uygulama imar plan” teklifi, mevcut dolgu imar planları ile arasında tanımsız alanların oluşması ve kıyı şeridi boyunca plan bütünlüğünün sağlanamaması dolayısıyla uygun görülmemekle, 3621 sayılı Kıyı Kanun'un 7. maddesi ve Danıştay 6. Dairesi'nin E:2596/2008 nolu kararı gereği reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

80

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, ilçe belediyemiz olan İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-19c nazım imar planı paftası, G23b-19c-1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 04.11.2008 tarih, 85 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Belediyesi Meclis Kararına uygun olarak 15.00m'lik imar yolunun kuzeyinde kalan kısmın plan onama sınırı dışında bırakılması suretiyle teklif edilen uygulama imar planı uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

81

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İlçe belediyemiz olan İzmit Belediyesi, G23b.25d nazım imar planı paftası, G23b.25.d.4.a ve 4b uygulama imar planı paftaları, 1856 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

82

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, ilçe belediyemiz olan İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, G23b-25d nazım imar planı, G23b-25d-1c uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 02.12.2008 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

83

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Yenimahalle, G23b-23d nazım imar planı paftası, G23b-23d-3a uygulama imar planı paftası, 2805 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 02.12.2008 tarih ve 96 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı azalmasına yol açmayan, aksine donatı artışı sağlayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

84

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, ilçe belediyemiz olan İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, G23b-24a nazım imar planı, G23b-24a-3d ve G23b-24a-4c uygulama imar planı paftası, 4856 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 02.12.2008 tarih ve 97 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan ve nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliğine ait İzmit Belediyesinin teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

85

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, ilçe belediyemiz olan İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b.24b nazım imar planı paftası, G23b.24b.4c-4d uygulama imar planı paftaları, 3452 ada, 2 nolu parsel, 3466 ada, 20 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 02.12.2008 tarih ve 93 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

86

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Orhan Mahallesi, G23b-24b nazım, G23b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada, 21 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 07.10.2008 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul ve 02.12.2008 tarih ve 94 sayılı kararı ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı azalmasına yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

87

13.02.2009

Belediyemiz, Kandıra İlçesi, ilçe belediyemiz olan Kandıra Belediyesi sınırları dahilinde, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım imar planı, 30L.IId uygulama imar planı paftası, 265 ada, 6 nolu parselin bir kısmında hazırlanan ve Kandıra Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

88

13.02.2009

Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2008 tarih ve 458 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 15.09.2008 ile 16.10.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılan Kartepe Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis üyeleri Temel ÇAĞLAYAN, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ , Zekayi AKKAYA ve Bayram ARSLAN' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

89

13.02.2009

Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, G.23.a.25.c.3.b ve G.23.b.21.d.4.a halihazır paftalar, 1272 ve 1273 nolu adaların kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı uzantısında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 26.04.2000 ve 08.05.2005 tarihlerinde onaylanan “Liman ve İskele Amaçlı Dolgu Uygulama İmar Planı”na ilave edilmek istenilen “1/1000 ölçekli İlave Dolgu ve Liman Tesisleri Uygulama İmar Plan” teklifi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın görüşü ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

“1/1000 ölçekli İlave Dolgu ve Liman Tesisleri Uygulama İmar Plan” teklifi uygun görülmemekle, 3621 sayılı Kıyı Kanun'un 7. maddesi ve Danıştay 6. Dairesi'nin E:2596/2008 nolu kararı gereği reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

90

13.02.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Belediyesi sınırları içerisinde, G22b-13c nazım imar planı paftası, G22b-13c-1a uygulama imar planı paftası 468 ada, 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen ancak meri mevzuata aykırı olarak üretilen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

91

13.02.2009

Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde, G24a-21c ve G24d-01b nazım imar planı, G24a-21c-3c, G24a-21c-3d, G24d-01b-2a ve G24d-01b-2b uygulama imar planı paftaları, 635 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 05.12.2008 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifitadilen uygun görülmekle,kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

92

13.02.2009

Başiskele İlçesi sınırları dahilinde belirlenen 7 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca gerekli görülen alanlarda arazi çalışması yapılarak , Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3. maddesi gereği uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi

*** *** ***

93

13.02.2009

Derince İlçesi sınırları dahilinde belirlenen 2 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca gerekli görülen alanlarda arazi çalışması yapılarak, Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3. maddesi gereği uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

94

13.02.2009

Gölcük İlçesi sınırları dahilinde belirlenen 9 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca gerekli görülen alanlarda arazi çalışması yapılarak, Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3. maddesi gereği uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

95

13.02.2009

İzmit İlçesi sınırları dahilinde belirlenen 19 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca gerekli görülen alanlarda arazi çalışması yapılarak, Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3. maddesi gereği uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

96

13.02.2009

Karamürsel İlçesi sınırları dahilinde belirlenen 12 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca gerekli görülen alanlarda arazi çalışması yapılarak, Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3. maddesi gereği uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

97

13.02.2009

Kartepe İlçesi sınırları dahilinde belirlenen 3 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca gerekli görülen alanlarda arazi çalışması yapılarak, Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3. maddesi gereği uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

98

13.02.2009

Körfez İlçesi sınırları dahilinde belirlenen 10 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/02/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca gerekli görülen alanlarda arazi çalışması yapılarak, Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3. maddesi gereği uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

99

13.02.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, Saraybahçe Belediyesi Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c (19N) nazım imar planı paftası, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 426 ada 5 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar Kanununun ilgili yönetmeliği doğrultusunda, kamulaştırma maliyetinin azalması nedeniyle kamu yararı doğrultusunda hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.12.2008 tarih ve 691 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

100

13.02.2009

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin “Parselasyon Planı- İfraz – Tevhid ve İstisnalar ”başlıklı 20. maddesinin 4. bendi değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu' nun 28/01/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin “Parselasyon Planı- İfraz – Tevhid ve İstisnalar ”başlıklı 20. maddesinin 4. bendine “Ancak bu kural, İmar Planında (E) Emsal şartı getirilmiş alanlarda uygulanmaz.” ibaresinin eklenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

101

13.02.2009

Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına” yapılan itirazların değerlendirildiği Belediyemiz Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 45 sayılı kararı ile “Derince Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına” yapılan itirazların değerlendirildiği Belediyemiz Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 46 sayılı kararı ile “İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına” yapılan itirazların değerlendirildiği Belediyemiz Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 47 sayılı kararları ile ilgili alınmış Komisyon kararlarında farklılıklar tespit edilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 14.maddesine göre Valilikçe onaylanan meclis kararları kesinleşerek yürürlüğe girdiği ve herhangi bir değişiklik yapılamayacağından, düzeltmenin meclis gündemine yeniden alınarak yapılmasıile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 11/02/2009 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

102

13.02.2009

Özel Güvenlik hizmeti satın alınması ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığının 09/02/2009 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım